องค์ประกอบของศาสนา โดย ครูเปีย สังคมศึกษา | ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบของศาสนา โดย ครูเปีย สังคมศึกษา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

องค์ประกอบของศาสนา มีองค์ประกอบดังนี้
1. ศาสดา
2.ศาสนธรรม
3. ศาสนสถาน
4.ศาสนบุคคล
5.ศาสนพิธี
6.ศาสนวัตถุ

องค์ประกอบของศาสนา โดย ครูเปีย สังคมศึกษา

วิธีสร้างเหตุแห่งความสำเร็จ | พุทธวจน | ธรรมะ | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง


ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ได้ที่
บัญชี วัดนาป่าพง ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 3182461756
ติดตามได้ที่ช่องทางดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/Buddhawajanareal2020
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCKAv48NZM7RPtw7DmY9ReRg
IG : https://www.instagram.com/buddhawajanareal
http://watnapp.com
กด Like
กด Shared
กด ติดตาม
กด กระดิ่ง เพื่อไม่พลาดสาระธรรมดีๆ ก่อนใคร
เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงาน
ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม
พุทธวจนเรียลพุทธวจนวัดนาป่าพงพระอาจารย์คึกฤทธิ์

วิธีสร้างเหตุแห่งความสำเร็จ | พุทธวจน | ธรรมะ | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

กฏแห่งกรรม เรื่อง ลักษณะของคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา


vihantaweesakกฏแห่งกรรมคนดีพุทธศาสนา กฏแห่งกรรม เรื่อง ลักษณะของคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา การหาคนดีมีศีลธรรมในใจ หายากยิ่งกว่าหาเพชรนิลจินดา คนดีเพียงหนึ่งคน มีค่ามากกว่าคนเป็นล้านๆ เพราะคนดี สามารถทำความร่มเย็น และ ทำประโยชน์ ให้กับชาวโลกได้ เช่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลาย คนดีแต่ละคน มี คุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง แม้จะจนก็ยอม ขอแต่ให้ตัวดี และโลกมีความสุข แต่คนโง่มักชอบเงิน ขอแต่ได้เงิน แม้แต่ ตัวเองจะชั่วช้าแสนโสมมเพียงใดก็ไม่สนใจ คนดีคนชั่วผิดกันอย่างนี้แล ใครที่มีหูมีตาก็แก้ไขเสียใหม่ อย่าให้สายเกินแก้
ดังนั้น สัตว์โลกที่เกิดมาต่างกันทั้ง ภพ รูปร่าง ลักษณะนิสัย ดีชั่ว ความสุขทุกข์ เพราะกฎแห่งกรรมที่ตัวทำขึ้น คนเรามีดีอยู่กับตัว ก็ปฏิบัติเอา ทำเอา อย่าสำคัญเอาว่าตัวเองเก่งกาจ สามารถรอบรู้ จนถึงกับสร้างความชั่ว ทับถมตนเอง จนไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรมะ คำสอนจะได้อยู่ในขอบเขต เป็นคนมีเหตุมีผล ไม่ทำตามความอยากก็จะประสบผลคือ เกิดความสุขขึ้น ในปัจจุบัน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้าน ความมั่งมีศรีสุข ไม่บังเกิดแก่ผู้ทุจริต พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่สร้างกรรมไว้ผลกรรมนั้นย่อมตกอยู่กับ ลูกหลานรุ่นหลังให้มีอันเป็นไป ผู้ที่ทุจริต เบียดเบียนคนอื่น จะหาความสุขความเจริญมิได้เลย ลักษณะของคนดี หรือ สัตบุรุษ ในความเป็นจริง ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ บุคคล มีแต่ธรรมที่เป็นไป เพราะฉะนั้นคนดี ก็คือ ลักษณะของจิตที่ดี คือ กุศลจิต จิตที่ดีเกิดขึ้น ในขณะนั้นก็ เรียกว่า คนดีได้ ในขณะที่จิตที่ดีประการใดประการหนึ่งเกิดขึ้น คนดีในพระไตรปิฎก ก็แสดงไว้หลายระดับ ทั้งคนดี เพราะมีกุศลธรรมเกิดขึ้น คือ เป็นผู้มีคุณธรรม คือ มี ศรัทธา ศีล สุตะ (การฟัง) จาคะ (การสละ) และมีปัญญา ซึ่งการเป็นผู้มีปัญญา มีความ เห็นถูก ที่มีสัมมาทิฐิ เมื่อมีความเห็นถูก การคิดก็ถูกต้อง คิดดี การกระทำทางกาย วาจาก็ดีตามไปด้วย จึงชื่อว่าเป็นคนดี เพราะมีปัญญา อันเกิดจากความเข้าใจพระธรรม เป็นคนดีด้วยปัญญา แต่อย่างไรก็ดี หากยังมีกิเลสอยู่ ก็ยังมีอกุศลจิต มีกิเลสเกิดขึ้น ขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ดี ดังนั้น บุคคลที่ดีพร้อม คือไม่มีความไม่ดีเลย เป็นคนดีโดยสมบูรณ์ คือ เป็นผู้ไม่มีกิเลส จึงชื่อว่าเป็นคนดี คือไม่มีกิเลสที่ทำให้เป็นคนไม่ดี เกิดมีจิตที่ไม่ดี นั่นคือ พระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว และ ความดี จิตที่ดีของแม้ผู้ที่ดับกิเลสแล้ว จะดียิ่งขึ้นไปอีกที่เป็นคนดี บุคคลที่ดีสูงสุด ประเสริฐสูงสุด คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ พระองค์เป็นบุคคลที่ดีสูงสุด ด้วยเพราะมีปัญญาสูงสุด และดับกิเลสได้หมดสิ้นด้วย
การจะเป็นคนดี ดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ตราบเท่าที่ยังมีกิเลส และ การจะเป็นคนดีเพิ่ม
ขึ้นได้ ก็ด้วยปัญญาที่เจริญขึ้น ให้พิจารณาว่า เป็นคนดี พร้อมๆ กับการศึกษาพระธรรม ย่อมจะทำให้ถึงความเป็นคนดีจริงๆ ดี เพราะมีปัญญา และ ละกิเลสได้ ในที่สุด
สัตบุรุษ คนดี เพราะประกอบด้วย คุณความดี

See also  [NEW] ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ | ทฤษฎี เกี่ยว กับ พฤติกรรม มนุษย์ - Sathyasaith

กฏแห่งกรรม เรื่อง ลักษณะของคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา

ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบ!


จาก…พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
๓. จูฬมาลุงโกยวาทสูตร
ขอบคุณรูปจาก พุทธประวัติวัดสวนแก้ว

หากท่านสนใจเรื่องอื่นๆกดที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ
\”หรือพระพุทธเจ้ามิใช่อารยัน!!\” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้น ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=rkvqRAGATgY\u0026t=2s
\”ศากยะปกครองในรูปแบบใดกันแน่?\” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้นตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=2hprKfzWhkc
ความเป็นมาของ…อาณาจักรพุกาม https://www.youtube.com/watch?v=E5E_ibTsicE
เพลงเพื่อชีวิตมาจากไหน? ความเป็นมาของ…ตำนานเพลงเพื่อชีวิต https://www.youtube.com/watch?v=7CeCZeIeWyc\u0026t=58s
ตำนานของ โมเสส และชาวยิว ในพันธสัญญาเดิม https://www.youtube.com/watch?v=Hbp5yMWkD0w
ศาสนาพุทธฉบับเข้าใจง่าย https://www.youtube.com/watch?v=o7U9BIMJEU\u0026t=12s
\”ปฏิวัติ 2475 ฉบับสังเขป\” เข้าใจได้ไม่ถึง 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=N6XFLKC2_jw
รื้อใหม่!!! ข้อถกเถียง…สุนทรภู่ https://www.youtube.com/watch?v=6GeWYalFvpg
ตำนาน บทละคร \”โศกนาฏกรรมแมคเบธ\” https://www.youtube.com/watch?v=hwfFhSldwYU
ความเป็นมาของ…\”อาณาจักรฟูนัน\” อาณาจักรโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน https://www.youtube.com/watch?v=4ghG2cXOLZA
เล่าเรื่อง…ล้างโคตร ราชวงศ์ศากยะ https://www.youtube.com/watch?v=KRkmuuNhqc\u0026t=41s
เรื่องราวของ \”อับราฮัม บุรูษผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว\” https://www.youtube.com/watch?v=g3vXyYM1qzw
ความเป็นมาของ…ศาสนาเชน https://www.youtube.com/watch?v=swYB2ctJb8
ความเป็นมาของ…ศาสนาพรามณ์ฮินดู https://www.youtube.com/watch?v=yHgNe4w8lY\u0026t=7s
\”ศาสนาคืออะไร?\” และ \”มาจากไหน?\” เข้าใจได้ใน 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=DfAGNXjePyw\u0026t=24s
ซีรีย์ เล่าเรื่อง ภควัทคีตา
https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/playlists
กดติดตามช่อง “ความเป็นมา” ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/videos

See also  [NEW] ท่องเที่ยวหลายรส (PDF) | กาม สูตร pdf - Sathyasaith

ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบ!

ประโยชน์ของอนัตตาและสุญญตา @ ท่านพุทธทาสภิกขุ


ขอเชิญท่านรับฟังธรรมะที่สนใจ https://www.youtube.com/user/kancha085
ฟังธรรมะ พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) https://www.youtube.com/watch?v=DJTW6FsYlHg\u0026list=PLS27KLBZvtnfWk4yv7TLOFGdyPMFqrqMj
ประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. พุทธศักราช 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ท่านได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านพร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

ท่านพุทธทาสภิกขุมีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย หรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2449 ในสกุลของพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพุมเรียงยังเป็นที่ตั้งของตัวเมืองไชยา หรือจังหวัดไชยา ก่อนที่จะกลายมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เซี้ยง พานิช ประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของชำ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน เนื่องจากปู่ของท่านพุทธทาสภิกขุอพยพจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มาเป็นช่างเขียนภาพสีบนกระจกที่เมืองไชยา ย่าของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อส้มจีน ซึ่งเชื้อสายของย่าอพยพจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยู่เมืองไชยาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมบิดาของท่านพุทธทาสภิกขุใช้แซ่โข่วหรือข่อ (หรือโค้ว ในภาษาแต้จิ๋ว) ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการจึงเปลี่ยนนามสกุลของบิดาท่านเป็น พานิช เพราะตอนนั้นมีเพียงครอบครัวของท่านเท่านั้นที่ทำการค้าขาย งานอดิเรกที่รักยิ่งของบิดาท่านพุทธทาสภิกขุคืองานด้านช่างไม้ โดยในเวลาว่าง บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุจะทำการต่อเรือไม้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุสนใจ และชอบในงานด้านนี้ไปด้วย แม้ที่สวนโมกขพลาราม งานไม้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทำกันเองของคณะสงฆ์ นอกจากนี้ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุยังมีความสามารถในทางกวี ซึ่งความสามารถด้านนี้ส่งอิทธิพลต่อท่านพุทธทาสภิกขุเป็นอย่างมาก โดยผลงานธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุส่วนหนึ่งได้ประพันธ์ไว้ในรูปร้อยกรอง ซึ่งมีความไพเราะ และดึงดูดใจให้คนทั้งหลายเข้าถึงเนื้อหาธรรมะได้ง่ายขึ้น

See also  BUS7501 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย Tows Matrix | วิเคราะห์ กลยุทธ์ การบินไทย

มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เคลื่อน พานิช เกิดที่อำเภอท่าฉาง ตาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อเล่ง มียศเป็นขุนสิทธิสาร ปกครองหัวเมืองกระแดะ หรืออำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน ครอบครัวของตายายมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติสมาธิภาวนากันภายในบ้านเรือน ทำให้มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ได้ส่งต่อมาที่บุตร และหล่อหลอมให้เด็กชายเงื่อม พานิช กลายเป็นท่านพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา ท่านพุทธทาสภิกขุมีน้องสองคน ซึ่งมีอายุห่างจากท่านพุทธทาสภิกขุ 3 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ น้องคนโตเป็นชาย ชื่อ ยี่เกย พานิช ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธรรมทาส พานิช และได้เป็นกำลังหลักของคณะธรรมทานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และสนองงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวคนสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ กิมซ้อย พานิช ซึ่งภายหลังแต่งงานไปอยู่บ้านดอน และใช้นามสกุลสามีว่า เหมะกุล

ท่านพุทธทาสภิกขุได้บวชเรียนตามประเพณี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2469 ที่โรงอุโบสถวัดอุบล หรือวัดนอก ก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่วัดพุมเรียง มีพระอุปัชฌาย์คือ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้น และมีพระปลัดทุ่ม อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และ พระครูศักดิ์ ธมฺรกฺขิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวินัย หรือวัดหัวคู เป็นพระคู่สวด ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับฉายาว่า อินทปญฺโญ ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่

ผลงานเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการศึกษาศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ และท่านมีสหายธรรมคนสำคัญ คือ ปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และท่าน บ.ช. เขมาภิรัตน์

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)ได้ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา คงเหลือไว้แต่ผลงานที่ทรงคุณค่าแทนตัวท่านให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของท่านรับมรดกความเป็น \”พุทธทาส\” เพื่อพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจากพระพุทธศาสนา
หากท่านมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติม http://www.buddhadasa.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8.html
ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยแก่ผู้รับฟังด้วย และขอน้อมรับการปรับปรุงแก้ไขทุกประการ

ประโยชน์ของอนัตตาและสุญญตา  @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

24 thoughts on “องค์ประกอบของศาสนา โดย ครูเปีย สังคมศึกษา | ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา”

 1. 10560 611000Hello to all I cannot comprehend the approach to add your internet site in my rss reader. Assist me, please 947601

  Reply
 2. 71120 811624Whoah this blog is magnificent i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of persons are searching round for this info, you could aid them greatly. 28768

  Reply
 3. 932163 247634Oh my goodness! an amazing post dude. Thanks a ton Nonetheless I will probably be experiencing difficulty with ur rss . Do not know why Not able to join it. Can there be everyone acquiring identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx 947683

  Reply
 4. 250394 517779Great V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. 989025

  Reply
 5. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it
  but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got
  some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over
  time.

  Reply
 6. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and tell you I truly
  enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the
  same subjects? Thank you!

  Reply
 7. With havin so much content and articles do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of unique content I’ve either written myself
  or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.

  Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

  Here is my web blog: 토토사이트

  Reply
 8. I’m not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for magnificent info I was looking for this info
  for my mission.

  Look into my website :: 토토검증

  Reply
 9. На сайте Remontvpodarok.ru вы найдете высококачественные услуги по ремонту по доступным ценам. [url=https://remontvpodarok.ru/raboty-na-dachnom-uchastke/zavezti-abo-zavesti-jak-pravilno-pisati.html]в этом блоге[/url]

  Reply
 10. Simply wish to say your article is as astonishing.
  The clarity for your publish is just nice and that i can assume
  you are knowledgeable on this subject. Fine with your permission let me to grasp your feed to stay up to date with coming near near post.
  Thanks one million and please keep up the rewarding
  work.

  My web page :: 먹튀검증

  Reply
 11. На сайте вы можете найти ряд обзоров и отзывов клиентов, которые помогут вам принять взвешенное решение. [url=https://remontvpodarok.ru/raboty-na-dachnom-uchastke/chomu-ne-rozvarjuetsja-goroh-shho-robiti-i-jak.html]тут[/url]

  Reply
 12. Remontvpodarok.ru предоставляет различные варианты гарантии на свои услуги по ремонту. [url=https://remontvpodarok.ru/dacha-i-raboty-na-dache/jak-wymieni-termostat-w-kaloryferze.html]remontvpodarok.ru[/url]

  Reply
 13. Right here is the perfect web site for anyone who wishes to
  find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I
  really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed
  for many years. Wonderful stuff, just excellent!

  Reply

Leave a Comment