[NEW] เหยียดในเหยียด: คำที่เคยแปลว่าสามัญชนที่กลายมาเป็นคำ “เลวๆ” | europe แปล ว่า – Sathyasaith

europe แปล ว่า: คุณกำลังดูกระทู้

ในสังคมที่เชื่อมโยงชนชั้นทางสังคมกับระดับการศึกษา รสนิยม และศีลธรรม ความยากลำบากประการหนึ่งของการเป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่ได้มีสถานะพิเศษในสังคม ไม่ใช่ชนชั้นปกครองหรือนักบวช ก็คือการถูกเหยียดหรือดูแคลน โดนหาว่าโง่บ้าง (เช่น ขาดความรู้ ไม่พร้อมมีประชาธิปไตย) โดนหาว่ามีรสนิยม “ตลาด” บ้าง หรือไม่ก็ถูกมองว่าแบ่งแยกคนดี-ชั่วไม่ออก ต้องให้คนดีเข้ามานำทางและปกครอง

วิวัฒนาการของคำที่ปัจจุบันมีความหมายเชิงลบในภาษาอังกฤษจำนวนไม่น้อยก็สะท้อนความเหยียดชนชั้นคล้ายๆ กันนี้ได้อย่างเป็นดี

สัปดาห์นี้ เราจะไปดูกันว่ามีคำอะไรในภาษาอังกฤษบ้างที่เคยหมายถึงสามัญชนคนธรรมดาก่อนจะมามีความหมายเชิงลบในปัจจุบัน

Villain – ตัวร้าย

หลายคนเห็นคำนี้แล้วอาจนึกถึงคำว่า villa ที่แปลว่า หมู่บ้าน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอันที่จริงแล้ว สองคำนี้เป็นญาติกันนั่นเอง

คำว่า villain มาจากคำว่า villanus ในภาษาละติน ซึ่งมาจากคำว่า villa ในภาษาละตินที่แปลว่า ฟาร์มหรือบ้านในชนบท อีกที ในสมัยนั้นคำนี้หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฟาร์ม คนที่ทำงานในสวนในไร่ คล้ายกับคำว่า villager

แต่ด้วยคนทำไร่ทำสวนมักเป็นสามัญชนคนธรรมดา ไม่รู้จักมารยาทชั้นสูงแบบพวกผู้ลากมากดี พวกที่เกิดในชนชั้นมีอันจะกินก็เลยเริ่มใช้คำนี้ในความหมายว่า คนไร้มารยาทหรือขาดการขัดเกลา

พอคนเริ่มโยงมารยาทกับการศึกษาเข้ากับระดับศีลธรรม เชื่อกันว่าผู้มีกิริยามารยาทงามคือคนดี พวกชาวบ้านสามัญชนที่อาจมีกิริยาเด๋อด๋าเซ่อซ่าจึงถูกมองว่าเป็นพวกต่ำช้าหรือคนถ่อย คำว่า villain จึงกลายมาใช้หมายถึง คนร้าย อาชญากร และกลายมาเป็นตัวร้ายในเรื่องแต่งแบบ ทศกัณฑ์ โจ๊กเกอร์ หรือ ธานอส นั่นเอง

ทั้งนี้ เราจะใช้คำนี้ในความหมาย คนที่รับบทร้ายในชีวิตจริงก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น I refuse to be the villain in the story. He already wanted to break up with you before he came to me. ก็จะหมายถึง อย่ามายัดเยียดบทตัวร้ายให้ฉันนะ เขาอยากจะเลิกกับหล่อนอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเขามาคบฉัน

Vulgar – หยาบโลน ต่ำช้า

ในปัจจุบันนี้ หากใครมาบรรยายเราว่าเป็นคนที่มีลักษณะ vulgar ก็คงจะชวนให้เลือดขึ้นหน้าไม่น้อย เพราะนับว่ากำลังถูกบริพาษว่าเป็นคนหยาบช้าไร้มารยาท แต่อันที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้มีความหมายเช่นนี้มาแต่เดิม

คำว่า vulgar มาจากคำว่า vulgaris ในภาษาละติน หมายถึง “ที่เป็นของสามัญชนคนธรรมดาหรือสาธารณชน” หรือ ธรรมดาสามัญ และมาจากคำว่า vulgus ในภาษาละติน หมายถึง สามัญชนคนทั่วไป ฝูงชน อีกทอดหนึ่ง (เป็นญาติกับคำว่า divulge ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า เปิดเผย มาจาก dis- ที่หมายถึง กระจาย รวมกับ vulgare ที่แปลว่า ป่าวประกาศหรือทำให้เป็นของสาธารณะ รวมกันได้ความหมายทำนองว่า เผยให้ทราบโดยทั่วกัน)

คำนี้ยังพบใช้ในความหมายในเชิงว่าเกี่ยวกับสามัญชนหรือเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญได้บ้าง ในวลีเช่น vulgar Latin หมายถึง ภาษาละตินที่ชาวบ้านร้านตลาดใช้ ไม่ใช่แบบที่นับว่ามีการศึกษา หรือ vulgar fraction ซึ่งเป็นอีกชื่อของ common fraction หมายถึง เศษส่วนสามัญ นั่นเอง

แต่ก็อีกเช่นเคย สามัญชนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็มักถูกมองว่า ขาดการขัดเกลา ต่ำช้า ความหมายของคำว่า vulgar จึงค่อยๆ เปลี่ยนไปในเชิงลบ และกลายมาหมายถึง ไร้สกุลรุนช่อง ไร้รสนิยม ต่ำทราม หยาบโลน เช่น vulgar language ก็จะหมายถึง คำหยาบคาย ส่วน vulgar behavior ก็คือ กิริยาเลวทราม นั่นเอง

Peasant ไพร่

คำนี้สืบสาวกลับไปได้ถึงคำว่า pagus ในภาษาละติน หมายถึง เขตชนบท ก่อนจะผ่านภาษาฝรั่งเศสเข้ามากลายเป็นคำว่า peasant ที่ใช้หมายถึง คนชนบทหรือชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาให้กับเจ้าขุนมูลนายในระบบฟิวดัลในยุโรปยุคกลาง

แน่นอนว่าชาวบ้านหรือไพร่ที่ทำไร่ไถนาส่งส่วยให้เจ้าขุนมูลนายทั้งหลายนี้ ย่อมถูกมองว่าไม่มีกิริยามารยาทอย่างผู้ดี ขาดการศึกษาและการขัดเกลา จึงถูกนำมาใช้ในความหมายว่า โง่เขลา ขาดการศึกษา ชั้นต่ำ คล้ายๆ กับคำว่า ไพร่ ในภาษาไทยนั่นเอง ตัวอย่าง I will not associate myself with a peasant such as you. ก็จะหมายถึง ฉันไม่เอากระเบื้องไปลู่ทอง ลงไปเกลือกกลั้วกับไพร่อย่างแกหรอกนะ

(อันที่จริงแล้วคำว่า pagus ยังเป็นที่มาของคำว่า pagan ที่แปลว่า พวกนอกรีตหรือพวกถือศาสนาธรรมชาติ ด้วย ว่ากันว่าเป็นเพราะสมัยที่คริสต์ศาสนาเริ่มแผ่ขยายอิทธิพล ชาวบ้านตามชนบทจำนวนไม่น้อยยังคงนับถือเทพเจ้าเดิมของตน คำที่แปลว่า ชาวบ้านสามัญชน จึงกลายมาหมายถึง นอกรีต ด้วย)

Plebeian – ไพร่

อีกคำที่มีชะตากรรมคล้ายคำว่า peasant คือคำว่า plebeian ซึ่งสืบสาวกลับไปได้ถึงคำว่า plebs ในภาษาละติน เป็นคำที่ชาวโรมันใช้เรียกประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในชนชั้นปกครอง

แต่ด้วยความเหยียดชนชั้นที่ฝังรากลึกในกมลสันดานของมวลมนุษยชาติ คำที่หมายถึงประชาชนทั่วไปจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความด้อยการศึกษา ไม่มีชาติตระกูล ไร้รสนิยม และนำมาใช้ในความหมายคล้ายคำว่า ไพร่ ในภาษาไทย ตัวอย่างเช่น ถ้าจะดูถูกคนคนหนึ่งว่าไร้รสนิยม ชอบของเกร่อๆ ก็อาจจะพูดว่า He is a man of plebeian tastes. เป็นต้น

คำนี้จะใช้เป็นคำนามก็ได้ เช่น A millionaire like him wouldn’t mingle with plebeians like us. ก็จะหมายความว่า เศรษฐีอย่างเขาไม่มาเกลือกกลั้วคลุกคลีกับคนไพร่ๆ อย่างเราหรอก ในกรณีนี้ จะพูดเหลือแค่ plebs เฉยๆ ก็ได้เช่นเดียวกัน (… plebs like us.)

Lewd – ลามก ถ่อย

ก่อนที่คำว่า lewd (ชาวอังกฤษออกเสียงคล้าย ลยูด ส่วนชาวอเมริกันออกเสียงว่า ลูด) จะมามีความหมายว่า ทะลึ่งลามก หยาบโลน อย่างเช่นทุกวันนี้ อันที่จริงแล้วเป็นคำที่ใช้หมายถึง ฆราวาส หรือปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชมาก่อน เพราะคำนี้มาจากคำว่า laicus ในภาษาละติน ที่แปลว่า ของฆราวาสหรือคนธรรมดา ซึ่งโยงกลับไปได้ถึงคำว่า laos ในภาษากรีกที่แปลว่า ประชาชน

ก่อนไปต่อขอแวะข้างทางสักนิด คำว่า laicus นี้ยังเป็นที่มาของว่า lay ที่แปลว่า ของฆราวาสหรือคนธรรมดา หรือของผู้ที่ไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางอีกด้วย (แบบในคำว่า layman ที่หมายถึง ฆราวาสหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการเฉพาะทาง) อีกทั้งยังไปโยงกับชื่อ Nicholas ซึ่งมาจาก nike ที่แปลว่า ชัยชนะ (เหมือนชื่อเทพีแห่งชัยชนะของกรีกที่นำมาตั้งเป็นยี่ห้อรองเท้า) มารวมกับ laos ที่เป็นที่มาของคำว่า laicus อีกที แปลความหมายรวมได้ว่า ชัยชนะของปวงชน นั่นเอง

See also  04 화면제어 및 창모드-전체화면모드 | 창모드 명령어

กลับมาที่คำว่า lewd กันต่อ เนื่องจากคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักบวชมักถูกมองว่าเป็นพวกไม่มีการศึกษา จิตใจขาดการขัดเกลา คำนี้จึงเริ่มค่อยๆ เปลี่ยนไปมีความหมายเชิงลบมากขึ้น เริ่มจากหมายถึง ไร้การศึกษา ไปท้ายที่สุดหมายถึง หยาบช้า เลวทราม เต็มไปด้วยราคะ ทะลึ่งลามก อย่างในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น มุกตลกทะลึ่ง มุกใต้สะดือเราก็อาจเรียกว่า lewd jokes หรือพฤติกรรมฉวยโอกาสเที่ยวล้วงอวัยวะชาวบ้านในช่วงสงกรานต์ ก็อาจเรียก lewd behavior เป็นต้น

 

บรรณานุกรม

 • http://www.etymonline.com/

 • Ayto, John.

  . 2

  nd

  ed. A&C Black: London, 2008.

 • Cresswell, Julia.

  . OUP: New York, 2009.

 • Funk, Wilfred.

  . Gramercy Books: New York, 2008.

 • Hoad. T. F. (Ed.).

  . OUP: Oxford, 2003.

 • Oxford Advanced Learners’ Dictionary

 • Shipley, Joseph T.

  . John Hopkins University Press: Maryland, 1984.

 • Skeat, Walter.

  . Forgotten Book: NY, 2012.

 • . Merriam-Webster, 1991.

Tags: , ,

Tags:

[Update] คาร์ลอส (kha lot) แปลว่า | europe แปล ว่า – Sathyasaith

Now, I became a psychologist to help mitigate human suffering, and for the past 10 years, my target has been the suffering caused by PTSD,

A month from now we’re not just gonna be Carlos and Gaby.

Andrew ran over Carlos ‘ mother and told no one. How is that different?

Not to pry, but when you said Carlos took you to St. Barths.

because if you think I’m gonna let you drag Carlos off to Europe, you’re nuts.

I just wanna say how much I appreciate you not telling Carlos about me running over his mom.

When we first moved here, carlos was working round the clock, and he would come home and

which is something he couldn’t even do with his own children.

Last week the Secretary General of Agriculture and Food, Carlos Cabanas, highlighted in an act that cava has

You tell edie britt just because carlos dumped her, doesn’t mean she has to go around

I didn’t tell Carlos because I knew I was the best person for the job

So if I go there tomorrow and ask Carlos that same question… he would give me the same answer?

his business, and you’re the only friend I have who knows this stuff.

Okay, Carlos is away, and I need some help with

I mean, I simply asked her if Carlos sent me the flowers, and she refused to show me the order slip.

We’re gonna be us again– the old carlos and gaby.

But it’s the place where Carlos and Kiera were going.

Notice

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning

.

By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use
of cookies.

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning

Opt-Out of the sale of personal information

We won’t sell your personal information to inform the ads you see. You may still see interest-based ads if your
information is sold by other companies or was sold previously.


ประวัติศาสตร์โลก 1,000,000 ปี จบในคลิปเดียว! | Point of View


อ้างอิง
\”The 50 key dates of world history\”. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/site/nccmnhistory/the50keydatesofworldhistory [ม.ป.ป.] สืบค้น 11 กรกฎาคม 2563.
\”World History\” . [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.wdl.org/en/sets/worldhistory/timeline/ [ม.ป.ป.] สืบค้น 11 กรกฎาคม 2563.
\”World History\” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.infoplease.com/history/world [2017] สืบค้น 11 กรกฎาคม 2563.
Howard, Jenny.” Plague, explained “.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.nationalgeographic.com/science/healthandhumanbody/humandiseases/theplague/ [ม.ป.ป.] สืบค้น 11 กุมภาพันธ์ 2563.
แสส, อีริค. ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง. กรุงเทพ: abook, 2561.
แฮรารี, ยูวัล โนอาห์. เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ. กรุงเทพ: ยิปซีกรุ๊ป, 2561.
กู๊ดริช, คาร์ริงตัน. ประวัติศาสตร์จีน. กรุงเทพ: เคล็ดไทย, 2553.
บราเซียร์, คริส. คู่มือศึกษาประวัติศาสตร์โลก ฉบับไม่งี่เง่า. กรุงเทพ: คบไฟ, 2550.
ยศไกร ส. ตันสกุล. สงครามในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ยุคเซ็นโกคุ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพ: รู้รอบ พับลิชิ่ง, 2562.
วีรชัย โชคมุกดา. ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ฉบับสร้างชาติ. กรุงเทพ: ยิปซี, 2554.
อนันตชัย จินดาวัฒน์. ประวัติศาสตร์โลก ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ: ยิปซีกรุ๊ป, 2554.

ติดต่องาน : [email protected] (งานเท่านั้น)
ทางไปซื้อสติกเกอร์ line http://line.me/S/sticker/1193089 และ https://line.me/S/sticker/1530409
ทางไปซื้อ วรรณคดีไทยไดเจสต์ http://godaypoets.com/thaidigest
ติดตามคลิปอื่นๆ ที่ http://www.youtube.com/c/PointofView
ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่
https://www.facebook.com/pointoofview/
twitter @pointoofview
tiktok @Pointoofview
หรือ
IG Point_of_view_th

ฟัง นิทานไทย วรรณคดีไทย สนุกๆ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqt6BlTNYnWUtrSsqOEiTjxVsJH_WBJl
ฟังเรื่องเกี่ยวกับ รามเกียรติ์ รามายณะ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqt6BlTNYnXfrgoQ5GVLgbjpzgOWplHi
0:00 เล่าทำไม?
1:52 ยุคก่อนประวัติศาสตร์
3:37 ยุคโบราณ
10:19 ยุคกลาง
14:24 ยุคใหม่
24:30 สงครามโลกครั้งที่ 1
25:59 สงครามเย็น
27:22 ยุคปัจจุบัน
31:06 พูดคุย
Help us caption \u0026 translate this video!
https://amara.org/v/C2tcz/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ประวัติศาสตร์โลก 1,000,000 ปี จบในคลิปเดียว! | Point of View

วาสนาอาละวาด: วัฒนธรรมล่วงละเมิดทางเพศในการเมืองจีนสมัยใหม่


สมัครเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนได้ที่นี่ครับ https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join
สำหรับสมาชิกรายเดือน จะมีคลิปพิเศษมาให้ดูกันเรื่อยๆ รอชมกันได้เลย!
สำหรับผู้สนับสนุนรายครั้ง สามารถสนับสนุนเราได้ที่ กสิกรไทย 0698975539
ขอบพระคุณมากครับ

วาสนาอาละวาด: วัฒนธรรมล่วงละเมิดทางเพศในการเมืองจีนสมัยใหม่

パリ🇫🇷 冬を迎えるParisの街、巨大な🎄ツリー「Galeries Lafayette」、クリスマスマーケット「Jardin des Tuileries」、光煌めく「Champs-Élysées 」


vol.076《Parisでお散歩 🇫🇷 》
ご視聴ありがとうございます。
冬を迎えるParisの街、巨大な🎄ツリー「Galeries Lafayette(ギャラリーラファイエット)」、クリスマスマーケット「Jardin des Tuileries (チュイルリー公園)」、光煌めく「ChampsÉlysées(シャンゼリゼ通り) 」をお送りいたします。
明日も良い日になります様に!
vol.076《Walking in Paris 🇫🇷 》
Thank you for watching.
Here’s a city of Paris in winter, with a giant 🎄 tree at Galeries Lafayette, a Christmas market at Jardin des Tuileries, and the glittering lights of ChampsÉlysées.
Wishing you a good day tomorrow!

気楽にコメント💬 、楽しんで頂けたら👍 、そして次回に興味を持っていただけたら是非「🔔 チャンネル登録」どうぞよろしくお願いします!
Feel free to comment💬, if you enjoy it👍, and if you are interested in the next installment, please subscribe to the channel 🔔!
束の間だけでも穏やかな気分になっていただけたら幸いです。
早くコロナが収束し世界中の人々の生活が元に戻りますように。

👇チャンネル登録URL
http://www.youtube.com/channel/UC3RgYKSce2g9fG39v8AxH3Q?sub_confirmation=1

ちなみに情報につきましては編集日と配信日が異なる為、不備があった場合はご容赦頂ければ幸甚です。
As for the information, the date of editing and the date of distribution are different, so please forgive me if there are any inaccuracies.
※誤情報、間違い等あればご容赦ください。
I’m sorry if there is any misinformation or mistakes.
是非、ご指摘宜しくお願いします。訂正できるものは訂正致します。
Please let me know if there are any errors. I will correct what I can.

BGM:
【MUSIC1】Opening
Item URL: https://audiojungle.net/item/paris/3844348
Item ID: 3844348
Item Purchase Code: b5a80f0e2023402091e4665430fc64d9
Purchase Date: 20200525 21:53:03 UTC

■■ エンディング曲「パリの空も」
 作曲·演奏: のぶみ Music by Nobumi ©2021Nobumi ■■
You Tube: Nobumi.keyhamo
https://www.youtube.com/channel/UCzsyrvNwdIfL2mTKwRPI2w/featured

パリ パリ生活 フランス生活 パリvlog パリ観光 Paris France パリ散歩 パリ旅行 動画ブログ 海外生活 パリ 散歩 Galeries Lafayette Jardin des Tuileries ChampsÉlysées クリスマス デパート

パリ🇫🇷 冬を迎えるParisの街、巨大な🎄ツリー「Galeries Lafayette」、クリスマスマーケット「Jardin des Tuileries」、光煌めく「Champs-Élysées 」

Europe – Carrie (Official Video)


Europe’s official music video for ‘Carrie’. Click to listen to Europe on Spotify: http://smarturl.it/EuropeSpot?IQid=EuropeCa
As featured on 19821992. Click to buy the track or album via iTunes: http://smarturl.it/Europe1982iTunes?IQid=EuropeCa
Google Play: http://smarturl.it/EuropeCaPlay?IQid=EuropeCa
Amazon: http://smarturl.it/Europe1982Amz?IQid=EuropeCa
More from Europe
The Final Countdown: https://youtu.be/9jKNcRmVcw
Open Your Heart: https://youtu.be/qX4LC1HBmag
Rock The Night: https://youtu.be/ELtpTBfpMU
More great classic rock videos here: http://smarturl.it/ClassicRocks?IQid=EuropeCa
Follow Europe
Website: http://www.europetheband.com/
Facebook: https://www.facebook.com/europetheband
Twitter: https://twitter.com/europetheband
Myspace: http://myspace.com/europe/
Subscribe to Europe on YouTube: http://smarturl.it/EuropeSub?IQid=EuropeCa

Lyrics:
When light goes down, I see no reason
For you to cry. We’ve been through this before
In every time, in every season,
God knows I’ve tried
So please don’t ask for more.
Can’t you see it in my eyes
This might be our last goodbye
Carrie, Carrie, things they change my friend
Carrie, Carrie, maybe we’ll meet again
I read your mind, with no intentions
Of being unkind, I wish I could explain
It all takes time, a whole lot of patience
If it’s a crime, how come I feel no pain.

Europe - Carrie (Official Video)

The Final Countdown- Europe..(ซับไทย)


Download accounts https://bit.ly/2P1t4qm The Final Countdown วงยุโรป
…วงยุโรป (EUROPE) เป็นกลุ่มดนตรีจาก สวีเดน เล่นดนตรีแนว Heavy Metal ก่อตั้งในปี 1976 ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ในยุคแรก คือ 1.โจอีย์ เทมเปรส : ร้องนำ/ คีย์บอร์ด 2.จอน นอรัม : กีต้าร์ 3.จอห์น ลีเวน : เบส 4.โทนี่ รีโน : กลอง
…ยุโรปมีผลงานทั้งสิ้น 7 อัลบั้ม โดยอัลบั้มที่สาม The Final Countdown ที่ออกในปี ค.ศ.1986 เป็นชุดที่ประสบความสำเร็จที่สุด ขายได้มากกว่าสามล้านแผ่นในสหรัฐอเมริกา

The Final Countdown- Europe..(ซับไทย)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ europe แปล ว่า

See also  유니온 8000이 추천하는 효율적인 링크 캐릭터 육성 순서 【메이플】 | 링크드인 사용법

7 thoughts on “[NEW] เหยียดในเหยียด: คำที่เคยแปลว่าสามัญชนที่กลายมาเป็นคำ “เลวๆ” | europe แปล ว่า – Sathyasaith”

 1. 909973 917479This sort of in search of get the enhancements produced on this particular lifestyle and diet, begin your L . a . Shifting the pounds diet remedy can be a huge procedure into accesing which typically hope. weight loss 934992

  Reply
 2. 669305 174103For anybody who is considering about external complications, sometimes be tough amaze those to realize to produce just a single weed in this extremely flowing typically requires eleven liters concerning gasoline to. dc free of charge mommy blog giveaways family trip home gardening home power wash baby laundry detergent 734906

  Reply

Leave a Comment