คำนวณ IRR กรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่มีผลประโยชน์ทางภาษี | ผู้รับประกันภัย

คำนวณ IRR กรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่มีผลประโยชน์ทางภาษี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับยกเว้นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 235) ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และต้องทำประกันชีวิตไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่น เพิ่มเติมดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีสำหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้
(2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
ก. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ
ข. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดนอกจาก ก. เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ
ค. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม ก. หรือ ข. ผลรวมของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม ก. และหรือ ข. และหรือ ค. ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
2. ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี
3. ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต และผู้รับประกันภัยต้องระบุเพิ่มเติม หากมีกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ต้องระบุจำนวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
(2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์
4. กรณีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 2. แล้ว ต่อมาปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 1. ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 2. และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา: www.rd.go.th

คำนวณ IRR กรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่มีผลประโยชน์ทางภาษี

จรรยาบรรณ , ประมวลกฎหมาย , พรบ , หลักการประกันภัย


See also  Anaerobic filter กลุ่มที่ 3 | ถังกรองไร้อากาศ

จรรยาบรรณ , ประมวลกฎหมาย , พรบ , หลักการประกันภัย

​\”เรียนรู้ เฝ้าระวัง\” ป้องกันพร้อมรับมือภัยพิบัติดินโคลนถล่ม : รู้สู้ภัย Don’t Panic


น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลดิน สาเหตุภัยพิบัติดินโคลนถล่ม เราต้องเรียนรู้ เฝ้าระวัง และจะปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่เพื่อความปลอดภัยอย่างไร ?
ติดตามชมได้ในรายการรู้สู้ภัย Don’t Panic วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 11.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/Rusuphai

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

​\

#ติวสอบบัตรนายหน้า จรรยาบรรณ , ประมวลกฎหมาย , พรบ , หลักการประกันภัย


สอนขายประกันพรบรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ แพรวโค้ชประกันออนไลน์
นายหน้าประกันชีวิตประกันวินาศภัย ติวสอบต่อบัตรนายหน้า
ติวสอบบัตรนายหน้า หัวข้อจรรยาบรรณ , ประมวลกฎหมาย , พรบ , หลักการประกันภัย
รับสมัครสมาชิกนายหน้าผู้สนใจขายประกันรถยนต์สมัครที่เดียวเพียง 200บาท
ส่งงานได้มากกว่า 35บริษัท
มีติวสอบและส่งสอบบัตรนายหน้าทั่วประเทศ มีคอร์สเรียนออนไลนืไม่ต้องเดินทาง มีคู่มือสื่อการทำงานครบเริ่มงานได้ทันที
ติดต่อเรา
สนใจสมัครสมาชิก โทร/Id 0909861752
สนใจสมัครสมาชิก คลิก http://bit.ly/2ZNyhcX
แพรว สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี
ผลงานของเรา
www.srikrungsmart.com

#ติวสอบบัตรนายหน้า จรรยาบรรณ , ประมวลกฎหมาย , พรบ , หลักการประกันภัย

Be Your Own Insurance Company – Steve Savant’s Money, the Name of the Game – Part 1 of 5


Sub Headline: Captive Insurance Companies, the Business Alternative
Synopsis: Businesses dread paying insurance premiums to protect their company from economic disaster if a catastrophic claim occurs. This is especially true for businesses that manage their risk well and little to no extraordinary claims. But many wellrun businesses could be their own insurance company and profit from the savings. Watch the interview with Chartered Financial Consultant and Captive Insurance Company expert R. Wesley Sierk III.
Content: A captive insurer (or “captive”) is a specialpurpose insurance company formed primarily to underwrite the risks of its parent or affiliated groups. It is quite similar to a traditional, commercial insurance company in that it is licensed as an insurance company, it sets insurancepremium rates for the risks it chooses to underwrite, writes policies for the risks it insures, collects premiums and pays out claims made against those policies. The biggest difference between a captive insurer and a commercial insurance company is that a captive cannot sell insurance to the general public. It can only underwrite the risks of its parent organization or related entities. Another key difference is that the regulations governing captive insurance companies are typically less onerous than those regulations governing traditional commercial carriers.
At its most basic level a “pure” captive works like this: A corporation with one or more subsidiaries sets up a captive insurance company as a wholly owned subsidiary. The captive
is capitalized and domiciled in a jurisdiction with captiveenabling legislation which allows the captive to operate as a licensed insurer. The parent identifies the risks of its subsidiaries that it wants the captive to underwrite. The captive evaluates the risks, writes policies, sets premium levels and accepts premium payments. The subsidiaries then pay the captive taxdeductible premium payments and the captive, like any insurer, invests the premium payments for future claim payouts.
Like most innovations, captive insurance companies were created to solve a set of problems; in this case, riskfinancing problems we didn’t know we had until we started thinking about managing and financing risk.
The content of this press release is from the book Taken Captive by R. Wesley Sierk III and available on Amazon.com.
Syndicated financial columnist Steve Savant interviews best selling author, popular platform speaker and Captive Insurance expert Wes Sierk. Steve Savant’s Money, the Name of the Game is an hourlong financial talk show for consumers distributed online in 5 tenminute video press releases Monday through Friday to 280 media outlets, social media networks and industry portals. (www.lifesizesolutions.com) https://youtu.be/iQa6PnJgc

See also  [Update] ตะลุยเที่ยวให้บันเทิง ซอยวัดร่ำเปิง เชียงใหม่ - | วัด ร่ํา เปิง เชียงใหม่ - Sathyasaith
See also  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning | การสอนแบบcoaching

Be Your Own Insurance Company - Steve Savant’s Money, the Name of the Game – Part 1 of 5

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

9 thoughts on “คำนวณ IRR กรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่มีผลประโยชน์ทางภาษี | ผู้รับประกันภัย”

 1. 810602 107905I found your weblog internet site on google and check a couple of of your early posts. Proceed to maintain up the very great operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for ahead to reading extra from you later on! 653543

  Reply
 2. 458874 244180Come across back yard garden unusual periods of ones Are generally Weight reduction and every one one may possibly be important. 1 way state could possibly be substantial squandering by means of the diet. shed weight 767152

  Reply
 3. 392039 691509Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to exchange methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested. 542930

  Reply
 4. 769132 371406Highest quality fella toasts, or toasts. will most undoubtedly be given birth to product or service ? from the party therefore supposed to become surprising, humorous coupled with enlightening likewise. finest man speaches 998605

  Reply

Leave a Comment