20170905 โอวาทวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย | วิชชาธรรมกาย

20170905 โอวาทวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ทบทวนบุญ 100 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2560
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10)
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ทบทวนโอวาท วันครูวิชชาธรรมกาย วันที่ 5 กันยายน 2560
วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตการสร้างบารมีของเรา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านได้อุทิศชีวิตจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราและต่อโลก
ถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารมาบังเกิดขึ้นในโลก โลกก็จะยังคงมืดมนอนธกาลกันต่อไป และคำว่า “ธรรมกาย” ก็จะไม่มีใครรู้จักอย่างแท้จริง เพราะหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี คำว่า “ธรรมกาย” ก็เหลือเพียงตัวอักษรที่จารึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกของแต่ละนิกาย แต่ไม่มีใครเข้าใจเรื่องราวของธรรมกายได้อย่างแท้จริง
จวบจนกระทั่งวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ท่านได้อุทิศชีวิต ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่ง ให้มาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของมวลมนุษยชาติ ทุกชาติ ทุกภาษา เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่า ในตัวของเขานั้น มีพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณ มีอานุภาพไม่มีประมาณ เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง สามารถขจัดทุกข์ โศก โรค ภัย วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อาสวะกิเลสได้ ให้ชาวโลกรู้ว่า ของดีที่ประเสริฐสุดนั้น มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อรู้แล้วก็จะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกัน
เพราะทุกๆ ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด ถึงแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายของความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้น ที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นก็มีพระธรรมกาย ซึ่งท่านสถิตอยู่ในที่ที่ดีที่สุด คือ ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ แม้ข้างนอกจะดูแตกต่างกัน แต่ข้างในนั้นเหมือนกันด้วยพระธรรมกาย มีลักษณะที่เหมือนเป็นพิมพ์เดียวกัน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม ความบริสุทธิ์ ความสุขล้วนๆ มีความรอบรู้ และอานุภาพที่ไม่มีประมาณ (ต่อ)

See also  [NEW] ดาวเทียมไทยคม 7 หายไปไหน? วงโคจรยังเป็นสมบัติของชาติหรือไม่? ประชาชนได้ประโยชน์อะไร? | ความถี่ดาวเทียมล่าสุด 2560 - Sathyasaith

20170905 โอวาทวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พระมงคลเทพมุนี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


พระมงคลเทพมุนี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คือ วันอะไร มีความสำคัญอย่างไร ???


วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คือวันแห่งการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อันเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปี พ.ศ. 2460 กลางพรรษาที่ 11
ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี

See also  [Update] | ความ เชื่อ ของ แต่ละ ศาสนา - Sathyasaith

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คือ วันอะไร มีความสำคัญอย่างไร ???

การเดินวิชชาธรรมกาย นำนั่งครูการุณย์ บุณมานุช, ( วิชชา 18 กาย )


นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ ไม่มีสุขใด เท่าใจหยุดใจนิ่ง
ประวัติย่อ อาจารย์การุณย์ บุญมานุช (พ.ม., กศ.บ.)
อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๙๖ – ๒๕๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร.ร. ฝึกหัดครูพระนคร วังจันทร์เกษม ในระหว่างนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องต้นที่วัดปากน้ำโดยตลอด
พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แล้วบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูที่ ร.ร. โยธินบูรณะ ในระหว่างนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำกับ แม่ชีทองสุข สำแดงปั้น
พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ย้ายราชการมาเป็นครูที่ ร.ร. วัดบวรนิเวศ และสอบได้วุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลำดับ ระหว่างนี้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับแม่ชีทองสุขที่วัดปากน้ำ อย่างสม่ำเสมอ
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ย้ายสังกัดราชการจากครูมาเป็นศึกษาธิการ เริ่มรับราชการเป็นศึกษาธิการอำเภอ ที่อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่างนี้เรียนวิชาธรรมกายด้วยตัวเอง เพราะห่างครูอาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ย้ายราชการมาเป็นศึกษาธิการอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง ได้พบกับ แม่ชีถนอม อาสไวย์ ศิษย์เอกของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้เรียนวิชาธรรมกายกับแม่ชีถนอม และเป็นวิชาธรรมกายอย่างแท้จริงที่นี่ รวมทั้งได้เริ่มต้นเผยแพร่วิชาธรรมกาย โดยเป็นวิทยากรสอนในงานต่างๆ ของพระสงฆ์ในต่างจังหวัด ตามแต่จะเชิญมา
พ.ศ. ๒๕๒๓๒๕๒๔ เลื่อนตำแหน่งราชการเป็น “ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด” โดยมารับตำแหน่งที่ จ.ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๒๔๒๕๒๕ ย้ายไปเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และได้เผยแพร่วิชาธรรมกายไว้ที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอย่างแข็งขันของท่านเจ้าคุณพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดฯ ในขณะนั้น
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ย้ายราชการมาเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นวิทยากรเผยแพร่วิชาธรรมกายให้แก่สถานศึกษาและวิทยาลัย และเป็นวิทยากรสอนผู้บริหารระดับต่างๆ รวมทั้งยังได้พิมพ์ตำราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพร่เป็นธรรมทาน ตราบจนเกษียณราชการ นอกจากนี้ ยังได้ทำวิชาปราบมารตั้งแต่วันเข้าพรรษาของปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวันนี้
ไม่สงวนสิทธิ หากจะนำไปเผยแพร่ แต่ขอความกรุณา นำประวิติคุณลุงการุณย์ บุญมานุช ไปลงด้วยนะครับ เพื่อเป็นการให้เกียติครับ
สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
คุณเชน 083016 8989
id line : shaino

See also  [Update] เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคนิคออกแบบผลิตภัณฑ์ (3401-2102)-Flip eBook Pages 1 - 50 | ภั ท รา นิ ษ ฐ์ แปล ว่า - Sathyasaith

การเดินวิชชาธรรมกาย นำนั่งครูการุณย์ บุณมานุช, ( วิชชา 18 กาย )

คลิป\”หลวงพ่อสด\” ฉบับที่ดีที่สุด! สอนวิชชาธรรมกาย


คลิป\

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

9 thoughts on “20170905 โอวาทวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย | วิชชาธรรมกาย”

 1. 935341 848022The planet are actually secret by having temperate garden which are normally beautiful, rrncluding a jungle that is definitely undoubtedly profligate featuring so many systems by way of example the game courses, golf process and in addition private pools. Hotel reviews 56184

  Reply
 2. 298504 728301Have read a couple of of the articles on your internet site now, and I actually like your style of blogging. I added it to my favorites weblog internet site list and will probably be checking back soon. 961006

  Reply
 3. 243843 122936Be the precise weblog in case you have wants to learn about this topic. You comprehend considerably its practically onerous to argue to you (not that I personally would needHaHa). You undoubtedly put a new spin for a topic thats been discussing for some time. Good stuff, merely good! 91924

  Reply
 4. 84311 532595Good V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. 768061

  Reply

Leave a Comment