ธรรมะสัญจร เมตตาธรรมค้ำจุนโลก – วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี | พระ สัทธรรม

ธรรมะสัญจร เมตตาธรรมค้ำจุนโลก – วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ธรรมะสัญจร เมตตาธรรมค้ำจุนโลก - วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

เป็นคนดี ความดีก็มาหา – ธรรมะสัญจร เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก – วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี


เป็นคนดี ความดีก็มาหา - ธรรมะสัญจร เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

เนรคุณอาจารย์ ไม่เป็นมิตรกับภิกษุ : ใครบิดเบือนพระสัทธรรม? : ๗ พ.ย. ๖๔ [บ่าย]


See also  เปิดคะแนนติดวารสารมธ | พูดคุยเกี่ยวกับคะแนน #Dek64 | วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บันทึกการสนทนาพิเศษ \”ใครบิดเบือนพระสัทธรรม?\” เพื่อสนทนาตอบคำถามผู้มีจดหมายกล่าวหาการเผยแพร่พระธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่ผู้กล่าวหา ได้ส่งจดหมายผ่านทาง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ หอมจันทร์ เคยดำรงตำแหน่งนี้มาก่อนที่จะเกษียณอายุ
อนึ่ง แม้จะทราบว่า คำกล่าวหาทั้ง ๙ ข้อ เป็นคำกล่าวหาโดยผู้มีอคติ ด้วยความเกลียดชัง จากความเห็นผิด เข้าใจผิด ในหนทางของความเข้าใจคำสอน และหนทางที่ถูกต้อง ในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้และได้มีพระมหากรุณาแสดงความจริงจากการตรัสรู้ ซึ่งมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้เริ่มศึกษา เข้าใจ(พระอภิธรรม) ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๔๙๖ และได้เริ่มเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องในหนทางที่ทรงแสดงไว้หลังจากนั้นเพียง ๓ ปี คือ ตั้งแต่ประมาณปี ๒๔๙๙ เป็นต้นมา จนถึงบัดนี้ กว่า ๖๐ ปีแล้ว
ด้วยเหตุนี้ การตอบคำถามของผู้กล่าวหาดังกล่าวในครั้งนี้ จึงเพียงอาศัยคำกล่าวหาที่ไร้เหตุผล และไม่เป็นความจริงดังกล่าวนั้น มุ่งประโยชน์ในคำตอบ ที่ท่านผู้ที่มีโอกาสได้รับฟัง จะมีการ พิจารณา ไตร่ตรอง ด้วยดี ด้วยจริงใจ และด้วยความตรง(สัจจะบารมี) เพื่อมีความเข้าใจธรรมะและในหนทางที่ถูกต้อง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ โดยละเอียด ลึกซึ้งอย่างยิ่งนั้น อันจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงที่สำคัญที่สุด
ด้วยกุศลเจตนา และด้วยเมตตา และปรารถนาดีของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มีต่อสาธารณชนเสมอมา การอาศัยจดหมายของผู้กล่าวหาดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์เดียวคือความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องของผู้ที่มีโอกาสรับฟัง จึงต้องอาศัยเวลาในการสนทนาซึ่งจำนวน ๙ ข้อนั้น ด้วยความละเอียด การสนทนาในช่วงเช้าของเทปแรกนี้ จึงเป็นการตอบคำกล่าวหา ได้เพียงประเด็นแรกเท่านั้น แต่ความการสนทนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์มหาศาล ในกาลทุกเมื่อ ต่อไปในภายภาคหน้า แก่สาธารณชนผู้สนใจในคำจริง ในหนทางที่ถูกต้องของการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งพระองค์นั้น ต่อๆ ไป ตราบนานเท่านาน
ติดตามบันทึกต้นฉบับได้ที่ลิงก์นี้ : https://youtu.be/zlOuLa0gGfI

See also  นโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา | นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างไร | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

เนรคุณอาจารย์ ไม่เป็นมิตรกับภิกษุ : ใครบิดเบือนพระสัทธรรม? : ๗ พ.ย. ๖๔ [บ่าย]

โอกาสที่จะเข้าถึงพระสัทธรรม | ธรรมให้รู้•2563 : ตอนที่152


โอกาสที่จะเข้าถึง พระสัทธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
Facebook ช่องทางสื่อสารหลัก : https://www.facebook.com/duenjitpage/
Facebook ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : https://www.facebook.com/duenjitfoundation/
Youtube คลังวิดีโอ : https://www.youtube.com/duenjit
Instagram คลังภาพ : https://www.instagram.com/duen_jit/
Soundcloud คลังเสียง : https://soundcloud.com/duenjit
LineGroup สอบถามการปฏิบัติทั่วไป : https://line.me/ti/g2/SStK5q9sZl2eM77IsNKSHg?utm
LineOA ช่วยเหลือติดขัดสภาวธรรม : https://lin.ee/pXSQeyZ
Website เดินจิต : https://www.duenjit.com/
ตารางคอร์ส : https://www.duenjit.com/calendar
โอกาส ปฏิบัติ หลุดพ้น

See also  รู้ไหมใครโสด 2021 | EP.33 (FULL EP) | 21 พ.ย. 64 | one31 | สิ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียน

โอกาสที่จะเข้าถึงพระสัทธรรม | ธรรมให้รู้•2563 : ตอนที่152

*พุทธวจน การทำสมาธิ จิตตั้งมั่น


พุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้ใช้ธรรมวินัยเป็นศาสดา
อานนท์ !!
ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า
ธรรมวินัยของพวกเรา
มีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว
พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้
อานนท์ !!
พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น
อานนท์ !!
ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย
ธรรมวินัยนั้น
จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา
อานนท์ !!
ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี
ใครก็ตาม
จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่
อานนท์ !!
ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขา
ภิกษุพวกนั้น
จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล
อานนท์ !!
ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้
มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่า
เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย
เราขอกล่าวย้ำกะเธอว่า
เธอทั้งหลาย !!
อย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย
Cr http://watnapp.com/audio

*พุทธวจน การทำสมาธิ จิตตั้งมั่น

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

13 thoughts on “ธรรมะสัญจร เมตตาธรรมค้ำจุนโลก – วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี | พระ สัทธรรม”

 1. 990828 671892A great clear cut answer and an excellent concept. But how do I post any work on this site is an additional question. The Foureyed Poet. 234738

  Reply
 2. 933262 188329I completely agree with you about this matter. Nice post. Already bookmarked for future reference. 564191

  Reply
 3. 684690 538467Hello there, I discovered your blog by way of Google at exactly the same time as looking for a comparable subject, your internet site got here up, it seems to be fantastic. Ive bookmarked it in my google bookmarks. 869590

  Reply
 4. 564222 346978I like this web site really significantly, Its a extremely nice position to read and receive information . 683588

  Reply
 5. 818376 198311Thanks for this amazing post! It has long been extremely beneficial. I wish that you will carry on posting your wisdom with us. 859383

  Reply
 6. 845279 873342Hey, you used to write fantastic, but the last couple of posts have been kinda boring I miss your tremendous writings. Past few posts are just just a little out of track! come on! 963474

  Reply

Leave a Comment