นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… | ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย : https://sathyasaith.org/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต.

*** “การทำรั้วบ้าน” ต้องขออนุญาตสร้างหรือไม่… *** พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคาร บ้าน เพิง ร้านค้า , แพ, โกดัง, สำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่บุคคลอาจอาศัยอยู่หรือใช้ และรวมถึง (๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นเพื่อการชุมนุมสาธารณะ (๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพงหรือประตูที่สร้างไว้ติดต่อหรือใกล้กับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อประชาชนทั่วไป (๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อติดหรือติดตั้งป้าย (ก) ติดตั้งหรือวางไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม (ข) ติดตั้งหรือติดตั้งในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางเรียบ ระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือน้ำหนักเกินที่กำหนดในกฎกระทรวง (๔) พื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถยนต์สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙) (๕) สิ่งปลูกสร้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้รวมถึงส่วนของอาคารด้วย กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 47 รั้วหรือกำแพงที่สร้างชิดหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้วการก่อสร้างต้องไม่เกิน สูงจากระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ 3 เมตร ————————————————– — ——————————– Facebook Fanpage : ฝ่ายกฎหมายและบังคับคดี สำนักงานกิจการเทศบาล ..

See also  4차 산업혁명 시대의 중심 크라우드 소싱 플랫폼이란? -셀렉트스타 주식회사 | 플랫폼이란
See also  HACKINTOSH OPENCORE 0.7.4 - HƯỚNG DẪN TẠO USB CÀI HACKINTOSH MACOS 12 MONTEREY LÊN PC #hackintosh | hackintosh

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่...
นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่…

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: https://sathyasaith.org.

See also  이 게임을 깨면 150만원을 드립니다... 너무 쉽네요?^^; | 어드벤처게임

ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#นกกฎหมายชวนคย #EP4 #การทำรว #ตองขออนญาตกอสรางหรอไม.

นักกฎหมายชวนคุย,Legal Talk นักกฎหมายชวนคุย,กฎหมาย

นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่…

ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

19 thoughts on “นักกฎหมายชวนคุย EP4 | การทำรั้ว ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่… | ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน อบต | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้”

 1. อาจารย์ค่ะ ขอความรู้ค่ะ ถ้าเราสร้างบ้านที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง แล้วมีรั้วกันทรุดแล้ว จะต้องถอยร่นจากรั้วกันทรุดมากี่เมตรค่ะ

  Reply
 2. อาจารย์ค่ะ แล้วซื้อบ้านจอดรถไม่ได้ล่ะค่ะ ก่อนซื้อเซลล์บอกจอดได้ เราจะสามารถขออนุญาติขยายออกมา15 ซม.เพื่อให้รถจอดจะได้ไหม หรือควรทำงัยค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  Reply
 3. บ้านแผมรั่วสูง3เมตรไอ้เพื่อนบ้านไม่ค่อยถูกกันมันไปแจ้งเทศบาลมาตรวจมันไปฟ้องว่ามันบดบังแสงสว่างผมบอกเลยผมทำในเขตรั้วบ้านผมไม่ได้ไปกินที่และรั่วไม่เกิน10เมตรสุดท้ายเทศบาลทำอะไรไม่ได้ไอ้นั้นหน้าเสียเลย

  Reply
 4. แลัวจะสร้างสพานข้ามคลองในที่สาธาราณะกว้างประมาณ20เมตร ฝั่งนึงจังหวัดนึง. อีกฝั่งนึงก็อีกจังหวัดนึง.ต้องขออุนุญาตหรือไม่ ต้องขอกับหน่วยไหน.ท่าผิดจะผิดร้ายแรงไหมท่าไม่ขออนุญาต. อยู่ ต จ ว ค่ะ ขอบคุนค่ะ

  Reply
 5. 162369 661749It was any exhilaration discovering your website yesterday. I arrived here nowadays hunting new points. I was not necessarily frustrated. Your suggestions after new approaches on this thing have been helpful plus an superb assistance to personally. We appreciate you leaving out time to write out these items and then for revealing your thoughts. 10830

  Reply

Leave a Comment