RIN-C101 แอปพลิเคชัน E-ROCKET เสริมการเรียนรู้ เรื่อง ตารางธาตุ | ผลงานปัญญาประดิษฐ์

RIN-C101 แอปพลิเคชัน E-ROCKET เสริมการเรียนรู้ เรื่อง ตารางธาตุ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

RIN-C101 แอปพลิเคชัน E-ROCKET เสริมการเรียนรู้ เรื่อง ตารางธาตุ

‘A.I.’ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ได้คล้ายกับปัญญาของมนุษย์! | 1 นาที กับเทรนด์ที่ SME ควรรู้


วันนี้ 1 นาทีกับเทรนด์ที่ SME ควรรู้จะมาพูดถึง ‘A.I.’ หรือ ‘Artificial Intelligence’ ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ได้คล้ายกับปัญญาของมนุษย์! 🧠💡
.
ที่มา : thaiprogrammer.org/ aware.co.th/ depa.or.th
KXBuild 1นาทีกับKXBuild 1นาทีกับเทรนด์ที่SMEควรรู้
.
ติดตามผลงานพวกเราได้ที่
https://www.facebook.com/imafkxbuild/​
.
และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานของเรา
https://bit.ly/2yFxsaA​
.
ติดต่อ KX BUILD
Tel : 024707998
Line : @KXBuild (มี@)

‘A.I.’ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ได้คล้ายกับปัญญาของมนุษย์!  | 1 นาที กับเทรนด์ที่ SME ควรรู้

NAC2021 | กลยุทธ์และทิศทางปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย


See also  ครูเดียร์ สังคมม.1 พฤติกรรมการบริโภค 1 | การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

สัมมนาหัวข้อ \” กลยุทธ์และทิศทางปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย”
ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 (NAC2021)

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 25642570 (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ฯ นี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในปี พ.ศ. 2570” โดยมีเป้าประสงค์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างคนและเทคโนโลยี การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างผลกระทบ (ที่ดี) ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในด้านยุทธศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไว้ 5 ด้าน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายสำหรับประเทศไทย ที่มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปสนับสนุนและพัฒนาในระยะเร่งด่วนคือ เกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาวะ การใช้งานและบริการภาครัฐ ในเสวนานี้จะได้เรียนรู้จากวิทยากรต่างชาติ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ จากนั้นจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในระยะเร่งด่วนกับ 3 อุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
=กิจกรรม=
กล่าวนำที่มาของการประชุมกลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย
โดย ดร.อลิสา คงทน
รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช.
National agenda, Driving forces, Technology trend and the adoption of AI ecosystem in Japan
by Professor Junichi Tsujii, Ph.D.
Director of Artificial Intelligence Research Center, AIST, Japan
National agenda, Driving forces, Technology trend and the adoption of AI ecosystem in Singapore
by Laurence Liew, Ph.D.
Director of AI Innovation, AI Singapore (AISG), a national program on Artificial Intelligence
กลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย,
ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช.
เสวนา มองต่างมุม “กลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย”
ใน 3 ประเด็นสำคัญ: (1)บทบาทของ AI ทีมีต่อชีวิตแห่งสังคมอนาคต (2)การประยุกต์ใช้ AI ในสังคมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาส Startup และ(3) กลไกสำคัญแห่งการขับเคลื่อน AI ecosystem ในประเทศไทย
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. มหิศร ว่องผาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส (ทีม Data Innovation), ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ดร. ปรัชญา บุญขวัญ
หัวหน้าทีมวิจัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค สวทช.
ดำเนินรายการ โดย
ดร. ขวัญชีวา แตงไทย
นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.
เอกสารประกอบการสัมมนา
https://www.nstda.or.th/nac/2021/ss31strategyanddirectionaithailand

See also  การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน จะต่อสูตรใหนดี ให้ลูกดกต่อเนื่อง|วังอโกร | ปาล์มขาดคอ | ปุ๋ยปาล์ม | การ ดูแล สวน ปาล์ม
See also  พิธา - ศุภวุฒิ - สันติธาร กับยุทธศาสตร์เร่งด่วนและระยะยาวในการปฏิรูปประเทศไทย | ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 60

NAC2021 | กลยุทธ์และทิศทางปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

ประโยชน์ของงานประดิษฐ์


ประโยชน์ของงานประดิษฐ์

7 ยานพาหนะแปลงร่าง ที่ราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์เรื่องทรานฟอร์เมอร์ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน


7 REAL TRANSFORMING VEHICLES YOU DON’T KNOW
♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ฝากกดติดตามแชลแนลกันด้วยนะจ๊ะจะอัพคลิปใหม่ให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
♥♥♥_/\\ _ถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยด้วยนะคะ _/\\ _♥♥♥
✿✿✿ ขอบคุณทุกคนที่กด Like กดติดตาม / Subscribe ที่เม้นติชม กันเข้ามาด้วยนะคะ ทุกๆอย่างล้วนเป็นกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้พวกเรานำไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้ติดตามกันต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ =^_^=
_/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\___/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\__/\\_/\\__/\\__/\\__/\\__

7 ยานพาหนะแปลงร่าง ที่ราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์เรื่องทรานฟอร์เมอร์ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

6 thoughts on “RIN-C101 แอปพลิเคชัน E-ROCKET เสริมการเรียนรู้ เรื่อง ตารางธาตุ | ผลงานปัญญาประดิษฐ์”

  1. 210384 199250I like this post extremely a lot. I will surely be back. Hope that I can go by means of much more insightful posts then. Will likely be sharing your wisdom with all of my pals! 323397

    Reply
  2. 222535 745205Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, excellent written and incorporate almost all vital infos. I would like to peer more posts like this . 394480

    Reply
  3. 354435 988498In fact your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it. 343456

    Reply

Leave a Comment