ประชาคมแผนแม่บทชุมชนการพัฒนาหนองแด (๑) | แผนแม่บทชุมชน

ประชาคมแผนแม่บทชุมชนการพัฒนาหนองแด (๑)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

@ ไปร่วมสังเกตุการณ์และถอดบทเรียนทีมวิจัยการจัดประชาคมแผนการพัฒนาหนองแดพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเด็นท้าทายของ Action Research. พื้นที่หนองแด คือ
๑.การสร้างมวลชน/ผู้แทนชาวบ้านเข้ามาร่วมพัฒนา
๒.การหากิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและขีดความสามารถที่จะทำได้ โดยออกแบบร่วมกันระหว่างชาวบ้าน อปท.และทีมวิจัย แบ่งเป็นระดับของกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ ได้แก้ (๒.๑) กิจกรรมที่ชุมชนร่วมออกแบบและทำได้จริงภายใต้งบวิจัย ได้แก่ แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา การบริหารจัดการน้ำประปาชุมขนที่สะอาดโดยผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วม การพัฒนาทางจักรยานรอบหนองแดผ่านชมรมจักรยานซึ่งการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่นักวิจัยชอบและปั่นกันทุกวันอยู่แล้ว การจัดทำร้านค้าชุมชน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาแพท่องเที่ยว ฯลฯ กิจกรรมบางอย่างที่เกินศัยภาพของทุนวิจัยให้เสนอต่อ อปท.และ/หรือหน่วยงานระดับจังหวัด
๓.ผู้ดำเนินกิจกรรมต้องเป็นผู้แทนชุมชน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันภายใต้ภาระงาน
อื่นๆ …
๔.การใช้แผนที่เป็นเครื่องมือในการประชาคม เพิ่อ ๔.๑ ได้ผังหนองแด ที่ชุมชนร่วมออกแบบ ว่าพื้นที่ไหนพัฒนาไปแล้ว เอาคืนไม่ได้ พื้นที่ไหน ถูกใช้ไปโดยมิชอบ ชุมชนของคืน และพื้นที่ใดที่ชุมชน ชาวบ้านต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ตามข้อเสนอของชุมชน
๕.เอาผัง ไปทำแผน และกำหนดเจ้าภาพ หรืออาสาสมัครมาร่สมพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น
๖.ควรใช้เวลประชุม ปรึกษาหารือกับชาวบ้านที่ลึกและลงรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมรองรับ โดยเฉพาะเรื่องแผนแม่บทหนองแดและอาสาสมัครในชุมชน และมีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจน ฯลฯ
😊 ถ่ายคลิปโดย…ทวี. จันทร์ศรีนวล นักวิจัย
๑๔ สค.๕๙

See also  [NEW] PANTIP.COM : K8864222 รบกวนคนที่รู้ศัพท์กฎหมาย และ เก่งภาษาช่วยแปลสัญญาเช่าฉบับนี้หน่อยครับ [ห้องเรียนภาษาอังกฤษ] | กฎหมาย ไทย ภาษา อังกฤษ - Sathyasaith

ประชาคมแผนแม่บทชุมชนการพัฒนาหนองแด (๑)

Minecraft ร้านอาหารสุดป่วน – ตอน แปลงโฉมหมู่บ้านหัวโล้น ツ


🎨 รวมคลิปวิดีโอทั้งหมด : https://goo.gl/HYtYPN
ถ้าชอบกด Like Subscribe! และกด 🔔 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค๊าบ 😋
🔴 ไลฟ์สดประจำที่ Nimo.Tv เวลาทุ่มสามสิบ : https://goo.gl/xEQtrw
(Login ด้วย Facebook แล้วกด follow เพื่อรอการแจ้งเตือนไลฟ์สด)
➤ Subscribe : http://goo.gl/vIWbro
➤ แฟนเพจ : http://goo.gl/e8BK1B
➤ เฟสส่วนตัว : https://goo.gl/UKd5aK
➤ Twitch : https://goo.gl/AePk7m

See also  คลิปที่ 6 วิชาตราสารเปลี่ยนมือ เรื่องการโอนตั๋วแลกเงิน ม.917 ว.2 - 924 | ผู้รับ โอน ไม่มี สิทธิ ดี กว่า ผู้ โอน

➤ ช่องใหม่สำหรับเล่นเกมเรื่อยเปื่อย : https://goo.gl/1ZAfDP
Furniture Mod มอดเฟอร์นิเจอร์ : https://goo.gl/ArR7En
Texture pack Modern HD : https://goo.gl/hR2eDx
» Paypal https://goo.gl/9y1SUj
» บัตรทรูมันนี่ http://bit.ly/cDonateTrue
ผู้สนับสนุนโดเนทสูงสุด sekcy16: 3,095 บ.
» วิธีลงมอดเงา https://goo.gl/O1mTaj
Shader Pack Sildurs Vibrant shaders
Music Credits
Epidemic https://goo.gl/fSvQNT
Outro Mich Somero https://goo.gl/AePk7m

📧 ติดต่อ Email ➤ [email protected]

ร้านอาหารสุดป่วน

Minecraft ร้านอาหารสุดป่วน - ตอน แปลงโฉมหมู่บ้านหัวโล้น ツ

สร้างความยั่งยืนแบบคนรุ่นใหม่ พัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาวิถีชีวิต สร้างความสุข และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงเกิดเป็นโมเดลต้นแบบ “โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา” ที่ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา เป็นโครงการต้นแบบบนที่ 9 ไร่ ที่สมาชิกคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารอบรมและทำกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ ที่สมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันมาแบ่งปันความรู้ที่ตนเองถนัด รวมถึงมีร้านเบเกอรี่ที่ใช้วัตถุดิบจากในชุมชนเพื่อให้ทุกคนเห็นประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเมืองและคนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เห็นคุณค่าของสิ่งที่มี ทั้งพื้นที่ทำกิน วัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญที่คนชุมชนมี เพื่อส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
กลุ่มเซ็นทรัล เราให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแรงและส่งเสริมความยั่งยืนในสังคมไทย เราเล็งเห็นว่าชุมชนแม่ทา เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความพร้อมและความตั้งใจจริงในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เราจึงได้ร่วมกับ WWFThailand, มูลนิธิ FLR349 และหน่วยงานมากมายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ สนับสนุนงบประมาณโครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา, สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอบรมและห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักและติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา.นอกจากนี้เรายังรับซื้อผลผลิตและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ที่ จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ และ Tops Thailand ท็อปส์ ไทยแลนด์ ทั้ง 7 สาขา ใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง ด้วยเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นด้วย
“เซ็นทรัล ทำ” เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของชาวแม่ทาในวันนี้จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต สิ่งต่างๆ ที่ทุกคนเริ่มทำในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน สร้างความสุขแบบพอเพียงและสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนด้วย
โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา 
เซ็นทรัลทำ
ทำด้วยกันทำด้วยใจ
CENTRALTham

See also  [Update] อยากให้คนรู้ความจริงของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล..ทำไมต้องลบ | ประวัติ สนธิ ลิ้ม ทอง กุล - Sathyasaith

สร้างความยั่งยืนแบบคนรุ่นใหม่ พัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วีดีโอแผนแม่บทชุมชน ศรช.ชุมพวง


วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษา วิชาการวางแผนแม่บทชุมชน

วีดีโอแผนแม่บทชุมชน ศรช.ชุมพวง

รายการมหานครตรัง 19ก พ 59 โครงการแผนแม่บทชุมชน


รายการมหานครตรัง 19ก พ 59 โครงการแผนแม่บทชุมชน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

15 thoughts on “ประชาคมแผนแม่บทชุมชนการพัฒนาหนองแด (๑) | แผนแม่บทชุมชน”

 1. 552747 469903We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web internet site given us with valuable information to function on. Youve done an impressive job and our entire community is going to be grateful to you. 510702

  Reply
 2. 437928 685143Hello! Ive been following your blog for a although now and lastly got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Texas! Just wanted to mention maintain up the great work! 645749

  Reply
 3. 458790 786582Its truly a cool and helpful piece of details. Im glad which you shared this useful info with us. Please maintain us informed like this. Thanks for sharing. 103568

  Reply
 4. 520666 858969Utilizing writers exercises such as chunking. They use several websites that contain several creative writing exercises. Writers read an exercise, and do it. 141991

  Reply
 5. 186861 807948Spot on with this write-up, I genuinely suppose this internet site needs considerably more consideration. probably be once more to learn way more, thanks for that info. 527172

  Reply
 6. 846735 188511Aw, this became an extremely good post. In notion I would like to set up writing like that moreover – taking time and actual effort to produce a great article but what / items I say I procrastinate alot through no indicates appear to get something completed. 212999

  Reply

Leave a Comment