Home » คณิศาสตร์ ป.5 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน | การอ่านตัวเลข | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

คณิศาสตร์ ป.5 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน | การอ่านตัวเลข | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

by Hanh Nguyen

คณิศาสตร์ ป.5 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

READ  3 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ Subtitles | ดุลพินิจ หมาย ถึง | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ sathyasaith .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การอ่านตัวเลข.

หากต้องการอ่านตัวเลขที่มีตัวเลขตั้งแต่ 7 หลักขึ้นไป ให้อ่านตัวเลขจากหลักที่ 7 ตามหลักล้าน สิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน … โดยไม่ได้อ่านคำว่า ล้าน ในหลักแปดขึ้นไป ให้ใช้ คำว่า “ล้าน” ต่อท้ายหลักที่เจ็ด มีเพียงคำเดียว เช่น 12,000,000 อ่านเป็นสิบสองล้าน 350,000,000 อ่านเป็นสามร้อยห้าสิบล้าน 2,401,000,000 อ่านว่า สองพันสี่ร้อยหนึ่งล้าน.

READ  หลังทำนายังมีรายได้หลักแสน,อาชีพเสริมหลังทำนา,ทางรอดของชาวนา | อาชีพ ทํา นา | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

คณิศาสตร์ ป.5 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

คณิศาสตร์ ป.5 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

คณิศาสตร์ ป.5 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่.

READ  เครื่องหมาย อัญประกาศ ป.2 | เครื่องหมายอัญประกาศ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

การอ่านตัวเลข – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#คณศาสตร #ป5 #การอาน #การเขยนตวเลขแสดงจำนวน.

คณิศาสตร์,ป.5,การอ่าน,การเขียน,ตัวเลข,การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

คณิศาสตร์ ป.5 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

การอ่านตัวเลข.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ การอ่านตัวเลข นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

related posts

Leave a Comment