[NEW] TFBoys เพลง 《宠爱》 เนื้อร้อง และคำแปล | เรียนและงาน เนื้อเพลง – Sathyasaith

เรียนและงาน เนื้อเพลง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

มารู้จัก TFBOYS กัน

TFBoys มาจากคำว่า The Fighting Boys เป็นวง Boyband ไอดอลวัยรุ่นของจีน  มีสมาชิกสามคน ได้แก่ 

王俊凯 

W

áng jùn kǎi

 

(หวังจวิ้นข่าย ชื่ออังกฤษ Karry), 

王源

 

Wáng yuán

 

(

หวังหยวน 

ชื่ออังกฤษ Roy) และ  

易烊千玺 

Yì yáng qiān xǐ (อี้หยางเชียนสี่ ชื่ออังกฤษ Jackson) 

TFBOYS(英语:The Fighting Boys),中国青少年偶像组合,由王俊凯、王源和易烊千玺 3位成员组成。2013年8月6日正式出道。

宠爱 Chǒng’ ài

 ด้วย

รัก (อย่างทะนุถนอม)

作词:王韵韵 เนื้อร้อง :หวังยวิ่นยวิ่น

作曲:刘佳 ทำนอง : หลิวเจีย

源 (Roy)

小小的年纪还不懂什么是爱

 Xiǎo xiǎo de nián jì hái bù dǒng shén me shì ài 

เสียวเสี่ยวเตอะเหนียนจี้ ไหปู้ต่ง เสิมเมอะซื่ออ้าย = วัยรุ่นหนุ่มสาว ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือ รัก

却被你甜甜的笑给打败 

Què bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎ bài 

เชี่ยเป้ยหนี่ เถียนเถียนเตอะเสี้ยว เก๋ยต่าไป้ = แต่มาแพ้ให้กับ ยิ้มหวานๆ ของคุณ

你眨著大大的眼睛 oh 那么可爱 

Nǐ zhǎ zhe dà dà de yǎn jīng oh nà me kě’ài

หนีจ๋าเจอ ต้าต้าเตอะเหยี่ยนจิง โอ้…น่าเมอะ เข่อ อ้าย = กระพริบตาโตๆ โอ้….น่ารักอะไรอย่างนั้น

说话的手往哪儿摆 

Shuō huà de shǒu wǎng nǎ’er bǎi 

ซัวฮว่าเตอะโส่ว หวังหน่า (เออร์) ไป่ = ภาษามือนั้น ชี้บอกถึงอะไร

凯 (Karry) :

每一天上课下课都会有你的陪伴 

Měi yī tiān shàng kè xià kè dōu huì yǒu nǐ de péi bàn

เหม่ยเทียน ซ่างเค่อเสี้ยเค่อโตวฮุ่ยโหยวหนี่เตอะเผยปั้น = ทุกวัน เข้าเรียน เลิกเรียน ก็มีคุณอยู่เคียงข้าง

每一秒内容我都很喜欢 

Měi yī miǎo nèi róng wǒ dōu hěn xǐ huān

เหม่ยอี้เหมี่ยวเน่ยหรง หว่อโตวเหินสี่ฮวาน = ผมชอบทุกๆ นาทีของเนื้อหาในบทเรียน

解不开的几何图案 和你红的脸

Jiě bù kāi de jǐhé tú’àn hé nǐ hóng de liǎn

เจี่ยปุ้ไคเตอะจี่เหอถูอั้น เหอหนี่หงเตอะเหลี่ยน = โจทย์ที่แก้ไม่ได้ กับใบหน้าแดงๆ ของคุณ

到底有多少个答案 

Dào dǐ yǒu duō shǎo gè dá’àn 

เต้าตี่โหย่วตัวเส่าเก้อต๋าอั้น : จริงๆ แล้วมันมีคำตอบอยู่เท่าไรกัน?

千 (Jackson):嘿!嘘~ Hēi! Xū  เฮย ชวี… เฮ้! ชู่ว์

合唱 (ร้องพร้อมกัน) :

我只想 给你给你宠爱 

Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng’ài

หว่อจื๋อเสี่ยง เก๋ยหนี่ เก๋ยหนี่ ฉ่งอ้าย = ผมแค่อยากรักทะนุถนอมคุณ

这算不算不算爱

 Zhè suàn bù suàn bù suàn ài 

เจ้อซ้วน ปู๋ซ่วน ปู๋ซ่วน อ้าย = นี่เรียกว่ารัก ว่ารัก ว่ารัก หรือเปล่า

我还还还搞不明白

Wǒ hái hái hái gǎo bù míng bái

หว่อไหไหไหเก่าปู้หมิงไป๋ = ผมก็ยังยัง ยังไม่เข้าใจ

快乐的事想跟你分享

Kuài lè de shì xiǎng gēn nǐ fēn xiǎng

ไขว้เล่อเตอ ซื่อเสี่ยงเกินหนี่เฟินเสี่ยง = อยากจะแบ่งปันความสุขกับคุณ

难过想给你肩膀

Nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng

 

หนันกวั้วเสี่ยงเก๋ยหนี่เจียนปั่ง = ไหล่มีไว้ให้ เวลาที่คุณเสียใจ

第一次为一个人紧张 

Dì yī cì wéi yī è rén jǐn zhāng

ตี้อี๋ชื่อ เหวยอี้เก้อเหยินจิ่นจาง = เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกตื่นเต้น กับคนคนหนึ่ง

我好想对你对你宠爱

Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng’ài

หว่อหาวเสี่ยงตุ้ยหนี่ตุ้ยหนี่ฉ่งอ้าย = ผมอยากรักทะนุถนอมคุณ

才短短几个礼拜 心情坏因为你不在

~ Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐ bài xīn qíng huài yīn wèi nǐ bù zài

ไฉต๋วนต่วนจี่เก้อหลี่ไป้ ซินฉิงไฮว่ อิงเว่ยหนี่ปู้ไจ้ = (ห่างกัน) 

เพียงไม่กี่สัปดาห์ อารมณ์ไม่ดี เพราะไม่มีคุณอยู่

有一道光 暖暖的洒下来

Yǒu yī dào guāng nuǎn nuǎn de sǎ xià lái

โหย่วอี๋เต้ากวง หนวนหน่วนเตอะส่าเสี้ยไหล =  แสงอันอบอุ่นที่สาดส่องลงมา

忍不住的小期待 ….. 因为爱

Rěn bù zhù de xiǎo qí dài yīn wèi ài  

เหยิ่นปุ๋จู้เตอะเสี่ยวฉีไต้….. อินเว่ยอ้าย = อดไม่ได้ที่จะแอบรอคอย…เป็นเพราะรัก

千: (Jackson)

小小的年纪还不懂什么是

 Xiǎo xiǎo de nián jì hái bù dǒng shén me shì ài 

เสียวเสี่ยวเตอะเหนียนจี้ไหปู้ต่งเสิมเมอะซื่ออ้าย = วัยรุ่นหนุ่มสาว ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือ รัก

却被你甜甜的笑给打败

Què bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎ bài 

เชี่ยเป้ยหนี่เถียนเถียนเตอเสี้ยวเก๋ยต่าไป้ = แต่มาแพ้ให้กับ ยิ้มหวานๆ ของคุณ

你眨著大大的眼睛 oh 那么可爱

Nǐ zhǎ zhe dà dà de yǎn jīng oh nà me kě’ài

หนีจ่าเจอ ต้าต้าเตอเหยี่ยนจิง โอ้…น่าเมอะ เข่อ อ้าย = กระพริบตาโตๆ โอ้….น่ารักอะไรอย่างนั้น

好想把你装进口袋

See also  [심즈2 플레이 영상] 결혼식 튀튀하는 로사리오돈 | 심즈2 무설치 실행법

Hǎo xiǎng bǎ nǐ zhuāng jìn kǒu dài

หาวเสี่ยงป๋าหนี่จวงจิ้นโข่วไต้ = อยากจะเอาคุณใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยจัง

源: (Roy)

其实我有一个好的想法准备打算 

Qí shí wǒ yǒu yī gè hǎo de xiǎng fǎ zhǔn bèi dǎ suàn

ฉีสือหวอโหย่วอี๋เก้อห่าวเตอะเสียงฝ่า จุ่นเป้ยต่าซ้วน = ที่จริงแล้ว ผมมีความคิดดีๆ อันนึง เตรียมตัวไว้

留到十年以后再跟你说 

Liú dào shí nián yǐ hòu zài gēn nǐ shuō

หลิวเต้าสือเหนียนอี่โฮ่วไจ้เกินหนี่ซัว = รออีกสิบปี ผมจะบอกคุณว่า..

给你买最大的房子 最酷的汽车

Gěi nǐ mǎi zuìdà de fángzi zuì kù de qìchē

เก๋ยหนี่ไหม่จุ้ยต้าเตอะฝังจึ จุ้ยคู่เตอะชี่เชอ = ผมจะซื้อบ้านที่ใหญ่ที่สุดให้ และซื้อรถยนต์สุดเท่ห์ให้คุณ 

走遍世界每个角落 

Zǒu biàn shì jiè měi gè jiǎo luò

โจ่วเปี้ยนซื่อเจี้ยเหม่ยเก้อเจี่ยวลั่วะ = จะพาคุณเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก

凯:(Karry)

我们再来一遍 

Wǒmen zài lái yī biàn

หว่อเมินไจ้ไหลอี๋เปี้ยน = พวกเราร้องใหม่อีกครั้ง

合唱: (ร้องพร้อมกัน)

我只想 给你给你宠爱 

Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng’ài

หว่อจื๋อเสี่ยง เก๋ยหนี่ เก๋ยหนี่ เตอฉ่งอ้าย = ผมแค่อยากรักคุณอย่างทะนุถนอม

这算不算不算爱

 Zhè suàn bù suàn bù suàn ài 

เจ้อซ้วน ปู๋ซ่วน ปู๋ซ่วน อ้าย = นี่เรียกว่ารัก ว่ารัก ว่ารัก หรือเปล่า

我还还还搞不明白

Wǒ hái hái hái gǎo bù míng bái

หว่อไหไหไหเก่าปู้หมิงไป๋ = ผมก็ยังยัง ยังไม่เข้าใจ

快乐的事想跟你分享

Kuài lè de shì xiǎng gēn nǐ fēn xiǎng

ไขว้เล่อเตอซื่อ เสี่ยงเกินหนี่เฟินเสี่ยง = อยากจะแบ่งปันความสุขกับคุณ

难过想给你肩膀

Nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng 

หนันกวั้วเสี่ยงเก๋ยหนี่เจียนปั่ง = ไหล่มีไว้ให้ เวลาที่คุณเสียใจ

第一次为一个人紧张 

Dì yī cì wéi yī è rén jǐn zhāng

ตี้อี๋ชื่อ เหวยอี้เก้อเหยินจิ่นจาง = เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกตื่นเต้น กับคนคนหนึ่ง

我好想对你对你宠爱

Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng’ài

หว่อหาวเสี่ยงตุ้ยหนี่ตุ้ยหนี่ฉ่งอ้าย = ผมอยากจะรักทะนุถนอมคุณ

才短短几个礼拜 心情坏因为你不在

~ Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐ bài xīn qíng huài yīn wèi nǐ bù zài

ไฉต๋วนต่วนจี่เก้อหลี่ไป้ ซินฉิงไฮว่ อิงเว่ยหนี่ปู้ไจ้ 

= (ห่างกัน) เพียงไม่กี่สัปดาห์ อารมณ์ไม่ดี เพราะไม่มีคุณอยู่

有一道光 暖暖的洒下来

Yǒuyī dào guāng nuǎn nuǎn de sǎ xià lái

โหย่วอี๋เต้ากวง หนวนหน่วนเตอะส่าเสี้ยไหล = แสงอันอบอุ่นที่สาดส่องลงมา

忍不住的小期待 因为爱

Rěn bù zhù de xiǎo qí dài yīn wèi ài  

เหยิ่นปุ้จู้เตอเสี่ยวฉีไต้ อินเว่ยอ้าย = อดไม่ได้ที่จะแอบรอคอย เป็นเพราะรัก

凯: (Karry)

就这样看着你 脸红红的呼吸

Jiù zhè yàng kàn zhe nǐ liǎn hóng hóng de hūxī

จิ้ว เจ้อ ย่างคั่นเจอหนี่ เหลี่ยนหงหงเตอะฮูซี = ผมมองคุณอยู่อย่างนี้ หน้าแดงเพราะหายใจอย่างเขินๆ 

在我们的心里 你就是我的迪斯尼

Zài wǒ men de xīn lǐ nǐ jiù shì wǒ de dísīní

ไจ้หว่อเตอะซินหลี่ หนี่จิ้วซื้อหว่อเตอะตี้ซือหนี = คุณคือดิสนีย์ในใจของผม

One Two Three Go! 这不只是我的 

show

 

Zhè bù zhǐshì wǒ de show

วัน ทู ทรี โก! เจ้อปู๋จื่อซือหว่อเตอะ โชว์ = หนึ่ง สอง สาม นี่ไม่ใช่การแสดงของผม

你不要走 等一等候 等我能牵你的手

Nǐ bù yào zǒu děng yī děng hòu 

děng wǒ néng qiān nǐ de shǒu

หนี่ปู๋เย่าโจ่ว เติ่งอี้เติ่งโฮ่ว เติ๋งหว่อเหนิงเชียนหนี่เตอะโส่ว 

= คุณอย่าเพิ่งไปไหน โปรดรอก่อน รอจนกว่าผมจะสามารถจูงมือกับคุณได้

源: (Roy)

究竟是不是爱 到底是不是爱 

Jiù jìng shì bù shì ài dào dǐ shì bù shì à

จิ้วจิ่งซื่อปู๋ซื่ออ้าย เต้าตี่ซื่อปู๋ซื่ออ้าย = ที่จริงแล้วคือความรักใช่ไหม จริงๆ แล้วคือความรักใช่ไหม?

我石头木头馒头葱头脑袋不够

oh 

Wǒ shítou mùtou mántou cōngtóu nǎodai bùgòu oh 

หว่อสือโทว มู่โทว หมันโทว ชงโถว เหน่าไต้ปู๋โก้ว 

โอ้…

= สมองผม มันเป็นแค่ ก้อนหิน ท่อนไม้ หมั่นโถว หัวหอม โอ๊ย.. มันไม่เพียงพอ 

千: (Jackson)

我想这就是爱

 

Wǒ xiǎng zhè jiùshì ài 

หวอเสี่ยงเจ้อจิ้วซื่ออ้าย = ผมคิดว่า นี่คือ ความรัก

明明这就是爱 我听你看你想你要你开心没够 oh oh oh 

Míngmíng zhè jiùshì ài wǒ tīng nǐ kàn nǐ xiǎng nǐ yào nǐ kāixīn méi gòu oh oh oh

หมิงหมิงเจ้อจิ้วซื่ออ้าย หว่อทิงหนี่ คั่นหนี่ เสียงหนี่ เย่าหนี่ไคซินเหมยโก้ว = นี่มันคือความรักชัดชัด   ได้ยินเสียงคุณ คิดถึงคุณ อยากให้คุณมีความสุข เท่าไรก็ยังไม่พอ

源: (Roy)

我只想 给你给你宠爱 

Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng’ài

See also  중세 전쟁게임 컨커러스 블레이드에서 일어난 역대급 스케일의 사건들 | 대규모 전쟁 게임

หว่อจื๋อเสี่ยง เก๋ยหนี่ เก๋ยหนี่ เตอฉ่งอ้าย = ผมแค่อยากรักทะนุถนอมคุณ

这算不算不算爱

 Zhè suàn bù suàn bù suàn ài 

เจ้อซ้วน ปู๋ซ่วน ปู๋ซ่วน อ้าย = นี่เรียกว่ารัก ว่ารัก ว่ารัก หรือเปล่า

我还还还搞不明白

Wǒ hái hái hái gǎo bù míng bái

หว่อไหไหไหเก่าปู้หมิงไป๋ = ผมก็ยังยัง ยังไม่เข้าใจ

千: (Jackson)

快乐的事想跟你分享 

Kuài lè de shì xiǎng gēn nǐ fēn xiǎng

ไขว้เล่อเตอซื่อ เสี่ยงเกินหนี่เฟินเสี่ยง = อยากจะแบ่งปันความสุขกับคุณ

难过想给你肩膀 

Nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng 

หนันกวั้วเสี่ยงเก๋ยหนี่เจียนปั่ง = ไหล่มีไว้ให้ เวลาที่คุณเสียใจ

第一次为一个人紧张

Dì yī cì wéi yī è rén jǐn zhāng

ตี้อี๋ชื่อ เหวยอี้เก้อเหยินจิ่นจาง = เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกตื่นเต้น กับคนคนหนึ่ง

凯: (Karry)

我好想对你对你宠爱 

Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng’ài

หว่อหาวเสี่ยงตุ้ยหนี่ตุ้ยหนี่ฉ่งอ้าย = ผมอยากจะรักทะนุถนอมคุณ

才短短几个礼拜 心情坏因为你不在~

Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐ bài xīn qíng huài yīn wèi nǐ bù zài

ไฉต๋วนต่วนจี่เก้อหลี่ไป้ ซินฉิงไฮว่ อิงเว่ยหนี่ปู้ไจ้ 

= (ห่างกัน) เพียงไม่กี่สัปดาห์ อารมณ์ไม่ดี เพราะไม่มีคุณอยู่

合唱: (ร้องพร้อมกัน)

有一道光 暖暖的洒下来 

Yǒu yī dào guāng nuǎn nuǎn de sǎ xià lái

โหย่วอี๋เต้ากวง หนวนหน่วนเตอะส่าเสี้ยไหล = มีแสงอันอบอุ่น สาดส่องลงมา

忍不住的小期待 因为爱

Rěn bù zhù de xiǎo qí dài yīn wèi ài  

เหยิ่นปุ้จู้เตอเสี่ยวฉีไต้ อินเว่ยอ้าย = อดไม่ได้ที่จะแอบรอคอย เป็นเพราะรัก

我只想 给你给你宠爱

Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng’ài

หว่อจื๋อเสี่ยง เก๋ยหนี่ เก๋ยหนี่ ฉ่งอ้าย = ผมแค่อยากรักทะนุถนอมคุณ

这算不算不算爱

 Zhè suàn bù suàn bù suàn ài 

เจ้อซ้วน ปู๋ซ่วน ปู๋ซ่วน อ้าย = นี่เรียกว่ารัก ว่ารัก ว่ารัก หรือเปล่า

我还还还搞不明白

Wǒ hái hái hái gǎo bù míng bái

หว่อไหไหไหเก่าปู้หมิงไป๋ = ผมก็ยังยัง ยังไม่เข้าใจ

快乐的事想跟你分享

Kuài lè de shì xiǎng gēn nǐ fēn xiǎng

ไขว้เล่อเตอซื่อ เสี่ยงเกินหนี่เฟินเสี่ยง = อยากจะแบ่งปันความสุขกับคุณ

难过想给你肩膀

Nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng 

หนันกวั้วเสี่ยงเก๋ยหนี่เจียนปั่ง = จะเอาไหล่ไว้ให้ เวลาที่คุณเสียใจ

第一次为一个人紧张

Dì yī cì wéi yī è rén jǐn zhāng

ตี้อี๋ชื่อ เหวยอี้เก้อเหยินจิ่นจาง = เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกตื่นเต้น กับใครคนหนึ่ง

我好想对你对你宠爱

Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng’ài

หว่อหาวเสี่ยงตุ้ยหนี่ตุ้ยหนี่ฉ่งอ้าย = ผมอยากจะรักทะนุถนอมคุณ

才短短几个礼拜 心情坏因为你不在~

Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐ bài xīn qíng huài yīn wèi nǐ bù zài

ไฉต๋วนต่วนจี่เก้อหลี่ไป้ ซินฉิงไฮว่ อิงเว่ยหนี่ปู้ไจ้ 

= (ห่างกัน) เพียงไม่กี่สัปดาห์ อารมณ์ไม่ดี เพราะไม่มีคุณอยู่

有一道光 暖暖的洒下来

Yǒuyī dào guāng nuǎn nuǎn de sǎ xià lái

โหย่วอี๋เต้ากวง หนวนหน่วนเตอะส่าเสี้ยไหล = มีแสงอันอบอุ่น สาดส่องลงมา

忍不住的小期待… 因为

Rěn bù zhù de xiǎo qí dài…. yīn wèi ài  

เหยิ่นปุ้จู้เตอเสี่ยวฉีไต้….. อินเว่ยอ้าย = อดไม่ได้ที่จะแอบรอคอย….. เป็นเพราะรัก

歌曲和资料来自 https://mojim.com/cny127521x7x1.htm

图片来自:Google

[Update] Bee Gees เนื้อเพลง ความหมายเพลง | เรียนและงาน เนื้อเพลง – Sathyasaith

แปลเพลง Massachusetts – Bee Gees เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Massachusetts – Bee Gees

แปลเพลง Massachusetts – Bee Gees ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/XoZUWeKLSwQ
Youtube Official : https://youtu.be/4XWYefe9EzI

ข้อมูล เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

แปลเพลง Massachusetts – Bee Gees

Feel I’m goin back to Massachusetts,
ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะกลับไปที่ Massachusetts
Something’s telling me I must go home.
มีบางอย่างบอกฉันว่า ฉันควรต้องกลับบ้าน
And the lights all went out in Massachusetts
และแสงสว่างใน Massachusetts ต่างดับลง
The day I left her standing on her own.
นับแต่วันที่ฉันทิ้งให้เธออยู่ตามลําพัง

See also  \"Forget me not\" [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.2555 ] [Official TVC 2012: Thai Life Insurance] | เศรษฐานะ คือ

Tried to hitch a ride to san Francisco,
พยายามโบกรถเพื่อขอติดไปในเมืองซานฟรานซิสโก
Gotta do the things I wanna do.
เพราะจําต้องทําบางอย่าง ที่ฉันอยากทํา
And the lights all went out in Massachusetts
และแสงสว่างใน Massachusetts ก็ดับลง
They brought me back to see my way with you.
พวกเขานําฉันกลับมาให้เห็นเส้นทางเดินร่วมกับเธอ

Talk about the life in Massachusetts,
พูดถึงชีวิตใน Massachusetts
Speak about the people I have seen,
และพูดถึงผู้คนที่ฉันเคยพบเจอ
And the lights all went out in massachusetts
แสงสว่างใน Massachusetts ต่างดับลง
And Massachusetts is one place I have seen,
และ Massachusetts เป็นที่เดียวที่ฉันเคยพบ

I will remember Massachusetts …
ฉันจะเก็บ Massachusetts ไว้ในความทรงจำ …


ยายสา (The Legend of Love in Krabi) – เสือสองเล【OFFICIAL MV】


เพลง ยายสา (The Legend of Love in Krabi)
คำร้อง/ทำนอง นิวัฒน์ จันแก่นแก้ว
เรียบเรียง นิวัฒน์ จันแก่นแก้ว
ศิลปิน เสือสองเล
ลิขสิทธิ์ นายนิวัฒน์ จันแก่นแก้ว
ขอบพระคุณ
คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปิน ผู้สร้าง ตำนาน “ยายสา”
หญิงสาวผู้ศรัทธารัก เธอบูชาความซื่อสัตย์ด้วยการรอคอยผัว
บันทึกเสียง Studio
CLR STUdio นายห้างพีท
อาจารย์บอล (ชานนท์ รัตนสุภา) Mixdown \u0026 Mastering
Werasak Musika – Guitar \u0026 Studio Record
ชัยพล ฉุ้นย่อง – Bass Record
ถ่ายทำวีดีโอ MV
เชษฐาพร นวลศิริ
อรรถกร สิริรัตน์
วันเฉลิม เกสรสุคนธ์
ตัดต่อวีดีโอ CT Production 0918245327
ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและทุกๆกำลังใจที่ให้มาเสมอ เสือสองเล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ยายสา (The Legend of Love in Krabi) - เสือสองเล【OFFICIAL MV】

รวมฮิต \”คนไกลบ้าน” บทเพลงเสริมกำลังใจ จาก \”พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” 【Official Playlist】


รวมบทเพลง \”เสริมกำลังใจ\” สำหรับคนไกลบ้าน จาก \”พงษ์สิทธิ์ คำภีร์\” บทเพลงคุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อทุกคนที่อยู่ห่างไกลบ้านหรือครอบครัว ทุกบทเพลง Remastered โดย Woody Pornpitaksuk @Westside Mastering
รวมฮิตคนไกลบ้าน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
【 รายชื่อเพลง 】
00:00 บ้าน
04:34 พ่อเป็นกรรมกร
08:42 ถึงเพื่อน
12:05 เรียนและงาน
17:25 นิทรา
21:06 สู้
24:35 ปลาแดก
30:12 ใจอภัยคน
34:51 นักแสวงหา
39:30 อยู่อย่างสิงห์
44:09 นกน้อย
48:36 มาตามสัญญา
52:51 เสมอ
59:05 กลับบ้าน
01:01:40 แรงยังมี
01:04:55 ลูกอีสาน
【 ช่องทางติดตามข่าวสาร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 】
Facebook ► http://www.facebook.com/pupongsitofficial
Instagram ► http://instagram.com/pupongsitofficial
LINE ► @PuPongsitOfficial หรือ http://line.me/ti/p/%40pupongsitofficial
TikTok ► https://vt.tiktok.com/ZSJBeAeu5/

รวมฮิต \

คาราบาว – ลุงขี้เมา (Official Music Video)


เพลง : ลุงขี้เมา
ศิลปิน : คาราบาว
อัลบั้ม : ขี้เมา
เนื้อเพลง
อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่า
มีชายชราเป็นคนขี้เมา
งานการไม่ทําแกกินแต่เหล้า
กินตั้งแต่เช้า…ทุกวี่วัน
เหตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทาน
ร่อนเร่พเนจรแหล่งที่คนพลุกพล่าน
ร่างกายซูบโซผิวตัวดํากร้าน
ตัวสั่นสะท้าน…เพราะพิษสุราเรื้อรัง
เมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทํานา
มุ่งเอาหลังสู้ฟ้า…ปลูกข้าวให้คนกิน
หนี้สินล้นตัวเพราะมัวแต่ทํานา
ไม่เคยเรียนรู้วิชา…ที่นาก็หลุดลอย
มาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังคํ่า
เหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงตํ่าตํ่า
แกเป็นคนจน ที่เสียเปรียบเป็นประจํา
กลํ้ากลืนความชอกชํ้า…ถ้าไม่ทําก็อดกิน
ในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่ม
ในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่น
หลับลงคราวใดฝันร้ายทุกคืน
สร้างความขมขื่น…จนจิตใจอ่อนแอ
ยามเจ็บไข้ ร่างกายสั่นสะท้าน
เพราะต้องใช้แรงงาน…ยิ่งกว่าใช้แรงวัว
คนทุกคนต้องทํางานเหมือนควาย
แต่หนี้สินยังมากมาย…เกิดเป็นควายดีกว่าคน
หมดสิ้นปัญญาของชาวนาบ้านนอก
ร่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอก
สูญสิ้นราคาพอแก่ชราหัวหงอก
หาทางออกสุดท้าย…ด้วยสุราเมรัย
กินเหล้าเข้าไป ยิ่งเลวร้ายซํ้าเก่า
หาเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้า
มันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา
ร่างกายก็ปวดร้าว โรคร้ายก็คุกคาม
เช้าวันหนึ่ง มีคนพบศพ
ขี้เมานอนตาย อยู่ที่ใต้สะพานลอย (ซ้ำ5ครั้ง)
ลุงขี้เมา คาราบาว Carabao
【 ช่องทางติดตามข่าวสาร วงคาราบาว 】
Line ► @CarabaoOfficial หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40carabaoofficial
Facebook ► http://www.facebook.com/carabaoofficial/
TikTok ► https://vt.tiktok.com/ZSJYtj9E6/
Apple Music \u0026 iTunes :
Carabao Essentials Playlist ► https://music.apple.com/th/playlist/carabaoessentials/pl.f9b46f601f53442385224df14d9ca9ef
Carabao Artist Profile ► https://music.apple.com/th/artist/carabao/250982691

คาราบาว - ลุงขี้เมา (Official Music Video)

เรียนและงาน | พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


เรียนและงาน | พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

รวมเพลงให้กำลังใจ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 【ฟังยาวต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง】


รวมบทเพลงฮิตให้กำลังใจ \”คนสู้ชีวิต\” จาก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เสียงดี ฟังยาวๆ 1 ชั่วโมงเต็ม
[รายชื่อเพลง]
00:00 อยู่อย่างสิงห์\r
04:39 เรียนและงาน\r
10:20 อย่าหยุดยั้ง\r
14:36 เสมอ\r
20:50 ถึงเพื่อน\r
24:12 เราจะกลับมา\r
27:48 วันใหม่\r
31:05 คืนสู่รัง
37:13 นกน้อย\r
41:40 ใจเกินร้อย\r
44:57 สู้\r
48:25 นักแสวงหา\r
53:04 แรงยังมี\r
56:19 อดทนไว้\r
1:01:07 ฝันและหวัง
ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม🔔 กดไลค์ กดแชร์ 👍
ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปด้วยนะครับ 🙏🙏
ฝากกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางที่ https://www.youtube.com/channel/UCSJjuSDAEJDqkxmPv_AtCAQ
ฟังเพลงเพื่อชีวิตออนไลน์ 24 ชั่วโมง : https://www.youtube.com/watch?v=D0sfLG2zeiU

รวมเพลงให้กำลังใจ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 【ฟังยาวต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง】

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียนและงาน เนื้อเพลง

5 thoughts on “[NEW] TFBoys เพลง 《宠爱》 เนื้อร้อง และคำแปล | เรียนและงาน เนื้อเพลง – Sathyasaith”

  1. 619210 492220Interested in start up a online business on line denotes revealing your service also providers not only to humans within your town, nevertheless , to numerous future prospects which are cyberspace on a lot of occasions. pays everyday 619164

    Reply
  2. 872665 176266More than and over again I like to think about this troubles. As a matter of fact it wasnt even a month ago that I thought about this quite thing. To be honest, what will be the answer though? 120157

    Reply

Leave a Comment