Home » ‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization' | ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization' | ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

by Hanh Nguyen

‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization' | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย : https://sathyasaith.org/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา.

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาอันดับต้นๆ ของโลก รากฐานของความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของประเทศ ความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันขาด “การมองเห็น” ที่ครอบคลุมต่อเด็กทุกคนที่ประสบปัญหา และขาดเครื่องมือเชื่อมโยงความร่วมมือ ทำความรู้จักกับเครื่องมือของกองทุนความเท่าเทียมทางการศึกษา (NESDB) ซึ่งได้พัฒนาระบบ Data Visualization ชื่อ ‘iSEE’ โดยใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกับข้อมูลเพื่อฉายภาพปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการศึกษาให้เข้าถึงได้ง่าย . ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดและขยายการเชื่อมโยงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ.

‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization' ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization'

‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization'


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: sathyasaith.org.

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#iSEE #มองเหนความเหลอลำการศกษาไทยดวย #39Data #Visualization39.

Techsauce,Techsauce Thailand,Techsauce Media,Business,Innovation,Tech Conference,News,Growth,Startup,Business Innovation,Technology,Business Technology,Digital,Disruption,AI,Robot,iSEE,Data Visualization,กสศ.

‘iSEE’ มองเห็นความเหลื่อล้ำการศึกษาไทยด้วย 'Data Visualization'

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา.

เราหวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

READ  นิทานเรื่อง มลพิษทางอากาศ | มลพิษทางอากาศการ์ตูน | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

related posts

Leave a Comment