สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)(สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล) | อริยมรรค 8 ประการ

สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)(สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)(สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)

เคล็ดลับฝึกใช้สมองให้เป็น


เคล็ดลับฝึกใช้สมองให้เป็น
ข้อ 1 จัดลำดับความสำคัญ
ข้อ 2 กล้าที่จัดการกับไอ้ Hijack ตัวนั้น ก็คืออารมณ์ของคุณ
กล้าคิดใหม่ ทำใหม่
ข้อ 3 ถ้าเราจะฉลาดขึ้น เราต้องอธิบายอารมณ์
ข้อ 4 ถ้าอยากได้นิสัยใหม่ๆ ต้องหัดทำซ้ำๆ ซ้ำๆ ซ้ำๆ แล้วก็ให้สำเร็จทีละชิ้นๆ
ข้อ 5 มองไปข้างหน้า
ข้อ 6 จงลบคำศัพท์เชิงลบๆ ออกจากหัวเรา
… มุมมองดีๆ
จาก ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
👍อย่าลืมติดตาม Subscribe youtube channel : วรภัทร์ ภู่เจริญ
👍ติดตาม Facebook Page : https://facebook.com/woraphatFC
จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด
BojjhangaFoundation
FacilitatorAcademy

เคล็ดลับฝึกใช้สมองให้เป็น

ธรรมะสบายๆรายวันตอน อริยมรรค 8 ประการ


อริยมรรคมีองค์ 8 คือทางเดินเพื่อให้ถึงความเป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐ 8 ข้อ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
ปัญญามรรค สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
ศีลมรรค สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สมาธิมรรค สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
รายละเอียดเชิญฟังจากคลิ้บวีดิโอเทอญ

ธรรมะสบายๆรายวันตอน อริยมรรค 8 ประการ

สาธยายธรรม อริยมรรคมีองค์แปด 10รอบ


สำหรับฝึกท่องจำ
กัลยาณมิตรของพระองค์เอง 
อานนท์ ! ภิกษุผู้ชื่อว่า มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ย่อมเจริญทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด โดยอาการอย่างไรเล่า ? อานนท์ ! ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิ … สัมมาสังกัปปะ …สัมมาวาจา …สัมมากัมมันตะ …สัมมาอาชีวะ …สัมมาวายามะ …สัมมาสติ … สัมมาสมาธิชนิดที่วิเวกอาศัยแล้ว ชนิดที่วิราคะอาศัยแล้ว ชนิดที่นิโรธอาศัยแล้ว ชนิดที่น้อมไปรอบเพื่อการเลิกถอน. อานนท์ ! อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุผู้มีมิตรดีสหายดี เพื่อนดี เจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด.
อานนท์ ! ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิด คือว่า พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แก่ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี, ดังนี้. อานนท์ ! จริงทีเทียว, สัตว์ ท. ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ได้อาศัย กัลยาณมิตรของเรา แล้วย่อมพ้นหมด จากชาติ, ผู้มีความแก่ชรา…ความเจ็บป่วย…ความตาย…ความโศกความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความแห้งผากใจ เป็นธรรมดาครั้นได้อาศัย กัลยาณมิตร ของเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นหมด จากความแก่ชรา…ความเจ็บป่วย…ความตาย…ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความแห้งผากใจ. 
อานนท์ ! ข้อนั้น เธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิด คือว่า พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แก่ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดังนี้.
(บาลีแห่งอื่น (มหาวาร. สํ. ๑๙/๔/๙) กล่าวถึงพระสารีบุตรกราบทูลว่า ความมีกัลยาณมิตร เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้น, พระองค์ทรงรับรอง ด้วยถ้อยคำมีเนื้อความอย่างเดียวกันกับข้อความข้างบนนี้ ผิดกันเพียงแต่พระอานนท์กราบทูลว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เท่านั้น.)

See also  คุยให้รู้ : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะมนุษยศาสตร์ รามคําแหง ภาคพิเศษ

สาธยายธรรม อริยมรรคมีองค์แปด 10รอบ

Ep.60 | \” มรรค 8 ภาษาคน\” | ธรรมะง่ายๆ | Capt.Benz-ผู้กองเบนซ์


Ep.60 \” มรรค 8 ภาษาคน\”
.
ถ้าคนพูดเรื่องมรรคนะ
แค่พูดก็หลับแล้ว
ได้ยินมรรคปุ๊บ
“มาแล้ว”
“มาอีก 8 ตัว”
.
จริง ๆ
ไม่ได้ยากเย็น
อะไรขนาดนั้นเลย
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
.
ทุกข์คือมันทนไม่ได้
ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพไป
มันต้องเปลี่ยนแปลง
อะไรบางอย่างแล้ว
.
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
มี ’ทุกข์’ ปุ๊บ
ไปหาเหตุของมัน
“คุณไปทำอะไรมาล่ะ?”
“คุณถึงทุกข์แบบนี้”
นี่คือ ‘สมุทัย’
พอรู้สาเหตุแล้ว
โอเค..
“แล้วคุณต้องการยังไงล่ะ”
.
นี่คือ ‘นิโรธ’
นิโรธไม่ได้หมายความว่านิพพาน
ต้องแบบบรรลุเท่านั้น
พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่า
ทุกข์ สมุทัย นิพพาน มรรค
ท่านบอก
“ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค”
.
นิโรธก็คือ
คุณมีทุกข์อะไร
คุณอยากดับในสิ่งนั้น
นั่นคือนิโรธ
นั่นคือการตั้งเป้าหมาย
นั่นคือ goal
.
มรรค คือ วิธี
ซึ่งวิธีในการดับทุกข์
พระพุทธเจ้าให้ไว้
8 step
8 step แบบหยาบ ๆ นะ
ไม่ใช่ละเอียดนะ
ละเอียดนี่ต้องลงลึกกันอีก
.
อย่างแรกเลย
‘สัมมาทิฏฐิ’
สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ
ความเห็นชอบก็คือ
เรารู้แล้ว
เราจะเอาสิ่งนี้
เราจะหมดทุกข์กับเรื่องนี้
.
เราจะเลิกทุกข์
กับเรื่องความจน
ความเจ็บป่วย
ถ้าสมมุติว่าเป็นความเจ็บป่วย
.
เรารู้เลยว่า
ทำไงไม่ให้เจ็บป่วย?
ออกกำลังกาย
กินของดีมีประโยชน์
.
เราต้องเห็นก่อน
ทิฎฐิ คือ ความเห็น
vision ต้องชัดเจนก่อนว่า
.
“เฮ้ย…”
“ฉันจะเอาสิ่งนี้แน่ ๆ”
แล้วหลังจากนั้น
ก็ไปหา step ที่สอง
‘สัมมาสังกัปปะ’
อันนี้สำคัญมาก
สัมมาสังกัปปะ
คือไปหาความคิดดี ๆ
มันคือไปหา mindset ที่ถูกต้องมา
.
เหมือนคนจะ live อย่างงี้
บอก “โห…
ฉันต้อง live
ฉันต้องทำคลิปวิดิโอ
แต่เรามี mindset ที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการทำ live
การทำวิดิโอ
.
คุณกลัวว่าคนจะด่าคนจะว่า
คุณต้องไปหา mindset
ที่ถูกต้องว่า
การออกมาทำออนไลน์
การออกมาทำอย่างนี้อย่างนั้น
มันไม่น่าอาย
จริง ๆ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
.
ต่อไป step ต่อมา
มันก็คือ
‘สัมมาวาจา’
มันก็คือต้องสื่อสารกับตัวเอง
สื่อสารว่าเราเอาแน่
สิ่งนี้เราเอาแน่
สื่อสารกับตัวเองว่า
ยังไงเราก็จะไปทางนี้แน่นอน
เราจะ live แน่นอน
เราจะออกกำลังกายแน่นอน
เราจะกินของดีมีประโยชน์แน่นอน
.
แล้วสื่อสารกับคนอื่นด้วย
นี่คือสัมมาวาจา
นี่คือ communication
สื่อสารกับคนอื่นคือยังไง
คนที่หยิบยื่นบางอย่าง
ที่คุ้นเคยมาให้เรา
เช่น
เราบอกว่าตอนนี้
เราอยากที่จะมี
สุขภาพที่ดี
แต่เพื่อนคนนึง
มันชอบชวนกินไอติม
ตลอดเวลา
.
เราก็ต้องกล้าบอกว่า
“เฮ้ย…ไม่กินละ”
“เราอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดี”
นี่คือสัมมาวาจา
ต้องสื่อสาร
.
แล้วมันจะไป step ที่ 4
คือ ‘สัมมากัมมันตะ’
คุณจะต้องลงมือทำ
ในสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาด้วย
กัมมันตะอย่างเดียวไม่พอ
.
ตั้งใจจริง ๆ นะ
คุณจะต้องมี
‘สัมมาอาชีวะ’
ทำอะไร
คุณจะต้องแลกเปลี่ยนชอบ
ไม่กระทบ
ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ไม่โกงเขา
ไม่หลอกลวงเขา
สัมมาอาชีวะคือ
เลี้ยงชีพชอบ
เลี้ยงชีพคือการแลกเปลี่ยนไง
คุณต้องไม่โกงอะ
ชั่งตวงวัด
มันต้องชัดเจน
ถูกปะ?
.
มันมิจฉาตัวนึงปุ๊บ
มันพังหมด
พอสัมมาอาชีวะเสร็จปุ๊บ
อยู่ใน way นั้น
.
นั่นคือ
‘สัมมาวายามะ’
คือเพียรพยายาม
ทำ ไม่เลิก
ไม่สำเร็จไม่เลิก
แล้วก็สัมมาสติ
วัดผลด้วยว่าสิ่งที่เรา
ตั้งแต่เราตั้ง vision
ตั้งแต่เรามี mindset ที่ถูกต้อง
ตั้งแต่เราสื่อสาร
ตั้งแต่เราลงมือทำ
.
ตั้งแต่เราแลกเปลี่ยนมาเนี่ย
ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ย
กี่วันกี่เดือนแล้วเนี่ย
มันเกิดผลยังไงบ้าง
นั่นคือสัมมาสติ
.
สุดท้าย
ไอ้ 7 อย่างที่ว่ามา
‘สัมมาสมาธิ’
ตั้งมั่นนะ
ไม่สำเร็จไม่เลิกนะ
โฟกัสนะ
อย่าวอกแวกนะ
เนี่ย…
คือมรรค 8
กับทุกเรื่อง ใช้ได้หมด
.
มันคือเรื่องธรรมดา
ที่กูรูที่ไหนเขาก็พูดกัน
พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้หมดแล้ว
เราตั้งเป้าหมาย
เราก็ไปให้สุด ก็แค่นั้น
.

See also  [Update] | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Sathyasaith
See also  ปชป. ขุด 2 ผลงาน สุดฮาสมัย \"ณัฐวุฒิ\" นั่งรมช.พาณิชย์ ฟาดซะหน้าหงาย | ผ่าประเด็นร้อน | TOP NEWS | จอมพล ป ผลงาน

ผู้กองเบนซ์
ปล. ถ้าเกิดว่ามีธรรมชาติ แต่ไม่มีธรรมคุณ นี่คุณไม่เต็มคน

ติดต่องานวิทยากร,อบรมสัมมนา,สนับสนุนช่อง โทร 0944499464 (คุณจี้)
IG : capt.benz
FB : http://www.facebook.com/polcaptbenz
[email protected] : captbenz
อ่านบทความ : https://www.blockdit.com/captbenz

Ep.60 | \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

13 thoughts on “สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)(สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล) | อริยมรรค 8 ประการ”

 1. 660283 149697This really is a excellent common sense article. Extremely valuable to 1 who is just obtaining the resouces about this part. It will definitely aid educate me. 971584

  Reply
 2. 598779 34588You genuinely need to experience a tournament for starters with the finest blogs online. Let me recommend this wonderful web site! 512000

  Reply
 3. 15690 313229As I web site owner I believe the content material material here is really superb, thanks for your efforts. 386271

  Reply
 4. 132230 570975You produced some decent points there. I looked on the net towards the issue and discovered a lot of people go together with together together with your web site. 801646

  Reply
 5. 537195 856992Its a shame you dont have a donate button! Id without a doubt donate to this brilliant blog! I suppose for now ill settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I appear forward to fresh updates and will share this weblog with my Facebook group. Chat soon! 66004

  Reply
 6. 821122 49763Quite properly written story. It will likely be valuable to anyone who usess it, including yours truly . Keep up the excellent work – canr wait to read far more posts. 9432

  Reply
 7. 813748 672096OK first take a good look at your self. What do you like what do you not like so a lot. Function on that which you do not like. But do not listen to other men and women their opinions do not matter only yours does. Work on having the attitude that this is who youre and if they dont like it they can go to hell. 457031

  Reply
 8. 876091 555601just couldnt leave your internet site before suggesting that I really loved the standard details a person give for your visitors? Is gonna be once more ceaselessly to check up on new posts 85088

  Reply

Leave a Comment