Creative Thinking Skills Techniques – The Five Whys | การ พัฒนา นวัตกรรม

Creative Thinking Skills Techniques – The Five Whys


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ears ago I attended a talk by creativity keynote speaker Edward DeBono where he taught a number of creative thinking skills techniques. Creativity, innovation and concepts such as DeBono’s ‘Lateral Thinking’ and my ideas around ‘Augmented Creativity’ have never been more important. Get the full summary, additional quotes and resources here: https://www.jamestaylor.me/creativethinkingskillstechniquesthefivewhys/
============
YOU’LL LEARN
============
Creative thinking skills techniques
Edward DeBono
Lateral Thinking
Augmented Creativity
The Five Whys
=====
FOLLOW ME
=====
Subscribe to this channel: https://www.youtube.com/channel/UCJ1dZjbhuroMhEAAeDNJOkw
Subscribe to my weekly enewsletter:
https://JamesTaylor.me
Follow me:
https://www.instagram.com/jamestaylordotme/
https://www.facebook.com/jamestaylordotme
https://uk.linkedin.com/in/jameskirktaylor

ABOUT JAMES

James Taylor is a leading authority on business creativity who helps individuals, teams and organizations maximize their creativity to grow their business. He is a keynote speaker on creativity, innovation and artificial intelligence.
Meet James at http://www.JamesTaylor.me

See also  วิชาการศึกษา วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เครื่องมือวัดและประเมินผล อัพเดท 2563 คลิบที่ 8 | วิจัยการสอนแบบโครงงาน doc

ABOUT THE JAMES TAYLOR SHOW

The James Taylor Show is a weekly selfimprovement show full of motivation, inspiration, and creativity strategies with creativity speaker and author James Taylor.
You can learn more at: http://www.jamestaylor.me

SUBSCRIBE

Never miss a video, and join the Youtube selfhelp community living the fully creative life: http://www.youtube.com/jamestaylorme

Creative Thinking Skills Techniques - The Five Whys

#CI1: What is Innovation? : นวัตกรรมคืออะไร โดยศศิมา สุขสว่าง


What is Innovation? : นวัตกรรมคืออะไร โดยศศิมา สุขสว่าง
.
นวัตกรรม (Innovation) เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิยช์ (Commercial)
Innovation = Invention + Value Creation + Commercial
นวัตกรรมต้องมีส่วนประกอบสำคัญสามส่วนนี้ หาก เป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ แต่ยังไม่สามารถนำมาขยายต่อได้ในเชิงพาณิชย์ หรือเรียกง่ายๆว่า ยังขายไม่ได้ เราจะเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ ( Invention) หรือเป็นงานวิจัย (Research) ค่ะ
.
Creative to Innovation ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ นี้ ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) มาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม วิจัยพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง Tools ต่างๆ โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้เหล่านี้ โดยสามารถนำไปศึกษา และประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองค่ะ
.
นวัตกรรมคืออะไร หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม วิทยากรศศิมาสุขสว่าง
.
INNO In NINE อินโนอินไนท์ by ศศิมา สุขสว่าง เก๋ ค่ะ
……………….
.
📌ติดตามและชมผลงานการสอน
https://www.sasimasuk.com/
https://www.hcdcoaching.com/
https://www.hcddesignthinking.com/
.
FB : https://www.facebook.com/CreativetoIn…
https://www.youtube.com/channel/UCTAmWvE81yO4hVQWg0Eg?view_as=public
.
สนใจหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม/ Design Thinking / Creative \u0026Innovation /Coaching ดูรายละเอียดเบื้องต้น ที่
https://bit.ly/2Yk5jhK
หลักสูตร Growth Mindset https://bit.ly/2uuH4SS
.
สนใจติดต่อสอบถามหลักสูตรได้ที่
อ.ศศิมา สุขสว่างเก๋
Line : sasimasuk.com
EMail : [email protected]
Tel. 0815609994
หลักสูตรDesignthinking InnovationCoach
หลักสูตรนวัตกรรมสำหรับผู้นำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง
การปรับตัวในยุคDisruptiveInnnovation
หลักสูตรCreativetoInnovation
หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม
Creativetraining
GrowthMindset
PerformanceWorking
หลักสูตรDesignThinking
หลักสูตรCoaching
หลักสูตรCreativeThinking

See also  [Update] เทียบชัดๆ! แชร์ประสบการณ์เด็กโทกฎหมาย 2 ใบที่ญี่ปุ่น VS สกอตแลนด์ (ทุน,การเรียน,การใช้ชีวิต) | กฎหมายญี่ปุ่น - Sathyasaith

#CI1: What is Innovation? : นวัตกรรมคืออะไร โดยศศิมา สุขสว่าง

การพัฒนานวัตกรรมในการทำงานฉบับสมบูรณ์ พลาดไม่ได้


การพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน
โดย ดร.อำนาจ วัดจินดา
วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน HROD \u0026 OKRs
โทร ติดต่อ 0917527312
Line ID : amvat2

การพัฒนานวัตกรรมในการทำงานฉบับสมบูรณ์ พลาดไม่ได้

นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563
18 19 สิงหาคม 2563
ในหัวข้อ \”นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ\” (Innovation of Development Administration for Overcoming The National Crisis) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 12 สาขา
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
1. คณะการจัดการการท่องเที่ยว ในหัวข้อ “Tourism and Hospitality Innovation”
2. คณะสถิติประยุกต์ ในหัวข้อ “นวัตกรรการจับทุจริตด้วยวิทยาการข้อมูล”
3. คณะพัฒนาเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางเศรษฐศาสาตร์เพื่อฝ่าวิกฤตประเทศ”
4. คณะการบริหารการพัฒนาสังคม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษาและความยากจน”
5. คณะนิติศาสตร์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางกฎหมาย : ทิศทางที่ต้องตัดสินใจ”
6. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน”

See also  วัดถ้ำตอง สถานปฏิบัติธรรมถ้ำตอง บ้านแปะ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ Wat Tham Thong Monastery | Meditation | ปฏิบัติธรรม เชียงใหม่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563
1. คณะภาษาและการสื่อสาร ในหัวข้อ “บทบาทของภาษากับการฝ่าวิกฤตประเทศ”
2. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ในหัวข้อ “การสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขวิกฤตของชาติ”
3. วิทยาลัยนานาชาติ ในหัวข้อ “Management for innovation of developement admisnitration for overcoming the national crisis”
4. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ”
5. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”
6. คณะบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศไทย”

นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตำนานคัมแบ็ค! สำนักรถแต่งระดับโลก Ralliart หวนคืนสนาม!!!! EP.76 | What the fast (WTF)


หลังจากที่เฮียลงรูปคู่เสื้อ RALLIART ใน IG มีคนทักมาถามเฮียเยอะว่า เห้ย! มันคืออะไรเฮีย มันจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้เฮียได้รับเกียรติให้มาดูเปิดตัวรถ Mitsubishi RALLIART หลังห่างหายมา 10 ปี บอกเลยแค่เริ่มต้นก็อลังการแล้ว ใครสายลุย สายแต่ง สายสปอร์ต เฮียบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาด!
MITSUBISHI RALLIART ปลุกตำนานที่ยิ่งใหญ่ให้กลับมาอีกครั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2Zns5Ki
แล้วพบกับ RALLIART ตัวจริงได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชิ และงาน MOTOR EXPO 112 ธันวาคม 2564
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะ 🙂
คลิก : https://www.youtube.com/c/djpetjah/
ติดตามช่องทางอื่น ของเฮียที่นี่ !!
Instagram : https://www.instagram.com/djpetjah/
Facebook : https://www.facebook.com/Djpetjah148037605886705/
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวีดีโอ Youtube
โทร : 0204857059
Email : [email protected]
Powered by AnyMind Group
RALLIART MitsubishiMotorsThailand djpetjah รถแต่งระดับโลก ดีเจเพชรจ้า Whatthefast วอทเดอะฟาส

ตำนานคัมแบ็ค! สำนักรถแต่งระดับโลก Ralliart หวนคืนสนาม!!!! EP.76 | What the fast (WTF)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

12 thoughts on “Creative Thinking Skills Techniques – The Five Whys | การ พัฒนา นวัตกรรม”

 1. 632973 108586I truly appreciate this post. Ive been searching all more than for this! Thank goodness I found it on Bing. Youve made my day! Thank you once again.. 515176

  Reply
 2. 442728 387662This style is steller! You surely know how to maintain a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own weblog (properly, almostHaHa!) Wonderful job. I genuinely enjoyed what you had to say, and much more than that, how you presented it. Too cool! 362876

  Reply
 3. 713317 955095It is really a nice and beneficial piece of info. Im glad which you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. 949658

  Reply
 4. 442244 484789Nice read, I just passed this onto a colleague who was performing some research on that. And he in fact bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 116813

  Reply
 5. 97725 787151magnificent post, quite informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You need to continue your writing. Im confident, youve an excellent readers base already! 249242

  Reply
 6. 62698 187348I like the valuable info you offer inside your articles. Ill bookmark your weblog and check once more here regularly. Im quite certain I will learn plenty of new stuff appropriate here! Excellent luck for the next! 913008

  Reply

Leave a Comment