OBEC Webinar 2021 : ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน | แผนการจัดการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐาน

OBEC Webinar 2021 : ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โครงการ OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 1721 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถทำการสอนออนไลน์ได้ กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ตามความสมัครใจ
📍ผ่านช่องทาง OBEC CHANNEL
🔹webinar.moe.go.th
🔹www.obectv.tv
🔹FACEBOOK : OBEC Channel
🔹Youtube : OBEC Channel
✡️ กำหนดการกิจกรรม
ช่วงเวลา:
🔺09.0012.00 น.
🔸13.0016.00 น.
🌀 17 พค. 64
🔺 แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์
https://youtu.be/3NC73zSX6bI
🔸 การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก
https://youtu.be/DyOp9L2gyBw
🌀 18 พค. 64
🔺 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1
https://youtu.be/hzgB1G0fSeA
🔸 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2
https://youtu.be/I1f3No3dKpE
🌀 19 พค. 64
🔺 เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์
https://youtu.be/pKNaBWdH3IU
🔸 ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
https://youtu.be/IhWYbm9R9R4
🌀 20 พค. 64
🔺 การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
https://youtu.be/wWiqBfd948w
🔸 การวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์
https://youtu.be/JRhiNeV0Cs
🌀 21 พค. 64
🔺การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ��ิดีโอออนไลน์
https://youtu.be/RrYw1LRZ2pE
🔸ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์
https://youtu.be/ZjxQxCF9iFM
OBEC 2021 Webinar YouTube Playlist
https://youtube.com/playlist?list=PL2cCO7Gr0xD309emOYIcU0onAB1L6aj4O
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยจะมีการแจ้งโค้ดในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกอบรมซึ่งทุกท่านจะต้องใช้โค๊ดในการเข้าสู่ระบบการประเมินหลังเรียน

See also  [Update] Songkhla Bus | หัวเขาแดง - Sathyasaith
See also  [Update] | เอกลักษณ์ ทาง วัฒนธรรม ไทย - Sathyasaith

OBEC Webinar 2021 : ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

แนะนำสะเต็มศึกษา


Infographic การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แนะนำสะเต็มศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

แนะนำสะเต็มศึกษา

การจัดทำแผนการสอนแบบ Active Learning


การจัดทำแผนการสอนแบบ Active Learning

See also  [NEW] Tourism at a crossroad: อนาคตภาคการท่องเที่ยวไทย เดินต่ออย่างไรในฟ้าหลังฝน | ท่องเที่ยว เชิง สุขภาพ - Sathyasaith

การจัดทำแผนการสอนแบบ Active Learning

ปฐมวัย ไข่ดีมีประโยชน์ ครูรจนา สังวรสินธุ์


ครูรจนา สอนเรื่องไข่ดีมีประโยชน์เพื่อนักเรียนสามารถรู้เบื้องต้นชนิด, ส่วนประกอบของไข่บอกชื่อของไข่และทำอาหารง่าย ๆ ที่มาจากไข่พร้อมทั้งฝึกทักษะทางภาษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc
Google PLus : DLIT PLC

ปฐมวัย ไข่ดีมีประโยชน์ ครูรจนา สังวรสินธุ์

กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING : PBL)


การใช้โครงงานคุณธรรม มาเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่พัฒนาในด้านกระบวนการทักษะความคิด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาของกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING : PBL)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

11 thoughts on “OBEC Webinar 2021 : ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน | แผนการจัดการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐาน”

 1. 81009 151340This site is typically a walk-through you discover the details it suited you about this and didnt know who need to have to. Glimpse here, and youll undoubtedly discover it. 956603

  Reply
 2. 84313 126461Maintain up the fantastic piece of work, I read few posts on this internet web site and I believe that your web blog is really interesting and contains lots of superb details. 481799

  Reply
 3. 814277 551579Sounds like some thing a great deal of baby boomers need to study. The feelings of neglect are there in many levels when a single is over the hill. 441345

  Reply
 4. 827927 206767hi this post help me full . .in case you want watches men check out my internet sites is very help you for males watches. .thank man good job. 327227

  Reply

Leave a Comment