Home » ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel | ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel | ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

by Hanh Nguyen

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย : ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ.

1. กองทุนประกันสังคม จัดสรรเงินสมทบอย่างไร? เงินสมทบ 5% ที่เราจ่ายทุกเดือนนั้น จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1.1 แบ่ง 1.5% กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และคลอดบุตร ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิทธิค่ารักษาพยาบาล 1.2 แบ่ง 0.5% เป็นเงินชดเชยการว่างงาน 1.3 แบ่ง 3% เป็นเงินสมทบค่าชราภาพและค่าเลี้ยงดูบุตร ส่วนบำนาญ + บำเหน็จบำนาญชราภาพที่เราเคยได้ยินมาจนคุ้นเคยอยู่ในส่วนนี้ 3. 2. บำเหน็จบำนาญ + บำเหน็จบำนาญชราภาพ ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? ผู้เอาประกันภัยทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน และทางเลือกที่ 3 จ่าย 100 บาท/เดือน มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์นี้ จำนวนเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและระยะเวลาของเงินสมทบ 3. จะได้รับเงินบำนาญหรือเงินบำนาญเมื่อใด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับผลประโยชน์) 3.1 กรณีรับเงินบำเหน็จ (รับเงินก้อนครั้งเดียว) มาตรา 33 และ 39 มีเงื่อนไขว่า 1) มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 2) การเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเป็นคนพิการหรือเสียชีวิต 3) ไม่จ่ายเงินสมทบ 180 เดือน มาตรา ๔๐ มีเงื่อนไข ๒ ประการ คือ อายุต้องครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้เอาประกันภัยสิ้นอายุ 4.สิ่งที่บอกได้ว่าเราจะได้รับเป็นเงินบำนาญหรือเงินบำนาญ จะมีรายละเอียดประมาณ 4 ประเด็น 4.1 กรณีรับเงินบำนาญมีรายละเอียด 2 ประเด็นคือ 1) เงินสมทบไม่เกิน 1 ปี (1-11 ง.) = รับเงินสมทบเฉพาะในส่วนที่เราส่งไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประกันตามมาตรา 33 2) ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (12 – 179 ง.) = รับเงิน 3 ส่วน คือ เงินสมทบเอง + เงินสมทบนายจ้าง + ผลประโยชน์ประกันสังคม ในฉบับนี้มีทั้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 4.2 ในกรณีที่ได้รับเงินบำนาญ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 1) ส่งเงินสมทบ 15 ปี หรือ (180 เดือน) แน่นอน = รับเงินรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย + เงินสมทบนายจ้าง + ผลประโยชน์ ค่าตอบแทนตามมาตรา 33 ฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณคือ 15,000 บาท ส่วนมาตรา 39 คำนวณจากฐานเงินเดือน 48,00 บาท 2) เงินสมทบ 15 ปี (เกิน 180 เดือน) = ได้เงินเท่ากับปัญหาเงินสมทบ 15 ปี+ ( จำนวนปีที่จ่ายเงินสมทบเกิน คูณด้วย 1.5% แล้วคูณมูลค่าที่หาได้จากฐานเงินเดือน จะได้รับเงินบำนาญที่ได้รับในแต่ละเดือน 5. สำหรับมาตรา 40 จะได้รับเฉพาะเงินบำนาญเท่านั้น 1. ไม่คุ้มครอง ทางเลือกที่ 2. =(50×จำนวนเดือน) + เงินออมเพิ่มเติม *ถ้ามี + ผลประโยชน์ประกันสังคม ทางเลือกที่ 3. =(150× จำนวนเดือน) + เงินออมเพิ่มเติม* ถ้ามี + ผลประโยชน์จากประกันสังคม #ประกันสังคม#บำเหน็จบำนาญ#บำเหน็จบำนาญชราภาพ.

READ  [Update] ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 – เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ – เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ – รักครู.com | เกม การ ศึกษา คณิตศาสตร์ ปฐมวัย - Sathyasaith
READ  페이스북은 왜 이름을 바꿨을까? | 페이스북 이름

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: https://sathyasaith.org.

READ  맥북 처음 쓰면 당황하는 이유, 맥북 쓰면 안되는 사람은? | 주연ZUYONI | 맥북 작업관리자

ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ประกนสงคมมาตรา #และ #กรณบำเหนจบำนาญ #คณคอใครNathamon #channel.

บำเหน็จบำนาญชราภาพ,สิทธิประกันสังคม,ประกันสังคมมาตรา 40,บำนาญประกันสังคม,บำเหน็จประกันสังคม,บำเหน็จชราภาพ,บำนาญชราภาพ

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel

ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

related posts

45 comments

pou pou 30/08/2021 - 09:25

สอบถามค่ะ จากตัวอย่างส่ง ม.33 ได้ 20 ปี แล้วออกจากงานรอรับบำนาญอีก 5 ปีข้างหน้า แล้วมาส่ง ม.40 ต่อ ยอดเงินบำนาญที่จะได้รับแต่ละเดือนจะลดลงไหมค่ะ

Reply
Patcharin Kaiyafai 30/08/2021 - 09:25

เกษียนแล้วและไปใช้มาตรา40ต่อเงินบำนาญจะถูกหักไหม

Reply
อรอุมา รวดเรียว 30/08/2021 - 09:25

ถามหน่อยค่ะ..สงสัยมากคือตอนนี้แม่หนุลาออกจากประกันสังคมแล้วและได้รับเงินบำนาญอยู่..แต่เราเพิ่งมาสมัครมากตรา40ใหม่นี้สงสัยว่าเราจะได้บำนาญอยุ่มั้ยคะ

Reply
Samrit Omyai 30/08/2021 - 09:25

มาตรา 40 เราจะได้บำเน็ตเมื่อตอนไหนครับ เราจะต้องส่งกี่ปีจึงจะได้รับบำเน็ต

Reply
นิพล ขันคํา 30/08/2021 - 09:25

ผมอายุ55รับเงินบํานานเเลัว.เเต่ผมจะได้รับเงินเยี่วยยาหรือเป่ลาครับ

Reply
Phone Mobile 30/08/2021 - 09:25

เสียงค่อยได้ยินครับ.

Reply
ดำรง ทับทิมดี 30/08/2021 - 09:25

ม.33 ส่งประกันมา 178 เดือนแล้ว ลาออก
และอีก6เดือนยังรักษาสิทธิ์พยาบาลได้อยู่เปล่าคับ และตอนนี้อายุ53ปี และถ้าอายุครบ55ปี จะเงินบำเน็จ หรือ บำนาญคับ
แนะนำถามผู้รู้หน่อยคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

Reply
ยยน จบบว 30/08/2021 - 09:25

มาตรา40เมื่ออายุครบ65ปีเราส่งต่อไปอีกได้หรือเปล่าคะ

Reply
Nano List 30/08/2021 - 09:25

ผมอายุ 55 ตามมาตรา 33 จะต้องใช้หลักฐานเอาอะไรบ้างครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

Reply
Somkid khamsert 30/08/2021 - 09:25

สอบถามหน่อยครับ คือผมทำงานมาแล้วประมาณ 180 เดือน แล้วผมโดนจ้างออก และไม่ได้ส่งประกันสังคม นานเกิน 6 เดือน และได้เข้าไปทำงานใหม่อย่างนี้เขาจะคิดยังไงให้ผม คือบำนาญเราจะได้แบบไหนครับ

Reply
วันวิเศษ เรขาโชค 30/08/2021 - 09:25

อายุ.55.ไปขอยื่นได้เลยใช่มัยคะ

Reply
somchai wanna 30/08/2021 - 09:25

อายุครบ55แล้วต้องทำยังจะได้เงินบำเหน็จครับ.ต้องมัหลักฐานอะไรบ้างไปยื่นประกันสังคม

Reply
อําพล นวนสีใส 30/08/2021 - 09:25

ผมเป็นผู้ประกันตน ม 33.
มา20ปี แล้วตอนนี้ผมอายุครบ55ปี บริบูรณ์แล้วผมจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินบำเหน็จมาใช้ได้มั่งไหมครับ

Reply
ฟา ฟาน 30/08/2021 - 09:25

อาราฟีน ลีม

Reply
สุเขิน หายทุกข์ 30/08/2021 - 09:25

ได้บำนาญจากมาตรา33 แล้ว
จะส่งมาตรา 40 ได้มั้ย ?

Reply
ชมพูนุช กันทะวงค์ 30/08/2021 - 09:25

เกิดวันที่1เมย2504ตอนนี้อายุ60แล้วจะได้เงินคืนใหมค่ะ

Reply
Orapin Sangprawong 30/08/2021 - 09:25

ในกรณีเกรีษญแล้วออกจากงาน ขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จทำอย่างไรค่ะ และทำตอนไหน ต้องติดต่อกับหน่วยงานใด ภายในระยะเวลาเท่าไรค่ะ

Reply
ณิชาภัทร์ จี้ฟู 30/08/2021 - 09:25

ดิฉันทำมาตรา 40.ขาดส่ง.คือปวยผ่าตัดกำลังหัดเดิน.คือไม่มีเงืน
คือถ้าเราจะส่ง จะส่งเดือนใหม่.หรือจะต้องส่งย้อนเดือนที่เราขาดด้วยคะ..ดิฉันส่งเดือนละ..300.

Reply
สายยัน จันทะ 30/08/2021 - 09:25

ถ้าลาออกก่อนครบอายุ55จะต้องทำอย่างไรค่ะ

Reply
ระพิน เรืองฤทธิ์ 30/08/2021 - 09:25

อยากทราบว่าส่งมา20กว่าปีแล้วทำโอทีด้วยได้1300กว่าบาทอายุตอนนี้59ปีแล้วถ้าออกจากประกันสังคมจะได้ประมาณเท่าไรคะ

Reply
Phongsakorn Pantakhob 30/08/2021 - 09:25

บำนาญประกันสังคมได้น้อยมากไม่พอเลี้ยงชีพปรับฐานใหม่เถอะครับขึ้นตามเงินเดือนตามจริงเลยจะดีกว่าครับ

Reply
วราวุฒิ บุตรแสน 30/08/2021 - 09:25

เงินเดือน15000.บาท.ส่งประกันสังคม2ปี.จะได้บำเหน็จเท่าไรและได้ตอนไหน.ครับ

Reply
Mwong wwas 30/08/2021 - 09:25

กรณีการส่งเงินครบ180เดือนเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ปี พ.ศ.ไหนครีบ

Reply
Wirot Phonlit 30/08/2021 - 09:25

ชอบๆมากๆครับเข้าใจง่าย ขอบคุณครับ เดียวผมต้องได้ไปทำประกันสังคมแล้ว

Reply
ธนิญา ช่างทาพิณ 30/08/2021 - 09:25

ถ้าอายุครบ55ปีแล้วแต่ไม่เกิน56ยังขอรับเงินบำนาญได้มั้ยคะและจะได้เท่าไหร่คะคำนวณยังไงคะ

Reply
New Phone7 30/08/2021 - 09:25

ขอบคุณคุณพยาบาลที่ให้ความรู้ดีมากค่ะ
มีป้าส่งประกันเดือนละ 100 มาหลายปีตอนนี้โดนพิษ covid ขายของไม่ได้เดือดร้อนมากถ้าต้องการขอเงินคืนต้องทำอย่างไรบ้างคะ

Reply
Space marshal Morse 30/08/2021 - 09:25

ผมเป็นทหารเรือพร้อมเพื่อน ปลดพร้อมกัน เพื่อนสมัครจ่าตรี เงินเดือน 1050 บาท ผมมาทำงานบริษัท ได้เงินเดือน 2200 บาท ตอนนี้อายุเลย 60 กันทั้งคู่ เพื่อนผม เกษียณด้วย ยศ เรือโท รับบำนาญเดือนละ 30,500 บาทไปจนตาย รักษาพยาบาลรวมทั้งเมียมันด้วย รพ.พระปิ่นเกล้า ฟรีตลอดชีวิต ผมรับ บำนาญ ประกันสังคมเดือนละ 3000 บาท รักษาพยาบาล สิทธ์ บัตรทอง ที่ อนามัย เปรียบเทียบเส้นทาง รับราชการ กับทำงานเอกชน จากเรื่องจริงครับ

Reply
Pong Watcharapon 30/08/2021 - 09:25

มาตรา 39 ถ้าเราอายุครบ 55 ปีแล้ว เราจะขอเป็นบำเหน็จได้หรือเปล่า

Reply
อดุลย์ วรรณโชติ 30/08/2021 - 09:25

เงินชราภาพไหนว่ายื่นเรื่องแล้วไม่เกิน10วันรับเงินตามข่าวที่ไหนได้เดือนครึ่งแล้วเงียบเหมือนเปล่าสากลวงโลก

Reply
ชน สุริด 30/08/2021 - 09:25

ขอถามหน่อยครับพ่อผมบวชอยู่ตอนนี้อายุ58ปีจะรังเงินได้ไหมเมื่อก่อนเขาทำงานเป็นยามทำมังไม่ทำมั่งเปลี่ยนบริษัทมั่งต้องทำยังไงครับทำได้ไหมครับ

Reply
Lam Doul 30/08/2021 - 09:25

กรณี เสียชีวิตได้เท่าไหร่ค่ะ

Reply
สงกา แสงจันทร์ 30/08/2021 - 09:25

ผมอายุ55ปีแต่ยังไม่ถึงเดื่อนเกิด
รับเงินประกันสังคมได้เปล่าครับต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ออกต้องลาออกก่อนหรือยังไงครับช่วยตอบกับด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

Reply
มณี ลาทัพ 30/08/2021 - 09:25

ขอบคุณเพื่อน

Reply
อภิสิทธิ์ พาณิชย์เจริญ 30/08/2021 - 09:25

ถ้าเราทำม.33มา3-5ปี แล้วออก แต่ไม่ได้รับเงินมาเลย และเรา มาทำม.39ต่อ อีกประมาณ3-4ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน อยากทราบว่าเราจะได้รับเงินเท่าไหร่ (และเขาจะคิดเงินให้เราตั้งแต่ม.33ด้วยหรือเปล่า) ทำไมได้มาแค่ 16,700เอง เราคิดว่าเอาเปรียบ เรา

Reply
สุภาภรณ์ กลับใจได้ 30/08/2021 - 09:25

ชอบมากเลยค่ะพูดเข้าใจง่ายดีค่ะชอบจังขอบคุณค่ะ

Reply
apple rose 30/08/2021 - 09:25

ถ้าสมัครมาตรา40 ทางเลือกที่2 เงินชราภาพหรือบำเหน็จของมาตรา33 จะหายไปหรือรวมกันค่ะ

Reply
Fhvcdf Fhhcxc 30/08/2021 - 09:25

ใด้รับบำนาญประกันสังคมจะลงถะเบียนคนละครึงจะได้มั้ย

Reply
Kum Po 30/08/2021 - 09:25

ถ้าเราไม่ไปดำเนินการช่วง55และทำงานระยะหนึ่งแล้วเราทำงานไม่ไหวเราจะได้ไหม

Reply
Kum Po 30/08/2021 - 09:25

ถ้าสมุติว่าเราทำอยู่แต่อายุครบ 55เราจะขอเงินชราภาพได้ไหมค่ะ

Reply
อมรรัตน์ โค้วถาวร 30/08/2021 - 09:25

20ปี ก็ใช้20% ในการคิดตลอดหรือต้องคิดตามที่เราส่งค่ะ
เช่นส่งไป18ปี ก็เอา20%มาคิด เข้าใจถูกไหมคะ

Reply
คมจิต โทแสง 30/08/2021 - 09:25

ผมจะเกษีณปีนี้ผมจะทำงานต่อจนถึง60ผมถึงจะไปรับได้ไหมครับ

Reply
มะลิวรรณ สุวรรณศรี 30/08/2021 - 09:25

ส่งประกันมาประมาณ 23 ปี ตอนนี้อายุ 60 จะได้บำนาญชราภาพเดือนละเท่าไหร่คะ

Reply
Porntip P 30/08/2021 - 09:25

สวัสดีค่ะดิฉันออกจากงานมาเมื่อพ.ศ2543แล้วส่งมาตรา39ต่อถึง2545แล้วไม่ได้ส่งต่อดิฉันมีสิทธ์ได้รับเงินชราภาพเปล่าค่ะแล้วถ้าได้คิดที่ฐานเงินเดือนเท่าไหร่ค่ะ(ช่วงออกจากงานเงินเดือน9000ค่ะ)

Reply
Fhbybf Ftggtjh9 30/08/2021 - 09:25

ทำไมกํถามพวกมึงหนอยทำไมเอายากเอาเย็นเงินประกันส้งคม..มันคนหรือคาวยวะที่ทำงานประกันส้งคม..เหี้ยแดกภาษีประชาชนเสียเปล่าคาวยเอ๋ย

Reply
สองถุง ตะลุย 30/08/2021 - 09:25

โทษนะคะมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าส่งครบ 55 ไปยื่นเรื่องไม่ได้บำเหน็จกับได้บำนาญมันเป็นยังไงคะ ถ้าเราอยากได้เงินก็เราต้องยื่นตอนไหนคะพอส่งครบ

Reply

Leave a Comment