Home » พังงายกพลดูงานด้านสุขภาพ-ร.ร.ผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวชุมพร ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน | สถาน ที่ ท่องเที่ยว สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ | ข้อมูลด้านสุขภาพล่าสุด

พังงายกพลดูงานด้านสุขภาพ-ร.ร.ผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวชุมพร ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน | สถาน ที่ ท่องเที่ยว สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ | ข้อมูลด้านสุขภาพล่าสุด

by Hanh Nguyen

พังงายกพลดูงานด้านสุขภาพ-ร.ร.ผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวชุมพร ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน | อัพเดทข้อมูลสุขภาพที่ดีทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม https://sathyasaith.org/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สถาน ที่ ท่องเที่ยว สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ.

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (ฉบับที่ พังงา โดยนำอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 320 คน) นำโดยนายบำรุง ปิยะนำวานิช ประธาน อบจ. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง 7 คัน ไปอบรมและศึกษาการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยได้รับการต้อนรับจากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพร และคุณอนันต์ รำพัน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพร บรรยายสรุป เรื่อง รุ่นพี่โรงเรียนเทศบาลนครชุมพรการเดินทางและส่งเสริมสุขภาพ (ใช้ไอจี) ของจังหวัดชุมพร ให้ผู้แทนจากจังหวัดพังงามารับทราบ รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองน้อย ตำบลทุ่งไร่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และที่สาธารณสุขตำบลบ้านเขาค่าย โรงพยาบาลส่งเสริม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้ง 8 อำเภอของ จังหวัดชุมพรและเดินทางกลับจังหวัดพังงา ///////////.

พังงายกพลดูงานด้านสุขภาพ-ร.ร.ผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวชุมพร ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

พังงายกพลดูงานด้านสุขภาพ-ร.ร.ผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวชุมพร  ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน

พังงายกพลดูงานด้านสุขภาพ-ร.ร.ผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวชุมพร ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่.

สถาน ที่ ท่องเที่ยว สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#พงงายกพลดงานดานสขภาพรรผสงอาย #และการทองเทยวชมพร #ระหวางวนท #กนยายน.

[vid_tags]

พังงายกพลดูงานด้านสุขภาพ-ร.ร.ผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวชุมพร ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน

สถาน ที่ ท่องเที่ยว สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ.

เราหวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ สถาน ที่ ท่องเที่ยว สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

READ  เก้าอี้ปรับนอน สำหรับผู้สูงอายุ Hartor Town RHT จาก La-z-boy | เก้าอี้ผู้สูงอายุ | ข้อมูลด้านสุขภาพล่าสุด

related posts

Leave a Comment