การสัมมนาออนไลน์ webinar ผลการประเมิน PISA 2018 จาก OECD conference | คะแนน pisa 2018

การสัมมนาออนไลน์ webinar ผลการประเมิน PISA 2018 จาก OECD conference


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ผลการประเมิน PISA 2018 จาก OECD เรื่อง Education performance, equity and wellbeing among students in Thailand เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินรายการและสรุปข้อมูลเป็นภาษาไทยโดย ดร.นัฏฐพร รุจิขจร จาก สสวท. . รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ อภิปรายซักถามและให้นโยบายเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA2018 ร่วมกับ OECD และ นักการศึกษาจาก สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากการแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2018 . ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และรองประธานกรรมการสภาบริหารโปรแกรม PISA ⏩ 0:00 Dr.Tarek Mostafa, policy analyst, OECD Directorate for Education and Skills นำเสนอผลการประเมิน PISA2018 ของประเทศไทย ⏩ 20:23 สรุปข้อมูลผลการประเมินเป็นภาษาไทย โดย ดร.นัฏฐพร รุจิขจร จาก สสวท. ⏩ 23:40 รมว. ซักถาม ร่วมอภิปรายกับ OECD ประเด็นจำนวนชั่วโมงเรียน growth mindset และบทบาทของครูในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ⏩ 29.13 รมว. ซักถามเพิ่มเติมเรื่อง growth mindset index ⏩ 30:50 รมว. อภิปรายข้อมูลเรื่องผลกระทบของงบประมาณทางการศึกษา กับผล PISA2018 ⏩ 33:35 รมว.ให้ข้อเสนอแนะและนโยบายกับ สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PISA ที่ https://youtu.be/y1IJfkW9hso และ pisathailand.ipst.ac.th . ชมคลิปการแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2018 ได้ที่ https://youtu.be/ZraYW3zzCa0 . ประเทศไทยได้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ดำเนินงานโปรแกรม PISA ในประเทศไทยในฐานะศูนย์แห่งชาติ โดยประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ\r
การศึกษาและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย
Category
People \u0026 Blogs
SHOW LESS

การสัมมนาออนไลน์ webinar ผลการประเมิน PISA 2018 จาก OECD  conference

The Highest Population 1950~2100, World Population Comparison; UN Population prospect 2019


The largest countries in the world in terms of population are China and India, with both countries now having populations of well over a billion. The United States comes in third with just under 325 million residents. The BRIC countries ( Brazil, Russia, India and China), generally regarded as the four major emerging economies expected to dominate in the 21st century, are all in the top ten most populous countries, indicating how important the sheer size of their populations are to their economic expansion.
However, a number of countries considered by the International Monetary Fund to be developing countries (that is, having not achieved a high degree of industrialization relative to their populations, and where the population typically has a medium to low standard of living) also have sizeable populations, including Nigeria (over 190 million), Bangladesh (almost 165 million) and Mexico (around 129 million), demonstrating that the issues affecting developing nations span multiple continents.
It is notable that a number of the largest economies in the world have smaller populations, particularly in Europe. The United Kingdom, Germany, France, and Italy are all among the top ten largest economies and all have populations of under 100 million. Their numbers range from 82 million (Germany) to just under 60 million (Italy).
Furthermore, several extremely small countries, such as Monaco, Luxembourg, and the Cayman Islands all with fewer than a million residents play a much larger role in the financial world than their population numbers would suggest. In contrast, Canada, which is also a major economic player and one of the largest countries in the world by landmass, has a relatively small population for its size, with around 36.5 million residents.

See also  [DnB] - Rootkit - Ambush [Monstercat FREE Release] | 루트킷

The Highest Population 1950~2100, World Population Comparison; UN Population prospect 2019

Poorest Country In The World (Lowest GDP) 1960 – 2018


Timeline history of the poorest countries (based on GDP) from the years 1960 2018.
You will see a lot of countries reach a very low point in their history. Powerhouse countries like China see the fall of their GDP, whereas these days they practically run the world! Drop In the comments below if you see your country on this list!

Welcome to the second installment of Data Doggo! I was inspired by Data is Beautiful to start this channel because I would catch myself watching every video he put out because they were so entertaining. I would ask myself all of the time \”I wonder what happened there\” as a bar shoots to the top. Anyways, long story short, after a few weeks of research and sleepless nights, I was able to make this video. I hope you all enjoy it!
Please support my channel!!! (It takes many hours of hard work and dedication to get this video together)
Data source: World Bank, United Nations, countryflags.io (images)
poverty datadoggo

See also  Platform คืออะไร กับ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ใครไม่รู้ ธุรกิจพัง ตกงานไม่รู้ตัว [Digital ต้องรู้ Ep.02] | mediator คือ

Poorest Country In The World (Lowest GDP) 1960 - 2018

OECD PISA 2018 Results International Launch


OECD Secretary General Angel Gurría and OECD Director for Education and Skills Andreas Schleicher present the results of the 2018 PISA test.
The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) examines what students know in reading, mathematics and science, and what they can do with what they know.
It provides the most comprehensive and rigorous international assessment of student learning outcomes to date.
Results from PISA indicate the quality and equity of learning outcomes attained around the world, and allow educators and policy makers to learn from the policies and practices applied in other countries.
0:00:00​ Introduction
0:00:52​ Main findings by Secretary General Angel Gurría
0:31:09​ Insights and interpretations by Andreas Schleicher
0:50:01​ Panel discussion
Read more about OECD PISA https://www.oecd.org/pisa/
Follow us and join the conversation!
Twitter https://twitter.com/OECDEduSkills​​​
Facebook https://www.facebook.com/OECDEduSkills​​​
Instagram https://www.instagram.com/oecd_education_skills
OECDPISA OECDFWE2019

OECD PISA 2018 Results International Launch

Perspektif baru dari hasil studi PISA 2018


Jakarta, Kemendikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengikuti dan mempelajari dengan saksama hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang dirilis pada hari Selasa, 3 Desember 2019. Menanggapi hasil studi tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa penilaian yang dilakukan PISA merupakan masukan berharga untuk mengevaluasi dan membenahi sistem pendidikan di Indonesia.
“Hasil penilaian PISA menjadi masukan yang berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan menjadi fokus Pemerintah selama lima tahun ke depan. Menekankan pentingnya kompetensi guna meningkatkan kualitas untuk menghadapi tantangan abad 21,” disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim.
Guna mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud akan melakukan inovasi dan terobosan yang diperlukan untuk mempercepat proses dan melakukan lompatan di bidang pendidikan.
Salah satu yang sedang dikaji Kemendikbud adalah pembenahan sistem asesmen. Menurut Mendikbud, asesmen perlu dibuat agar fokus pada kompetensi mendasar yang berguna secara luas. Hasil asesmen juga akan dilaporkan dalam bentuk yang bermanfaat bagi perbaikan praktik pengajaran di kelas maupun perumusan kebijakan pendidikan.
“Kita harus berani berubah dan berbenah. Sesuai dengan arahan Presiden untuk menciptakan SDM unggul, kami akan terus menelaah upaya untuk melakukan terobosanterobosan. Peningkatan kualitas pembelajaran menjadi hal yang utama. Kami akan terus melibatkan guru dan orang tua. Penting bagi Pemerintah untuk memberikan ruang bergerak yang cukup untuk pihakpihak terkait dapat terlibat dan ikut belajar,” imbuh Mendikbud Nadiem.
Dalam satu dekade terakhir, fokus Pemerintah adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan telah membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2000, hanya 39 persen penduduk usia 15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP atau SMA, sementara pada tahun 2018, angka tersebut meningkat menjadi 85 persen.
Dari Paris, Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD, mengatakan setelah kemajuan luar biasa dalam akses ke sekolah, sekarang saatnya bagi Indonesia untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas.
\”Semua siswa dapat mencapai tinggi jika dukungan yang baik dan tepat sasaran diberikan. Terutama bagi siswa yang kurang beruntung. PISA menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah takdir,\” tulis Andreas kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Totok Suprayitno. ()

See also  น้ำท่วมจีน พายุทอร์นาโดลูกเห็บภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศจีนล่าสุด - China Flood Hail Storm \u0026 Tornado | ภัยพิบัติน้ำท่วม

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tut Wuri Handayani

ikuti informasi pendidikan dan kebudayaan melalui kanal informasi berikut:
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: fb.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI

Untuk Layanan Pengaduan, Saran atau Masukan melalui Unit Layanan Terpadu http://ult.kemdikbud.go.id/

Perspektif baru dari hasil studi PISA 2018

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

6 thoughts on “การสัมมนาออนไลน์ webinar ผลการประเมิน PISA 2018 จาก OECD conference | คะแนน pisa 2018”

  1. 482904 764094I think other web site proprietors need to take this website as an model, extremely clean and wonderful user friendly style and style, as effectively as the content material. Youre an expert in this subject! 576028

    Reply
  2. 652655 205133A really informationrmative post and lots of actually honest and forthright comments created! This certainly got me thinking a lot about this issue so cheers a lot for dropping! 233036

    Reply
  3. 342624 45317Outstanding read, I just passed this onto a colleague who was doing just a little research on that. And he really bought me lunch as I identified it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 598084

    Reply

Leave a Comment