บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม (200011002) ปวช.2 ช่างยนต์ กลุ่ม 5 วันที่ 1 กันยายน 2564
โดยครูชลธิชา เหล็กกล้า

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

บูรณาการเศรษฐกิจคือความพอเพียง


1.6บูรการเศรษฐกิจคือความพอเพียง
ความคิดบูรณาการใช่จำกัดตนเองอยู่เฉพาะในวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น หรือ ศาสตร์วิชาการทางโลกเท่านั้น แต่ยังสามารถผนวกบูรณาการรวมถึงประสบการณ์จริงในชีวิตรอบด้านที่ผ่านเข้ามา รวมถึงความเป็นอยู่ ปากท้อง การหาเลี้ยงชีพ การบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด หรือ นักวิชาการเรียกว่า เศรษฐกิจ นั่นแหละ
คนส่วนใหญ่อยากรวย หมายถึงมีเงินเยอะๆ มีทรัพย์สินเยอะๆ ใช้ไม่หมดไม่สิ้นทั้งชาติในขีวิต ต้นตอมาจากความอยากหรือตัณหาในใจคนเรา แต่ส่วนใหญ่มักจะผิดหวัง ไม่รวยแต่บางคราวกลับตามมาด้วยหนี้สินกองโต ความโลภมักทำให้คนเราผิดหวัง เพราะความโลภเป็นเพียงความอยาก แต่หากขาดปัญญา และโดยเฉพาะขาดสติ แม้บางคราวทำท่าเหมือนจะรวย จะไปได้ดีจากความคิดปัญญาที่ทำธุรกิจนั้นๆขึ้นมา แต่ความโลภจากการขาดสติธุรกิจก็อาจล่มล้มลงกลางทางได้เช่นกัน
การทำธุรกิจนั้น ความสำเร็จในอดีตไม่ได้รับรองความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคตเสมอไป บางคราวมันมีสิ่งที่คาดคิดไม่ถึง มีเหตุปัจจัย การเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็น หรือไม่สามารถมองเห็น หากไม่มีภูมิคุ้มกันหรือความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ การเงินและทรัพย์สินที่ดีเพียงพอ ก็ไม่สามารถปรับตัวหรือแก้ไขตามสถานการณ์ได้
ความรวยที่ถูกต้องต้องมาจากเบื้องต้นคือการพึ่งพาตัวเองให้ได้เสียก่อนโดยไม่สร้างหนี้ ไม่ก่อหนี้โดยไม่จำเป็น ยิ่งหนี้เป็นศูนย์ยิ่งดี อันดับต่อมาผลผลิตหรือรายได้จากส่วนเกินจากการกินการใช้ในชีวิตประจำวันที่ก่อเกิดให้เป็นปกติสุขแล้วจึงนำมาสร้างความเจริญ ความมั่งคั่ง เพิ่มพูนทรัพย์สินให้มั่นคงหนาแน่นขึ้น พอจะแบ่งปันให้ผู้อื่นพึ่งพาได้บ้างตามสมควร
หัวใจการบูรณาการเศรษฐกิจ คือ ความมีพอเพียง ไม่ขาดแคลน ไม่โลภมาก หารายได้มากกว่ารายจ่ายที่ใช้ไป มีเหลือเก็บ ไม่สร้างหนี้สิน พึ่งตนเองได้ เกิดความรวยที่ยั่งยืน ไม่ใช่ฟองสบู่ หากมองด้วยความคิดบูรณาการจะเห็นถึงความมีเหตุผล ความสัมพันธ์เชื่อมโยง เป็นระบบ มีความยืดหยุ่น และสมดุลรอบด้านในเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นบูรณาการนั้นทำได้ในทุกด้าน ทุกศาสตร์วิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงประสบการณ์ชีวิตจริงทุกวันที่ผ่านมาทางตา ทางหู ทางความคิด ในด้านต่างๆ เศรษฐกิจ การทำมาหากิน การเลี้ยงชีพ การติดต่อสื่อสาร ศีลธรรม ความดีงามเพราะการบูรณาการนั้นจะพอกพูนทักษะทางสติปัญญา เป็นครูอาจารย์ของผู้ฝึกฝนบูรณาการอย่างแท้จริง.

See also  SakunC & CWT จับมือร่วมลงทุน | ร่วมลงทุน | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่
See also  [Update] | โน๊ ต ขลุ่ย เพลง มนต์ รัก ลูกทุ่ง - Sathyasaith

ประวัติการศึกษา
+ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน
+ผู้เขี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมสายเคเบิ้ลไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและระบบจำหน่าย
+ผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารคุณภาพISO9000
+เจ้าของบ้านบูรณาการ สอน ฝึกฝน อบรมกระบวนการคิดแบบบูรณาการ(คิดเป็นระบบ มีเหตุผล เชื่อมโยง มองรอบด้าน) แก่เยาวชนเกือบ20ปี ผ่านการสอนวิชาคณิต วิทย์คำนวณ ฟิสิกส์ เคมี ระดับชั้นม.16 ทั้งหลักสูตรไทยEPinter สอนสดทั้งในและนอกสถานที่ สอนผ่านออนไลน์(Skype, Line)
ติดต่อ
เบอร์มือถือ 0889459565
Line ID : sek9599
หรือ ไอดีเบอร์โทรศัพท์ 0824699995
YouTube: ArjarnSek
เฟซบุ๊ค : อ.เศก บ้านบูรณาการ

See also  [NEW] มาตรการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการส่งเสริมและสืบทอดมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาต้มยำกุ้ง | กฎหมาย เกี่ยว กับ ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา - Sathyasaith

บูรณาการเศรษฐกิจคือความพอเพียง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง


ชวนชม ชนคิด ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
\”หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร\”

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

Kruvan:การสอนคณิตศาสตร์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและSTEM


คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริซึม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านคลองขุด
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา ศิริโยธา

Kruvan:การสอนคณิตศาสตร์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและSTEM

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสังคมไทย ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท เป็นคำตอบที่จะนำไปสู่หนทางแห่งการอยู่รอด เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง แม้ในโลกปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทั้งภัยธรรมชาติ การขาดแคลนอาหาร โรคระบาด และอื่น ๆ
คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3cst1R9

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

14 thoughts on “บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง”

 1. 733699 388189This web page is often a walk-through its the internet you wanted about this and didnt know who to question. Glimpse here, and youll completely discover it. 671285

  Reply
 2. 373142 783103Largest lover messages were made to share it along with your and gives honour with the bride and groom. Really sound systems facing unnecessary throngs of individuals really should take into account each of our valuable concept of all presenting, which is ones trailer. very best man toasts 184122

  Reply
 3. 289436 312497Aw, this was a really good post. In concept I wish to put in writing like this moreover ?taking time and precise effort to make an outstanding write-up?but what can I say?I procrastinate alot and undoubtedly not appear to get 1 thing done. 590919

  Reply
 4. 77449 776281I came towards the exact conclusion as properly some time ago. Fantastic write-up and I is going to be confident to look back later for more news. 75331

  Reply
 5. 478117 396568Hey! Im at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I adore reading via your weblog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding function! 450840

  Reply

Leave a Comment