แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | สนับสนุนโดยPDS Thailand | การป้องกันอัคคีภัย | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | สนับสนุนโดยPDS Thailand | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย : sathyasaith . ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การป้องกันอัคคีภัย. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 1. แผนเฝ้าระวังหรือตรวจสอบ – ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ เตรียมจัดทำแผนเส้นทางหนีไฟโดยละเอียด – ถังดับเพลิงทุกจุด ต้องตรวจสอบจุดเสี่ยงที่ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิง และต้องมีเอกสารตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้ถังดับเพลิงหมดอายุเมื่อเราต้องการ – ความเสี่ยงที่อาจเกิดไฟไหม้ ต้องตรวจสอบให้ดีว่าในที่ทำงานของเรานั้นมีความเสี่ยงจากไฟไหม้ได้ทุกจุด และแต่ละจุดมีเชื้อเพลิงอะไรที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้? 2. จัดทำแผนการฝึกอบรม – นายจ้างต้องจัดให้มีพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานในแต่ละแผนก เพื่อเข้ารับการอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น – ต้องผ่านการฝึกอบรมการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดการกับควันไฟประเภทต่างๆ – ต้องมีการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉิน 3. แผนการรณรงค์เพื่อ ป้องกันเหตุอัคคีภัย – รณรงค์จัดเก็บเอกสารราชการ – รณรงค์รักษาความสะอาด 4. … Read more