การใช้ภาษาในการเทศน์ โดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (อดีต มหา ป.ธ.๙) | จํานงค์ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

การใช้ภาษาในการเทศน์ โดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (อดีต มหา ป.ธ.๙) |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ https://sathyasaith.org/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ จํานงค์.

หลักการใช้ภาษาไทยในการเทศนาธรรม โดย ศ.พิเศษจำนง ทองประเสริฐ อดีตเลขาธิการสถาบันพระมหากษัตริย์และสมาชิกวุฒิสภา ประวัติโดยย่อ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษา ปริญญา 9 ประโยค (1952) โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ – ศิลปศาสตรบัณฑิต (รุ่นแรก) ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (1954) – ปริญญาโท (ปรัชญาและเอเชียศึกษา) Yale University (Yale) สหรัฐอเมริกา (1961) ตำแหน่ง – อดีตเลขาธิการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย – อธิบดีกรมศิลปากร (พ.ศ. 2522-2532) – เลขาธิการสำนักงานธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. 2529-2539) – สำนักเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2538-2538) 2542) – สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมของวุฒิสภา (พ.ศ. 2539-2543) – ประธานสำนักงานธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. 2546-2548) – คณะกรรมการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน – ประธานคณะกรรมการตัดสินพจนานุกรม – ประธานคณะกรรมการกำหนดการใช้ภาษาไทย – ประธานคณะกรรมการพจนานุกรมพระคัมภีร์ – ที่ปรึกษาคณะกรรมการการใช้พระราชดำริ – ที่ปรึกษาปรัชญา กองบรรณาธิการสารานุกรม – ที่ปรึกษากองบรรณาธิการสารานุกรมศาสนาสากล – คณะกรรมการคำศัพท์วรรณคดีไทย – คณะกรรมการคำศัพท์วรรณคดีท้องถิ่น (อีสาน) – บรรณาธิการสารานุกรมไทย – กรรมการที่ปรึกษา ประธานสถาบันหลวง – ประธานคณะกรรมการวิชาการ กรมอาชีวศึกษา ฯลฯ ———————— ชื่อ “จำนงค์ ทองประเสริฐ” อยู่ในแวดวงนักการศึกษาชาวพุทธมาตั้งแต่ปี 2500 หม่าถือเป็นชื่อที่ “วิเศษ” มาก ไม่ว่าจะเป็นชายในฝัน “ฮีโร่” “ตำนาน” หรือต้นแบบแห่งความสำเร็จ ของพระเกจิสมัยก่อนคงไม่มีใครปฏิเสธ เพราะผลงานของอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ที่มีความสามารถหลากหลายและได้รับการพิสูจน์มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ก็ลดลงตามที่เห็นโดยทั่วไป ตำนานอาจารย์จำนงค์เริ่มต้นจากการ “บวชและจบหลักสูตร 9 ประโยค” ในปี พ.ศ. 2496 ในนามของสำนักนักศึกษาวัดสระเกศ และในปีต่อไปก็สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในพระพุทธศาสนาได้ ในมือคือไพ่ใบที่สองซึ่งเป็น “รุ่นแรก” หรือรุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระภิกษุที่สำเร็จการศึกษาเพียง 6 รูป ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 พระมหาจำนงค์ชุตินธโรได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเป็นพระมหากษัตริย์สามัญในพระปรมาภิไธย “พระกวีวรนันท์” ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุเพียง 8 พรรษา จนถึง พ.ศ. 2502 พระกวีวรญาณได้รับทุน จากมูลนิธิเอเชียไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยล รัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกวีใช้เวลาเพียงปีครึ่งในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อไป มจธ. ให้เป็น ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง Yale เป็นมหาวิทยาลัย “Top Tree” ของสหรัฐอเมริกา ตามด้วยฮาร์วาร์ดและพรินซ์ตัน เกาะอยู่รวมกันเป็นร้อยปี ที่ได้มีโอกาสเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสามมหาวิทยาลัยนี้ รับรองได้เลยว่า คุณภาพแน่นจนโลกต้องยอมรับ ไปที่ไหนก็ไม่มีวันยากจน มีแต่คนชวนให้เข้าบ้าน และ “พระกวีวรนันท์” เป็นพระภิกษุไทยรูปแรก เดินผ่านประเพณีโบราณของคณะสงฆ์ไทยที่ไม่นิยมให้พระไทยไปต่างประเทศ ยิ่งเมืองในยุโรปและอเมริกาด้วย ยิ่ง “ห้ามไป” เพราะพระไทยถือว่าเมืองเหล่านี้ เป็นเมืองที่รัก นักวิชาการตะวันตก แม้แต่ภาษาอังกฤษก็ยังถูกตราหน้าว่าเป็น “ศาสตร์แห่งมาร” “ห้ามพระไทยไปต่างประเทศ” อย่างที่บอก ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ “ฮา” แต่สำหรับคนรุ่นก่อนก็น่าอาย เพราะมีดาราดัง ระดับปรมาจารย์ก็มีส่วนร่วมในกระบวนการอวดเขาด้วย การไปต่างประเทศเพื่อพระภิกษุไทยในยุคนั้นจึงเผชิญอุปสรรคอย่างร้ายแรง เป็นเพียงวิชาการเท่านั้น ที่ใดจะต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติจากพระเถระและชาวไทยพุทธ ที่ไม่อยากให้พระไทยไปต่างประเทศอีก ที่ดื้อรั้น ถ้าไปได้ดี ก็เท่าเทียม แต่ถ้าไปไม่ได้อะไรคืนก็ไม่ต่างจากการตายทั้งเป็น เดิมพันชีวิตพระไทยในยุคบุกเบิก สูงแค่ใหน ถ้าไม่จริงอย่าคิดไปต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2507 พระกวีวรนันท์ตัดสินใจ “ละสิกขะ” แม้ว่าในขณะนั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระหนุ่มที่มีพลังแห่งยุค มีทั้งปริญญาระดับชาติ เป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุด เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย น้องคนสุดท้อง แต่ที่สุดแล้วไม่สามารถหยุดความตั้งใจของคุณได้ เมื่อพระมหาจำนงทรงสนใจปรัชญาและตรรกวิทยาซึ่งเป็นวิชาของ การให้เหตุผล น้อยคนนักที่จะเรียนและสอนผู้อื่นได้สำเร็จ แต่อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ทำได้ดีมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งวิภาษวิธีของประเทศไทย” และยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์อีกด้วย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษและเป็นปริญญาตรี Logic อีกด้วย เพื่อนสมัยที่บวชพระอาจารย์จำนงมียศเป็น “ในหลวง” หมดไป แม้แต่รุ่นน้องก็ยังเป็นรองสมเด็จฯ ถ้าอาจารย์จำนงค์ยังอยู่ในผ้าเหลืองคงหนีไม่พ้นที่จะได้เป็น “พระราชา” แต่ถึงแม้หลังจากออกจากอาจารย์จำนงค์ก็ขึ้นไปอยู่บนยอดนักการศึกษานั่นคือตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษก็เช่นกัน บัณฑิตอันเป็นเกียรติอย่างสูงสุดด้วยเหตุนี้ อ.จำนงค์ ทองประเสริฐ จึงเป็นตำนานที่พระหนุ่มเล่ามาไม่รู้จบตั้งแต่ปี 2500 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีใครทำได้เหมือนอาจารย์จำนงค์ อย่านับว่าเป็นล้ำหน้า บทความโดย _พระมหานรินทร์ ป.ด. 9 วัดไทย ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.alittlebuddha.com.

See also  คนอวดผี ปี7 | ประสบการณ์ขนหัวลุก | เบนซ์ ปุณยาพร | ตอน ทับที่ผี , ตอน วิญญาณทนทุกข์ | ประสปการ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน
See also  วัยรุ่นรวย ด้วยการเกษตร รายได้เดือนละแสน young smart farmer กาฬสินธุ์ | เกษตรกรชาวบ้าน | รวยด้วยเกษตร | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

การใช้ภาษาในการเทศน์ โดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (อดีต มหา ป.ธ.๙) รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การใช้ภาษาในการเทศน์ โดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (อดีต มหา ป.ธ.๙)
การใช้ภาษาในการเทศน์ โดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (อดีต มหา ป.ธ.๙)

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่.

See also  KACHA X Faye Fang Kaew - เชื่อได้มั้ย? 【OFFICIAL MV】 | น.ส. หรือ นส | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

จํานงค์ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#การใชภาษาในการเทศน #โดย #ศพเศษ #จำนงค #ทองประเสรฐ #ราชบณฑต #อดต #มหา #ปธ๙.

จำนงค์ ทองประเสริฐ,หลักการเทศน์,การใช้ภาษาไทย,มหาจุฬาลงกรณฯ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การใช้ภาษาในการเทศน์ โดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (อดีต มหา ป.ธ.๙)

จํานงค์.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ จํานงค์ นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

6 thoughts on “การใช้ภาษาในการเทศน์ โดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (อดีต มหา ป.ธ.๙) | จํานงค์ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน”

 1. วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  อายุวัฒนมงคลครบ ๙๒ ปี
  ปูชนียบุคคลของประเทศและมหาวิทยาลัย
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ครูพ่อ มจร)
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
  ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
  ……………………………………………..
  อายุวัฒนมงคล — อายุหายนอัปมงคล
  …………………………………………….
  บุคคลที่เกิดมาแล้วทำประโยชน์
  เพื่อประเทศชาติ และพระศาสนา
  มีอายุยืนยาวนานไปเท่าใด
  ประเทศชาติก็เจริญวัฒนาสถาพร
  พระบวรพุทธศาสนาก็มั่นคงไปเท่านั้น
  การมีอายุของท่าน จึงสมแล้วกับคำว่า
  วัฒนะ คือ เจริญ ได้แก่ ทำความเจริญงอกงาม
  ให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่น
  อีกทั้งยังเป็นมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมือง
  และความรุ่งเรืองแห่งพระศาสนาอีกด้วย
  ……………………………………….
  ในทางตรงกันข้าม (in the other way)
  บุคคลที่เกิดมาแล้ว มิได้ทำประโยชน์
  ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ และพระศาสนา
  เขามีอายุยืนยาวนานไปเท่าใด ประเทศชาติ
  และพระศาสนา ก็ฉิบหายวายวอดไปเท่านั้น
  การมีอายุของเขา จึงสมแล้วกับคำว่า
  หายนะ คือ เสื่อม ได้แก่ ทำความฉิบหาย
  ให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่น
  อีกทั้งยังเป็นอัปมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมือง
  และความขุ่นเคืองมัวหมองแห่งพระศาสนาด้วย

  บทความโดย….
  พระมหาวิศรุต วิสุทธิเมธี ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม.

  Reply
 2. รวมอดีตพระมหาเปรียญ (ดูเพลย์ลิสต์ที่สร้าง)
  ***************
  ๑.ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
  ราชบัณฑิต (ป.ธ.๙)
  ๒.ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
  ราชบัณฑิต (ป.ธ.๙ นาคหลวง)
  ๓.พลตรี นเรศร์ จิตรักษ์ (ป.ธ.๘)
  ๔.พลตรี สุรินทร์ คุ้มจั่น (ป.ธ.๙ นาคหลวง)
  ๕.ศ.ดร.วัชระ งามจิตเจริญ(ป.ธ.๙ นาคหลวง)
  ๖.ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ (ป.ธ.๙ นาคหลวง)
  ๗.นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย (ป.ธ.๙)
  ๘.พันโท สุธี สุขสากล (ป.ธ.๙)
  ๙.อาจารย์ทองสุข มันตาทร (ป.ธ.๘)
  ๑๐.ศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (ป.ธ.๙ นาคหลวง)
  ๑๑ ศ.ดร.สมภาร พรหมทา (ป.ธ.๘)
  ๑๒.ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทร์งาม (ป.ธ.๙)
  ๑๓.อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ (ป.ธ.๙)

  Reply
 3. ท่านอาจารย์บรรยายได้ดีมากครับ
  ได้ความรู้ประดับปัญญาเยอะเลย

  Reply

Leave a Comment