พุทธวจน20พระสูตร | พระ ไตรปิฎก เล่ม ที่ 1

พุทธวจน20พระสูตร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พุทธวจน20พระสูตร

พระไตรปิฎก เล่มที่1 ตอนที่2 วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑


เสียงอ่านพระไตรปิฎก เล่มที่1 ตอนที่2 วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราช­­­­­­­­­­­­­­­­­­วิทยาลัย เผยแผ่เป็นธรรมทานหากการกระทำนี้ของข้าพเจ­­­­­­­­­­­­­­­­­­้าเป็นบุญกุศลข้าพเจ้าขอ­อ­ุ­ท­ิ­ศ­บ­ุ­ญ­ก­ุ­ศ­ล­น­ี­้­แ­ก­่ท่านผ­ู้­เป­็น­เจ­้า­ขอ­งเ­สี­ยง­ท่­าน­ผู­้จ­ั­ด­ท­ำ­ไ­ฟ­ล­์­m­p3ท­่าน­ผู้­นำไ­ฟล์­มาป­­ล่อ­­ยให­­้ข้­­าพเ­­จ้า­­โหล­­ดใน­­เวปส­­ยามบ­­ิทขอ­­บุญก­­ุศลน­­ี้จง­­บรรด­­าลให­­­้ท่า­­­นเหล­­­่านี­้­จงมี­แ­ต่คว­า­มสุ­ข­ค­วาม­เ­จ­ริญ­ค­ว­ามท­ุ­ก­ข์เ­ด­ื­อดเ­­น­ื้อร้­­อ­นใจขอ­­อ­ย่ามา­­ก­ล้ำกล­­า­ยเ­ลยร­­ว­มท­ั้ง­­ส­รร­พสั­­ตว์ผ­ู้ร­­่วมท­­ุกข­­์เกิ­­ดแก­­่เจ็­­บตา­­ยด้ว­­ยกั­­นท­ั้­­งหมด­ทั­้ง­­สิ้น­จง­มี­­แต่ค­วา­มส­­­ุขคว­าม­เจ­­­ริญเ­ถิ­ด

พระไตรปิฎก เล่มที่1 ตอนที่2 วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ ตอนที่ ๑/๖ แปลไทยฉบับบ มจร พระสุตตันตปิฎกที่ ๐๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ ตอนที่ ๑/๖ แปลไทยฉบับบ มจร พระสุตตันตปิฎกที่ ๐๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

พระไตรปิฎกฉบับเต็ม เล่มที่ 11 ไฟล์รวมทั้งฉบับ : โจโฉอ่าน


เสียงอ่าน พระไตรปิฎก เล่ม 11 ทั้งฉบับ ตัดต่อใหม่ รวมไฟล์ ใส่เสียงธรรมชาติ เพื่อกลบเสียงรบกวน ไปๆ มาๆ ใส่เสียงน้ำไหลนกร้อง ผมว่าเหมือนจะฟังดีกว่าไม่มีแฮะ ไม่งั้นเนื้อหาหนักมาก แม้จะคิดว่าทำให้เนื้อหากระชับขึ้นมากแล้วก็ตาม
ก่อนเชื่อใครก็ตามที่อธิบายธรรมให้คุณฟัง เพราะนี่คือคัมภีร์สูงสุดของศาสนา อย่าเชื่อคำสอนหรือคำอธิบายที่ไหน จนกว่าจะบรรลุธรรมด้วยตนเอง นี่คือคำสอนของพระศาสดาตรัสสอนไว้ (และก็อย่ามั่นใจว่าที่รู้ถูกต้อง ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรม หรืออย่างน้อยต้องเห็นด้วยใจในเบื้องต้น โดยเห็นกายจิตนี้ทำงาน เหมือนคนละคนกันจริงๆ อย่างไรก่อนเป็นขั้นต่ำ นี่คือคำว่า จิตเป็นอนัตตาของจริง)
ธรรมะไม่ได้มีไว้ข่มกันว่าใครรู้ลึกกว่ากัน แต่เข้าใจ ต้องเข้าถึง และจะส่งผลทางจิตใจ ความทุกข์ฺที่ลงลง ทิฎฐิที่จางคลาย ความมีเมตตา ความไม่ยกตนข่มผู้อื่น ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ เพื่อละ สละ คลายวาง ไม่ใช่ศึกษาแล้วกลับทิฎฐิแรง เห็นตัวเองดีกว่าคนอื่น บางรายศีลยังไม่ครบ สมาธิไม่ได้ เจริญสติไม่เป็น
ถ้าไม่เคยเจริญสติจนเห็นจิตแยกออกมาจากกาย เห็นจิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งชัดเจน เห็นการทำงานของจิต เห็นจิตนี้ไม่ใช่เรา ฯลฯ ถ้ายังทำตรงนี้ไม่ได้ อย่ามั่นใจว่า ที่รู้ทีเข้าใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ เรื่องนี้สำคัญมาก
คนรู้ธรรมจริง ไม่ใช่สอบข้อเขียนได้หมด แต่เขาวัดกันที่ผลปฏิบัติ หลักเลยคือ ศึกษาแล้วเห็นไตรลักษณ์ของนามและรูป หรือจิตกับกายนี้ ว่าไม่ใช่เราชัดแค่ไหน ถ้ายังไม่เห็น ก็ยากที่จะละวาง การเจริญสติปัฎฐานสี่ คือทางแห่งการบรรลุธรรม ควรใส่ใจหลักสำคัญนี้ให้มากนะครับ
แนะนำก่อนฟังพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ สรุปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับประชาชน ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรฟังก่อนศึกษาฉบับเต็ม จำเป็นมาก คุณต้องรู้ภาพรวมของคำสอนก่อน จะทำให้ไม่หลงทาง และเข้าใจแนวทางที่ถูกต้องได้ชัด ตรงมากขึ้น เลือกโหลดหรือฟังได้ที่นี่ http://www.jozho.net/index.php?mo=3\u0026art=128296
หากปฏิบัติไม่ถึง ธรรมะที่ท่องได้ ก็เพียงนกแก้วนกขุนทอง ที่สักแต่ว่าเปล่งเสียงออกมา หาได้เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของจริงนะครับ ธรรมะที่แท้ต้องจากปากของผู้มีดวงตาเห็นธรรม ไม่ใช่ผู้มีดวงตาท่องจำตัวหนังสือได้
อนุโมทนาทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศลจิตให้กับตนเองและคนรอบตัว ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมทำมีประโยชน์ ขอแค่หมั่นสร้างกุศลจิต ทำดี ทำบุญให้ครบด้าน ทำดีกับคนและสัตว์รอบตัวให้มาก ก็พอแล้วนะครับ
​|| เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี : ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่ายังมีชีวิต ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริม ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป || ฟังเสียงอ่านโดย..โจโฉ ทุกเรื่อง แบบไฟล์รวมทั้งฉบับที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=LZcxrLVSZw\u0026list=PLzUDnIIG_BlIC3hNDfGOKzF0sENyQSOA5 เลือกฟังทุกหมวดแยกหัวข้อที่ https://www.youtube.com/user/MrJozho/playlists?view=50\u0026sort=dd\u0026shelf_id=3
ร่วมบุญด้วยแชร์ ชอบ ติดตาม๐กดกระดิ่ง สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมผลิตสื่อธรรมเล่มต่อไปดูที่แฟนเพจ หรือติดต่อ:โทร/ไลน์ 0864009749 (9.0020.00น.) โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุด สำหรับช่องทางการติดต่อที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์และแฟนเพจหลัก เพราะอาจมีการเปลี่ยนเบอร์โทร การร่วมบุญต้องเป็นชื่อบัญชี.. \”อริยคุณ พุทธะธรรม\” บัญชีเดียว คนเดียวเท่านั้นนะครับ
ติดต่อ ดาวน์โหลด ร่วมบุญ ฯลฯ
http://www.โจโฉ.net (เว็บใหม่)
https://jozhoth.blogspot.com
www.jozho.net
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่)
https://www.facebook.com/jz.net
ร่วมบุญสนับสนุนค่าใช้จ่ายชมรมผลดีได้โดยตรงตามศรัทธา หากเห็นว่าสิ่งที่ทำมีประโยชน์และอยากให้ทำงานต่อไปได้ หรือพิจารณาสั่งซื้อสินค้าของ.. ชมรมผลดี ได้ที่ http://www.jzserum.com : ชมรมผลดีมีบัญชีนี้ บัญชีเดียวเท่านั้น : ชื่อบัญชี : อริยคุณ พุทธะธรรม ธ.กสิกรไทย 7262561808 (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) หรือพร้อมเพย์ 0919796696 หรือสแกน QR code ที่นี่ https://ca.lnwfile.com/wpng0j.jpg (จากแอปได้ทุกธนาคาร)
ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญจากทุกช่องทางทุกท่าน ขอให้เจริญในกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไป พ้นุทกข์ภัยทั้งปวง (ท่านที่ร่วมบุญไม่ว่าครั้งใด ขอให้ถือเสมือนได้ร่วมบุญในทุกครั้งตั้งแต่อดีต และงานในอนาคตทั้งหมดไปทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับ)
หมายเหตุ : ไลน์ไอดี jzserum เข้าอ่านไม่ได้นานแล้ว , เบอร์โทรหน้าแผ่นทั้งหมดเลิกใช้แล้ว , เดิมใช้ชื่อช่องนี้ว่า.. คุณโฉ แจ้งให้ทราบเพื่อไม่สับสนเพราะพิมพ์ไปในหนังสือที่แจกไปจำนวนมาก , โปรดระวังมิจฉาชีพปลอมเป็นโจโฉ หรือเป็นคนของชมรม จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจ (เคยมีคนไปหลอกสาว หลอกพระ ว่าเป็นผมมาแล้ว)

See also  [Update] PANTIP.COM : K9240692 จะบอกลูกค้าอย่างไรดีคะ นึกไม่ออกจริงๆ ช่วยด้วยคะ ลูกค้าเป็นต่างชาติ [ห้องเรียนภาษาอังกฤษ] | ลูกทุ่ง ภาษาอังกฤษ - Sathyasaith
See also  [NEW] 'มงกุฎกา' กับอำนาจมนตราแห่งกษัตริย์ภูฏาน | ศาสตร์ พระ ราชา - Sathyasaith

โจโฉ เสียงธรรม คือใคร ?
https://jozhoth.blogspot.com/p/jozho.html
(มีคนใช้ชื่อโจโฉเยอะมาก ระวังเข้าใจผิด)
\”การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง\”
ผู้ให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา
ปัญญา เป็นหนทางแห่งความสุข ความเจริญทั้งปวง

See also  [Update] เที่ยวเองได้ชิลๆ กับที่สวยๆ ในเวียงจันทน์และประเทศลาว | ลาวเวียง - Sathyasaith

พระไตรปิฎกฉบับเต็ม เล่มที่ 11 ไฟล์รวมทั้งฉบับ : โจโฉอ่าน

พระไตรปิฎกฉบับเต็ม เล่มที่ 9 ไฟล์รวมทั้งฉบับ พร้อมเสียงธรรมชาติ


ฟังเสียงอ่านทุกเรื่อง แบบไฟล์รวมทั้งฉบับที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=LZcxrLVSZw\u0026list=PLzUDnIIG_BlIC3hNDfGOKzF0sENyQSOA5 สนับสนุนร่วมบุญได้ง่าย ๆ ด้วยการ แชร์ ถูกใจ +ติดตาม : || เสียงอ่านหนังสือ โดย.. อริยคุณ (โจโฉ เสียงธรรม ชมรมผลดี )
ติดต่อ ดาวน์โหลด สนับสนุน ร่วมบุญ ฯลฯ
http://www.โจโฉ.net
https://jozhoth.blogspot.com
www.jozho.net
ฟังจาก podcast
https://anchor.fm/jozho
เฟซบุ๊ก
https://www.facebook.com/jz.net
ไลน์ไอดี jzserum เข้าอ่านไม่ได้
เบอร์โทรเก่าหน้าแผ่นทั้งหมดเลิกใช้แล้ว
ช่องทางติดต่อ/สนับสนุน ดูได้อีกที่
http://www.jzserum.com

พระไตรปิฎกฉบับเต็ม เล่มที่ 9 ไฟล์รวมทั้งฉบับ พร้อมเสียงธรรมชาติ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

14 thoughts on “พุทธวจน20พระสูตร | พระ ไตรปิฎก เล่ม ที่ 1”

 1. 416507 146347Your home is valueble for me. Thanks!? This web page is really a walk-via for all of the details you required about this and didn know who to ask. Glimpse right here, and you l surely uncover it. 336723

  Reply
 2. 309242 247097Im not certain exactly why but this internet website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this concern or is it a problem on my end? Ill check back later and see if the issue nonetheless exists. 287689

  Reply
 3. 77033 904772Excellent editorial! Would like took pleasure the specific following. Im hoping to learn to read a whole lot more of you. Theres no doubt that you possess tremendous awareness and even imagination. I happen to be extremely highly fascinated utilizing this critical information. 183545

  Reply
 4. 378185 345485This sort of in search of get the enhancements produced on this particular lifestyle and diet, begin your L . a . Shifting the pounds diet remedy is really a huge procedure into accesing which usually hope. weight loss 914583

  Reply

Leave a Comment