เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย | วิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การเลือกหัวข้อวิจัยหรือปัญหาวิจัย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การดำเนินการวิจัยโดยสมบูรณ์
ดังนั้นการเลือกหัวข้อวิจัยที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการเรียนระดับบัณฑิต

คมกริช อารีย์
facebook.com/idreambabloger

เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย

วิดีโอจำลองการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย


วิดีโอจำลองการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย

วิสาหกิจชุมชน คือ?


คือกิจการของชุมชน เกี่ยวกับการผลิตสินค้า/ให้บริการ หรือการอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน

See also  [Update] การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Decision Making ความหมายของการตัดสินใจ | ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ - Sathyasaith

วิสาหกิจชุมชน คือ?

สมาชิกที่ดีของชุมชน – สังคมฯ ป.4


การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีคารวธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

สมาชิกที่ดีของชุมชน - สังคมฯ ป.4

EP.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)


ทำอย่างไรให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม?
ทำไมจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี \”ส่วนร่วม\” ของผู้เรียน?
\”Hand\” \”Head\” \”Heart\” สำคัญอย่างไร?

เมื่อผู้เรียน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี\”ประสบการณ์เดิม\” เป็นต้นทุนของตัวเองอยู่แล้ว EP.นี้จะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในวงจรของการเรียนรู้(Learning Loop)ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนได้นำไอเดีย เทคนิค ที่สำคัญไปใช้ในการจัดกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

See also  สร้างโมเดลตู้และส่งไปตัดใน CNC แบบเทพๆ ด้วย Free Extension | แบบ โมเดล | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

วิดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนรู้ (Elearning) ในชุด \”5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ\” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการกลุ่ม เพื่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฟื้นฟูพฤติกรรม เมาแล้วขับ ได้มีแนวทางในการจัดกระบวนการที่ \”เข้าใจ\” ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ เพื่อนำไปสู่การ \”เปลี่ยนแปลง\” ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนั้นวิดิโอชุดนี้ยังเหมาะสำหรับนักจัดกระบวนการ(Facilitator)ที่ต้องการนำกระบวนการ เทคนิค กิจกรรม ไปปรับใช้กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆได้อีกด้วย

More videos :
EP.1 การทำกระบวนการในสถานการณ์โควิด19
Link : https://youtu.be/uXnE13u5pbw

EP.3 \”กระบวนกร\” คือใคร? สำคัญอย่างไร? : \”5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ\”
Link : https://youtu.be/3AWoPeY7d2M

EP.4 ทักษะการสร้าง \”พื้นที่ปลอดภัย\” : \”5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ\”
Link : https://youtu.be/6OGu7d4LRb8

See also  [Update] ททท. นำทัพผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมงาน ITB 2019 ที่เยอรมนี ย้ำอัตลักษณ์ชุมชน เชื่อมเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง | พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวยุโรป - Sathyasaith

EP.5 ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง : \”5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ\”
Link : https://youtu.be/ZelOgT9yPW4

EP.6 ทักษะการตั้งคำถาม : \”5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ\”
Link : https://youtu.be/fHoi_FkOtE

EP.7 ทักษะการจับประเด็น : \”5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ\”
Link : https://youtu.be/NGJVpwsCRQ0

วิดิโอชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย(มนป.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)

ติดตามข่าวสารของศูนย์วิชาการฯได้ที่
Facebok Fanpage : https://www.facebook.com/RoadsafetygroupThailand

EP.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

5 thoughts on “เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย | วิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

  1. 397351 341782This really is a very good subject to talk about. Sometimes I fav stuff like this on Redit. I dont feel this would be the best to submit though. Ill take a look around your internet site though and submit something else. 762504

    Reply
  2. 552936 174696You might discover two to three new levels inside L . a . Weight loss and any 1 someone is extremely crucial. Initial stage might be real melting away rrn the body. shed weight 671538

    Reply
  3. 207783 77708Excellently written post, doubts all bloggers offered exactly the same content because you, the internet is a greater spot. Please maintain it up! 417531

    Reply

Leave a Comment