วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ EM สูตรอีเอ็มมหัศจรรย์ ของครูสะเอ็ม บุญเสนา | ผล กระทบ จาก โรงงาน อุตสาหกรรม ต่อ สิ่งแวดล้อม

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ EM สูตรอีเอ็มมหัศจรรย์ ของครูสะเอ็ม บุญเสนา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เนเจอร์แคร์ ซุปเปอร์โบกาฉิ
นวัตกรรมล่าสุดที่ได้จากการนำมาประยุกต์และพัฒนาด้วยขบวนการหลักสูตรเข้มข้นด้วยหัว
เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์และกลุ่มสังเคราะห์แสงโดยการนำกากน้ำตาล น้ำตาลทรายแดง เกลือทะเลเข้าสู่ กระบวนการหนักในระบบปิดแบบไร้อากาศนานข้ามปีจากนั้นจึงเติมปลาป่นเกรดเอ รำละเอียด กากถั่วเหลือง ถ่านEM และผงEM เซรามีคมาผสมกับน้ำหมักสูตรเข้มข้นที่เตรียมไว้แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการหมักในระบบปิด อีกครั้ง จึงสามารถนำออกมาใช้ได้ตามต้องการ
ส่วนประกอบสำคัญ รกสัตว์ ไข่ นม ปลา สาหร่ายทะเล ผลไม้ และสมุนไพร กากน้ำตาล น้ำตาลทราย แดง เกลือทะเล ปลานเกรด A ราละเอียด กากถั่วเหลือง ถ่านเอ็นและผงอื่นมเซรามีค
ประโยชน์
1. เพื่อการจัดการขยะอินทรีย์และเคมี โดยจุลินทรีย์จะทำการย่อยสลายให้สารอินทรีย์และเคมีที่เป็น ของน้ำเสียและสารทำลายสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นปุ๋ย อาหารสัตว์และสารที่มีประโยชน์
กำเนิด
2. ยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์สร้างกระบวนการหมักที่ช่วยยับยั้งการ ทำงานของจุลินทรีย์ที่สร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์
3. ย่อยสลายพิษโดยจุลินรีย์สังเคราะห์แสงแล้วใช้คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทน แอมโมเนียและไฮโดรเจน
ซัลไฟด์และช่วยขับถ่ายออกซิเจน น้ำกรดอมิโน น้ำตาล, กำมะถันและสารที่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตออกมา 4. เมื่อทําการหมักและใช้อย่างต่อเนื่องแล้วจะสามารถจัดการขยะต้นทางจากครัวเรือน ชุมชนโรงงาน อุตสาหกรรมที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทางอากาศ น้ำเน่าเสียและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้กลายเป็นสิ่งที่ดีและ มีประโยชน์ต่อแหล่งน้ำทะเลที่เน่าเสียจะได้รับการแก้ไขวงจรชีวิตจะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
“การนำไปใช้ประโยชน์ 1. การนำไปใช้โดยตรง
นำไปเป็นส่วนผสมในเศษอาหารขยะอินทรีย์ เพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยสารตั้งต้นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
นำไปเป็นส่วนผสมในการเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดแห้ง
นำไปใช้ในการผลิต EM BALL คุณภาพสูงเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียใน
แหล่งน้ำ แม่น้ำ หรือทะเล
2. การนำไปหมักขยายต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใช้เนเจอร์แคร์หรือซุปเปอร์โบกาฉิ 1 กิโลกรัม กากน้ำตาล 2 ลิตรน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัมเกลือทะเล 1 กิโลกรัมอีเอ็มหัวเชื้อ1 ลิตร 20 50 มิตรหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วันแล้วจึงนำไปใช้โดยนำไปผสมกับน้ำใน อัตราน้ำหนัก 1 ลิตรต่อน้ำ 100,200,500 ลิตรโดยพิจารณาปัญหามากน้อยของสิ่งที่จะนำไปใช้
สูตรอีเอ็มมหัศจรรย์ ครูละเอ็น)
1.1 200 ลิตร 2. เนเจอร์แคร์ 1 กก. 3. น้ำตาลทรายแดง หรือ
กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม 4. เหลือ 3 กก. 5 ปุ๋ยเขียวตรากระต่าย หรือทุ่งเศรษฐี 3 กก. 6. หัวเชื้อ อีเอ็ม 1 ลิตร หมักรวมกันไว้ 15 วัน
วิธีใช้ น้ำหนักอีเอ็มสูตรมหัศจรรย์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 40 พ่นลำต้นยางทุกๆ 15 วัน ก่อนเปิดหน้ายาง 3 ครั้ง
สูตรกำจัดเชื้อราในสวนยางพารา
น้ำสะอาด 6 ลิตร
2 เหล้าขาว 2 ขวดใหญ่
3. น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 4หัวเชื้ออีเอ็ม 1 สูตรหมักรวมกันในแกลลอนขนาด 10
คร 15 วัน
วิธีใช้ น้ำหนัก 1 ลิตร ผสมน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่น
หน้ายางตายนึ่งหายได้ด้วยนัำหมักน้ำหมักมหัศจรรย์สูตรปุ๋ยเพิ่มปริมาณน้ำยางสูตร2ของครูสะเอ็มบุญเสนาปุ๋ยที่ให้น้ำยางออกที่สุดในโลกปุ๋ยหมักนี้ทำให้ยุงไม่มี
ต้นยางพาราที่แสดงอาการโรค
ครูสะเอ็ม,เนเจอร์แคร์,น้ำหมักชีวภาพ,EM,em,น้ำหมักอีเอ็ม,ยางพารา,ครูสะเอ็มบุญเสนา,ครู สะเอ็ม บุญเสนา,diy kaset
ครูสะเอ็ม บุญเสมา
บ่าวท๊อปบ้านสวน
กรีดยางมีดล่ะ1กิโล
ท๊อป
บ่าวท๊อป
บ่าวท๊อป บ้านสวน | https://s.lazada.co.th/s.fByEl
https://www.facebook.com/บ่าวท๊อปบ้านสวน107016204392542/

See also  พระเยซูคริสต์ กับคำสอนของพระองค์ | หลักคําสอนของศาสนาคริสต์ | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่
See also  รู้ทันลิขสิทธิ์ EP.1 ตอน ทำความรู้จักกับลิขสิทธิ์ | กฎหมายทางการศึกษา

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ EM สูตรอีเอ็มมหัศจรรย์ ของครูสะเอ็ม บุญเสนา

East Water ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม


East Water ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม

การทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ติวเตรียมสอบ ขั้นตอน และโครงการฯที่ต้องทำ EIA


See also  [Update] องค์ประกอบและการเขียน Essay ฉบับผู้เริ่มต้น | องค์ประกอบ ของ เรียงความ - Sathyasaith

เผยแพร่เพื่อสาธารณะประโยชน์ เรื่อง การทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ติวเตรียมสอบ ขั้นตอน และโครงการฯที่ต้องทำ EIA ติดตามได้ที่ 0972313536 หรือ https://youtu.be/NcXdgeypto หรือhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100026862723409

การทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ติวเตรียมสอบ ขั้นตอน และโครงการฯที่ต้องทำ EIA

สารคดี 10 นาที – หมีขั้วโลก ราชาในแดนเหนือ


หมีขั้วโลกเป็นสัตว์กินเนื้อที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในภูมิภาคอาร์กติก ชีวิตของพวกมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ควรค่าแก่การศึกษาและปกป้อง

สารคดี 10 นาที - หมีขั้วโลก ราชาในแดนเหนือ

7 สายพันธุ์สุนัขที่มีจมูกดีที่สุด


เมื่อพูดถึงสุนัขแล้ว สิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือ ความสามารถในการดมกลิ่น เราคงต้องเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสุนัขตามหาคนหาย หรือตรวจจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในสนามบิน ล้วนใช้ความสามารถทางประสาทในการรับกลิ่นของเจ้าตูบแสนรู้ทั้งนั้น แต่สุนัขก็มีหลากหลายสายพันธุ์จนแยกไม่ออกเลยว่า พันธุ์ไหนกันแน่ที่ตามกลิ่นได้ดีที่สุด วันนี้อัปดุลย์จึงรวบรวมสายพันธุ์ของสุนัขที่จมูกดีและตามกลิ่นได้แม่นยำที่สุดมาให้ชมกันครับ กับ 7 สายพันธุ์สุนัขที่มีจมูกดีที่สุด
สุนัขดมกลิ่น สัตว์เลี้ยง ฝึกสุนัข ตามหาคนหาย สุนัข หมา
✪ กดติดตามช่อง\r
https://goo.gl/ogRJJL\r
\r
✪ ติดต่อโฆษณา หรือ Sponsor ช่อง ได้ทาง \r
https://www.facebook.com/abdulthaitube\r
\r
✪ จ้างอับดุลย์พากษ์เสียงได้นะครับ\r
https://www.facebook.com/abdulthaitube/posts/1769821226457306

7 สายพันธุ์สุนัขที่มีจมูกดีที่สุด

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

6 thoughts on “วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ EM สูตรอีเอ็มมหัศจรรย์ ของครูสะเอ็ม บุญเสนา | ผล กระทบ จาก โรงงาน อุตสาหกรรม ต่อ สิ่งแวดล้อม”

 1. 246344 258381More than and over once more I think about these issue. As a matter of fact it was not even yesterday that I last thought about it. To be honest, what is your thought though? 698436

  Reply
 2. 177617 732331Helpful details. Fortunate me I discovered your web website by chance, and Im surprised why this twist of fate didnt happened earlier! I bookmarked it. 149694

  Reply
 3. 732814 805518This is a correct blog for would like to uncover out about this subject. You realize a whole lot its almost challenging to argue along (not that I personally would wantHaHa). You in fact put the latest spin with a subject thats been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful! 227725

  Reply
 4. 236790 479295It was any exhilaration discovering your website yesterday. I arrived here nowadays hunting new items. I was not necessarily frustrated. Your suggestions right after new approaches on this thing have been beneficial plus an superb assistance to personally. We appreciate you leaving out time to write out these items and then for revealing your thoughts. 855085

  Reply
 5. 76268 254929As I web site possessor I believe the content material material here is actually wonderful , regards for your efforts. 397108

  Reply

Leave a Comment