การช่วยเหลือและ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของท้องถิ่น | ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การช่วยเหลือและ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของท้องถิ่น


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การช่วยเหลือและ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของท้องถิ่น

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต…คนพิการ


จังหวัดลำพูน จัดงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนพิการเป็นอีกหนึ่งของพลังในการร่วมสร้างสรรค์สังคมได้

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต...คนพิการ

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอน นโยบายและแนวทาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ EP.1


รายการวาไรตี้ที่เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ และคนไม่พิการ เพื่อเข้าใจและเรียนรู้ซึงกันและกัน จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอน นโยบายและแนวทาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ EP.1

Think and do กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ EP 1


ปัจจุบันในประเทศไทย มีคนพิการอยู่ที่ประมาณ 1,916,828 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของประชากรทั่วประเทศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิตคนพิการ ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการประสาน ขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร วันนี้นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีคำตอบ
….ผลิตโดย บริษัท ธิงค์ แอนด์ ดู จำกัด

See also  [NEW] พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม * ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2564-2565 | พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 - Sathyasaith

Think and do กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ EP 1

ส่งเสริมอาชีพชุมชน โมเดลสร้างงานผู้พิการ


การส่งเสริมอาชีพคนพิการ เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหลายหน่วยงานต่างพยายามส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ โดยนำเอาแนวคิดการจ้างงานรูปแบบใหม่ ด้วยการให้สถานประกอบการนำเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุน
ตามมาตรา 34 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาเป็นเงินเดือนแทน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม GOOD Society EXPO ทำดีหวังผล ปี 2560
เพียงลอดเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยม ภาพตรงหน้าถูกแทนที่ด้วยสีดำสนิท ประกอบกับเสียงคลื่นทะเล ซึ่งเป็นการจำลองสภาวะ และความรู้สึกของผู้พิการทางสายตาช่วงสั้นๆ ในงาน GOOD Society EXPO ทำดีหวังผล ปี 2560 ที่จัดพื้นที่จำลองประสบการณ์ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน นอกเหนือจากประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสาร และตอกย้ำว่า ผู้พิการ “ต้องมีงานทำ”
จันทร์ทา โพธิกระสังข์ เป็นหนึ่งในผู้พิการทางสายตา ที่เคยกังวลว่า จะไม่สามารถหางานได้ หลังสายตาของเธอเริ่มเลือนลาง ประกอบกับเป็นต้อหิน จนต้องหยุดอาชีพหมอนวดชั่วคราว แต่เมื่อได้รับโอกาสเข้าทำงานบริษัทเอกชน จึงคลายกังวลที่ไม่ต้องการเป็นภาระให้ครอบครัว
แม้สังคมรับรู้ และเริ่มเข้าใจผู้พิการมากขึ้น แต่การเข้าถึงงานของผู้พิการยังมีช่องว่างอยู่มาก เพราะกว่าร้อยละ 90 ขาดโอกาสทางการศึกษา ทำให้ทักษะ และคุณสมบัติที่จะทำงานในบริษัท หรือสถานประกอบมีน้อยมาก ประกอบกับงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองเท่านั้น แม้จะมีกฎหมายรองรับการจ้างงาน แต่ผู้พิการส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์นี้
นอกจากนี้ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ต่างพยายามส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ ให้ทำงานเชิงสังคมในชุมชนของตัวเอง เช่น อาสาสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ทำงานเอกสาร โดยเงินเดือนที่ได้รับมาจากบริษัทเอกชน นำเงินที่ต้องจ่ายเข้ากองทุน ตามมาตรา 34 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาเป็นค่าตอบแทนให้ผู้พิการ
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้พิการที่สถานประกอบการสามารถจ้างตามที่กฎหมายระบุ คือ พนักงาน 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน ซึ่งทั่วประเทศมีอัตราจ้างงาน 60,000 ตำแหน่ง แต่ขณะนี้มีผู้พิการเพียงครึ่งเดียวเท่านั่นที่มีงานทำ รวมถึงมีสถานประกอบการเข้าร่วมประมาณ 400แห่ง โมเดลนี้ ถือเป็นรูปแบบที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้พิการพอใจ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1 ล้าน 7 แสนคนทั่วประเทศอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน กว่า 8 แสนคน แต่ยังมีอีกกว่า 5 แสนคน ที่ยังไม่มีอาชีพ
การเปิดรับอาสาสมัครจากคนทั่วไปที่มีความถนัดหลากหลายรูปแบบ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้ผู้พิการมีงานทำ เช่น งานศิลปะ งานสื่อสาร งานเอกสาร หรือช่วยเป็นบัดดี้ให้ผู้พิการ เป็นต้น
กรณ์ ตุลยศิลป์ ถ่ายภาพ
กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ TNN ช่อง 16 รายงาน
TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php
เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnnthailand/
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

See also  [Update] | พระพุทธศาสนาเถรวาท - Sathyasaith
See also  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ พ.ศ.2547 | พร บ นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร

ส่งเสริมอาชีพชุมชน โมเดลสร้างงานผู้พิการ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

12 thoughts on “การช่วยเหลือและ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของท้องถิ่น | ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

  1. 980679 962307hello!,I like your writing so a lot! share we communicate extra approximately your post on AOL? I want an expert in this space to solve my dilemma. Perhaps that is you! Seeking ahead to see you. 335721

    Reply

Leave a Comment