Home » ลักษณะของพระอรหันต์ – มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ 3 @ พุทธทาสภิกขุ | อรหันต์ อ่าน ว่า | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

ลักษณะของพระอรหันต์ – มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ 3 @ พุทธทาสภิกขุ | อรหันต์ อ่าน ว่า | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

by Hanh Nguyen

ลักษณะของพระอรหันต์ – มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ 3 @ พุทธทาสภิกขุ |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ sathyasaith.org .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อรหันต์ อ่าน ว่า.

รวบรวมวิดีโอในช่องเชิญติดตามชีวประวัติธรรมะของอาจารย์พุทธทาสภิกขุพระธรรมโกศาจารย์ (หนุ่ม อินทปัญญ์) หรือที่รู้จักในชื่อพุทธทาสภิกขุ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดในปี พ.ศ. 2449 เริ่มอุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด แล้วมาศึกษาพระธรรมวินัยที่กรุงเทพฯ จนสอบผ่านได้มีพระธรรม ๓ ประโยค จึงตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมที่อุทิศตนเป็นทาสชาวพุทธเพราะต้องการอุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาไปจนสิ้นพระพุทธทาสภิกขุผู้มีพระนามเดิมว่าเงี่ยมพาณิชย์ ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ค่ำ เดือน ๗ เดือนหรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ในตระกูลพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นภูมิเรียงยังเป็นที่ตั้งของเมืองไชยา หรือจังหวัดไชยาก่อนมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้บิดาของพุทธทาสภิกขุมีชื่อเซียงพานิช อาชีพหลักคือขายของชำ บิดาของพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน เนื่องจากปู่ของพุทธทาสภิกขุอพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มาเป็นจิตรกรบนกระจก ยายของ ไชยา พุทธทาสภิกขุ เรียกว่า สมจีน เชื้อสายของยายอพยพมาจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมาอาศัยอยู่ที่ไชยาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมทีบิดาของพุทธทาสภิกขุใช้นามสกุล คู หรือ โข (หรือ คู ในภาษาแต้จิ๋ว) รัฐบาลจึงเปลี่ยนนามสกุลบิดาเป็นพานิชเพราะตอนนั้นมีแต่ครอบครัวเขาค้าขาย งานอดิเรกสุดที่รักของพ่อพุทธทาสภิกขุคืองานช่างไม้ โดยเวลาว่างบิดาของพุทธทาสภิกขุจะสร้างเรือไม้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้พุทธทาสภิกขุสนใจและชอบทำงานด้านนี้เช่นกัน แม้แต่ที่สวนโมกขพลาราม งานไม้ส่วนใหญ่ที่คณะสงฆ์เป็นผู้ทำเอง นอกจากนี้ บิดาของพุทธทาสภิกขุยังมีพรสวรรค์ด้านกวีอีกด้วย ความสามารถนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพระพุทธทาสภิกขุ ส่วนหนึ่งของงานธรรมะของพุทธทาสภิกขุถูกเขียนเป็นกวีนิพนธ์ ซึ่งเป็นเรื่องตลกและดึงดูดให้คนเข้าถึงเนื้อหาธรรมได้ง่ายขึ้น แม่ของพุทธทาสภิกขุ ลอยพานิช เกิดที่อำเภอท่าช้าง นัยน์ตาของพุทธทาสภิกขุชื่อเล้งมียศเป็นคุณสิทธิสันต์ครองเมืองกระแดะหรืออำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบันครอบครัวคุณย่ามั่นคงในพระพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติธรรมในบ้าน มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ตกทอดสู่พระโอรส และหล่อหลอมเจ้ากิ่วพานิชให้เป็นพระพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา พุทธทาสภิกขุมีพี่น้องสองคน อันเป็นพระพุทธทาสภิกขุ ๓ ปี ๖ ปี ตามลำดับ. คนโตเป็นผู้ชายชื่อ ยี่กี้ พานิช ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธัมทัสพานิช และกลายเป็นกำลังหลักของคณะธรรมะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาและบรรลุผลงานของพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อกิมสร้อยพานิชซึ่งภายหลังได้อภิเษกสมรสไปที่บ้านดอน และใช้นามสกุลสามีเป็น เหมกุล มีพระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในขณะนั้น และพระปัทมอินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และพระครูศักดิ์ ธรรมขิตโต เจ้าอาวาสวัดวินัยหรือวัดหัวคู เป็นคู่สวดมนต์ พุทธทาสภิกขุมีชื่อเล่นว่า อินทปัญญะ แปลว่า ผู้มีปัญญามาก ผลงานที่โดดเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ เช่น หนังสือธรรมะทางพระพุทธศาสนา ตามรอยพระอรหันต์และคู่มือมนุษย์ และยังมีงานอื่นๆ อีก ท่านยังเป็นพระภิกษุไทยองค์แรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่เพื่อเผยแพร่พระธรรม และมีสหายธรรมที่สำคัญคือ ปัญญานันทะภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์และอาจารย์เขมะภิรัตน์พระธรรมโกศาจารย์ (หนุ่ม อินทปัญญ์) มรณภาพอย่างสงบที่สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 อายุ 87 ปี 67 ปี เหลือเพียงผลงานอันทรงคุณค่าให้รุ่นน้องสืบสานปณิธานสืบสานปณิธาน “พระพุทธเจ้า” เพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ ขอขอบคุณที่มาของธรรมะ ** ** ** หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วย และขอน้อมรับทุกการปรับปรุง ฟังธรรมที่ท่านสนใจ.

READ  คาราบาว - ขี้เมาใจดี 【Official Audio】 | กระเพรา พจนานุกรม | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน
READ  ราชรถมาเกย รวมมิตร ผิดแค่ข้อเดียว! (Đưa em về nhà Thái Lan)​ | ราชรถมาเกย | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

ลักษณะของพระอรหันต์ – มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ 3 @ พุทธทาสภิกขุ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ลักษณะของพระอรหันต์ - มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ 3  @ พุทธทาสภิกขุ

ลักษณะของพระอรหันต์ – มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ 3 @ พุทธทาสภิกขุ


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: sathyasaith.org.

READ  ราชาผลไม้ใต้หวัน ชมพู่ยักษ์ใต้หวัน ผลไม้ส่งออก | ผลไม้ชมพู่ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

อรหันต์ อ่าน ว่า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ลกษณะของพระอรหนต #มาฆบชาเทศนา #กณฑ #พทธทาสภกข.

กรรมของคนเล่นชู้,namo 125,https://www.youtube.com/c/kancha085123/featuredsub_confirmation=1?sub_confirmation=1,สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ,สำคัญที่ใจ @ หลวงปู่ชา สุภัทโท,วิธีสร้างพลังจิต @ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,วิธีฝึกจิต

ลักษณะของพระอรหันต์ – มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ 3 @ พุทธทาสภิกขุ

อรหันต์ อ่าน ว่า.

เราหวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ อรหันต์ อ่าน ว่า นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

related posts

3 comments

สมหมาย แก้วเกษม 06/09/2021 - 01:30

ลึกซึ้งมากคับผู้ศึกษาและปฏิบัตจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองคับ

Reply
Prapa Junburee 06/09/2021 - 01:30

🙏สาธุค่ะ

Reply
จ้าวพญาช้าง นุ่งกางเกงตูดปะ 06/09/2021 - 01:30

🌹สาธุ​ สาธุ​ สาธุครับ🌹

Reply

Leave a Comment