เศรษฐกิจพอเพียง อย่างง่าย | เศรษฐกิจพอเพียง powerpoint

เศรษฐกิจพอเพียง อย่างง่าย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เศรษฐกิจพอเพียง อย่างง่าย
นำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เลยนะครับ
มี Playlist สำหรับ Motion graphic เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อต่างๆ ที่ทำนะครับ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdxdN2MK6miH01ESVbS12TlJ7ADA0hua
ฝากกดไลท์กดแชร์ และ subscribe ด้วยนะครับ

See also  Watch THIS before Dropshipping | 27 Year Old Millionaire | Davie Fogarty | 폴아웃3 퀘스트

เศรษฐกิจพอเพียง อย่างง่าย

เกษตรทฤษฎีใหม่


\”ทฤษฎีใหม่\” เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตเกษตรน้ำฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ ๑ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย และพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ ๑๐% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)

See also  Live : รายการ The Politics ข่าวบ้านการเมือง 25 พ.ย. 2564 ตกแถวประเทศประชาธิปไตย | ข่าวประชาธิปไตย
See also  Animated HR Tag using HTML and CSS | 2021 | Programming Eye | hr css

เกษตรทฤษฎีใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง ป.4


เศรษฐกิจพอเพียง ป.4

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน | KU


สื่อวีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน | KU

การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้ เศรษฐกิจพอเพียง


การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้ เศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

12 thoughts on “เศรษฐกิจพอเพียง อย่างง่าย | เศรษฐกิจพอเพียง powerpoint”

  1. 931100 891934The truth is and see if the Hcg diet protocol and as a consequence HCG Drops undoubtedly are a in fact quick approach to be able to shed pounds; although the healthy diet has a strong will most likely moreover sizable focus to undertake positive. hcg diet drops 89126

    Reply
  2. 41014 43001Most what i read online is trash and copy paste but i think you offer something different. Maintain it like this. 978628

    Reply
  3. 768735 220754You ought to experience a contest personally with the finest blogs on-line. Im going to suggest this page! 536969

    Reply

Leave a Comment