\”กำแพง 3 ชั้น\” ยุติปัญหาแรงงานต่างด้าว | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | ปัญหาแรงงานต่างด้าว

\”กำแพง 3 ชั้น\” ยุติปัญหาแรงงานต่างด้าว | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ปัญหาแรงงานต่างด้าวกลับมากลายเป็นปัญหาสำคัญอีกครั้งหลังการระบาดของเชื้อโควิดในตลาดแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร การจะยุติปัญหานี้ควรจะใช้วิธีการที่เรียกว่ากำแพง 3 ชั้น แต่จะมีวิธีการอย่างไร ติดตามในช่วงจั๊ด ซัดทุกความจริง

_______________________________________
\”ข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ\”
ติดตามชม ข่าวช่องวัน ได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ ช่องวัน31
และติดตามช่องทางได้ดังนี้
Facebook / Instagram / Twitter / TikTok / Youtube : onenews31

\

รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง วันที่ 9 พ.ย.64


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ในประเด็น การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ออกอากาศทาง FM 92.5 MHz เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64

รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง วันที่ 9 พ.ย.64

แรงงานต่างด้าว ปัญหาความมั่นคง


รายการต่างคน ต่างคิด วันที่ 23 มิถุนายน 2557

แรงงานต่างด้าว ปัญหาความมั่นคง

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ แชร์ว่อนเน็ต! กม.แรงงานต่างด้าว โทษหนักปรับนายจ้างสูงสุด 8 แสนบาท


แชร์ว่อนเน็ต! กรณีพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ที่หากเข้ามาผิดกฎหมายจะได้รับโทษหนัก

See also  210411 Brave Girls Twitter Blue Room Live q\u0026a | 트위터 테마 색상

สำหรับ พ.ร.ก.ฉบับนี้ เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การทำงนของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ พ.ร.ก.การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้บทบัญญัติครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ โดยเน้นการให้ความคุ้มครอง อำนวยความสะดวกให้กับทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว รวมถึงมีการเพิ่มโทษนายจ้างที่กระทำผิดกฎหมาย พร้อมดึงประชาคนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ฉบับนี้คือ การเพิ่มโทษให้มีอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะโทษปรับ “นายจ้าง” จากเดิมหากกระทำผิดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะทำผิดต่อแรงงานต่างด้าวกี่คนจะรับรวมเป็นกรณีเดียว แต่ พ.ร.ก.ฉบับนี้ จะปรับนายจ้างแยกตามจำนวนแรงงานต่างด้าวรายคน ทำให้โทษสูงขึ้น เช่น นายจ้างที่จ้างต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำหรือรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อต่างด้าว 1 คน เป็นต้น

ส่วนโทษของแรงงานต่างด้าวก็มีเพิ่มขึ้น เช่น คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000100,000 บาท คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์นั้น พบว่า หากนายจ้างหรือผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 310 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,0001,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 13 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังเพิ่มกลไกการร้องทุกข์และเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับความเสียหายจากการที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายกำหนด

See also  [ENG] [SMTM10/8회] ♬ 리무진 (Feat. MINO) - 비오 @본선 | Mnet 211119 방송 | mp3 편집

อนึ่ง งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศไทย ตาม พ.ร.ก.กำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 มีทั้งสิ้น 39 งาน ประกอบด้วย 1. งานกรรมกร 2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม 3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 4. งานแกะสลักไม้ 5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 6. งานขายของหน้าร้าน 7. งานขายทอดตลาด 8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว 9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

11.งานทอผ้าด้วยมือ 12. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ 13. งานทำกระดาษสาด้วยมือ 14. งานทำเครื่องเขิน 15. งานทำเครื่องดนตรีไทย 16. งานทำเครื่องถม 17. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 18. งานทำเครื่องลงหิน 19. งานทำตุ๊กตาไทย 20. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม 21. งานทำบาตร 22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 23. งานทำพระพุทธรูป 24. งานทำมีด 25. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า 26. งานทำรองเท้า 27. งานทำหมวก 28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

See also  EP.252 Short Sell หุ้น คืออะไร? / มาตราการใหม่ช่วงนี้ของ กลต. [ นักลงทุนมือใหม่ ] | หุ้น หมาย ถึง อะไร | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

29.งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ 30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ 31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 32. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา 33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว 35. งานเร่ขายสินค้า 36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ 38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ 39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

อย่างไรก็ตาม มติ ครม. ได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชาทำงานได้ 2 อาชีพ คือ งานกรรมกร และงานบ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม :http://morningnews.bectero.com/economy/25Jun2017/105108

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 25 มิถุนายน 2560
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ แชร์ว่อนเน็ต! กม.แรงงานต่างด้าว โทษหนักปรับนายจ้างสูงสุด 8 แสนบาท

ก.แรงงานแจงแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว


ก.แรงงานแจงแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php
เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnnthailand/
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ก.แรงงานแจงแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

12 thoughts on “\”กำแพง 3 ชั้น\” ยุติปัญหาแรงงานต่างด้าว | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | ปัญหาแรงงานต่างด้าว”

 1. 436711 52512I should admit that this is one excellent insight. It surely gives a company the opportunity to get in on the ground floor and genuinely take part in creating something unique and tailored to their needs. 860200

  Reply
 2. 320161 585122Excellent weblog here! Moreover your web website rather a lot up fast! What host are you making use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol. 960203

  Reply
 3. 882390 422240Depending on yourself to make the decisions can truly be upsetting and frustrating. It takes years to build confidence. Frankly it takes a lot more than just happening to happen. 394072

  Reply
 4. 893043 743407Spot on with this write-up, I should say i believe this exceptional internet site needs a lot far more consideration. Ill probably be once once again to learn an excellent deal a lot more, numerous thanks that information. 585031

  Reply
 5. 482409 457484This is a great web page, could you be involved in doing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me! 439658

  Reply
 6. 958549 287480Id need to check with you here. Which is not something I generally do! I enjoy reading a post that will make folks believe. Also, thanks for permitting me to comment! 145060

  Reply
 7. 106113 268938The particular New york Diet can be an highly affordable and versatile eating better tool built for time expecting to loose fat along with naturally maintain a healthful day-to-day life. la weight loss 518184

  Reply
 8. 287082 589782This really is a quite exciting write-up, Im looking for this know how. So you comprehend I established your internet site when I was looking for sites like my own, so please look at my internet site someday and post me a opinion to let me know how you feel. 950507

  Reply

Leave a Comment