วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต | ภาษา บาลี ใน ภาษา ไทย พร้อม ความ หมาย

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต

เพลง ภาษาในฝัน (บาลี สันสกฤต)


เพลง ภาษาในฝัน (บาลี สันสกฤต)
จัดทำโดย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ประกอบด้วย
นางสาวชฎาพร ทันตจิต
นายธนพล กอเซ็ม
นางสาววรรณา วรรณชมภู
นางสาวโสภิดา กนกวลี
นางสาวอัจรดา นิดลาด
รายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
อาจารย์ประจำวิชา อ.ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง

See also  ปิยบุตร แสงกนกกุล : ยุติระบบราชการรวมศูนย์ | วิเคราะห์ระบบราชการไทยในปัจจุบัน

เพลง ภาษาในฝัน (บาลี สันสกฤต)

01.พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก(ธรรมบำบัด-ปรับปรุงเสียงอ่าน)


หนังสือเสียงธรรมะมีดนตรีประกอบชุดนี้ เป็นเสียงอ่านหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก จากมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 เล่ม จำนวน 919 คาถา ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขการอ่าน และบันทึกเสียงใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพน่าฟัง ไพเราะ สละสลวยยิ่งขึ้น เป็นเสียงอ่านร่ายยาวต่อเนื่องกัน พร้อมดนตรีประกอบ ไม่แบ่งหลักสูตร ไม่ระบุชื่อหมวด และไม่ระบุที่มาของภาษิต เพื่อการรับฟังอย่างเพลิดเพลิน ทั้งในยามก่อนนอน หรือในยามว่าง เป็นธรรมโอสถอันวิเศษ ที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ทางใจที่ได้พบให้เบาบาง รวมทั้งปัญหาชีวิตที่รุมเร้าให้มีทางออกด้วยปัญญา มีที่พึ่ง ฟังแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย ใจสงบเย็น จิตใจจะผ่องใส ได้สมาธิ คลายกังวล หลับเป็นสุข ได้บุญกุศล เป็นอุดมมงคล จึงเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วย ฯลฯ\r
พระพุทธศาสนสุภาษิตเป็นถ้อยคำที่เป็นคติเตือนใจในพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทควรจดจำ เพื่อเป็นคติชีวิต และเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา หากเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเรียกว่าพุทธภาษิต ถ้าเป็นอดีตชาติสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เรียกว่าโพธิสัตว์ภาษิต แต่ถ้าเป็นพระสาวกเรียกว่าเถระภาษิตและเถรีภาษิต(หรือเถระคาถาและเถรีคาถา) หากเป็นคำที่เทวดากล่าวเรียกว่า เทวดาภาษิต อย่างไรก็ตามภาษิตทั้งหลายที่พระสาวก หรือเทวดากล่าวได้ถูกต้องตามธรรม พระพุทธองค์จะตรัสรับรองภาษิตนั้น พุทธศาสนสุภาษิตนี้ จึงเป็นคติธรรมที่กล่าวโดยพระพุทธองค์เองบ้าง พระสาวกหรือเทวดากล่าวบ้าง นั่นเอง \r
ธรรมชุดนี้เป็นพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎกฝ่ายเถระวาท เพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามหลักพุทธธรรม เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาและปัญญาของพุทธบริษัท.\r
ขออนุโมทนากุศลแด่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟัง ตลอดจนท่านผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมชุดนี้ และท่านผู้มีจิตศรัทธานำธรรมะนี้ไปเผยแพร่อย่างเหมาะสม เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป.\r
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลนี้ โปรดอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขสวัสดี และขอพระนิพพาน จงบังเกิดมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ.\r
ชุดที่ 21 พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี โทเอก(ธรรมบำบัดปรับปรุงเสียงอ่าน)\r
จาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์\r
ภาพปก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม อ.เมือง จ.นราธิวาส \r
ตรวจสอบเสียงอ่านพระบาลีโดย พระมหาสาย ฉนฺสาโร (ป.ธ.๗)\r
เสียงอ่านหนังสือโดย การะเกต แทนกิจการกุล (บุษรา เรืองแสง)\r
สร้างสรรค์เป็นธรรมทานโดย มูลนิธิเรืองแสงธรรม\r
“โครงการเสียงอ่านพระธรรมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชา\”

See also  [NEW] | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช - Sathyasaith

หากท่านใดชอบ อย่าลืมกดถูกใจ หากใช่กดแชร์ และหากอยากติดตามวีดีโอใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามนะคะ

See also  [Update] รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565 | อักษรไทยนิเทศ - Sathyasaith

01.พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก(ธรรมบำบัด-ปรับปรุงเสียงอ่าน)

002 ซูเราะฮฺ อัล บะเกาะเราะต์ : Al bagorah


อัลกุรอ่านแปลไทย : QuranThai
https://www.fb.com/QuranThailand
http://QuranThai.blogspot.com

002 ซูเราะฮฺ อัล บะเกาะเราะต์ : Al bagorah

บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะ) ควรหมั่นสวดเป็นประจำเพื่อความศักดิ์สิทธิ์


จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากกล่าวถึงพระคาถาอันทรงอิทธิฤทธิ์และอานุภาพ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึงพระคาถาชินบัญชร พระคาถานี้ประพันธ์และเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มหาเถราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระคาถาชินบัญชรนี้นอกจากจะนำมาซึ่งสวัสดิมงคลต่อผู้ที่สวดแล้ว ยังเป็นคาถาที่ใช้ปลุกเสกพระสมเด็จเป็นวัตถุมงคลอันเลื่องชื่ออีกด้วย ว่ากันตามจริงแล้วด้วยศีลานุวัติอันเพียบพร้อมกอปรกับพลังจิตอันแรงกล้าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีน่าจะเพียงพอแล้วกับการปลุกเสกพระสมเด็จ แต่พระองค์ท่านก็ยังอัญเชิญพระคาถานี้มาใช้ในการปลุกเสกพระร่วมด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระคาถาชินบัญชรจะต้องมีคุณวิเศษอันเหลือล้ำและมีผลานิสงส์อันมหาศาล
อานิสงส์ของพระคาถาชินบัญชร:
1. มีสติสัมปชัญญะ การสวดพระคาถานี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำจะทำให้มีพลังสติอันเฉียบคม
2. มีพลังสมาธิ พลังสมาธิเกิดจากการตั้งใจสวดมนต์โดยไม่คิดเรื่องอื่น การสวดพระคาถานี้เป็นประจำจะทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ง่ายจิตและมีพลัง คิดทำการสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ และแม้ประสบปัญหาหรือมรสุมในชีวิตจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านหรือว้าวุ่นจนเกินขอบเขต จิตจะมีความสงบในระดับหนึ่งทำให้สามารถหาทางออกจากปัญหาได้อย่างง่ายดาย
3. มีความสุขกายสบายใจ หน้าตาผ่องใส เพราะไม่จมอยู่กับอดีต
4. ร่างกายสมบูรณ์พูลสุข ปราศจากอุบัติภัยอันตรายทั้งปวง
5. มีวาจาสุภาพ นุ่มนวล มีจังหวะจะโคนและมีทักษะที่ดีในการพูดในที่ชุมชน เป็นที่รักใคร่ของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า และบุคคลรอบข้าง เป็นต้น หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าโชติช่วงชัชวาล
cr.http://www.fastenglish.com/index.aspx?ContentID=ContentID110625105129496
File จาก 4 shares

บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะ) ควรหมั่นสวดเป็นประจำเพื่อความศักดิ์สิทธิ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

10 thoughts on “วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต | ภาษา บาลี ใน ภาษา ไทย พร้อม ความ หมาย”

 1. 171096 798883Wow, awesome weblog structure! How long have you been running a weblog for? you created blogging look straightforward. The total look of your web site is wonderful, let alone the content material! 199088

  Reply
 2. 914505 238629Typically I try and get my mix of Vitamin E from pills. Even though Id actually like to by way of a amazing meal program it can be rather hard to at times. 396760

  Reply
 3. 746055 729533You will notice several contrasting points from New york Weight reduction eating strategy and every 1 one could be beneficial. The first point will probably be authentic relinquishing on this excessive. lose weight 520481

  Reply
 4. 803824 911453Properly written articles like yours renews my faith in todays writers. Youve written data I can finally agree on and use. Thank you for sharing. 950857

  Reply
 5. 866520 214517Hello. fantastic job. I did not expect this. This really is a great story. Thanks! You produced certain fine points there. I did a search on the subject matter and located the majority of folks will have exactly the same opinion with your blog. 157291

  Reply
 6. 648905 343087Great beat ! I wish to apprentice although you amend your internet site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I had been just a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear thought 898151

  Reply
 7. 465598 182162Hello. remarkable job. I did not imagine this. This is a impressive story. Thanks! You made certain fine points there. I did a search on the subject matter and identified the majority of folks will have the same opinion together with your blog. 725992

  Reply

Leave a Comment