Global Financial Crisis and the Government’s Role to Maintain the Economic Stability | การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Global Financial Crisis and the Government’s Role to Maintain the Economic Stability


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

A short video explaining about financial crisis that happened in US, Europe, and Asia, also the government’s role to maintain the economic stability as one of the preventive action for greater financial crisis globally.
Produced and directed by:
Angelia Restu Yuliani
Deladwita Suyoso
Dien Duano
Special thanks to Yola

See also  [NEW] | กฎหมายต่างประเทศ - Sathyasaith

Global Financial Crisis and the Government’s Role to Maintain the Economic Stability

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ


เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ตอนเงินเฟ้อ เงินฝืด


รับทำสื่อการสอน (วิดีโอ) สนใจติดต่อ 0849877067

เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ตอนเงินเฟ้อ เงินฝืด

นโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตอนที่ 1 – เศรษฐศาสตร์ ม.5 EP30


See also  เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น | เทคโนโลยี ท้องถิ่น และ เทคโนโลยี นํา เข้า

อ.ปรินทร์ ทองเผือก
นโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตอนที่ 1 เศรษฐศาสตร์ ม.5 EP30
หน่วยการเรียนรู้ : 10. นโยบายการเงินการคลัง กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ส 3.2 ม.46/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
บทบาทนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้าน
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และการใช้จ่ายของรัฐ
แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน
ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน
ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น GDP, GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง

นโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตอนที่ 1 - เศรษฐศาสตร์ ม.5 EP30

BOT Symposium 2018 : มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน


มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
วิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่า ความ “ไร้” เสถียรภาพในภาคการเงินสามารถนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงและยืดเยื้อ การเน้นดูแลเสถียรภาพด้านราคาจึงอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน…
คำถามที่สำคัญ คือ แนวทางในการดำเนินนโยบายการเงินควรปรับเปลี่ยนอย่างไร?
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2MpfldT
และร่วมหาคำตอบทั้งหมดได้ในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 (BOT Symposium 2018)
📌 24 25 กันยายน 2561
⏰ 8.30 16.30 น.
🏢 Centara Grand at Central World
สำรองที่นั่งได้แล้วที่ www.bot.or.th/BOTSymposium2018
ตั้งแต่วันนี้ 14 ก.ย. เท่านั้นนะครับ
แบงก์ชาติ สัมมนาวิชาการ2561 BOTSymposium2018 Money Finance CentralBanking

See also  라이트사이드스윙, 라이브골프레슨,다운스윙 왼쪽힙을 고정해라!! | rss란

Pause
2:07
Additional Visual Settings
Enter Watch And ScrollClick to enlarge Unmute

BOT Symposium 2018 : มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

2 thoughts on “Global Financial Crisis and the Government’s Role to Maintain the Economic Stability | การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ”

  1. 305630 249024Im not that a lot of a internet reader to be honest but your blogs genuinely good, maintain it up! Ill go ahead and bookmark your site to come back down the road. Cheers 624794

    Reply

Leave a Comment