ฮีตสิบสอง – ไหมไทย ใจตะวัน | ประเพณี ฮี ต สิบ สอง

ฮีตสิบสอง – ไหมไทย ใจตะวัน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ชื่อเพลง ฮีตสิบสอง
ศิลปิน ไหมไทย ใจตะวัน
อัลบั้ม ชุดที่ 1 บ่าวพันธุ์พื้นเมือง

จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างไรในด้านธุระกิจ

ฮีตสิบสอง - ไหมไทย ใจตะวัน

ประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสองคองสิบสี่) EP#1


วีดีโอที่ทีมงานพวกเราทำสืบสารวัฒธรรมอีสานบ้านเฮา

ประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสองคองสิบสี่) EP#1

ลำล่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ลำโดย หัสดี บุญเชิด รัตนา ดาเหลา


ลำล่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ลำโดย หัสดี บุญเชิด รัตนา ดาเหลา
ติดต่องานแสดง
0926643888 0926653888 029965848 0877111597

See also  ทักษะการวัด สื่อวิทยาศาสตร์ Science Process skill ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | ทักษะการวัด

ลำล่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ลำโดย หัสดี บุญเชิด รัตนา ดาเหลา

สรภัญญะ กลอนฮีตสิบสอง คลองสิบสี่


( สรภัญญะ ฮีตสิบสอง )
เกริ่น พี่น้องเอ่ย อยู่ในโลกากว้าง สิ่งใดๆทั้งปวงอนิจจังตั้งบ่เที่ยง บ่เคยเอียงตามหล่า แม่นคุณค่าพระแห่งธรรม ศาสนาสอยค้ำเฮาได้อยู่เป็นสุข ฮู้หลีกทางความทุกข์ใฝ่หาผลาไว้ ศาสนาพาให้โลกาบ่ว้าวุ่น พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นี่หล่ะแม่นหน่วยแก้วเฮาได้พึ่งเย็น พี่น้องเอ่ย…….
หัวหน้านำ…เรียนร้อย คอยจำนัน สรภัญจะขอกล่าวกลอน
รับพร้อมกัน….น้อมจิตให้พึงสังวร เป็นบทกลอน พุทธศาสนา ยืนยงดำรงคู่มา สามสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จักรกรีไทยทุกพระองค์ทรงดำรงพุธมามะกะ ทุกพระองค์ทรงบรรพชา ทรงสร้างวัดวา และปฏิสังขรณ์ ชาวไทยมีจิตใจโอนอ่อน รอเล่าสังวรพุทธศาสนา ปูชนีย์พุทธสถานวัดวาอารามล้วนมีคุณอนันต์ ดั่งโรงเรียนได้เขียน ได้อ่าน ดั่งโรงทานผู้พิการยากไร้ ได้อาศัยพึ่งพิงหลับนอน ผู้คนสัญจรค้าขายไปมา วัดนี้เป็นที่เยี่ยวยา ดังโรงพยาบาลผู้พิการกายใจ พระสงฆ์ท่านทรงวิชา ได้เยียวยา โรคนานาหายไป วัดเป็นที่รโหฐานจัดการจัดงานชาวบ้านได้อาศัย พระสงฆ์ทรงพระวินัย อบรมจิตใจให้ทำคุณงาม ศาสนาวัดวาอารามมีความสำคัญต่อฮีตบ้านคลองเมือง ฟังเรื่องฮีต 12 บุญประเพณีที่เคยทำมา สืบสานและรักษา อย่าให้สูญค้ำคูณยืนนาน เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม ทำประจำจนทุกวันนี้ เดือนยี่บุญคูณลาน เดือนสามนั้นบุญข้าวจี่ สำคัญยิ่งวันนี้เป็นดิถีวันมาฆบูชา สาวกองค์พระศาสดามาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 1250 รูป ล้วนอรหันต์วันนั้นได้มา ที่ได้รับเอหิภิกฺขุ อุปปะสัมปาทาจากองค์พระสัมมา วันนั้นองค์พระศาสดาท่านทรงตรัสว่าอีกเวลาสามเดือน จะเสด็จละสังขารปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหก ตกเดือนสี่บุญมหาชาติ เราชาวราษเรียกว่าบุญพระเวส ฟังเทศน์หกกษัตริย์ แห่กัญหลอน แห่พระเวสเข้าเมือง ฟังเรื่องพระเวสสันดรสุดแสนออนซอนนางมัททรีเดินป่า เดือนห้าบุญตรุษสงกานต์เป็นวันเนาว์พวกหมู่เฮาม่วนหลาย อยู่แห่งหนใกล้หรือไกล กลับมาไวๆสู่มาตุภูมิ รวมญาติกราบไหว้ปู่ย่า คุณยาย คุณตา ทั้งพ่อแม่ขอพร เดือนหกเพ็ญวันวิสาขะ สำคัญนักหนาเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานรู้ทั่วกันวันวิสาขะบูชา โฮแซวเอาบุญบั้งไฟ ม่วนเอาหลายไล่เอากันลงตม เดือนเจ็ดบุญเบิกบ้านอุปสมบทบวชนาคลูกหลาน เดือนแปดแล้วคราวนี้เป็นประเพณีบุญเข้าพรรษา เดือนแปดวันเพ็ญนั้นหนาวันอาสาฬหบูชา วันปฐมเทศนา ขององค์สัมมาโปรดปัญจวัคคี พระไตรรัตน์มีขึ้นวันนี้ คือ พระพุทธ พระธรรมพร้อมพระสงฆ์ เดือนเก้าเราชาวประชาสืบสานกันมาบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญประเพณี ทำทุกปีคือบุญข้างสาก หลายหลากงานบุญทอดเทียน แข่งกลองยาว ร้องสารพัน มีโรงทานทั้งอาหารหวานคาว ฟ้อนรำกลองยาวแห่รอบศาลา เดือน 11 บุญออกพรรษา วันประวารนาของเหล่าพระสงฆ์ ดำรงซึ่งพระวินัย กุศลมากมายได้ตักบาตรเทโว เดือน 12 บุญลอยกระทงได้สร้างองค์พระมหากฐิน เสร็จสิ้นตามฮีต 12 นี่คือคลองประเพณีทำบุญ
เกริ่น …สวาขาตา ตาธิคุณโย วเสนะเสยฺโย ดีเกินธรรมบ่มีแล้ว งามเกินธรรมบ่มีแล้ว งามเกินแก้วพลอยนิล เพชรทองค้ำอันล่ำค้า บ่ท่องามน้อเลิศล้ำพระธรรมเจ้าหน่อพุทโธ ดีใดล้ำเลิศ ประเสริฐในปฐพี งามใดไหนมีที่แห่งโลกโลกา ไม่เท่างามพระธรรมขององค์สัมมา ไม่มีวันโรยรา งามสง่าไปชั่วกาล ทุกสิ่งพระองค์ทรงตรัสล้วน เป็นสัจจะธรรมให้ละเว้นบาปกรรม หันมาทำความดี ถือศีล สมาทาน เป็นมงคลชีวี ข้ามพ้นห้วงอเวจีตามวิถีองค์ศาสดา องค์พระพุทธ เป็นผู้นำ องค์พระธรรมเป็นแผนที่ มีพระสงฆ์ช่วยชี้นำทางพาไป ข้ามนาวาสงสาร ผ่านผยันตราย โชคดีนักเราจึงได้เกิดใต้ร่มพระพุทธคุณ สังขารคนไม่รอท่า กาลเวลาไม่คอยใคร อย่าปล่อยให้ล่วงเลยไป เดี๋ยวจะสายเกินการณ์ มาเถิดชาวพุทธมาตั้งใจบำเพ็ญทาน ปฏิบัติตามขั้นดั่งพระองค์ได้ตรัสมา จะได้ดีทั้งกาย จะได้งามทั้งใจ ดีวาจากายใจงามถ้อยคำกริยา เราจงงามด้วยธรรมขององค์พระสัมมา มีสติที่ล้ำค่า มีปัญญาและปฏิภาณ เวลาจำกัดถึงปัจฉิมกลอน ขอกล่าวพุทธสุนทรสัจจะธรรม แห่งโลกา “ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้น๊า “
ขอกล่าวคำอำลาท่านศรัทธาเท่านี้ แล.

See also  WorkBook New World 3 Unit 1 How often do you work out ? | แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.3 doc
See also  Vlog Insights Family EP.1 : อุมเราะห์ยุคโควิดของผู้ที่อาศัยภายในซาอุ | อุมเราะห์ คือ

สรภัญญะ กลอนฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

สรภัญ รวม 24 บทกลอนสรภัญญะ พระอาจาร์ เสรี


ทำนองสรภัญและเสียงโดย พระอาจารย์เสรี

สรภัญ รวม 24 บทกลอนสรภัญญะ พระอาจาร์ เสรี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

11 thoughts on “ฮีตสิบสอง – ไหมไทย ใจตะวัน | ประเพณี ฮี ต สิบ สอง”

 1. 953959 659351I discovered your internet site website online and check many of your early posts. Maintain on the top notch operate. I just now additional your Feed to my MSN News Reader. Searching for forward to reading a lot a lot more from you discovering out later on! 825156

  Reply
 2. 372039 739607Thank you for every other informative internet site. Where else could I get that type of info written in such a perfect means? Ive a mission that Im just now operating on, and Ive been at the look out for such info. 827828

  Reply
 3. 772271 491965This really is a terrific site, could you be interested in doing an interview about just how you produced it? If so e-mail me! 220925

  Reply
 4. 881219 180435Im agitated all these article directories. It positive would be nice to have every write-up directory that instantly accepts articles. 537991

  Reply
 5. 489892 608601Hello! Ive been reading your internet site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Texas! Just wanted to say maintain up the good work! 469567

  Reply
 6. 238075 859629I was examining some of your content material on this internet internet site and I believe this website is rattling instructive! Maintain putting up. 744922

  Reply
 7. 897483 638195Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know several with the pictures arent loading properly. Im not positive why but I feel its a linking problem. Ive tried it in two different web browsers and both show the same outcome. 596970

  Reply

Leave a Comment