Home » Live สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564" ครั้งที่ 2 | คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ ธีม การวิจัย

Live สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564" ครั้งที่ 2 | คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ ธีม การวิจัย

by Hanh Nguyen

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อLive สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564" ครั้งที่ 2?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

Live สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564" ครั้งที่ 2 | แบ่งปันความรู้การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อLive สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564" ครั้งที่ 2

Live สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564"  ครั้งที่ 2

Live สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564" ครั้งที่ 2


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561

ถ่ายทอดสด “วางรากฐานกฎหมายการศึกษา2564” ครั้งที่ 2 เคยสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป ผู้ช่วยครู สพฐ. รอบกรณีพิเศษ สอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน สอบผู้อำนวยการโรงเรียน สอบผู้อำนวยการเขต สอบอธิบดี สอบครูปกครองส่วนท้องถิ่น และดาวน์โหลดเอกสารฟรีที่กฎหมายครูรวมอยู่ด้วย ผู้ช่วยครู กทม. อัพเดทการใช้ข้อสอบ ปีการศึกษา 2564 สด “วางรากฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1” (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ) สด “วางรากฐานกฎหมายการศึกษา 2564” ครั้งที่ 2 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ) Live Live “วางรากฐานกฎหมายการศึกษา 2564” ครั้งที่ 3 (พระราชบัญญัติการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ) กฎหมายครู 2021 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ ปรับปรุง 2564 คลิปที่ 1 กฎหมายครู 2021 , พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 คลิปที่ 2 กฎหมายครู พ.ศ. 2564 พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 คลิปที่ 3 (จบ) (จรรยาบรรณครู) อ่าน เน้นย้ำ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คลิปที่ 1 อ่านและเน้น พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คลิป 2 อ่าน เน้นย้ำ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ฟังสบาย เน้น Imp ortant (คลิปเดียวจบ) อ่าน ย้ำ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2551 ย้ำฉบับสำคัญ ฟังง่าย (คลิปเดียวจบ) พรบ.พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2019 อัพเดทคลิป 1 ระเบียบย่อย เกี่ยวกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด ( พ.ร.บ. บังคับการศึกษา ลาออก ) ระเบียบการรับนักศึกษาไปทัศนศึกษา การลงโทษนักศึกษา ความผิดที่เห็นได้ชัดเจน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค หลักเกณฑ์การรักษาทรงผมของนักศึกษา) อ่านบทสรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 รวมทั้งคำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ เรื่องคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พระราชกฤษฎีกา. กฎการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 อ่านและฟังง่ายๆ คลิปเดียวจบ. ตอบข้อสอบครับ โรงเรียน. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุง 2564 คลิปที่ 1 เฉลยข้อสอบ battle State Administration Regulations 1991 Update 2021 คลิป 2 (จบ) อ่าน เน้น Administrative Practice Act 1996 (ปรับปรุง 2019) คลิป 1 อ่าน เน้น Administrative Practice Act 1996 (updated 2019) คลิป 2 จบพระราชกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารประเทศที่ดี พ.ศ. 2546 อ่านโดยเน้นที่พระราชบัญญัติความรับผิดต่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภายใต้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ คลิปการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร 1 การสอนวิทยาศาสตร์ หลักการของการจัดการเรียนรู้ คลิปเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 2 การเรียนรู้การเสริมแรงเชิงบวก เชิงลบ คลิปการลงโทษเชิงบวกและเชิงลบ 3 จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ Pavlov Watson Skinner Thorndike Sigmanfrey คลิป 4 จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิคการสอนของครู คลิปที่ 5 หลักการสอนแบบ CIPPA การสอนแบบนิรนัย การปฐมนิเทศ หมวก 6 ใบ ปรัชญาการศึกษา คลิป 6 ระบบสนับสนุนนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียน 6 แบบ คลิปที่ 7 การวิจัยในห้องเรียน ตัวแปรหลัก ตัวแปรตาม การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ คลิปเครื่องมือวัดและประเมินผล 8 จริยธรรมสำหรับครู กัลยาณมิตร 7 ธรรมะฆราวาส 4 ทศพิธาราธัม 10 วิธี 8 ทิศทาง 6 อคติ ๔ วัฒนธรรม จริยธรรม เนติธรรม สหธรรม ธรรมะ และมาตรฐานวิชาชีพครู (คลิปเดียวจบ) ฟรีที่กลุ่มเฟสบุ๊ค “ชวนอ่านหนังสือ”

READ  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 ||ความหมายของโครงงาน | ความ หมาย โครง งาน | UPDATE ข่าว เกี่ยวกับ ข้อมูล การเรียนรู้

READ  LoL Hongsonsuksa Open House Tournament 2018 DAY 5 | hongsonsuksa | UPDATE ข่าว เกี่ยวข้อง เรื่อง การเรียนรู้
READ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 4) | คำ สั่ง ประกัน คุณภาพ ภายใน 2561 | UPDATE หัวข้อ เกี่ยวกับ เรื่อง การวิจัย

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561.

#Live #สด #quotปพนฐานกฎหมายการศกษา #2564quot #ครงท

[vid_tags]

Live สด "ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564" ครั้งที่ 2

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561.

>>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

related posts

13 comments

Meo Meo 31/08/2021 - 16:37

ขอบคุณมากๆเลยครับ ได้ความรู้มากๆเลยครับ

Reply
Sarayut Jansom 31/08/2021 - 16:37

ขอบคุณครับ ผอ

Reply
Vivo 123 31/08/2021 - 16:37

อธิบายได้เข้าใจมากค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอพระเจ้าอวยพร 💕

Reply
Oh'yea Tee 31/08/2021 - 16:37

ขอบคุณมากๆ ครับ อธิบายได้ดีมากครับ

Reply
Maji Phanchanok 31/08/2021 - 16:37

🙏🏻

Reply
KruKASET.Phayao 31/08/2021 - 16:37

สอนได้ความรู้มากๆเลยค่ะ เข้าใจมากอธิบายชัดทุกประเด็น ดีกว่าที่ไปเสียตังอีกค่ะ

Reply
ยูมิ แมวสีเปรอะ 31/08/2021 - 16:37

ติวดีกว่าที่หนูไปเสียงตังเข้ากลุ่มอีกค่ะ…มีการเน้นย้ำ ทำให้จำได้ดีค่ะ…ขอบพระคุณมากๆค่ะ

Reply
โอเปคหล่อ ซะที่ไหน 31/08/2021 - 16:37

ขอบคุณ ผอ คะ ติวเข้าใจดีคะ

Reply
Narinthip Kakanpim 31/08/2021 - 16:37

ขอบคุณคะ

Reply
Teerawut Kammean 31/08/2021 - 16:37

ขอบคุณค่ะติดตามแล้วครับ แต่เสียงหายใจ ผอ.ดังทุกคลิปเลยค่ะ

Reply
pannaporn pansuang 31/08/2021 - 16:37

ขอบพระคุณค่ะ

Reply
วันชัย ยอดพิโรจน์ 31/08/2021 - 16:37

ขอบพระคุณครับ ผอ.ครับ

Reply
จ่า จิบ 31/08/2021 - 16:37

ขอบคุณครับอาจารย์

Reply

Leave a Comment