ฝึกนั่งสมาธิ สร้างพลังจิต หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร | หลวง พ่อ จ รั ญ สอน กรรมฐาน

ฝึกนั่งสมาธิ สร้างพลังจิต หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ธรรมะวัดป่า
๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐

เว็บไซต์ : http://www.chokbuppha.com/
แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
ไอดี : @ehd1733j
\” ธรรมะ วัดป่า \” เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม

เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน
รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ

See also  EP120 กฎแห่งความสำเร็จ โดย นโปเลียน ฮิลล์ ฉบับสมบูรณ์The Law of Success อ.บุญมี อัคฮาดศรี 0814319494 | หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว pdf

ฝึกนั่งสมาธิ สร้างพลังจิต หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

หลวงพ่อจรัญ สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้าใจง่าย


วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อจรัญ สอนสมาธิ

การ เดินจงกรม
ก่อนเดินให้ยกมือไขว้หลัง มือขวาจับข้อมือซ้าย วางไว้ตรงกระเบนเหน็บ ยืนตัวตรง เงยหน้า หลับตา ให้สติจับอยู่ที่ปลายผม กำหนดว่า “ยืนหนอ” ช้า ๆ ๕ ครั้ง เริ่มจากศีรษะลงมาปลายเท้า และจากปลายเท้าขึ้นไปบนศีรษะ กลับขึ้นกลับลงจนครบ ๕ ครั้ง
แต่ละครั้งแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรก คำว่า “ยืน” จิตวาดมโนภาพร่างกาย จากศีรษะลงมาหยุดที่สะดือ คำว่า “หนอ” จากสะดือลงไปปลายเท้า กำหนดคำว่า “ยืน” จากปลายเท้ามาหยุดที่สะดือ คำว่า “หนอ” จากสะดือขึ้นไปปลายผม กำหนดกลับไปกลับมา จนครบ ๕ ครั้ง ขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกาย อย่าให้ออกไปนอกกาย
เสร็จแล้ว ลืมตาขึ้น ก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ ๑ ศอก สติจับอยู่ที่เท้า การเดิน กำหนดว่า “ขวา…” “ย่าง…” “หนอ…” กำหนดในใจ คำว่า “ขวา” ต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณ ๒ นิ้ว เท้ากับใจนึกต้องให้พร้อมกัน “ย่าง” ต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าที่สุดเท้า ยังไม่เหยียบพื้น คำว่า “หนอ” เท้าลงถึงพื้นพร้อมกัน เวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกัน กำหนดว่า “ซ้าย…” “ย่าง…” “หนอ…” คงปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับ “ขวา…” “ย่าง…” “หนอ…”

See also  [NEW] การประเม นผลกระทบส _งแวดล_อม | การ ประเมิน ผล กระทบ สิ่งแวดล้อม - Sathyasaith

หลวงพ่อจรัญ สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้าใจง่าย

การนั่งสมาธิ โดยหลวงพ่อจรัญ


การนั่งสมาธิ โดยหลวงพ่อจรัญ

บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน


อานิสงส์แรง!! \”สวดมนต์ตามแนงทางคำสอน
ของ หลวงพ่อจรัญ สวดทุกวัน เจริญทุกวัน ทันตาเห็น !

บทสวดมนต์ประกอบไปด้วย :
1.บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย
2.บทกราบพระรัตนตรัย
3.ถวายพรพระ ( อิติปิ โสฯ)
4.พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
5.ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
6.ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
7.คำแผ่เมตตา (อิมินา)
♦ ผู้จัดทำได้เรียบเรียงบทสวดสำคัญๆ ตามแนวทางหรือตามสูตรของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
♦ บันทึกเสียงสวดคมชัด พร้อมใส่คำสวดเป็นตัวอักษรลงไปในวีดีโอ เพื่อให้ผู้ที่สวดใหม่ ได้รับความสะดวก สามารถอ่านตามได้เลย
♦ ขออนิสงค์ที่ผู้สวดได้ร่วมกันใช้วีดีโอชุดนี้สวดเพื่อถือศีลปฎิบัติ สวดภาวนา และทำสมาธิกรรมฐาน อุทิศแด่ครูอาจารย์,หลวงพ่อจรัญ,คุณบิดามารดา,รุกขเทวดาและสรรพสัตว์ ทั้งหลาง ได้รับอาินสงค์แห่งการสดมนต์ภาวนานี้ด้วยเถิด
♦ และขอให้ท่านผู้สวดทั้งหลายได้อานิสงค์แห่งผลบุญจาการสวดภาวนา ถือศีล ปฎิบัติกรรมฐาน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เจริญในศีล เจริญในธรรม สาธ สาธุ สาธุ

See also  [NEW] Game-Based Learning (เกมการศึกษา) | กิจกรรมเกมการศึกษา - Sathyasaith

ช่องทางในการติดตามกระผมผู้จัดทำสื่อคลิปวิดีโอ
เผยแผ่ธรรมะพุทธศาสนาได้ตามช่องทางนี้นะครับ
เว็บไซต์พลังบุญพลังธรรม
https://palangbun.blogspot.com/
Facebook พลังบุญพลังธรรม
https://www.facebook.com/palangbun
YouTube Channel : thaweesak451
www.youtube.com/user/thaweesak451

บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน

หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน 7/12


หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี กรรมฐาน ศาสนา

หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน 7/12

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

13 thoughts on “ฝึกนั่งสมาธิ สร้างพลังจิต หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร | หลวง พ่อ จ รั ญ สอน กรรมฐาน”

  1. 607760 794079Id ought to verify with you here. Which isnt something I often do! I take pleasure in reading a post that may possibly make individuals believe. Additionally, thanks for allowing me to comment! 340763

    Reply
  2. 603444 732733This really is a correct blog for would like to find out about this subject. You realize a great deal its almost challenging to argue along (not that I personally would wantHaHa). You actually put the latest spin with a subject thats been discussed for a long time. Amazing stuff, just wonderful! 625386

    Reply

Leave a Comment