กฎแห่งกรรม เรื่อง ผลแห่งกรรม บทความโดย พระอาจารย์ประนอม ธัมมารังกาโร | ผล แห่ง กรรม

กฎแห่งกรรม เรื่อง ผลแห่งกรรม บทความโดย พระอาจารย์ประนอม ธัมมารังกาโร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

vihantaweesakกฎแห่งกรรมผลแห่งกรรม กฎแห่งกรรม เรื่อง ผลแห่งกรรม บทความโดย พระอาจารย์ประนอม ธัมมารังกาโร เชื่อด้วยปัญญา แต่กรรมนี้เป็นอจินไตย คือเราคิดแล้วไม่สามารถที่จะหาที่สุด ต้นตอหรือเบื้องสุดท้ายของกรรม เราไม่สามารถไปให้ถึงว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราทำกรรมอะไรไว้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นอจินไตยสำหรับพวกเรา เมื่อมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ จึงทำให้เราเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างของพราหมณ์ผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาล ซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่หันมาสนใจพระพุทธศาสนา มีข้อสงสัยว่า ทำไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน และเมื่อไม่เหมือนกัน ทำไมบางคนอายุยืน บางคนอายุสั้น บางคนมีผิวพรรณผุดผ่อง บางคนผิวพรรณไม่ดี บางคนมีโรคน้อยบางคนมีโรคมาก บางคนมียศสูง บางคนไม่มียศ บางคนเกิดในตระกูลสูง บางคนเกิดในตระกูลต่ำ เหตุเพราะอะไร? องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสตอบ เมื่อผู้ที่ได้ฟังแล้ว เอาไปประพฤติปฏิบัติก็ประสบความสำเร็จ คือ มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุข ซึ่งประเด็นปัญหาที่พราหมณ์ได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งสิ้น ๑๔ ข้อ ใน๑๔ ข้อนั้นมีว่า ทำไมมนุษย์จึงมีอายุยืนอายุสั้นแตกต่างกัน นี้คือประเด็นแรกที่ถาม แต่ก่อนที่จะถามต้องเข้าใจก่อนว่า ทำไมถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ เหตุที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะมีศีล ๕ จึงได้เกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่อยากรักษาศีล ๕ ก็ไม่เป็นไร นั่นแสดงว่าเราไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ต้องลงทุนคือมีศีล ๕ นี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ทำไมบางคนมีอายุยืน ทำไมบางคนจึงมีอายุสั้น คือ บางคนศีล ๕ รับแต่ในขณะที่รับ ก็รักษาแค่อยู่ต่อหน้าพระสงฆ์หลังจากนั้นไม่นานศีลก็ขาด สรุปว่าได้อานิสงส์แค่ช่วงสมาทานไปจนกว่าศีลขาดเป็นช่วงที่ได้อานิสงส์จึงได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่หลังจากนั้น เมื่อรับไปแล้วผิดศีลอยู่บ่อยๆ รับแล้วรักษาได้ชั่วขณะ อานิสงส์รักษาได้แค่ชั่วขณะ ทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ทำให้เขามีอายุสั้น เหตุเพราะการทำปาณาติบาต ฉะนั้นเห็นเด็กอายุสั้นก็ให้รู้ว่าในอดีตกาลเคยผิดศีลข้อที่ ๑ อยู่เนืองๆ และที่ได้เกิดเป็นคนก็เพราะเหตุที่รักษาศีล บางคนไม่ใส่ใจเรื่องศีล ไปคิดว่าปัจจุบันนี้ อาศัยเงิน ปัญญา แพทย์ ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ก็น่าจะมีอายุยืน ค้นหาวิธีการที่จะทำให้มนุษย์มีอายุยืนซึ่งอาจช่วยได้บ้าง แต่ถ้าจะให้ใช้วิทยาการสมัยใหม่ ทำให้คนมีอายุยืนทั้งหมดนั้น ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนที่จะมีอายุยืนจริงๆ สาเหตุหลักมาจากศีล ช่วงหลังจากนี้มนุษย์จะมีอายุลดลงไปเรื่อยๆ ปัจจุบันอายุขัยของมนุษย์ ๗๕ ปี ใครมีอายุยืนแสดงว่ารักษาศีล ๕ ดี แต่ถ้าไม่ถึง ๗๕ ปี แล้วเสียชีวิตแสดงว่าศีลข้อที่ ๑ รักษาไว้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ การฆ่าที่เป็นปาณาติบาตที่เป็นบาปมาก คือการฆ่ามนุษย์ การฆ่ามนุษย์นั้น ก็มีผลทำให้ต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกัน สังคมปัจจุบัน บางคนคิดแค่ว่าฆ่าคนติดคุก ไม่กี่ปีถ้ายอมรับสารภาพก็ลดลงครึ่งหนึ่ง นั่นเป็นกรรมในทางกฎหมาย แต่ในทางธรรมะหรือผลของกรรมจริงๆ ไม่หมด การฆ่ามนุษย์ผลของกรรมคือ ต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกัน ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นคือเลิกฆ่าและรักษาศีลข้อที่ ๑ เจริญสมถะเจริญวิปัสสนา ถ้าบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเร็วกรรมนี้ก็พ้น

See also  [Update] วิเคราะห์ธุรกิจคู่แข่งด้วย Competitor Analysis | การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ - Sathyasaith

กฎแห่งกรรม เรื่อง ผลแห่งกรรม บทความโดย พระอาจารย์ประนอม ธัมมารังกาโร

อาจารย์ยอด : ผลบุญผลบาป [กรรม]


อาจารย์ยอด
กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ
สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่
https://ajarnyordmp3.page365.net

youtube.com/user/ajarnyord [Official Channel]

อาจารย์ยอด : ผลบุญผลบาป [กรรม]

อาจารย์ยอด : บุญ…ยิ่งทำยิ่งจน [กรรม] new


อาจารย์ยอด
กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ
สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่
https://ajarnyordmp3.page365.net

youtube.com/user/ajarnyord [Official Channel]

อาจารย์ยอด : บุญ...ยิ่งทำยิ่งจน [กรรม] new

ฟังธรรมะ เรื่อง กฎแห่งกรรม ธรรมะสอนใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน


กด\”แชร์คลิป ฟังธรรมะ เรื่อง กฎแห่งกรรม ธรรมะสอนใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรัก
อย่าลืมกดติดตาม (และกดกระดิ่ง) เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ
สวัสดีครับ ธรรมะคลิปนี้ได้นำหลักธรรมะในเรื่องของกฏแห่งกรรมมาแนะนำให้ทุกๆท่านได้รับฟัง เพื่อได้ใช้หลักธรรมะนี้ คอยเตือนสติ เตือนการใช้ชีวิต และสามารถนำไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ ช่องธรรมะดีดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปธรรมะนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกๆท่านที่รับฟังได้ครับ
ปัจจุบัน คนเราเกิดมาจะประสบกับความทุกข์ ความผิดหวัง ความไม่สมหวัง ความเศร้าใจเสียใจ หรือเกิดมาสวย ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มียศฐาบรรดาศักดิ์ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ กรรมเก่า คือ บุญบาปที่เราทำมา
การที่เรามีโอกาส เรียนรู้กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดให้กระจ่างแจ้ง จะทำให้เรามองเห็นชีวิตได้อย่างลึกซึ้งขึ้น เมื่อเรารู้ว่าการกระทำทุกอย่างของเรา จะส่งผลให้เราต่อไปในภายหน้า ไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน ความรู้นี้จะให้ความหวัง ความมั่นใจและความหนักแน่นในความเชื่อที่จะทำความดี รู้จักให้อภัยในความผิดของผู้อื่น
กฎแห่งกรรม คือ กฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระทำใดๆ ของมนุษย์ กล่าวคือ ใครกระทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม บุคคลผู้กระทำนั้นจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ เสมอ มิได้เกิดจากการดลบันดาลจากอำนาจของพระเจ้าองค์ใด และไม่มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า… “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างเหนือโลกหล้า ย่อมมีแสงเงินแสงทองจับขึ้นที่ขอบฟ้า เป็นนิมิตเบื้องต้นให้เห็นก่อน ฉันใด ก่อนที่กุศลธรรมทั้งหลายจะบังเกิดขึ้น ย่อมมีสัมมาทิฐิเป็นนิมิตเบื้องต้นให้เห็นก่อน ฉันนั้น\”
กฎแห่งกรรม เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต คือ ประกอบเหตุอย่างนี้ต้องไปมีผลอย่างนั้น ประสบผลอย่างนี้เพราะประกอบเหตุมาอย่างนั้น กรรม คือ การกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ จะดีหรือชั่ว เจตนาหรือไม่ จะน้อยหรือมาก ทุกเพศทุกวัย ล้วนมีผลทั้งสิ้น ที่ไม่มีผลไม่มีเลย
\”ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข
ความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ก็มีชัย ไปก็มีโชค โดยถ้วนหน้าทุกท่านทุกคน เทอญ\”
ฟังธรรมะ เรื่อง กฏแห่งกรรม ธรรมะสอนใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน https://www.youtube.com/watch?v=B5O5wcRVFOY
ธรรมะยามเช้า มรณสติดีอย่างไร ธรรมะประจำวัน รู้เพื่อวันนี้ ไม่ใช่รู้เพื่อวันสุดท้าย https://youtu.be/Uu1fE7DpKAE
ธรรมะก่อนนอนปล่อยวางว่างสบาย ฟังธรรมะปล่อยวาง ทำให้ชีวิตเรามีความสุข https://youtu.be/WGl9oa6LUiw
ธรรมะสอนใจความรัก ธรรมะกับความรัก ชีวิตคู่ ธรรมะสอนใจ แนวทางชีวิต ฟังก่อนนอน https://youtu.be/kOG4w_rHS38
ฟังธรรมะสอนชีวิต ธรรมะสอนใจ ฟังก่อนนอน ธรรมะเตือนสติ https://youtu.be/fM0qp7LlqFI
ธรรมะสอนใจคนทำงาน ธรรมะกับการทำงาน ธรรมะเตือนสติ สอนใจ แนวทางชีวิต ฟังธรรมก่อนนอน https://youtu.be/jLvNIq5wWLM
ธรรมะสอนใจคนท้อแท้ ธรรมะสอนใจ ธรรมเตือนใจ ให้กำลังใจตัวเอง ฟังก่อนนอน แนวทางชีวิต https://youtu.be/9IT669AAgdk
ธรรมะรักษาใจ ฟังก่อนนอน แนวทางชีวิต สอนใจ ธรรมะเตือนสติ ดีต่อใจ https://youtu.be/jvg0DANkngU
ธรรมะยามเช้า ธรรมะสอนใจคนทำงาน ทำงานอยู่กับปัจจุบัน ใจปล่อยวาง https://www.youtube.com/watch?v=RIz9mwSeZXY
ธรรมสอนใจกรรมเรื่องคู่ ธรรมะสอนใจ ความรัก ทุกข์เพราะรัก แก้กรรมความรัก https://www.youtube.com/watch?v=XP1cjAwjnjs
ธรรมะประจำวัน ทำดีอย่างไร ธรรมะเตือนใจ ธรรมะก่อนนอน https://www.youtube.com/watch?v=ku6molRk1L4
ธรรมะปลงกับชีวิต ปล่อยวาง ไม่ยึดติด ไม่ทุกข์ ธรรมะเตือนสติ แนวทางชีวิต สอนใจ https://www.youtube.com/watch?v=jB_JLESGPFc
ธรรมะฝันดี ธรรมะฝันดี ฟังธรรมะสอนใจ ธรรมะสั้นๆ ในการดำเนินชีวิต ธรรมดีต่อใจ https://www.youtube.com/watch?v=x2AexzbtuSg
ธรรมะดับทุกข์ ทุกข์และความดับ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน https://www.youtube.com/watch?v=R3Aqn9MySEc
ธรรมะคลายเครียด คลายความเครียด วิธีแก้เครียด ธรรมะสอนใจ ธรรมะเตือนสติ https://www.youtube.com/watch?v=WAgBMxZ5JF0
ธรรมะสอนใจเรื่องพ่อแม่ ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ฟังธรรม วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ทำแล้วชีวิตเจริญ https://www.youtube.com/watch?v=tLP8RrIQGPU
ธรรมะตอนเช้า ฟังธรรม ธรรมะสอนใจ แนวทางชีวิต ธรรมดีต่อใจ ธรรมะเตือนสติ https://www.youtube.com/watch?v=E9pRFTOoic
ธรรมะเตือนสติ ธรรมะสอนใจ แนวทางชีวิต เตือนสติให้ตัวเอง https://www.youtube.com/watch?v=8DA4je_oebs
ปล่อยวาง ธรรมะสอนใจ ฝึกละความยึดติด คลายทุกข์ คลายกังวล https://www.youtube.com/watch?v=CO2ofJ72FC8
ฟังธรรมะก่อนนอน ความทุกข์ในชีวิต จะเสียเวลาไปเพื่ออะไร ฟังธรรมะ ธรรมะก่อนนอน เพื่อมีสติ
https://www.youtube.com/watch?v=9NSjaZp4DVU
\”ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำรงชีวิต อยู่ก็มีชัย ไปก็มีโชค โดยถ้วนหน้าทุกท่านทุกคน เทอญ\”
Subscribe กดติดตามช่องธรรมะดีดี https://www.youtube.com/channel/UCe_oQnkYifJ008_Ua2uVW_A
Facebook: https://www.facebook.com/ThammaMusic/
Twiter: https://twitter.com/thamma2019
ธรรมะ ฟังธรรมะ กฏแห่งกรรม ฟังธรรมะก่อนนอน ธรรมะสอนใจ

See also  ไขข้อสงสัย ทำไม รังนิค ถึงถูกเรียกว่าอัจฉริยะ!!! | สอดแทรก
See also  [Update] อัพเดต 10 ที่เที่ยวนครนายก ที่ไม่ควรพลาด ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก! | สวน ปาล์ม ฟาร์ม นก ค่า เข้า ชม 2017 - Sathyasaith

ฟังธรรมะ เรื่อง กฎแห่งกรรม ธรรมะสอนใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ยอด : ผลแห่งกรรมดี [กรรม] new


อาจารย์ยอด
กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ
สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่
https://ajarnyordmp3.page365.net

youtube.com/user/ajarnyord [Official Channel]

อาจารย์ยอด : ผลแห่งกรรมดี [กรรม] new

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

8 thoughts on “กฎแห่งกรรม เรื่อง ผลแห่งกรรม บทความโดย พระอาจารย์ประนอม ธัมมารังกาโร | ผล แห่ง กรรม”

 1. 332487 574249The when I just read a weblog, Im hoping that this doesnt disappoint me approximately this one. Get real, Yes, it was my method to read, but When i thought youd have something fascinating to state. All I hear is a number of whining about something which you could fix really should you werent too busy trying to locate attention. 265460

  Reply
 2. 644592 68548As soon as I discovered this internet internet site I went on reddit to share some with the love with them. 157899

  Reply
 3. 594169 975040This really is a quite exciting post, Im looking for this know how. So you comprehend I established your web web site when I was looking for internet sites like my own, so please appear at my web internet site someday and post me a opinion to let me know how you feel. 523143

  Reply

Leave a Comment