บทที่1_ความหมายและประเภทของการเกษตร | ความหมายของเกษตรกรรม

บทที่1_ความหมายและประเภทของการเกษตร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วีดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น
ทั้งนี้ไม่มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธ์ต่อภาพหรือวีดิโอประกอบใดเพียง เพียงต้องการให้เกิดความเข้าใจต่อเนื้อหาในรายวิชาเท่านั้น

บทที่1_ความหมายและประเภทของการเกษตร

เกษตรทฤษฎีใหม่


\”ทฤษฎีใหม่\” เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตเกษตรน้ำฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ ๑ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย และพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ ๑๐% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)

See also  ประกันสังคม.เเจ้งข่าวด่วน!! ม.33,ม.39,ม.40 ให้รีบดูข่าวเยียวยาทันที ไม่ดูอาจสายเกินไป ฟังด่วน!! | เงินออมประกันสังคม
See also  เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ | เกษตร อินทรีย์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร

เกษตรทฤษฎีใหม่

ความหมายและความสำคัญของการเกษตร


การงานอาชีพ

ความหมายและความสำคัญของการเกษตร

เกษตรไทยไอดอล 2020 | เกษตรผสมผสานสร้างสุข \”อำนาจ ศรีบัวทอง\” จ.อ่างทอง | 22 ส.ค.63


ทำนามา 15 ปี ขาดทุนเป็นแสนก็เคยเจอมาแล้ว อำนาจ ศรีบัวทอง เลยเปลี่ยนวิธีทำเกษตรใหม่ แบ่งที่นามา 8 ไร่ทำสวนผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ ทำสวน ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงเป็ด เพาะเห็ดฟาง สร้างรายได้ สร้างความสุขให้ครอบครัว
เกษตรไทยIDOL2020 เกษตรไทยไอดอล เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร เป็ดไล่ทุ่ง เห็ดฟาง อ่างทอง ไข่เค็มดองแห้ง

See also  EQ2 Programmable Equalizer: Basic Functions \u0026 Hidden Features | 파라메트릭 이퀄라이저

เกษตรไทยไอดอล 2020 | เกษตรผสมผสานสร้างสุข \

เนื้อที่ไร่เดียว ก็รวยได้ #เกษตรอารมณ์ดี


รายการเกษตรอารมณ์ดี By วินัยไตรมาศ
ีการฉกฉวยวิกฤติให้เป็นโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ…
เกตตรแบบผสมผสานยึดหลักปรัชญาของเรรตกกิจพอเพียงหาเลี้ยงปากท้อง
และคนในครอบครัวอีกหลายชีวิต “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/WinaiStation2198616257050205/?modal=admin_todo_tour

เนื้อที่ไร่เดียว ก็รวยได้ #เกษตรอารมณ์ดี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

8 thoughts on “บทที่1_ความหมายและประเภทของการเกษตร | ความหมายของเกษตรกรรม”

 1. 624061 18224Great website you got here! Please maintain updating, I will def read a lot more. Itll be in my bookmarks so far better update! 186369

  Reply
 2. 380817 174525Appropriate humans speeches must seat as well as memorialize about the groom and bride. Beginer sound system around rowdy locations should always not forget currently the glowing leadership of a speaking, which is ones boat. very best man speeches brother 983791

  Reply
 3. 761870 525117Hello there. I required to inquire some thingis this a wordpress internet site as we are thinking about transferring across to WP. Moreover did you make this theme all by yourself? Cheers. 922210

  Reply
 4. 783811 710062Hey there. I want to to inquire somethingis this a wordpress weblog as we are thinking about shifting more than to WP. Also did you make this theme on your personal? Thanks. 8805

  Reply

Leave a Comment