Home » 아파트 통신단자함(원텐블럭) 랜선 연결 하는 방법 | url 단축 서비스

아파트 통신단자함(원텐블럭) 랜선 연결 하는 방법 | url 단축 서비스

by Hanh Nguyen

아파트 통신단자함(원텐블럭) 랜선 연결 하는 방법


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

집안 통신단자함에 원텐블럭이라는 통신포트가 있는데
이 부분을 어떻게 랜선을 연결하여 보여주는 영상입니다.
원텐블럭사용 통신단자함사용 전화단자함사용

아파트 통신단자함(원텐블럭) 랜선 연결 하는 방법

URL 단축 서비스 Bitly 사용하는 방법. 한글로 된 짧은 링크 만들기. 나만의 URL (2020)


URL 단축 서비스를 소개해드릴게요
URL 또는 링크는 2가지 단점이 있어요!
1) 영어라는 점..
2) 엄청 길다는 점..
이 2가지 단점을 보완하기 위하여 URL 단축 서비스를 소개해드릴게요. 많은 서비스들이 있지만 그 중에서 Bitly(비틀리) 전해드립니다.
1) 한글 사용할 수 있고요
2) 길이가 짧고요
3) 그리고 무료입니닷!!!
나만의 URL을 만들어서 유용하게 사용해주세요^^b
==========================================================
엄마 내가 알려줄게 채널을 후원해주세요^^ 더 알찬 정보와 더 쉬운 설명을 위해 노력하겠습니다.
멤버십 가입하기 : https://www.youtube.com/channel/UCnVRuU0conY38Q4hJGViWA/join
엄내알 채널 구독하기 : https://www.youtube.com/channel/UCnVRuU0conY38Q4hJGViWA?sub_confirmation=1
알아야하는 테크/ 지식/ 트렌드가 너~~~무 궁금하신가요?
그런데 물어볼 데가 마땅치 않으신가요?
늘 새로운 것을 배우고싶으신 ‘멋쟁이 엄마아빠들’을 위한 채널입니다! (자녀들도 환영인건 안비밀ㅎㅎ)
우리 어렸을 때 세상을 가르쳐주신 엄마아빠들께, 이제는 저희가 중요 포인트만 콕콕 찝어서 ‘다양한 주제’들을 ‘제일 쉽게’ 전해드리겠습니다!
궁금한 점들은 댓글로 달아주세요. 저희도 열심히 공부해서 최대한 대답해드릴게요^^
엄마아빠들 화이팅!

READ  รวมของใช้ Xiaomi ที่คุณอาจไม่คิดว่าเคยมี!!! | ร้านขาย xiaomi | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

📒 영상 촬영장비가 궁금하시면 📒
카메라: (예전것) Canon G7X Mark II (캐논 G7X 마크 II) : https://coupa.ng/buJJmB
(새것) Canon G7X Mark III (캐논 G7X 마크 III) : https://coupa.ng/bRC4RS
마이크: Rode NTUSB : https://coupa.ng/bOVgJd
조명: (링 라이트) Neewer 링 라이트 : https://coupa.ng/bOVmar
컴퓨터: Apple 맥북에어 13인치 (M1 / 8GB RAM) : https://coupa.ng/bRCWkL
Apple 맥북프로 13인치 (M1 / 8GB RAM) : https://coupa.ng/bRCWpj
Apple 맥북프로 15인치 (2019년 제품) : https://coupa.ng/bv5YoF
(이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.)

📒 출처 📒
Music: \”UKULELE\” from Bensound.com
비틀리 bitly 인터넷강의 인터넷마케팅 인터넷상식 유튜브시작 강의 엄마내가알려줄게 mamapop3 @Creator Insider @YouTube Creators @YouTube @TeamYouTube [Help] @YouTube FanFest

URL 단축 서비스 Bitly 사용하는 방법. 한글로 된 짧은 링크 만들기. 나만의 URL (2020)

구글 URL 단축 서비스 중단 선언! 돈 때문일까? 이유와 대체 서비스까지 알아보자 | 더로그


💬
구글_URL_단축_서비스. 애정하던 서비스 중 하나가 이렇게 또 작별을 고합니다. 여러분들도 많이 사용하셨죠? 무료에 편의성 거기다 로그 데이터까지… 오는 4월 13일부로 안녕 입니다. 마음의 준비들 하세요.
만들어 둔 단축 url은 2019년 3월 30일까진 유효하다고 합니다. 물론, 천천히 작업들은 해 두는 게 좋겠죠. 짐 싸서 bitly.com 으로 갈까 합니다. 또 적응하게 되겠죠. 그 전에 Ow.ly이랑 비교는 해 봐야겠습니다. 여러분 URL 단축 서비스 관련해서 좋은 정보 있으면 공유 부탁 해요!!
–––––
📽
• 바탕화면 안녕하신가요? 알아두면 좋은 폴더 \u0026 파일관리 팁 5가지 | 더로그
https://youtu.be/8lpLlf3PUEM
• 애플은 빼고 안드로이드는 더하는 이것, 트렌드로만 보기엔 불편한 이유 | 더로그
https://youtu.be/MrYhAF84Hl0
• 젤다는 거들 뿐? 닌텐도 스위치, 플스4와 케미돋는 잇템 소개합니다 | 더로그
https://youtu.be/H1o7D9wsNF4
• 직구족 잇템 멀티탭 플러그(220V) 개조하기 \u0026 해외직구 시 이건 꼭 확인하세요! | 더로그
https://youtu.be/vHjEuMOfRXM
• 아이폰X iOS 11.3 업데이트 후, 배터리 성능 제한 괜찮아? 밴치마크는?? | 더로그
https://youtu.be/XFnGfL8ArRA

READ  더러운 인성 숨기고 방송 나오는 여가수에 김종민이 보인 반응 ㄷㄷ | 페이스북 친구추천 끄기

–––––
✉️
• Youtube : http://goo.gl/bhwrgQ
• Facebook : https://www.facebook.com/thelognews
• Instagram : https://www.instagram.com/yeols_stagram
• Naver TV : http://tv.naver.com/thelog
–––––
📷
• Camera : Panasonic Lumix G7
• Lens : Panasonic 1235mm
–––––
📱
• yeols102@gmail.com
바쁘게 변해가는 스마트 세상,
어렵고 복잡한 얘기는 사절,
쉽고 빠른 테크 로그(Log).
thelog it tech smartphone review unboxing 1080p 60fps

READ  과감한 친구아내에게 뿜어버리고 말았어요 (라디오드라마/은썰/실화사연/사연읽어주는여자) | 세번부호

구글 URL 단축 서비스 중단 선언! 돈 때문일까? 이유와 대체 서비스까지 알아보자 | 더로그

AWS를 통해 서버 없이 단축 URL 서비스 만들기 #2


AWS 서버리스 환경으로 단축 URL 서비스를 만들어봅니다
강의자료 Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1qilCU55nkqXoXY8MMHoBd_2j7Nz5A7r1?usp=sharing

AWS를 통해 서버 없이 단축 URL 서비스 만들기 #2

서버리스로 나만의 단축 URL 서비스 만들어보기 | ep5. 클로징 | 애저듣보잡


애저 펑션으로 나만의 단축 URL 서비스 만들기
온라인 컨텐츠의 링크를 공유할 때 주로 사용하는 단축 URL 서비스. 지금까지 애저 펑션으로 만들어 보고, 깃헙 액션을 통해 배포 자동화까지 구현해 봤습니다.
마이크로소프트의 유저스틴님과 함께 마지막 에피소드에서 마무리 해 보시죠!

목차
ep0. 인트로
ep11. 애저 펑션 기본 앱 만들기 part 1
ep12. 애저 펑션 기본 앱 만들기 part 2
ep21. 애저 펑션으로 단축 URL API 만들기 part 1
ep22. 애저 펑션으로 단축 URL API 만들기 part 2
ep3. 애저 펑션 프록시로 라우팅하기
ep41. 애저 펑션 자동 배포 part 1
ep42. 애저 펑션 자동 배포 part 2
ep5. 클로징 ⬅️
다른 애저 펑션 시리즈도 한 번 보세요
애저 펑션으로 파이썬/장고 웹 서비스 쉽게 배포/운영하기: https://aka.ms/azpls/videos/azfuncpython
다른 GitHub Actions 시리즈도 한 번 보세요
GitHub Actions로 개발 주기 자동화: https://aka.ms/azpls/videos/githubactions
애저 Azure 서버리스 Serverless 애저펑션 AzureFunctions DevOps 깃헙액션 GitHubActions

발표자 소개
유저스틴 | 마이크로소프트 | @justinchronicle

서버리스로 나만의 단축 URL 서비스 만들어보기 | ep5. 클로징 | 애저듣보잡

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Technology

related posts

Leave a Comment