ฟ้อนษาลคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) | มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม

ฟ้อนษาลคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

โครงการวิพิธทัศนา โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

See also  [Update] | โรมัน ตะวันตก - Sathyasaith

ฟ้อนษาลคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

แพรไหมร้อยแก่นสารสินธุ์ (สงวนลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)


ผ้าไหม เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่บ่งบอกให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมีการพัฒนา โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเข้ามาผสมผสานกับการทอผ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผ้าไหมแต่ละจังหวัดจึงมีลวดลายที่มีความแตกต่างกัน และมีประวัติความเป็นมาที่ไม่เหมือนกัน ผู้วิจัย นายธนากร ระหา นายกิตติชัย ผูกดวง ได้ศึกษาอัตลักษณ์ลายผ้าไหม 4 จังหวัดอีสานตอนกลาง ได้แก่ ผ้าไหมสาเกตุจังหวัดร้อยเอ็ด ผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากจังหวัดมหาสารคาม และผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นนาฏนิพนธ์การแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนแพรไหมร้อยแก่นสารสินธุ์
ผู้วิจัย นายธนากร ระหา นายกิตติชัย ผูกดวง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.พิษณุ เข็มพิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ สุนิศา โพธิแสนสุข

See also  [Update] Program for Least Recently Used (LRU) Page Replacement algorithm | www lru - Sathyasaith

แพรไหมร้อยแก่นสารสินธุ์ (สงวนลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

รีวิว!! หอในราชภัฏมหาสารคาม💕💕


See also  [NEW] | ตัวอย่าง สวัสดิการ พนักงาน - Sathyasaith

วิธีลงทะเบียนเรียน : https://www.rmu.ac.th/student/show/OnlineEnrollmentProcedure
แผนที่มหาวิทยาลัย : https://www.rmu.ac.th/map

รีวิว!! หอในราชภัฏมหาสารคาม💕💕

กลองยาวศิลป์อีสาน [วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]


กลองยาวศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน

https://music.msu.ac.th/
https://www.facebook.com/mua.msu/

กลองยาวศิลป์อีสาน [วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]

พาทัวร์ “ราชภัฏมหาสารคาม”💕


พาทัวร์ “ราชภัฏมหาสารคาม”💕

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

10 thoughts on “ฟ้อนษาลคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) | มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม”

  1. 195521 181194Generally the New york Weight Loss diet is surely less expensive and flexible staying on your diet scheme intended for measures nonetheless quick then duty maintain a nutritious everyday life. weight loss 221821

    Reply
  2. 744571 848973Really nicely written story. It is going to be valuable to anyone who usess it, including yours truly . Keep up the very good function – canr wait to read far more posts. 281552

    Reply
  3. 196304 145198Cheers for this outstanding. I was wondering if you were thining of writing comparable posts to this 1. .Keep up the excellent articles! 264555

    Reply

Leave a Comment