หลวงพ่อจรัญ พบพระเจ้าตากสินมหาราช ตอน 1 | กฎแห่งกรรม หลวง พ่อ จ รั ญ วัด อัมพวัน

หลวงพ่อจรัญ พบพระเจ้าตากสินมหาราช ตอน 1


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พระธรรมสิงหบุราจารย์ นามเดิม จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ฐิตธมฺโม เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3

ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการฝึกวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรี
เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ต่อมา พ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้น และได้ปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอีกเจ็ดเดือนถัดมา[1] โดยพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี และรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกก๊กต่าง ๆ ปกครองให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น \”วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน\” และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช
พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อพระชนมพรรษา 48 พรรษา หลังถูกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นพระสหายสำเร็จโทษ และสืบราชสมบัติต่อเป็นต้นราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รวมเวลาครองราชย์ 15 ปี พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 30 พระองค์[8] พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยที่ประชาชนรู้จักดีและเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์มีประดิษฐานมากที่สุดและมักได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มาก

See also  เล่นดนตรีจีน หล่อโก้ว ในวันเด็ก ที่โรงเจสะพานใหม่ 2563 | วัฒนธรรมดนตรีจีน

หลวงพ่อจรัญ พระเจ้าตาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงพ่อจรัญ พบพระเจ้าตากสินมหาราช ตอน 1

นิทานธรรมะ สร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ บารมี 30 ทัต FULL HD


นิทานธรรมะ บารมี30ทัต พระเจ้า30ชาติ
ทานบารมี 【๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ทานอุปบารมี 【๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ทานปรมัตถาบารมี 【๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ศีลบารมี 【๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ศีลอุปบารมี【๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ศีลปรมัตถบารมี 【๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
เนกขัมมบารมี 【๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
เนกขัมมอุปบารมี 【๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
เนกขัมมปรมัตถบารมี 【๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ปัญญาบารมี 【๑๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ปัญญาอุปบารมี 【๑๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ปัญญาปรมัตถบารมี 【๑๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
วิริยบารมี 【๑๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
วิริยอุปบารมี 【๑๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
วิริยปรมัตถบารมี 【๑๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ขันติบารมี 【๑๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ขันติอุปบารมี 【๑๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
ขันติปรมัตถบารมี 【๑๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
สัจจบารมี 【๑๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
สัจจอุปบารมี 【๒๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
สัจจปรมัตถบารมี 【๒๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
อธิษฐานบารมี 【๒๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
อธิฐานอุปบารมี 【๒๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
อธิษฐานปรมัตถบารมี 【๒๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
เมตตาบารมี 【๒๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
เมตตาอุปบารมี 【๒๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
เมตตาปรมัตถบารมี 【๒๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
อุเบกขาบารมี 【๒๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
อุเบกขาอุปบารมี 【๒๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
อุเบกขาปรมัตถบารมี 【๓๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ

See also  10 อันดับ การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 25 สตางค์ #เหรียญ 25 สตางค์ | การ ผลิต เหรียญ กษาปณ์
See also  วิดีโอจำลองการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย | วิจัยห้องสมุด

นิทานธรรมะ สร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ บารมี 30 ทัต FULL HD

วิธีแก้กรรมทำให้ชีวิตราบรื่นและร่ำรวย โดย หลวงพ่อจรัญฐิตธัมโม | หัวใจพุทธะรักและเมตตา


ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook ครูท็อปอุรัสยา
เพจ : หัวใจแห่งพุทธะรักและเมตตา

วิธีแก้กรรมทำให้ชีวิตราบรื่นและร่ำรวย โดย หลวงพ่อจรัญฐิตธัมโม | หัวใจพุทธะรักและเมตตา

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทที่ 31-40 นิยายธรรมะ หลวงพ่อจรัญ


เสียงอ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทที่ 3140 โดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อม บทอื่นคลิกที่นี่ครับ https://www.youtube.com/watch?v=kMlc8EzSVLQ\u0026index=19\u0026list=PLaAMQ5vttBJefoBCdo19bxXQnmkAvk2E4
สามารถสั่งซื้อmp3และหนังสือได้ที่ http://www.sudassa.com

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทที่ 31-40 นิยายธรรมะ หลวงพ่อจรัญ

อรรถประวัตินิยายธรรม ตอนที่ 2 สอนเดินกรรมฐาน


อรรถประวัตินิยายธรรม ตอนที่ 2 สอนเดินกรรมฐาน
ติดตามแบบต่อเนื่องได้ที่ลิ้งค์นี้เลยครับ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfDzAvJtxdzMWvC5AufR5hRu6TH6txPS

อรรถประวัตินิยายธรรม ตอนที่ 2 สอนเดินกรรมฐาน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

16 thoughts on “หลวงพ่อจรัญ พบพระเจ้าตากสินมหาราช ตอน 1 | กฎแห่งกรรม หลวง พ่อ จ รั ญ วัด อัมพวัน”

 1. 818535 287461Its perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. Ive read this post and if I could I wish to suggest you some interesting items or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more items about it! 410369

  Reply
 2. 561201 302530This write-up is dedicated to all people who know what is billiard table; to all those who do not know what is pool table; to all people who want to know what is billiards; 910896

  Reply
 3. 655238 689579Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he really bought me lunch as I discovered it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 567581

  Reply
 4. 99166 426496Hello there, I discovered your blog by way of Google at exactly the same time as seeking for a comparable topic, your internet site got here up, it seems to be great. Ive bookmarked it in my google bookmarks. 65445

  Reply
 5. 339459 904696I actually got into this write-up. I located it to be interesting and loaded with distinctive points of interest. I like to read material that makes me think. Thank you for writing this great content. 511543

  Reply
 6. 832509 506231Was koche ich heute – diese Frage stellen sich tag fuer tag viele Menschen. Und wir haben tag fuer tag die perfeckte Antwort darauf! Besuchen Sie uns auf unserer Webseite und lassen Sie sich von uns beraten . Wir freuen uns auf Sie! 769430

  Reply
 7. 69666 181600Pretty section of content material. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Any way Ill be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quick. 474322

  Reply

Leave a Comment