สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน | นโยบายแรงงาน

สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อ้างอิงตามความในกฎกระทรวงวาด้วยการจ ัดสวัสดิ ิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว

See also  How to cut aluminum composite panels. Save money buying panels and cutting your own it’s easy. | aluminium composite | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน

ปัญหาแรงงานไทยยุค 4.0 หลังโควิด-19 | รอบโลก DAILY


ที่ผ่านมาแรงงานไทย ต้องเผชิญปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะช่วงโควิด19 และยังมีเรื่องการเข้ามาของเทคโนโลยี แต่ต้นตอของปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้น แท้จริงแล้วจะเป็นอย่างไร หรืออาจเป็นเพราะทักษะแรงงานที่ไม่ตรงจุด
PPTVHD36 PPTVNews ช่อง36 ปัญหาแรงงานไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
Facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
Twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
Instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
Line TV : https://tv.line.me/st/pptvhd36

See also  ตรวจเครดิตบูโร อุ่นใจไร้ COVID-19 : สถานีร้องเรียน (1 ก.พ. 64) | บริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร

ปัญหาแรงงานไทยยุค 4.0 หลังโควิด-19 | รอบโลก DAILY

ทำงาน เอกชน เกษียณเมื่อไหร่ ?


อ้างอิงจาก พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ hrca.simdif.com

ทำงาน เอกชน เกษียณเมื่อไหร่ ?

กระทรวงแรงงาน


กระทรวงแรงงาน : Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
ติดตามข่าวสารด้านแรงงานได้ที่
Website: www.mol.go.th
Facebook: www.facebook.com/ThailandMOL
Twitter: twitter.com/mol_pr
สายด่วนกระทรวงแรงงาน: 1506

See also  토르 브라우저의 모든것 (feat.동작원리, 딥웹/다크웹, 완전한 익명성 등) - [高지식] 거니 | tor browser 다운

กระทรวงแรงงาน

นโยบายแรงงาน การเตรียมการรับมือเลิกจ้าง และการพัฒนาฝีมือแรงงาน


รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการ ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้ ประเด็น นโยบายแรงงานในประเทศ นอกประเทศ การเตรียมการรับมือเลิกจ้าง และการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง NBT วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ติดตามข่าวสารด้านแรงงานได้ที่
Website: www.mol.go.th
Facebook: www.facebook.com/ThailandMOL
Twitter: twitter.com/mol_pr
สายด่วนกระทรวงแรงงาน: 1506

นโยบายแรงงาน การเตรียมการรับมือเลิกจ้าง และการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

8 thoughts on “สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน | นโยบายแรงงาน”

  1. 493816 496733Up to now, you demand to term of hire an absolute truck or van and will also be removal equipments to valuable items plus have a look at the new destination. From the long run, which end up with are few items except anxiety moreover stress and anxiety. removals stockport 671215

    Reply
  2. 326243 740202Spot up for this write-up, I in fact feel this excellent internet site requirements a good deal a lot more consideration. Ill much more likely be once again to read considerably far more, thank you that data. 877848

    Reply

Leave a Comment