ความเจริญของอุบาสก ธรรม ๘ ประการสำหรับสตรี ธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ | อุบาสกธรรม

ความเจริญของอุบาสก ธรรม ๘ ประการสำหรับสตรี ธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ความเจริญของอุบาสก
เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมเรื่องความเจริญของอุบาสก ๗ ประการ

ธรรม ๘ ประการสำหรับสตรี
เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่นกุลมารดา เรื่อง ธรรม ๘ ประการของสตรี
ธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้
เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่นางวิสาขา เรื่อง ธรรมของสตรีเพื่อชัยชนะในโลกนี้

ช่องยู่ทูป 915 เมตตามหานิยม
https://www.youtube.com/channel/UCH_cBpdeFey9bcwnudL_tQw?view_as=subscriber
ฆราวาสธรรม.2
https://www.youtube.com/watch?v=7GUZ1gjenoI\u0026list=PLZAn6qP2CW8g_ndNY7oRhyTjxaU3KKHo
ฆราวาสธรรม .1
https://www.youtube.com/watch?v=iYe1lRqegsg\u0026list=PLZAn6qP2CW8ieRS2eubG3xUOjZMrV_Spr
https://www.youtube.com/watch?v=Q1IsxnmsPCg\u0026list=PLZAn6qP2CW8jzCPIapW8SJ4WkHpvYHqz\u0026index=5
การ์ตูนพระพุทธประวัติพระสูตรมหายาน มี 112 ตอน
พระไตรปิฏก12/4
https://www.youtube.com/watch?v=sfqLxx1rD0\u0026list=PLZAn6qP2CW8igcBTTpj38e7Eb7FejnsR
พระไตรปิฏก23/15
https://www.youtube.com/watch?v=Wq1n_RDmrbE\u0026list=PLZAn6qP2CW8iHnaJfl3c2RNmtb8IAlk5
พระไตรปิฏก 11/3
https://www.youtube.com/watch?v=Fky3JxL9MdA\u0026list=PLZAn6qP2CW8gFg5s1hQp8kxul9NMSLU\u0026index=1\u0026t=28s
พระไตรปิฏก 24/6
https://www.youtube.com/watch?v=8hzLUnHi92E\u0026list=PLZAn6qP2CW8g3OZs6apA2jqR6RJ8nRA1p
พระไตรปิฏกสุตตันตปิฏก 28 ล.20
https://www.youtube.com/watch?v=Iymq5m4TGMg\u0026list=PLZAn6qP2CW8hDYk6A9N4X7AUVhHjdGaoF
พระไตรปิฏก 9/1
https://www.youtube.com/watch?v=VxVNCJT8Ir8\u0026list=PLZAn6qP2CW8hwG0PowmZnIN7Jnk1klwsZ
ธรรมบัญเทิง
https://www.youtube.com/watch?v=53vJfBT3E88\u0026list=PLZAn6qP2CW8iIMgYFo7C7YDZwskxDGnZb
พระไตรปิฎกเสียงอ่าน เล่ม 15/7
https://www.youtube.com/watch?v=tssX2VBT4HY\u0026list=PLZAn6qP2CW8hNgjj3bCkNgWLf3z6txUO\u0026index=1
ทศชาติชาดก พระเจ้า 10 ชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=1O6vbQowvm0\u0026list=PLZAn6qP2CW8gyOpV0OmXvzaZdkGKTmpTz
นิทาน ธรรมบท พุทธภาษิต
https://www.youtube.com/watch?v=b9fs5y7XcLM\u0026list=PLZAn6qP2CW8h6jZZ0LVr4TbHFdWRn566Z
คิริมานนทสูตร
https://www.youtube.com/watch?v=g815Txuu50U
เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร
https://www.youtube.com/watch?v=qyJ9ALVtCZI
ร่มพระศรีชินบัญชร เพลย์ลิสต์
https://www.youtube.com/watch?v=QSQhLobJnmg\u0026list=PLZAn6qP2CW8hgB18f6Y4qydAJnRbWWFjc
สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ ทั้งหมด
https://www.youtube.com/watch?v=80Nbz8_sRXo\u0026list=PLZAn6qP2CW8jqMAVLtjZvXN1ViUq4_f3
ความหลังในสงสาร ธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=QSQhLobJnmg
ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก กดติดตาม แชร์ ได้บุญกุศลสูงสุด 120 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=UD158Y8qTbc\u0026list=PLZAn6qP2CW8i6b18MSR_NqkSybyPsNOW\u0026index=1
ความหลงในสงสาร
https://www.youtube.com/watch?v=DIYgv3mk8hs\u0026list=PLZAn6qP2CW8h3Z1vedRo2LwjBQ58H9I
วัฏจักรชีวิต
https://www.youtube.com/watch?v=0wSnQWW4zM\u0026list=PLZAn6qP2CW8iu1EZIvsSr_qvvXzwu6b80

นารีผล
https://www.youtube.com/watch?v=Am4vEC4NEyg\u0026list=PLZAn6qP2CW8jLWStx1IIokijJWZZIezjU
มักกะลีผล
https://www.youtube.com/watch?v=snZ9PwCMjw\u0026list=PLZAn6qP2CW8h46OQdAMFAIAJlRCHxpRf
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=_gKrNT3s_1w\u0026list=PLZAn6qP2CW8gG4RCw3bxo7gR_Nt7ia5sz
พระชาดก 500 ชาติ ของพระพุทธเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=nTZr76227U\u0026list=PLZAn6qP2CW8jZHpcxRsZOLCAAsbTjuzY0
ประวัติครูบาอาจารย์ พระอรหันต์ ผู้พ้นจากกิเลส
https://www.youtube.com/watch?v=4ev3PRY19WY\u0026list=PLZAn6qP2CW8hSczKpDAmpkziGEbHQiPu
ตำนาน เรื่องเล่า ลี้ลับ ผจญภัย
https://www.youtube.com/watch?v=f9DZ6VzXFgc\u0026list=PLZAn6qP2CW8h7HrZnEPVW7K2mm7RYlaxK
40พระภิกษุณีอรหันต์ : พุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล
https://www.youtube.com/watch?v=R1oeG_Io54\u0026list=PLZAn6qP2CW8h4o17aZ74MyVXLEfwiOcH

รวมเรื่องเล่า สารพัดผี เฮี้ยนทั้งหลาย
https://www.youtube.com/watch?v=2VPEPHyuKwI\u0026list=PLZAn6qP2CW8gXh63GiNajEOIaTyEQjR4s
นวนิยายอิงธรรมเรื่อง ลีลาวดี ธรรมนิยาย
https://www.youtube.com/watch?v=VmlzLgsJvoM\u0026list=PLZAn6qP2CW8jYiEKyjzLrJjeFav2FTe2\u0026index=1
ภิกษุสาวกผู้เลิศทางด้านคุณวิเศษ อนุพุทธประวัติ พระอรหันต์ 80 องค์
https://www.youtube.com/watch?v=3DEnQq6sZzM\u0026list=PLZAn6qP2CW8jap58kYzNnOTj7PSOpI1AY
พุทธประวัติ ปฐมสมโพธิกถา อ่าน โดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต มี 32 ตอน
https://www.youtube.com/watch?v=TCwwRxJSxBc\u0026list=PLZAn6qP2CW8hFz6MTATPvwlQ85rcbIBm
คำพระอริยะเจ้า ถึงในหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=Ktt7Z9Paao\u0026list=PLZAn6qP2CW8hlNKm3RRT1AtWS0K7evlB_
อบายภูมิ 4 มนุษย์ สวรรค์ พรหม อรูปพรหม พระนิพพาน
https://www.youtube.com/watch?v=kqqKkaUb9rY\u0026list=PLZAn6qP2CW8grUS0YSxCTs9_QSw3JGLBH
นรกสวรรค์ท่านเลือกได้ ขึ้นอยู่ที่(การสร้างกรรม) อ่านโดยเพ็ญศรี อินทรทัต
https://www.youtube.com/watch?v=I8gY4tW4HZo\u0026list=PLZAn6qP2CW8hEntST7LpNVqAbtoClHMib
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แนวทางปฏฺิบัติพระสายป่า
https://www.youtube.com/watch?v=RK4VaUSqbJQ\u0026list=PLZAn6qP2CW8g2Dryu1ZFdTp7cGyTi8EK
ปราโมทย์ รวมแผ่น ซีดี 20 88
https://www.youtube.com/watch?v=Mjmkl3PJvSM\u0026list=PLZAn6qP2CW8h1FCna_dF_iAKwex2uMF
แชร์ธรรมเป็นทาน ได้บุญกุศล มีวาสนาปัญญาบารมี และได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป เจริญพร อนุโมทนา สาธุ

See also  วิดีโอจำลองการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย | ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 2560

ความเจริญของอุบาสก ธรรม ๘ ประการสำหรับสตรี ธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้

อุบาสกธรรม 5


นายชัชชัย อินทรสุวรรณ์ 6/4 เลขที่ 18
ขอขอบคุณสือ youtube ที่ใช้เผยแพร่

อุบาสกธรรม 5

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาV2Rอุบาสกธรรม ธรรมสำหรับอุบาสกอุบาสิกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตฺโต


องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาV2R อุบาสกธรรม ธรรมสำหรับอุบาสกอุบาสิกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
SonyaVarietyซอนญ่าซอนย่าวาไรตี้
องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา
ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน
ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ครบ ๕ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็น อุบาสกรัตนะ และอุบาสิการัตนะ คือเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสิกาแก้ว
(แก้วในที่นี้ หมายความว่า มีคุณค่าสูง ดีงาม ประเสริฐ)
องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งตามมาตรฐานทั่วไป มีอยู่ ๕ ข้อ คือ
๑. มีศรัทธา เป็นเบื้องต้น คือมีความเชื่อ มีความมั่นใจในพระรัตนตรัย ความเชื่อของเรานี้ต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ศรัทธางมงาย เพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือมีศรัทธา ก็ควรจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่ตนเชื่อด้วย
เมื่อศรัทธาในพระรัตนตรัย เราต้องรู้เข้าใจว่า พระรัตนตรัยคืออะไร มีความหมายอย่างไรการที่ศรัทธาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ยึดเอาเป็นที่พึ่งนั้น คือปฏิบัติอย่างไร
๒. มีศีล อย่างน้อยตั้งตนอยู่ในศีล ๕ ซึ่งจะทำให้มีชีวิตที่ดีงาม เป็นฐานสำหรับตนเองที่จะก้าวไปสู่การปฏิบัติเบื้องสูง พร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องช่วยเกื้อกูลสังคม เพราะว่าผู้ถือศีล ๕ เป็นผู้ไม่เบียดเบียนคนอื่น แต่ดำรงชีวิตที่สุจริต ใครตั้งอยู่ในศีล ๕ ก็ทำให้ที่นั้นมีความปลอดภัย
ถ้าทุกคนรักษาศีล ๕ ได้ สังคมของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุข มีความมั่นคงอย่างแน่นอน เป็นหลักประกันสันติสุขของสังคมที่มั่นใจได้ เวลานี้ที่เป็นปัญหามากก็คือ สังคมนี้ขาดศีล ๕ เป็นอย่างยิ่ง
๓. อโกตูหลมังคลิกะ แปลกันว่า ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล คือไม่มัวหวังผลจากความเชื่อถือนอกหลักพระพุทธศาสนา ที่เป็นความงมงาย ได้แต่หวังผลจากการดลบันดาลต่างๆ แต่ให้เชื่อกรรม คือเชื่อการกระทำที่เป็นไปตามเหตุผล ให้หวังผลจากการกระทำด้วย ความเพียรพยายามของตน คุณสมบัติข้อนี้จะต้องให้เป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทยของเรา
เวลานี้คุณสมบัติเพียงข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ นี้ ถ้าเราเอามาตั้งเป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑ์วัดละก็ คงจะเหลืออุบาสกอุบาสิกาน้อยเหลือเกิน เพราะฉะนั้นสังคมของเราจึงเห็นได้ชัดว่า มีความเสื่อมโทรม แปรปรวนไปต่างๆ มากมาย
เวลานี้ที่มีปัญหาออกมาเป็นข่าวต่างๆ มากมาย จะเห็นว่าเป็นเพราะสังคมของเราเสื่อมลงไปจากพระพุทธศาสนา กลายเป็นสังคมที่ไม่มีหลัก แค่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ นี่ก็แย่แล้ว ถ้าขาดข้อ ๒ คือเสื่อมศีล ก็ทำให้สังคมระส่ำระสาย พอขาดข้อ ๓ คือไม่หวังผลจากการเพียรทำ สังคมก็อ่อนแอ เมื่อพลเมืองไม่เข้มแข็ง ขาดคุณภาพ ไม่รู้จักเพียรพยายามทำการต่างๆ ให้บรรลุผลด้วยเรี่ยวแรงกำลังของตนเอง ได้แต่มัวหวังพึ่งนอนรอคอยอะไรต่างๆ เมื่อเป็นอย่างนี้ สังคมจะเจริญได้อย่างไร
ถ้ามีองค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาถึงข้อ ๓ นี้เท่านั้น สังคมของเราก็เจริญมั่นคงได้แน่นอน
๔. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา สังคมไทยเวลานี้แปรปรวนในเรื่องนี้มาก ซึ่งก็สืบเนื่องจากข้อ ๓ นั่นเอง เมื่อถือมงคลตื่นข่าว ไปเชื่อเรื่องไม่เข้าเรื่อง แล้วเขตบุญก็ย้ายออกจากพระพุทธศาสนาไปหาเขตบุญภายนอก ก็ยิ่งไปส่งเสริมให้ความเชื่อผิดปฏิบัติผิดแพร่หลายยิ่งขึ้น และแหล่งคำสอนที่ถูกต้องคนก็ไม่เอาใจใส่ คนก็ยิ่งห่างจากหลักศาสนาออกไป ไม่รู้และไม่เอาใจใส่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
๕. กระทำบุพการในพระศาสนานี้ หมายความว่าทำการขวนขวาย ทะนุบำรุงอุปถัมภ์พระสงฆ์ และกิจการพระพุทธศาสนาที่จะทำให้พระธรรมวินัยเจริญมั่นคง นำกันช่วยกันดำเนินกิจการและทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกุศลแท้จริง ที่เป็นเรื่องถูกทำนองคลองธรรม ที่จะทำให้ศีลธรรมเจริญงอกงาม
ดังนั้นถ้าเราเอาใจใส่ในหลักองค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา ๕ ประการนี้ เพียงเท่านี้พระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ด้วยดี สังคมไทยก็เจริญมั่งคงก้าวหน้า มีความเข้มแข็งแกร่งกล้ายิ่งขึ้นไป แต่เวลานี้มีปัญหา คนไทยขาดคุณสมบัติเหล่านี้กันมากมายเหลือเกิน เพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันแก้ไข
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ธรรมกถา แก่ชาวธรรมะร่วมสมัย ผู้เดินทางไปทำบุญที่วัดญาณเวศกวัน
ในโอกาสเข้าพรรษาใหม่ๆ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔
ขอขอบคุณ http://dhamma.serichon.us/2017/01/12/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4/

See also  วิชาการศึกษา วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เครื่องมือวัดและประเมินผล อัพเดท 2563 คลิบที่ 8 | แบบ วิจัย

องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาV2Rอุบาสกธรรม ธรรมสำหรับอุบาสกอุบาสิกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตฺโต

FIN | ถ้าคุณเข้ามายุ่ง ก็เตรียมตัวรับกรรมไว้ด้วยเหมือนกัน | บาปอยุติธรรม EP.13 | Ch3Thailand


บาปอยุติธรรม ออกอากาศ ทุกวันจันทร์อังคาร เวลา 20.20 น. ช่อง3 กด33
ละครช่อง3 บาปอยุติธรรมEP13
\”เมื่อความอยุติธรรมถูกทวงถาม และเพลิงบาปลุกลามยากจะดับ\” \”ชิดตะวัน\” ว่าที่แพทย์อนาคตไกล กลับต้องถูกปรักปรำให้ต้องรับผิด ชีวิตต้องตัดขาดจากโลกภายนอกถึง 11 ปี จนวันหนึ่ง \”ปลายฝน\” ทนายมือใหม่ กลับมาช่วยเหลือและปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ และนี่คือจุดเริ่มต้นของ \”เพลิงบาป\” ที่ลุกลาม เมื่อเขาตั้งใจจะล้างแค้นทุกคนที่ทำให้เขาเสียทุกอย่างในชีวิต โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าปลายฝนที่เข้ามาช่วยและทำให้เขาตกหลุมรัก คือหนึ่งในผู้ปรักปรำและทำให้เขาถูกจองจำมานานถึง 11 ปี จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชิดตะวันเดินหน้าค้นหาความจริง ขณะที่ปลายฝนต้องแก้ไขปกปิดและหลีกหนีความจริงนั้น และทั้งคู่จะทำอย่างไรเมื่อถูกรั้งไว้ด้วยเพลิงรักที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น พร้อมกับเรื่องราวการล้างแค้นดุจเพลิงบาปที่ลุกลามวอดวายเกินควบคุม…
นำแสดงโดย : บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, จีน่า ญีนา ซาลาส, บอม ธนิน มนูญศิลป์, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม, กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์
บทโทรทัศน์โดย : ทานตะวัน
กำกับการแสดงโดย : แอ้ว อำไพพร จิตต์ไม่งง
ผลิตโดย : บริษัท เมคเกอร์ เค จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : หนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล
เพลงประกอบละคร : ทางรอด | คิว สุวีระ บุญรอด | https://youtu.be/btdqzog3I70
Saveme​ | อิมเมจ สุธิตา | https://youtu.be/xGBY2XYRYVI
‣‣‣‣ ดูย้อนหลังก่อนใครหลังละครจบทาง TV ทุกวันเวลาเที่ยงคืน
📲แอปพลิเคชัน “CH3+” ช่อง3ที่ตามใจคุณ : http://yd.ch3.plus
💻เว็บไซต์ https://ch3plus.com

See also  [NEW] ความขัดแย้ง จีนกับสหรัฐอเมริกา อาเซียนจะต้องเลือกข้างหรือไม่? | ความขัดแย้งทางการเมือง - Sathyasaith

‣‣‣‣ ดูย้อนหลังใน Youtube Ch3Thailand หลังละครจบ 2 วัน
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวก่อนใครที่นี่
Facebook : http://www.facebook.com/ch3thailand
Youtube : http://www.youtube.com/ch3thailand
Instagram : http://www.instagram.com/ch3thailand
Twitter : http://www.twitter.com/ch3thailand
Tiktok : https://www.tiktok.com/@ch3thailand

FIN | ถ้าคุณเข้ามายุ่ง ก็เตรียมตัวรับกรรมไว้ด้วยเหมือนกัน | บาปอยุติธรรม EP.13 | Ch3Thailand

FIN | ฉันคือคนที่ขโมยชีวิต10 ปี ของคุณไป ฉันคือบัวบูชา | บาปอยุติธรรม EP.10 | Ch3Thailand


บาปอยุติธรรม ออกอากาศ ทุกวันจันทร์อังคาร เวลา 20.20 น. ช่อง3 กด33
ละครช่อง3 บาปอยุติธรรมEP10
\”เมื่อความอยุติธรรมถูกทวงถาม และเพลิงบาปลุกลามยากจะดับ\” \”ชิดตะวัน\” ว่าที่แพทย์อนาคตไกล กลับต้องถูกปรักปรำให้ต้องรับผิด ชีวิตต้องตัดขาดจากโลกภายนอกถึง 11 ปี จนวันหนึ่ง \”ปลายฝน\” ทนายมือใหม่ กลับมาช่วยเหลือและปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ และนี่คือจุดเริ่มต้นของ \”เพลิงบาป\” ที่ลุกลาม เมื่อเขาตั้งใจจะล้างแค้นทุกคนที่ทำให้เขาเสียทุกอย่างในชีวิต โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าปลายฝนที่เข้ามาช่วยและทำให้เขาตกหลุมรัก คือหนึ่งในผู้ปรักปรำและทำให้เขาถูกจองจำมานานถึง 11 ปี จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชิดตะวันเดินหน้าค้นหาความจริง ขณะที่ปลายฝนต้องแก้ไขปกปิดและหลีกหนีความจริงนั้น และทั้งคู่จะทำอย่างไรเมื่อถูกรั้งไว้ด้วยเพลิงรักที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น พร้อมกับเรื่องราวการล้างแค้นดุจเพลิงบาปที่ลุกลามวอดวายเกินควบคุม…
นำแสดงโดย : บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, จีน่า ญีนา ซาลาส, บอม ธนิน มนูญศิลป์, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม, กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์
บทโทรทัศน์โดย : ทานตะวัน
กำกับการแสดงโดย : แอ้ว อำไพพร จิตต์ไม่งง
ผลิตโดย : บริษัท เมคเกอร์ เค จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : หนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล
เพลงประกอบละคร : ทางรอด | คิว สุวีระ บุญรอด | https://youtu.be/btdqzog3I70
Saveme​ | อิมเมจ สุธิตา | https://youtu.be/xGBY2XYRYVI
‣‣‣‣ ดูย้อนหลังก่อนใครหลังละครจบทาง TV ทุกวันเวลาเที่ยงคืน
📲แอปพลิเคชัน “CH3+” ช่อง3ที่ตามใจคุณ : http://yd.ch3.plus
💻เว็บไซต์ https://ch3plus.com

‣‣‣‣ ดูย้อนหลังใน Youtube Ch3Thailand หลังละครจบ 2 วัน
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวก่อนใครที่นี่
Facebook : http://www.facebook.com/ch3thailand
Youtube : http://www.youtube.com/ch3thailand
Instagram : http://www.instagram.com/ch3thailand
Twitter : http://www.twitter.com/ch3thailand
Tiktok : https://www.tiktok.com/@ch3thailand

FIN | ฉันคือคนที่ขโมยชีวิต10 ปี ของคุณไป ฉันคือบัวบูชา | บาปอยุติธรรม EP.10 | Ch3Thailand

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

13 thoughts on “ความเจริญของอุบาสก ธรรม ๘ ประการสำหรับสตรี ธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ | อุบาสกธรรม”

 1. 206367 208860This internet site can be a walk-by way of for all with the data you required about this and didnt know who to ask. Glimpse here, and also you will definitely uncover it. 815802

  Reply
 2. 939592 302607Highest quality fella toasts, or toasts. will most definitely be given birth to product or service ? from the party therefore supposed to become surprising, humorous coupled with enlightening likewise. best man speaches 907202

  Reply
 3. 378920 963160I discovered your blog internet site on bing and appearance several of your early posts. Preserve up the very great operate. I just now additional the RSS feed to my MSN News Reader. Seeking toward reading far more on your part down the road! 611352

  Reply
 4. 729879 577411Jane wanted to know though your girl could certain, the cost I basically informed her she had to hang about until the young woman seemed to be to old enough. But the truth is, in which does not get your girlfriend to counteract employing picking out her extremely own incorrect body art terribly your lady are typically like me. Citty design 170921

  Reply
 5. 41788 106425I should admit that this really is one fantastic insight. It surely gives a company the opportunity to get in on the ground floor and truly take part in creating something particular and tailored to their needs. 645895

  Reply
 6. 499635 808253Great humans speeches and toasts, possibly toasts. are hands down transferred at some time by means of party and expected to turn into quite funny, amusing not to mention educational inside the mean time. very best man wedding speeches 441320

  Reply
 7. 93830 190002I recognize theres lots of spam on this internet site. Do you need support cleansing them up? I might assist among courses! 520824

  Reply

Leave a Comment