Home » นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… | ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… | ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

by Hanh Nguyen

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย : https://sathyasaith.org/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต.

*** “การทำรั้วบ้าน” ต้องขออนุญาตสร้างหรือไม่… *** พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคาร บ้าน เพิง ร้านค้า , แพ, โกดัง, สำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่บุคคลอาจอาศัยอยู่หรือใช้ และรวมถึง (๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นเพื่อการชุมนุมสาธารณะ (๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพงหรือประตูที่สร้างไว้ติดต่อหรือใกล้กับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อประชาชนทั่วไป (๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อติดหรือติดตั้งป้าย (ก) ติดตั้งหรือวางไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม (ข) ติดตั้งหรือติดตั้งในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางเรียบ ระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือน้ำหนักเกินที่กำหนดในกฎกระทรวง (๔) พื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถยนต์สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙) (๕) สิ่งปลูกสร้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้รวมถึงส่วนของอาคารด้วย กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 47 รั้วหรือกำแพงที่สร้างชิดหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้วการก่อสร้างต้องไม่เกิน สูงจากระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ 3 เมตร ————————————————– — ——————————– Facebook Fanpage : ฝ่ายกฎหมายและบังคับคดี สำนักงานกิจการเทศบาล ..

READ  Enhanced Entity-Relationship Model Part 2: Generalization vs. Specialization and EER Constraints | specialization คือ
READ  เครื่องบินฝนหลวงตกกลางสวนน้อยหน่า ครูฝึก-นร.การบินดับ 2 คาดเครื่องขัดข้อง ใช้งานกว่า 20 ปี | ิ นร | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่...

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่…


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: https://sathyasaith.org.

READ  ผลกระทบและแนวทางการป้องกันมลพิษทางอากาศ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.3 | ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#นกกฎหมายชวนคย #EP4 #การทำรว #ตองขออนญาตกอสรางหรอไม.

นักกฎหมายชวนคุย,Legal Talk นักกฎหมายชวนคุย,กฎหมาย

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่…

ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

related posts

15 comments

พรเพียร นิตะพัฒน์ 07/09/2021 - 16:12

อาจารย์ค่ะ ขอความรู้ค่ะ ถ้าเราสร้างบ้านที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง แล้วมีรั้วกันทรุดแล้ว จะต้องถอยร่นจากรั้วกันทรุดมากี่เมตรค่ะ

Reply
worawansa chaiyawong 07/09/2021 - 16:12

ไปขออนุญาตที่ไหนค่ะ

Reply
สุดารัตน์ พรปิยรัตน์ 07/09/2021 - 16:12

ซ้อมแซมรั่วบ้านที่ชำระต้องขอใบอนุญาติใไหมค่ะ

Reply
Supunnika B. 07/09/2021 - 16:12

อาจารย์ค่ะ แล้วซื้อบ้านจอดรถไม่ได้ล่ะค่ะ ก่อนซื้อเซลล์บอกจอดได้ เราจะสามารถขออนุญาติขยายออกมา15 ซม.เพื่อให้รถจอดจะได้ไหม หรือควรทำงัยค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

Reply
Thongluan Wasombat 07/09/2021 - 16:12

ผมต้องการถมดินจากถนนดำเข้าบ้านต้องอนุญาตจากใครคับ

Reply
Thongluan Wasombat 07/09/2021 - 16:12

ขออนุญาตจากหน่วยงานไหนคับ

Reply
boonlert Kumnim 07/09/2021 - 16:12

เป็นธุรกิจหมดแล้วนะประเทศไทยนะครับ

Reply
Artsuji GD 07/09/2021 - 16:12

ไม่เกิน 3 เมตรต้องขออนุญาติด้วยเหรอ

Reply
บัวใต้น้ํา 07/09/2021 - 16:12

เหมือนที่ "พี่อู๊ด" บอกเลย ว่าต้องขออนุญาต

Reply
Pokpong Jom 07/09/2021 - 16:12

รั่วไม่เกิน2เมตรต้องขอเหรอครับ

Reply
Shaharut Naja 07/09/2021 - 16:12

รั้วลวดหนามติดที่สาธารณะ ต้องขอด้วยใช่ไหม

Reply
อิตเลอร์ มาเกิด 07/09/2021 - 16:12

บ้านแผมรั่วสูง3เมตรไอ้เพื่อนบ้านไม่ค่อยถูกกันมันไปแจ้งเทศบาลมาตรวจมันไปฟ้องว่ามันบดบังแสงสว่างผมบอกเลยผมทำในเขตรั้วบ้านผมไม่ได้ไปกินที่และรั่วไม่เกิน10เมตรสุดท้ายเทศบาลทำอะไรไม่ได้ไอ้นั้นหน้าเสียเลย

Reply
ลองเมิง มักคัก 07/09/2021 - 16:12

ขุดสระใกล้รั่วเพื่อนบ้านมีกฎหมายยังไงคะ

Reply
Sombun Sombun 07/09/2021 - 16:12

แลัวจะสร้างสพานข้ามคลองในที่สาธาราณะกว้างประมาณ20เมตร ฝั่งนึงจังหวัดนึง. อีกฝั่งนึงก็อีกจังหวัดนึง.ต้องขออุนุญาตหรือไม่ ต้องขอกับหน่วยไหน.ท่าผิดจะผิดร้ายแรงไหมท่าไม่ขออนุญาต. อยู่ ต จ ว ค่ะ ขอบคุนค่ะ

Reply
รณฤทธิ์ ยะตั๋น 07/09/2021 - 16:12

ขอบคุณครับ ได้ความรูมากครับ

Reply

Leave a Comment