วิชา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ | ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่

วิชา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิชา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ บรรยายโดย นางสาวกิตติกา บุญมาไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วิชา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19


ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 คือ วิกฤต…ในวิกฤตนี้ก็ยังมีโอกาส
โอกาสที่แรงงานจะได้กลับคืนบ้านเกิด
โอกาสที่ชาวบ้านจะได้พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรับมือกับภัยแล้ง
และโอกาสที่ชาวบ้านจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน
การแพร่ระบาดของโควิด19 ส่งผลให้มีคนถูกเลิกจ้างทันทีกว่า 3 แสน
และหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น คาดว่าจะมีแรงงานถูกเลิกจ้างอีกไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคน
เมื่อถูกเลิกจ้างก็ต้องกลับบ้าน แต่ก็ต้องกลับไปเผชิญกับภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำที่จะทำการเกษตร
การช่วยเหลือ เยียวยา คือ สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน
แต่ “ความยั่งยืน” คือสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด19 โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ร่วมกับราชการและเอกชน ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เป็นการเร่งด่วน ใน 3 พื้นที่ต้นแบบ คือ อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ โดยเป็นการทำงานแบบ “4 ประสาน 3 ประโยชน์”
4 ประสาน คือ ประชาชน , ราชการ , เอกชน และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
โครงการได้จ้างคนที่ถูกเลิกจ้างมาทำงานร่วมซ่อมแซมแหล่งน้ำกับชาวบ้านในพื้นที่ มีส่วนราชการและเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินงาน โดยมีมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้วางแผนงานและให้การสนับสนุนการทำงานโดยได้นำความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานมาปรับใช้
การทำงานในพื้นที่ 43 อำเภอ ของ 3 จังหวัด กว่า 100 โครงการ สิ่งที่ชาวบ้านได้รับ คือ
3 ประโยชน์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต คือ บรรเทาปัญหาหารขาดแคลนน้ำ การร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมฝายและระบบส่งน้ำ ส่งผลให้มีครัวเรือนได้รับประโยชน์มากถึง 5,320 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 30,990 ไร่ , สร้างอาชีพให้กับผู้ที่ถูกเลิกจ้างให้สามารถกลับมามีอาชีพทำมาหากินได้ที่บ้านเกิด และสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ที่เมื่อจบโครงการชาวบ้านสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ไปสู่ชุมชนต่อไป
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 จะทำให้คนไทยพบกับความยากลำบาก
แต่ทุกวิกฤตยังมีโอกาส ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้คนไทยจะค้นพบว่า
“ศาสตร์ของพระราชา” คือ แนวทางที่จะทำให้คนไทยอยู่รอดอย่างยั่งยืน ในทุกๆสถานการณ์
เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ อาทิตย์ทรงกลด ศาสตร์พระราชา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ผลกระทบ โควิด19 Covid อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์

See also  XML Introduction | Features, Advantages | Example | HTML vs. XML in Hindi | xml html
See also  เผยความเสี่ยงด้านต่างๆของตราสารหนี้ ตราสารหนี้ไม่ได้ความเสี่ยงต่ำ และปลอดภัยเสมอไป!! || วางแผนเกษียณ | หนี้เสีย คืออะไร

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

รู้ทันวิกฤติเศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19 ระบาด | คลิป MU [Mahidol Channel]


จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศไทย สังเกตได้จากหลายบริษัทต้องปิดตัวลงไป หลายคนต้องกลายเป็นคนตกงาน มีการประเมินว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรค COVID19 จะร้ายแรงและหนักกว่าวิกฤติ \”ต้มยำกุ้ง\” พ.ศ. 2540

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะมาไขข้อข้อใจให้หลาย ๆ คน ในเรื่องเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร จะร้ายแรงกว่าปี พ.ศ. 2540 หรือไม่ และพวกเราควรเตรียมรับมืออย่างไรติดตามได้ในรายการ คลิป MU ตอน รู้ทันวิกฤติเศรษฐกิจไทยหลัง COVID19 ระบาด
COVID19 คลิปMU MahidolChannel
––––––––––––––––––––
ติดตามช่องทางใหม่ของ Mahidol Channel
ผ่าน LINE Official Account ได้แล้ววันนี้!
เพียงกดที่ลิงค์ https://lin.ee/d4KkmOg
หรือกดเพิ่มเพื่อน แล้วพิมพ์ @mahidolchannel ที่ช่องค้นหาของแอปพลิเคชัน LINE
––––––––––––––––––––
ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | https://muic.mahidol.ac.th/

See also  การแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร สวก. | ปัญหา การเกษตร | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

รู้ทันวิกฤติเศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19 ระบาด | คลิป MU [Mahidol Channel]

ปัญหาขยะและผลกระทบของขยะที่ส่งผลต่อชุมชน


ปัญหาขยะและผลกระทบของขยะที่ส่งผลต่อชุมชน

10 รูปแบบมลพิษที่เลวร้ายและกำลังเป็นปัญหาของโลก


มลพิษ คือของเสีย วัตถุอันตราย หรือมวลสารต่างๆ ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือจากแหล่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมบนโลก และยังเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตได้นั่นเอง ซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้กลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากสาเหตุต่างๆ ที่สะสมมาเป็นเวลาอย่างยาวนาน ส่วนจะเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษและเราจะช่วยหรือป้องกันอย่างไร เชิญรับชมได้ใน 10 รูปแบบมลพิษที่เลวร้ายและกำลังเป็นปัญหาของโลก
โลกร้อน สิ่งแวดล้อม มลภาวะ ฝุ่น PM2.5 มลพิษ
✪ กดติดตามช่อง\r
https://goo.gl/ogRJJL\r
\r
✪ ติดต่อโฆษณา หรือ Sponsor ช่อง ได้ทาง \r
https://www.facebook.com/abdulthaitube\r
\r
✪ จ้างอับดุลย์พากษ์เสียงได้นะครับ\r
https://www.facebook.com/abdulthaitube/posts/1769821226457306

10 รูปแบบมลพิษที่เลวร้ายและกำลังเป็นปัญหาของโลก

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

8 thoughts on “วิชา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ | ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่”

 1. 22192 293580Im not sure why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my finish? Ill check back later and see if the difficulty nonetheless exists. 106043

  Reply
 2. 365172 600313Hiya! Wonderful weblog! I happen to be a every day visitor to your site (somewhat more like addict ) of this web site. Just wanted to say I appreciate your blogs and am searching forward for far more to come! 157637

  Reply
 3. 373952 100494An fascinating dialogue is value comment. I feel that it is very best to write extra on this matter, it could not be a taboo topic nonetheless typically people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers 599654

  Reply
 4. 977579 221637Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know some with the pictures arent loading properly. Im not positive why but I feel its a linking concern. Ive tried it in two different web browsers and both show exactly the same outcome. 646283

  Reply

Leave a Comment