[NEW] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | กาญจนา เงารังษี – Sathyasaith

กาญจนา เงารังษี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

          ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ โควิด-19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ (FROM COVID-19 TO DEVELOPMENT OF INNOVATION FOR PERSON WITH DISABILITIES) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พท.)และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 72 แห่ง 
           โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคนพิการ พร้อมกับ สถาบันการศึกษา 72 แห่ง อีกทั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ได้ร่วมพิธีรับมอบธงเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14  โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ในปีต่อไป
           กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้  ผศ.ดร.ช่อเพชร พานระลึก ,ดร.ศิโรดม เสือคล้าย และดร.กีรติ สัทธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “อาชีพที่ใช่หลังโควิด-19” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13   ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : NCPD2021 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

Table of Contents

[NEW] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | กาญจนา เงารังษี – Sathyasaith

          ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ โควิด-19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ (FROM COVID-19 TO DEVELOPMENT OF INNOVATION FOR PERSON WITH DISABILITIES) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พท.)และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 72 แห่ง 
           โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคนพิการ พร้อมกับ สถาบันการศึกษา 72 แห่ง อีกทั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ได้ร่วมพิธีรับมอบธงเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14  โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ในปีต่อไป
           กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้  ผศ.ดร.ช่อเพชร พานระลึก ,ดร.ศิโรดม เสือคล้าย และดร.กีรติ สัทธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “อาชีพที่ใช่หลังโควิด-19” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13   ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : NCPD2021 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 


001231 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร EP.2


See also  ต้องแบบนี้สุดๆไปเลย บ้านสวนหลังน้อยๆนี้ 100,000 บาท | สวน เกษตร หลัง บ้าน

บรรยายสอน ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

001231 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร EP.2

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี บรรยายพิเศษถึง มมร.อส.


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี บรรยายพิเศษถึง มมร.อส.

การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ๑


นิสิตปริญญาโท บริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

See also  [NEW] ตะลุยเที่ยวให้บันเทิง ซอยวัดร่ำเปิง เชียงใหม่ - | วัด ร่ำ เปิง ต โป ทา ราม - Sathyasaith

การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ๑

001352 บรรยายเปิดรายวิชา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร


001352 บรรยายเปิดรายวิชา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

แจ่มนภาลำเพลิน


บันทึกการแสดงสดลำเพลิน แจ่มนภา เพชรพลาญชัย ณ บ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เดือน สิงหาคม 2558

แจ่มนภาลำเพลิน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ กาญจนา เงารังษี

4 thoughts on “[NEW] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | กาญจนา เงารังษี – Sathyasaith”

  1. 649687 424944Oh my goodness! an remarkable write-up dude. Numerous thanks Even so My business is experiencing trouble with ur rss . Do not know why Struggle to sign up to it. Can there be everyone finding identical rss dilemma? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 505104

    Reply
  2. 547393 876501appreciate the effort you put into obtaining us this details. Was looking on google and discovered your post randomly. 422144

    Reply

Leave a Comment