Home » สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | ประเภท ของ การ ออม | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | ประเภท ของ การ ออม | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

by Hanh Nguyen

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย : https://sathyasaith.org/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเภท ของ การ ออม.

กลุ่มศึกษา D15 **สื่อการเรียนรู้เรื่องการออมชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 1001302 เสนอ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ หากผิดพลาดประการใดเชิญมา ณ ที่นี้ ** ขั้นตอนการทำสื่อการเรียนรู้ 1. ศึกษาข้อมูล 1.1 เกี่ยวกับกลุ่ม หัวข้อการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวิชาที่ 3 เศรษฐศาสตร์ Standard So 3.1 เข้าใจและสามารถจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน ตลอดจนเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตที่สมดุล ตัวบ่งชี้ที่ 2/4 สรุปข้อดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม 1.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. การสร้างสื่อการเรียนรู้ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint และบันทึกไฟล์เป็น Window Media Video File 4. อัปโหลดไปยัง Youtube วิธีการใช้สื่อ ใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการออมเงินจากสถานการณ์ในชีวิตจริงไปประยุกต์ใช้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จ่ายตามรายได้ สื่อการเรียนรู้เรื่องการออมจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และหารือถึงประโยชน์ของการออม หน้าที่ และรายชื่อผู้ผลิต 1. คุณขวัญฤดี ยิ้มรัมย์ รับผิดชอบให้เสียงกระปุกออมสินและรายละเอียดในวิดีโอ 2. คุณพลอยไพลิน มั่งมี . ” ครูและผู้ค้นหา 3. นางสาววิชยาพร หาญชวา “แม่และตัดต่อวิดีโอ 4. นางสาวสาธานี มาตะโก” สตางค์ 5. นางสาวพรลภัส สุดสวัสดิ์ “ นักเรียน 1 6. นางสาวศิริขวัญ วรรณสุทธิ์ “ เขียนบทและวางแผนเรื่อง โดย นิสิต นักศึกษา ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ.

READ  เจ้าหน้าที่ธนาคารมาตอบเอง ทุกปัญหาคาใจ รีไฟแนนซ์ \u0026 รีเทนชัน | สถาบัน คือ
READ  ผังโรงงาน แจ๊คหนองปรือ | การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: sathyasaith.

READ  BEST Of EMMANUEL MABITSELA 2021 | Lifestyle Of Trader Mzansi | Forex Trading | bot.or.th อัตราแลกเปลี่ยน

ประเภท ของ การ ออม – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#สอการเรยนร #เรองการออม #ระดบชนประถมศกษาปท.

[vid_tags]

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประเภท ของ การ ออม.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ประเภท ของ การ ออม นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

related posts

Leave a Comment