EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด | ร่วมลงทุน | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อEP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด | ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเงินอัพเดททุกวันที่นี่

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อEP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด

EP7  สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด
EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงยอดนิยมอื่นๆที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร่วมลงทุน

EP นี้ฉันคิดว่าเป็นตอนที่สำคัญที่สุด ให้เราตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในกองทุนรวมนี้ 1 กองทุน ฉันคิดว่าก่อนหน้านี้ฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับ Fact Sheet อย่างคร่าวๆ ใช่ไหม นั่นเป็นเอกสารที่สำคัญมากที่จะแจ้งให้เราทราบว่ากองทุนที่เราจะนำเงินไปลงทุนอย่างไรเขามีนโยบายการลงทุนอย่างไรค่าธรรมเนียมคืออะไรดังนั้นวันนี้ฉันจะเชิญทุกคนมาสอน ว่าเราต้องอ่านข้อมูลที่ไหนและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร? Fund Fact Sheet เป็นหนังสือชี้ชวนสรุป ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทุนรวม ทุกกองทุนรวมที่ขายในตลาดจะมี Fund Fact Sheet สำหรับทุกกองทุน 1. นโยบายการลงทุน / ประเภทกองทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทใด? กลยุทธ์การลงทุนของคุณคืออะไร? กลยุทธ์การลงทุนมีสองประเภท Active คือกองทุนที่พยายามจะคืนกำไรให้เอาชนะ Scorecard Passive เป็นกองทุนที่พยายามให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด 2. ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมมีตั้งแต่ 1 ถึง 8 โดยระดับ 1 มีความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงระดับ 8 มีความเสี่ยงสูงมาก เช่น หากผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ระดับ 4 แสดงว่าสามารถลงทุนในกองทุนที่มีคะแนน 1 – 4 และหากต้องการลงทุนด้วยระดับความเสี่ยง 5 หรือมากกว่า Go บ่งชี้ว่าพวกเขาจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยง 3.สัดส่วนการลงทุน จะบอกว่าเป็นกองทุนหุ้นหรือกองทุนตราสารหนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินในกองทุนทั้งหมดจะต้องซื้อในหุ้น 100% หรือหุ้นกู้ 100% เพราะกองทุนรวมเป็นเงินจำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดการ กองทุนจึงสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการจัดสรรเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งในหนังสือชี้ชวนนี้เอง เรามาดูกันว่านโยบายการลงทุนของกองทุนนี้เขาจะแบ่งสัดส่วนเงินของเราไปทำอะไรได้บ้าง นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก 4. ค่าธรรมเนียม ใน Fund Fact Sheet แจ้งค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดของกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่กองทุนนี้มี ซึ่งผู้ลงทุนอย่างเราควรรู้ไว้มาก เพราะค่าธรรมเนียม จะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนที่เราควรจะเป็นว่าผลตอบแทนของเรา จะออฟไลน์ไม่มากก็น้อย 4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Total Expense Ratio) คือค่าใช้จ่ายที่คำนวณเป็น % ต่อปีของ NAV ซึ่งจะคำนวณและหักออกทุกวันก่อนที่จะกลายเป็น NAV สำหรับการซื้อขาย ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนรวม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่ละกองจะอธิบายว่าตอนนี้เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าไหร่และเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่ ค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขาย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่านายหน้า) จะถูกรวมเข้ากับ NAV เพื่อสร้างราคาเสนอซื้อ + เสนอขาย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End-Fee) ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน (Back-End-Fee) ส่งตามชื่อ ค่าธรรมเนียม 2 นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องซื้อหรือขายกองทุนรวมเท่านั้น 5. ผลงานที่ผ่านมา วันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการตัดสินใจลงทุนในกองเงิน ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนจะมีผลงานของกองทุนในอดีตให้เราดูเปรียบเทียบ เขาจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ว่าจะสูงหรือต่ำกว่า? อาจมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 ​​เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับอายุกองทุนรวม ผมต้องขอย้ำกับเพื่อนๆ ที่นี่อีกครั้งว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถทำได้ในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันผลตอบแทนที่เราจะได้รับในอนาคต เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณา 6. ข้อมูล อื่นๆ จ่ายปันผล ช่วงโครงการ เวลาเปิดกองทุนไหม ? ผลตอบแทนเชิงลบสูงสุดที่เคยมีมา Max Drawdawn มูลค่าซื้อขั้นต่ำ และนี่คือวิธีการอ่าน Fund Fact Sheet ของกองทุนรวมที่ฉันคิดว่าทุกคนควรอ่าน ควรดูให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อกองเงินครับ 1. นโยบายการลงทุน / ประเภทกองทุน 2. ความเสี่ยง 3. อัตราส่วนการลงทุน 4. ค่าธรรมเนียม 5. ผลงานที่ผ่านมา 6. ข้อมูลอื่นๆ และจำ 6 ข้อนี้ไว้ให้ดี ในคลิปหน้าจะใช้ 6 เกณฑ์คัดกรองกองทุนที่เราจะเริ่มลงทุน #กองทุนรวม #หนังสือชี้ชวนกองทุนรวม #ลงทุนในกองทุนรวม #ลงทุน .

See also  บรรยายความรู้ประกันภัยรถยนต์ (ประกันภาคสมัครใจ) Ver.2020 | ประกันสังคม สมัครใจ
See also  [Update] หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ | การ สอน แบบ coaching - Sathyasaith

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงทุน.

#EP7 #สอนอาน #Fund #Fact #Sheet #กองทนรวม #พรอมสอนเลอกกองทนอานอยางละเอยด

See also  30 มิถุนายน 2560 | 30 มิถุนายน 2560

หนังสือชี้ชวนการลงทุน,fund fact sheet คืออะไร,fund fact sheet กองทุน,สอนดูกองทุน,เลือกกองทุนรวมอย่างไร,เลือกกองทุนรวม,เลือกกองทุน,ความเสี่ยงกองทุน,นโยบายการลงทุน,guru living,กองทุนรวม,ลงทุนกองทุนรวม,ซื้อกองทุนรวม,กองทุน,กองทุนรวม มือใหม่,กองทุนรวม guru living,กองทุนรวม 2021,ลงทุน,ลงทุนกองทุนรวม มือใหม่,ลงทุนกองทุนไหนดี,ลงทุนกองทุนอะไรดี,mutual funds,กองทุนรวม สอน,สอนกองทุนรวม,กองทุนรวมคืออะไร,วางแผนการเงิน,เก็บเงิน,หนังสือชี้ชวนกองทุนรวม,ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม,ค่าธรรมเนียมกองทุน

EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด

ร่วมลงทุน.

>>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

7 thoughts on “EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด | ร่วมลงทุน | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่”

  1. 770240 32435I was recommended this internet internet site by my cousin. Im not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks! 316498

    Reply
  2. 329386 517006Can I simply say exactly what a relief to get someone who actually knows what theyre dealing with on the internet. You truly know how to bring a difficulty to light and make it important. The diet need to see this and fully grasp this side on the story. I cant believe youre not much more common because you undoubtedly hold the gift. 239210

    Reply
  3. 192012 255281Bereken zelf uw hypotheek. Hypotheek berekenen? Maak snel een indicatieve berekening van het maximale leenbedrag van uw hypotheek. 110858

    Reply

Leave a Comment