บทสวดรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าภัย โรคระบาด และอุปัทวันตรายทั้งปวง | อุปัทวันตราย | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

Table of Contents

บทสวดรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าภัย โรคระบาด และอุปัทวันตรายทั้งปวง |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อุปัทวันตราย.

รัตนสูตร สวดมนต์เสริมสิริมงคล สวดมนต์ก่อนออกจากบ้านหรือก่อนนอนก็ได้ คุณควรสวดมนต์เป็นประจำ โดยสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวร ฯ ยังเป็นคำอธิษฐานที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตรนี้ เพื่อปัดเป่าโรคระบาดจากความอดอยากและอันตรายจากการกดขี่ข่มเหงที่ไร้มนุษยธรรม ชาวพุทธจึงถือเป็นเรื่องปกติที่จะท่องพระสูตรนี้ เพื่อขจัดโรคต่างๆ เช่น โรคริดสีดวงทวาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าการท่องสูตรรัตนสูตรหรือรัตนปริตรจะนำมาซึ่งความสุขและหลุดพ้นจากอุปสรรคและภยันตรายทั้งปวง.

See also  เสว (Sieaw) | Piak Forestfood [Official Audio] | เสว | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

บทสวดรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าภัย โรคระบาด และอุปัทวันตรายทั้งปวง รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

บทสวดรัตนสูตร    เพื่อขจัดปัดเป่าภัย โรคระบาด และอุปัทวันตรายทั้งปวง
บทสวดรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าภัย โรคระบาด และอุปัทวันตรายทั้งปวง

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

See also  PASULOL นิทานทำลายสมอง | ภาพการทำนา | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

อุปัทวันตราย – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#บทสวดรตนสตร #เพอขจดปดเปาภย #โรคระบาด #และอปทวนตรายทงปวง.

บทสวดมนต์,บทรัตนสูตร,บทสวดรัตนสูตร,บทสวดมนต์รัตนสูตร,ธรรมะ,รัตนสูตรแปล,บทรัตนสูตรแปล

บทสวดรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าภัย โรคระบาด และอุปัทวันตรายทั้งปวง

อุปัทวันตราย.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ อุปัทวันตราย นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

10 thoughts on “บทสวดรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าภัย โรคระบาด และอุปัทวันตรายทั้งปวง | อุปัทวันตราย | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน”

Leave a Comment