ชีวิตคืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ | พุทธ แปลว่า

ชีวิตคืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รวบรวมวีดีโอในช่อง https://www.youtube.com/user/kancha085/videos เชิญติดตามธรรมะ
ประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. พุทธศักราช 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ท่านได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านพร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

ท่านพุทธทาสภิกขุมีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย หรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2449 ในสกุลของพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพุมเรียงยังเป็นที่ตั้งของตัวเมืองไชยา หรือจังหวัดไชยา ก่อนที่จะกลายมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เซี้ยง พานิช ประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของชำ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน เนื่องจากปู่ของท่านพุทธทาสภิกขุอพยพจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มาเป็นช่างเขียนภาพสีบนกระจกที่เมืองไชยา ย่าของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อส้มจีน ซึ่งเชื้อสายของย่าอพยพจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยู่เมืองไชยาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมบิดาของท่านพุทธทาสภิกขุใช้แซ่โข่วหรือข่อ (หรือโค้ว ในภาษาแต้จิ๋ว) ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการจึงเปลี่ยนนามสกุลของบิดาท่านเป็น พานิช เพราะตอนนั้นมีเพียงครอบครัวของท่านเท่านั้นที่ทำการค้าขาย งานอดิเรกที่รักยิ่งของบิดาท่านพุทธทาสภิกขุคืองานด้านช่างไม้ โดยในเวลาว่าง บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุจะทำการต่อเรือไม้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุสนใจ และชอบในงานด้านนี้ไปด้วย แม้ที่สวนโมกขพลาราม งานไม้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทำกันเองของคณะสงฆ์ นอกจากนี้ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุยังมีความสามารถในทางกวี ซึ่งความสามารถด้านนี้ส่งอิทธิพลต่อท่านพุทธทาสภิกขุเป็นอย่างมาก โดยผลงานธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุส่วนหนึ่งได้ประพันธ์ไว้ในรูปร้อยกรอง ซึ่งมีความไพเราะ และดึงดูดใจให้คนทั้งหลายเข้าถึงเนื้อหาธรรมะได้ง่ายขึ้น

See also  [Update] “FTREIT” ประเดิมผลงานปีงบฯ 2563 ซื้อทรัพย์จากสหไทย พรอพเพอร์ตี้ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท | ก ริ พ เพ น ไทย - Sathyasaith

มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เคลื่อน พานิช เกิดที่อำเภอท่าฉาง ตาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อเล่ง มียศเป็นขุนสิทธิสาร ปกครองหัวเมืองกระแดะ หรืออำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน ครอบครัวของตายายมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติสมาธิภาวนากันภายในบ้านเรือน ทำให้มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ได้ส่งต่อมาที่บุตร และหล่อหลอมให้เด็กชายเงื่อม พานิช กลายเป็นท่านพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา ท่านพุทธทาสภิกขุมีน้องสองคน ซึ่งมีอายุห่างจากท่านพุทธทาสภิกขุ 3 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ น้องคนโตเป็นชาย ชื่อ ยี่เกย พานิช ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธรรมทาส พานิช และได้เป็นกำลังหลักของคณะธรรมทานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และสนองงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวคนสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ กิมซ้อย พานิช ซึ่งภายหลังแต่งงานไปอยู่บ้านดอน และใช้นามสกุลสามีว่า เหมะกุล

ท่านพุทธทาสภิกขุได้บวชเรียนตามประเพณี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2469 ที่โรงอุโบสถวัดอุบล หรือวัดนอก ก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่วัดพุมเรียง มีพระอุปัชฌาย์คือ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้น และมีพระปลัดทุ่ม อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และ พระครูศักดิ์ ธมฺรกฺขิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวินัย หรือวัดหัวคู เป็นพระคู่สวด ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับฉายาว่า อินทปญฺโญ ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่

ผลงานเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการศึกษาศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ และท่านมีสหายธรรมคนสำคัญ คือ ปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และท่าน บ.ช. เขมาภิรัตน์

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)ได้ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา คงเหลือไว้แต่ผลงานที่ทรงคุณค่าแทนตัวท่านให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของท่านรับมรดกความเป็น \”พุทธทาส\” เพื่อพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจากพระพุทธศาสนา
ขอขอบพระคุณแหล่งธรรมะ http://www.buddhadasa.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8.html
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content\u0026view=article\u0026id=1922:20140902091657\u0026catid=60\u0026Itemid=124 ฟังธรรมที่ท่านสนใจhttps://www.youtube.com/user/kancha085

See also  [Update] | การ เรียน รู้ แบบ มี ส่วน ร่วม - Sathyasaith

ชีวิตคืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ

พระพุทธศาสนาคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งใด? โดยหลวงพ่อปราโมทย์


ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์อธิบายถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา และสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบซึ่ง ไม่ใช่แค่การทำทาน รักษาศีล หรือนั่งสมาธิแบบที่คนส่วนใหญ่คิดกัน
: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 เม.ย. 2558
https://youtu.be/IxurxKBIhk4
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

พระพุทธศาสนาคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งใด? โดยหลวงพ่อปราโมทย์

พุทธวจน คืออะไร | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง


ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ได้ที่
บัญชี วัดนาป่าพง ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 3182461756
ติดตามได้ที่ช่องทางดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/Buddhawajanareal2020
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCKAv48NZM7RPtw7DmY9ReRg
IG : https://www.instagram.com/buddhawajanareal
http://watnapp.com
กด Like
กด Shared
กด ติดตาม
กด กระดิ่ง เพื่อไม่พลาดสาระธรรมดีๆ ก่อนใคร
เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงาน
ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม
พุทธวจนเรียลพุทธวจนวัดนาป่าพงพระอาจารย์คึกฤทธิ์

พุทธวจน คืออะไร | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

01.พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก(ธรรมบำบัด-ปรับปรุงเสียงอ่าน)


หนังสือเสียงธรรมะมีดนตรีประกอบชุดนี้ เป็นเสียงอ่านหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก จากมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 เล่ม จำนวน 919 คาถา ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขการอ่าน และบันทึกเสียงใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพน่าฟัง ไพเราะ สละสลวยยิ่งขึ้น เป็นเสียงอ่านร่ายยาวต่อเนื่องกัน พร้อมดนตรีประกอบ ไม่แบ่งหลักสูตร ไม่ระบุชื่อหมวด และไม่ระบุที่มาของภาษิต เพื่อการรับฟังอย่างเพลิดเพลิน ทั้งในยามก่อนนอน หรือในยามว่าง เป็นธรรมโอสถอันวิเศษ ที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ทางใจที่ได้พบให้เบาบาง รวมทั้งปัญหาชีวิตที่รุมเร้าให้มีทางออกด้วยปัญญา มีที่พึ่ง ฟังแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย ใจสงบเย็น จิตใจจะผ่องใส ได้สมาธิ คลายกังวล หลับเป็นสุข ได้บุญกุศล เป็นอุดมมงคล จึงเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วย ฯลฯ\r
พระพุทธศาสนสุภาษิตเป็นถ้อยคำที่เป็นคติเตือนใจในพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทควรจดจำ เพื่อเป็นคติชีวิต และเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา หากเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเรียกว่าพุทธภาษิต ถ้าเป็นอดีตชาติสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เรียกว่าโพธิสัตว์ภาษิต แต่ถ้าเป็นพระสาวกเรียกว่าเถระภาษิตและเถรีภาษิต(หรือเถระคาถาและเถรีคาถา) หากเป็นคำที่เทวดากล่าวเรียกว่า เทวดาภาษิต อย่างไรก็ตามภาษิตทั้งหลายที่พระสาวก หรือเทวดากล่าวได้ถูกต้องตามธรรม พระพุทธองค์จะตรัสรับรองภาษิตนั้น พุทธศาสนสุภาษิตนี้ จึงเป็นคติธรรมที่กล่าวโดยพระพุทธองค์เองบ้าง พระสาวกหรือเทวดากล่าวบ้าง นั่นเอง \r
ธรรมชุดนี้เป็นพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎกฝ่ายเถระวาท เพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามหลักพุทธธรรม เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาและปัญญาของพุทธบริษัท.\r
ขออนุโมทนากุศลแด่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟัง ตลอดจนท่านผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมชุดนี้ และท่านผู้มีจิตศรัทธานำธรรมะนี้ไปเผยแพร่อย่างเหมาะสม เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป.\r
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลนี้ โปรดอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขสวัสดี และขอพระนิพพาน จงบังเกิดมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ.\r
ชุดที่ 21 พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี โทเอก(ธรรมบำบัดปรับปรุงเสียงอ่าน)\r
จาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์\r
ภาพปก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม อ.เมือง จ.นราธิวาส \r
ตรวจสอบเสียงอ่านพระบาลีโดย พระมหาสาย ฉนฺสาโร (ป.ธ.๗)\r
เสียงอ่านหนังสือโดย การะเกต แทนกิจการกุล (บุษรา เรืองแสง)\r
สร้างสรรค์เป็นธรรมทานโดย มูลนิธิเรืองแสงธรรม\r
“โครงการเสียงอ่านพระธรรมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชา\”

See also  สมบัติทางกายภาพและเคมี (นาถฤดี แซ่ตัน) | ทางกายภาพ

หากท่านใดชอบ อย่าลืมกดถูกใจ หากใช่กดแชร์ และหากอยากติดตามวีดีโอใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามนะคะ

01.พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก(ธรรมบำบัด-ปรับปรุงเสียงอ่าน)

เสียงสวดมนต์ดังกึกก้องทั่วท้องพุทธคยา ดินแดนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ


เสียงสวดมนต์ดังกึกก้องทั่วท้องพุทธคยา ดินแดนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

12 thoughts on “ชีวิตคืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ | พุทธ แปลว่า”

 1. 324232 944328This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! 443060

  Reply
 2. 752208 498855Nice post. I learn something far more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content material from other writers and practice slightly something from their store. Id prefer to use some with the content on my weblog whether you dont mind. Natually Ill give you a link on your internet weblog. Thanks for sharing. 161023

  Reply
 3. 167957 251982I discovered your internet site website online and check a lot of of your early posts. Keep on the top notch operate. I just now additional your Feed to my MSN News Reader. Searching for forward to reading significantly much more from you locating out later on! 980692

  Reply
 4. 229405 937049This is a very good subject to talk about. Normally when I locate stuff like this I stumble it. This post probably wont do properly with that crowd. I will likely be certain to submit something else though. 184011

  Reply

Leave a Comment