Home » สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ | สัมปรายภพ อ่านว่า | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ | สัมปรายภพ อ่านว่า | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

by Hanh Nguyen

สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สัมปรายภพ อ่านว่า.

เชิญฟังธรรมที่ท่านสนใจ ฟังพระธรรม. พระธรรมโกศาจารย์. (พระพุทธทาสภิกขุ) ชีวประวัติของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย์ (หนุ่ม อินทปัญญ์) หรือที่รู้จักในชื่อพุทธทาสภิกขุ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดในปี พ.ศ. 2449 เริ่มอุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ณ วัดบ้านเกิด . แล้วมาศึกษาพระธรรมวินัยที่กรุงเทพฯ จนสอบผ่านได้มีพระธรรม ๓ ประโยค จึงตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมที่อุทิศตนเป็นทาสชาวพุทธเพราะต้องการอุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาไปจนสิ้นพระพุทธทาสภิกขุผู้มีพระนามเดิมว่าเงียมพานิช ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ค่ำ เดือน ๗ เดือนหรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ในตระกูลพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นภูมิเรียงยังเป็นที่ตั้งของเมืองไชยา หรือจังหวัดไชยาก่อนมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้บิดาของพุทธทาสภิกขุมีชื่อเซียงพานิช อาชีพหลักคือขายของชำ บิดาของพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน เนื่องจากปู่ของพุทธทาสภิกขุอพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มาเป็นจิตรกรบนกระจกในยายของชัยยะ พุทธทาสภิกขุ ชื่อ ส้มจีน เชื้อสายของยายอพยพมาจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงเมืองไชยาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมทีบิดาของพุทธทาสภิกขุใช้นามสกุล โกว หรือ ค้อ (หรือ คู ในภาษาแต้จิ๋ว) รัฐบาลจึงเปลี่ยนนามสกุลบิดาเป็นพานิชเพราะตอนนั้นมีแต่ครอบครัวเขาค้าขาย งานอดิเรกสุดที่รักของพ่อพุทธทาสภิกขุคืองานช่างไม้ โดยเวลาว่างบิดาของพุทธทาสภิกขุจะสร้างเรือไม้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้พุทธทาสภิกขุสนใจและชอบทำงานด้านนี้ด้วย แม้แต่ที่สวนโมกขพลาราม งานไม้ส่วนใหญ่พระสงฆ์ทำด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บิดาของพุทธทาสภิกขุยังมีพรสวรรค์ด้านกวีอีกด้วย ความสามารถนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพระพุทธทาสภิกขุ ส่วนหนึ่งของงานธรรมะของพุทธทาสภิกขุถูกเขียนเป็นกวีนิพนธ์ ซึ่งเป็นเรื่องตลกและดึงดูดให้คนเข้าถึงเนื้อหาธรรมได้ง่ายขึ้น แม่ของพุทธทาสภิกขุ ลอยพานิช เกิดที่อำเภอท่าช้าง นัยน์ตาของพุทธทาสภิกขุชื่อเล้งมียศเป็นคุณสิทธิสันต์ครองเมืองกระแดะหรืออำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบันครอบครัวคุณย่ามั่นคงในพระพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติธรรมในบ้าน มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ตกทอดสู่พระโอรส และหล่อหลอมพระโอรส กิ่วพานิช ให้เป็นพระพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา พุทธทาสภิกขุมีพี่น้องสองคน อันเป็นพระพุทธทาสภิกขุ ๓ ปี ๖ ปี ตามลำดับ. คนโตเป็นชายชื่อ ยี่กี้ พานิช ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธัมทัสพานิช และกลายเป็นกำลังหลักของคณะธรรมะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาและบรรลุผลงานของพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุ ชื่อ กิม สร้อยพานิช ซึ่งภายหลังได้อภิเษกสมรสไปที่บ้านดอน และใช้นามสกุลสามีเป็น เหมกุล มีพระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในขณะนั้น และพระปัทมอินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และพระครูศักดิ์ ธรรมขิตโต เจ้าอาวาสวัดวินัยหรือวัดหัวคู เป็นคู่สวดมนต์ พุทธทาสภิกขุมีชื่อเล่นว่า อินทปัญญะ แปลว่า ปัญญาอันสูงส่ง ผลงานที่โดดเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ เช่น หนังสือธรรมะทางพระพุทธศาสนา ตามรอยพระอรหันต์และคู่มือมนุษย์ และยังมีงานอื่นๆ อีก ท่านยังเป็นพระภิกษุไทยองค์แรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่เพื่อเผยแพร่พระธรรม และมีสหายธรรมที่สำคัญคือ ปัญญานันทะภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์และอาจารย์เขมะภิรัตน์พระธรรมโกศาจารย์ (หนุ่ม อินทปัญญ์) ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 อายุ 87 ปี 67 ปี เหลือเพียงผลงานอันทรงคุณค่าให้รุ่นน้องสืบสานปณิธานสืบสานปณิธาน “พระพุทธเจ้า” เพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ หากสนใจศึกษาเพิ่มเติม ** ** หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วย และต้องการยอมรับการปรับปรุงทั้งหมด.

READ  สบู่มะละกอ ขาว เนียน ใส ไร้จุดด่างดำ ฝ่า กระ ค่อยๆ จางหาย | วิธีการทําสบู่เหลว | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน
READ  อยากรู้ Ost. สามใบไม่เถา | เจ็ท ณัฐพงศ์ | Official MV | สิทธิ์ หรือ สิทธิ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ   @  ท่านพุทธทาสภิกขุ

สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

READ  วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุ | โบราณสถาน หมาย ถึง | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

สัมปรายภพ อ่านว่า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#สนทฏฐกธรรมของสมปรายภพ #ทานพทธทาสภกข.

กรรมของคนเล่นชู้,namo 125,https://www.youtube.com/c/kancha085123/featuredsub_confirmation=1?sub_confirmation=1,สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ,สำคัญที่ใจ @ หลวงปู่ชา สุภัทโท,วิธีสร้างพลังจิต @ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,วิธีฝึกจิต

สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

สัมปรายภพ อ่านว่า.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ สัมปรายภพ อ่านว่า นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

related posts

Leave a Comment