Home » LINUX Operating System. What is TERMINAL? (Project for beginner) | 리눅스 심볼릭 링크

LINUX Operating System. What is TERMINAL? (Project for beginner) | 리눅스 심볼릭 링크

by Hanh Nguyen

LINUX Operating System. What is TERMINAL? (Project for beginner)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Want to find out about the terminal in the Linux operating system?
Then follow this Linux project for beginners.
Please subscribe to the channel.
Support the Channel https://donorbox.org/virtualassistantforlinux
===================================
Chapters:
00:00 cal
00:39 date
01:30 pwd
03:02 exit
03:05 navigate bash history using arrow keys
06:27 navigate left and right using arrow keys
07:17 mkdir
09:55 ls1
11:45 less
18:44 ls2
22:53 ls3
25:06 ls4
30:20 ls5
32:37 ls6
37:18 rm1
43:50 cd
52:55 complex relative paths
1:02:03 cd2
1:12:49 cd3
1:19:09 cd4
1:24:49 mv
1:30:21 cd5
1:34:56 ln1
1:39:27 ln2
1:52:57 file
1:55:27 cp2
1:59:00 cp1
2:02:56 echo to print simple strings
2:05:44 echo to display multiline messages
2:08:44 echo to display messages with escape sequences
2:16:15 ls and cd
2:23:15 cat
2:28:28 uniq
2:31:40 wc
2:34:22 grep
2:37:27 head and tail
2:40:44 echo
2:43:17 wildcard expansion
2:46:28 pathname expansion
2:48:13 tilde expansion
2:49:46 arithmetic expansion
2:56:04 brace expansion
3:00:33 parameter expansion
3:06:22 command substitution
3:10:46 escape characters
3:18:14 double quotes
3:19:36 single quotes
===================================
Credits:
Lane Schwartz
@ Geek’s Lesson
Video upgraded
Audio optimised

READ  💠24 ชั่วโมง👑ใน King Legacy 3ดาบมีอยู่จริง เหรอว่ะ! [EP:10] ᴴᴰ | เติมเกม roblox | ข้อมูลเกี่ยวกับเกมล่าสุด

LINUX Operating System. What is TERMINAL? (Project for beginner)

리눅스 하드 링크, 소프트 링크, hard link, symbolic link, i-node의 이해 양주종의 코딩스쿨 http://func.kr


▶ hard link VS symbolic(soft) link
리눅스 하드 링크 소프트 링크
hard link, symbolic link
inode의 이해
윈도우 바로가기 아이콘은 symbolic link입니다.
복사할 때와 하드 링크의 차이점을 공부해 봅니다.
컴퓨터 공학, 컴퓨터 과학 전공이라면 반드시 알아야 하는 개념입니다.
중요합니다.

더 많은 자료는 아래 네이버카페로 방문해 보세요.
양주종의 코딩스쿨 http://func.kr

리눅스는 재밌습니다.

리눅스 하드 링크, 소프트 링크,  hard link, symbolic link, i-node의 이해 양주종의 코딩스쿨 http://func.kr

[이것이 리눅스다] 4장. 리눅스 기본 명령어


※동영상 주요 학습 내용
시작과 종료
가상 콘솔
런 레벨(Runlevel)
자동 완성과 히스토리
에디터 사용
vi 기능 요약
도움말 사용법
리눅스 기본 명령어
사용자와 그룹
사용자와 그룹 관련 명령어
파일과 디렉터리의 소유와 허가권
링크
프로그램 설치를 위한 RPM
편리한 패키지 설치, YUM
파일의 압축과 묶기
파일 위치 검색
시스템 설정
CRON과 AT
네트워크 관련 필수 개념
중요한 네트워크 관련 명령어
네트워크 설정과 관련된 주요 파일
네트워크 보안을 위한 SELinux
파이프, 필터, 리다이렉션
프로세스, 데몬
서비스와 소켓
응급 복구
GRUB 부트로더
모듈의 개념과 커널 컴파일의 필요성
커널 컴파일(업그레이드)
“동영상 강의와 책으로, 리눅스 설치 후 한달 뒤에도 지우지 않고 쓸 것을 보장한다!”
그 동안 리눅스 설치만 해놓거나 설치부터 막혀서 포기했던 경험이 있는 학습자라면, 이번이 리눅스를 마스터할 마지막 기회다. 우재남 저자는 ‘초보자도 리눅스의 실무 기능을 막힘 없이 실습 가능하도록’ 17년간의 생생한 강의 경험을 책과 동영상에 담아냈다.
FTP 서버는 물론, NFS 서버, Samba 서버, DHCP 서버, 프록시 서버 등 실제 학생들이 어려워했던 네트워크 서버 실습 과정도 최대한 ‘현장의 눈높이에 맞춰, 현장의 목소리’를 담는 데 주력했다.
※다음에 해당하시는 분에게 추천드립니다.
리눅스를 처음 시작하는 학습자
리눅스 설치부터 막혀서 포기한 경험이 있는 학습자
리눅스 실무 기능을 익히길 바라는 초보자
※이 동영상은 한빛미디어 도서 『이것이 리눅스다』를 토대로 제작되었습니다.
▶ 도서 정보 : http://www.hanbit.co.kr/store/books/look.php?p_code=B2195555382
▶ Q\u0026A : https://cafe.naver.com/thisislinux

READ  ROV 10 อันดับฮีโร่ ที่ไม่มีใครหยุดได้ถ้าได้ถ้าไม่มีตัวจับใน ซีซั่น19 (Rov จัดอันดับ) | AbGamingZ | เพจrov | ข้อมูลเกี่ยวกับเกมล่าสุด

[이것이 리눅스다] 4장. 리눅스 기본 명령어

How to Create Symbolic Links to Save Space on an SSD


Retweet: http://clicktotweet.com/1Xpf2
Name: How to Create Symbolic Links to Save Space on a SSD
Description: This video shows how to use SymbolicLinker to save space on your solid state boot drive, by relocating files to a larger hard drive.
Download: http://www.macupdate.com/app/mac/10433/symboliclinker
Visit OSXDaily: http://www.osxdaily.com/
Follow OSXDaily on Twitter:
http://www.twitter.com/osxdaily
Follow Jeff on Twitter:
http://www.twitter.com/JeffBenjam
Like OSXDaily on Facebook:
http://www.facebook.com/osxdaily
About OSXDaily:
Founded in 2006 by a couple of lifelong Mac fans, OSXDaily chronicles important Apple news, helpful information, software, tips, tricks, reviews, and whatever else may be useful to Apple users. We cover the Mac, iPhone, iPad, Mac OS X, iOS, Apple TV, software updates, rumors, jailbreaking, and so much more.

How to Create Symbolic Links to Save Space on an SSD

Linux Essentials – Symbolic Links


In this episode of Linux Essentials, we take a look at symbolic links, aka \”symlinks\” aka \”soft links\”. In addition, a brief discussion on inodes is featured, as well as the difference between soft links and hard links.
LearnLinuxTV Links
🐧 Main site:
➡️ https://www.learnlinux.tv
🐧 LearnLinuxTV Community:
➡️ https://community.learnlinux.tv
Support LearnLinuxTV (commission earned)
📖 Check out my latest book, Mastering Ubuntu Server 3rd Edition. Covers Ubuntu 20.04!
➡️ http://ubuntuserverbook.com
🙌 Support me on Patreon and get early access to new content!
➡️ https://learnlinux.link/patron
☁️ Support LearnLinuxTV and get your own cloud server with Linode!
➡️ https://www.linode.com/learnlinuxtv
🛒 Affiliate store for Linux compatible hardware/accessories (commission earned):
➡️ https://learnlinux.link/amazon
💻 Check out the Tiny Pilot KVM for your Homelab (commission earned):
➡️ https://learnlinux.link/tinypilot
💻 Check out Shells.com to spin up your very own Linux or Windows desktop in the cloud (commission earned):
➡️ https://learnlinux.link/shells
About Me
🐦 Follow me on Twitter!
➡️ https://learnlinux.link/twitter
👨 More about me:
➡️ https://www.jaylacroix.com
➡️ https://www.learnlinux.tv/aboutme
Recommended evergreen videos:
💽 How to create a bootable flash drive for installing Linux
➡️ https://linux.video/flashusb
🐧 Understanding Linux permissions
➡️ https://linux.video/perms
🐧 OpenSSH Guide
➡️ https://linux.video/ssh
📖 LVM Deepdive:
➡️ https://linux.video/lvm
🔐 How to better secure OpenSSH:
➡️ https://linux.video/securessh
☁️ How to create a cloud Linux server with Linode:
➡️ https://learnlinux.link/createlinode
FAQ
🐧 Which distro do I use?
➡️ https://learnlinux.link/mydistro
💽 My recording gear (commissions earned):
➡️ https://learnlinux.link/recordingstuff
LinuxEssentials symlink CLI

READ  สอนซื้อผลมังกรถาวร ในมือถือ Lawabux ราคาถูก🔻:Roblox:Blox_Fruit | lawabux | ข้อมูลเกี่ยวกับเกมล่าสุด

Linux Essentials - Symbolic Links

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGames

related posts

Leave a Comment