18. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ – อ.สิริภัทร ชื่นค้า | หลัก รัฐประศาสนศาสตร์

18. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ – อ.สิริภัทร ชื่นค้า


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

18. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ - อ.สิริภัทร ชื่นค้า

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แนวพาราไดม์


​https://www.youtube.com/channel/UCyT0UssTYHjQ6FnKeSyQpew เรื่องน่ารู้มีประโยชน์ นำมาเล่าให้ง่ายฟังสบาย มีเนื้อหาหลากหลายเช่น โหราศาสตร์ / การพยากรณ์ / การดูแลสุขภาพ / เปิดความลับของตัวเลข / อาชีพกับวันเกิด / การใช้ชีวิตให้มีความสุข / นักทฤษฎี / Public Administration มีคลิปใหม่ทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ฝากติดตาม ถูกใจและช่วยกันแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยจ้า

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แนวพาราไดม์

#001 คอลัมน์: หลักรัฐประศาสนศาสตร์ | แนะนำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


POL3100, POL2300 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
ด่วนมากที่สุด!!!
หนังสือเรื่อง \”หลักรัฐประศาสนศาสตร์\” เขียนโดย อาจารย์ไพรวัลย์ เคนพรม กำลังจัดโปรโมชั่น ลดราคาพิเศษมากๆ ประหยัดกว่า คุ้มค่า คุ้มราคา… มีจำนวนจำกัดที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกสาขา
001 คอลัมน์: หลักรัฐประศาสนศาสตร์ | แนะนำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อาจารย์ไพรวัลย์ เคนพรม เขียนหนังสือเรื่อง หนังสือเรื่อง \”หลักรัฐประศาสนศาสตร์\” มีสาระครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิ ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาย่อยของรัฐประศาสนศาสตร์ แนวโน้มของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แนวทางและทฤษฎีในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกับสภาพแวดล้อม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการบริหารภาครัฐ ระบบภาครัฐ ภายใต้บริบทของการบริหารจัดการปกครองที่รัฐไม่สามารถผูกขาดอำนาจทั้งปวงไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อำนาจรัฐกระจายออกไปทั้งในระดับใต้รัฐ เหนือรัฐ และนอกรัฐ
โดยเนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความทันสมัยอย่างมาก
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก นักเรียนตำรวจ นักเรียนทหาร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือเรื่อง \”หลักรัฐประศาสนศาสตร์\” เล่มนี้แบ่งการนำเสนอเป็น 8 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การบริหารกับสภาพแวดล้อม
บทที่ 3 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
บทที่ 4 การบริหารกับนโยบายสาธารณะ
บทที่ 5 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
บทที่ 6 กระบวนการบริหารภาครัฐ
บทที่ 7 ระบบราชการ
บทที่ 8 บทสรุป
หนังสือแนะนำสำหรับนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ไพรวัลย์ เคนพรม. (2558). หลักรัฐประศาสนศตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740336334

See also  밝은 아침을 위한 힐링음악 3시간 🎵 아침명상음악, 요가음악, 명상음악, 스트레스해소음악 (Lyla) | พื้นหลังเกี่ยวกับดนตรี
See also  [Update] วิถีชีวิตของผู้คน (wititiwit khong phukn) แปลว่า | วิถีชีวิตของคนไทย - Sathyasaith

#001 คอลัมน์: หลักรัฐประศาสนศาสตร์ | แนะนำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

#018 คอลัมน์: หลักรัฐประศาสนศาสตร์ | การควบคุมและตรวจสอบภาครัฐ


POL3100, POL2300 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
ด่วนมากที่สุด!!!
หนังสือเรื่อง \”หลักรัฐประศาสนศาสตร์\” เขียนโดย อาจารย์ไพรวัลย์ เคนพรม กำลังจัดโปรโมชั่น ลดราคาพิเศษมากๆ ประหยัดกว่า คุ้มค่า คุ้มราคา… มีจำนวนจำกัดที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกสาขา
018 คอลัมน์: หลักรัฐประศาสนศาสตร์ | การควบคุมและตรวจสอบภาครัฐ
อาจารย์ไพรวัลย์ เคนพรม เขียนหนังสือเรื่อง หนังสือเรื่อง \”หลักรัฐประศาสนศาสตร์\” มีสาระครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิ ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาย่อยของรัฐประศาสนศาสตร์ แนวโน้มของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แนวทางและทฤษฎีในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกับสภาพแวดล้อม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการบริหารภาครัฐ ระบบภาครัฐ ภายใต้บริบทของการบริหารจัดการปกครองที่รัฐไม่สามารถผูกขาดอำนาจทั้งปวงไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อำนาจรัฐกระจายออกไปทั้งในระดับใต้รัฐ เหนือรัฐ และนอกรัฐ
โดยเนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความทันสมัยอย่างมาก
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก นักเรียนตำรวจ นักเรียนทหาร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือเรื่อง \”หลักรัฐประศาสนศาสตร์\” เล่มนี้แบ่งการนำเสนอเป็น 8 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การบริหารกับสภาพแวดล้อม
บทที่ 3 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
บทที่ 4 การบริหารกับนโยบายสาธารณะ
บทที่ 5 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
บทที่ 6 กระบวนการบริหารภาครัฐ
บทที่ 7 ระบบราชการ
บทที่ 8 บทสรุป
หนังสือแนะนำสำหรับนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
1. ไพรวัลย์ เคนพรม. (2560). หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740336334
2. ไพรวัลย์ เคนพรม. (2562). การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พลเมืองโลก.

See also  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา | บทความ การ บริหาร สถาน ศึกษา

#018 คอลัมน์: หลักรัฐประศาสนศาสตร์ | การควบคุมและตรวจสอบภาครัฐ

◣ มสธ. ◢ สื่อสอนเสริม 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1-2 ผลิตภาค 2/2554


ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
­

◣ มสธ. ◢ สื่อสอนเสริม 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1-2 ผลิตภาค 2/2554

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

15 thoughts on “18. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ – อ.สิริภัทร ชื่นค้า | หลัก รัฐประศาสนศาสตร์”

 1. 604649 426669An fascinating discussion is worth comment. I feel that you ought to write far more on this subject, it may not be a taboo subject but usually men and women are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers 9589

  Reply
 2. 78009 377128Excellent post, I conceive site owners should larn a great deal from this internet site its quite user friendly . 534003

  Reply
 3. 314680 827276Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read? 39665

  Reply
 4. 326272 394563I identified your weblog web site on google and check some of your early posts. Continue to sustain up the superb operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to studying extra from you in a whilst! 559994

  Reply
 5. 516862 730938An interesting discussion is worth comment. I believe which you ought to write far more on this topic, it might not be a taboo topic but typically men and women are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers 940749

  Reply
 6. 612886 9331Thank you, Ive recently been searching for info about this topic for ages and yours may be the greatest Ive discovered out so far. But, what in regards to the bottom line? Are you certain concerning the supply? 759061

  Reply

Leave a Comment