[Update] “ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมใหม่ของอาจารย์สวนสุนันทาคว้ารางวัลนานาชาติ ลดขยะด้านโลจิสติกส์พร้อมย่อยสลายได้ | กล้วยทับ สวนสุนันทา – Sathyasaith

กล้วยทับ สวนสุนันทา: คุณกำลังดูกระทู้

“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมใหม่ของอาจารย์สวนสุนันทาคว้ารางวัลนานาชาติ ลดขยะด้านโลจิสติกส์พร้อมย่อยสลายได้

อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลเหรียญทองแดง “bronze” จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-cushioning Material from Banana Trunk”  “ก้านกล้วยกันกระแทก” เวทีนานาชาติในงาน 23rd Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies “ARCHIMEDES” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2563 ด้วยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ปิยะอร  กล่าวว่า  “จุดเริ่มต้นการจัดทำผลงานชิ้นนี้เกิดจากนักวิจัยต้องการลดการใช้พลาสติกในงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็ก  เพราะในปัจจุบันมีการจัดส่งสินค้าขนาดเล็กจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยจำนวนมาก นับเป็นหลายพันล้านชิ้นต่อปี   ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญในการจัดส่งประกอบไปด้วยกล่องพัสดุ  กันกระแทก เชือกหรือเทปกาว    ทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าแล้ว  ก็จะหมดประโยชน์กลายเป็นขยะทันที นักวิจัยจึงเริ่มจากกันกระแทกเป็นส่วนแรก   เนื่องจากส่วนใหญ่ผลิตมาจากโฟมและพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และยังมีอายุการใช้งานสั้น   เนื่องจากการจัดการการขนส่งที่รวดเร็วกว่าเดิมมากจากอดีต”

อาจารย์ปิยะอร  กล่าวอีกว่า  “ “ดังนั้นผู้จัดทำจึงตั้งโจทย์เพื่อการลดขยะจากการขนส่งสินค้า จึงทำการศึกษาพืชที่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมที่จะทำหน้าที่กันกระแทกสินค้า คือ มีน้ำหนักเบา ราคาถูก หาง่ายในประเทศ และนั่นคือก้านกล้วย เพราะเป็นสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตรและหาได้ง่ายในประเทศไทย  โดยนักวิจัยนำมาเข้ากระบวนการอบ  เพื่อไล่น้ำในก้านกล้วยออกไปให้หมด  ด้วยอุณหภูมิ เวลาและความดันที่เหมาะสม ก็จะได้ก้านกล้วยที่แห้งสนิทแต่ยังคงสภาพรูปร่างเป็นทรงของก้านกล้วย”

“นอกจากนี้  นักวิจัยได้ทำการถ่ายภาพด้วยกล้อง scanning electron microscope (SEM) เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างภายในหลังอบเสร็จ และสรุปว่าก้านกล้วยกันกระแทกเหมาะแก่การใส่รวมไปกับสินค้าที่อาจแตกเสียหายได้ขณะขนส่ง   เพื่อป้องกันการกระทบกันของสินค้าหรือการโยนสินค้าทำให้เกิดการเสียหาย   ส่งผลให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและเป็นต้นทุนทางโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น” อาจารย์ปิยะอร  กล่าว

“เพราะฉะนั้น กันกระแทกจากก้านกล้วยจึงตอบโจทย์นักวิจัยที่ตั้งไว้ คือ กันกระแทกสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและราคาไม่แพง เป็นผลงานวิจัยที่สามารถลดขยะจากการขนส่งได้จำนวนมากสำหรับการขนส่งสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน และนักวิจัยเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มคุณค่าในการรักษาสิ่งแวดล้อมของแบรนด์สินค้าได้อีกด้วย” อาจารย์ปิยะอร  กล่าวในที่สุด

[Update] “ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมใหม่ของอาจารย์สวนสุนันทาคว้ารางวัลนานาชาติ ลดขยะด้านโลจิสติกส์พร้อมย่อยสลายได้ | กล้วยทับ สวนสุนันทา – Sathyasaith

“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมใหม่ของอาจารย์สวนสุนันทาคว้ารางวัลนานาชาติ ลดขยะด้านโลจิสติกส์พร้อมย่อยสลายได้

อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลเหรียญทองแดง “bronze” จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-cushioning Material from Banana Trunk”  “ก้านกล้วยกันกระแทก” เวทีนานาชาติในงาน 23rd Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies “ARCHIMEDES” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2563 ด้วยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ปิยะอร  กล่าวว่า  “จุดเริ่มต้นการจัดทำผลงานชิ้นนี้เกิดจากนักวิจัยต้องการลดการใช้พลาสติกในงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็ก  เพราะในปัจจุบันมีการจัดส่งสินค้าขนาดเล็กจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยจำนวนมาก นับเป็นหลายพันล้านชิ้นต่อปี   ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญในการจัดส่งประกอบไปด้วยกล่องพัสดุ  กันกระแทก เชือกหรือเทปกาว    ทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าแล้ว  ก็จะหมดประโยชน์กลายเป็นขยะทันที นักวิจัยจึงเริ่มจากกันกระแทกเป็นส่วนแรก   เนื่องจากส่วนใหญ่ผลิตมาจากโฟมและพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และยังมีอายุการใช้งานสั้น   เนื่องจากการจัดการการขนส่งที่รวดเร็วกว่าเดิมมากจากอดีต”

อาจารย์ปิยะอร  กล่าวอีกว่า  “ “ดังนั้นผู้จัดทำจึงตั้งโจทย์เพื่อการลดขยะจากการขนส่งสินค้า จึงทำการศึกษาพืชที่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมที่จะทำหน้าที่กันกระแทกสินค้า คือ มีน้ำหนักเบา ราคาถูก หาง่ายในประเทศ และนั่นคือก้านกล้วย เพราะเป็นสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตรและหาได้ง่ายในประเทศไทย  โดยนักวิจัยนำมาเข้ากระบวนการอบ  เพื่อไล่น้ำในก้านกล้วยออกไปให้หมด  ด้วยอุณหภูมิ เวลาและความดันที่เหมาะสม ก็จะได้ก้านกล้วยที่แห้งสนิทแต่ยังคงสภาพรูปร่างเป็นทรงของก้านกล้วย”

See also  [NEW] วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Journal of Educational Silpakorn University | วารสาร ศิลปากร - Sathyasaith

“นอกจากนี้  นักวิจัยได้ทำการถ่ายภาพด้วยกล้อง scanning electron microscope (SEM) เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างภายในหลังอบเสร็จ และสรุปว่าก้านกล้วยกันกระแทกเหมาะแก่การใส่รวมไปกับสินค้าที่อาจแตกเสียหายได้ขณะขนส่ง   เพื่อป้องกันการกระทบกันของสินค้าหรือการโยนสินค้าทำให้เกิดการเสียหาย   ส่งผลให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและเป็นต้นทุนทางโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น” อาจารย์ปิยะอร  กล่าว

“เพราะฉะนั้น กันกระแทกจากก้านกล้วยจึงตอบโจทย์นักวิจัยที่ตั้งไว้ คือ กันกระแทกสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและราคาไม่แพง เป็นผลงานวิจัยที่สามารถลดขยะจากการขนส่งได้จำนวนมากสำหรับการขนส่งสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน และนักวิจัยเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มคุณค่าในการรักษาสิ่งแวดล้อมของแบรนด์สินค้าได้อีกด้วย” อาจารย์ปิยะอร  กล่าวในที่สุด


การทำไม้ทับกล้วยปิ้ง


รีวิวการทำไม้ทับกล้วยปิ้งจากเศษไม้ทั่วไป ออกแบบตามการใช้งานวิธีการทำก็ง่าย แต่ต้องใช้เวลา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การทำไม้ทับกล้วยปิ้ง

ทุบโต๊ะข่าว : สวนสุนันทา ขอโทษสังคมหลังคลิปรับน้องสยิวว่อนเน็ต 02/09/58


รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ จันทร์ศุกร์ เวลา 20.4022.00 น.
เสาร์อาทิตย์ เวลา 18.1519.45 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ และ คุณจิตดี ศรีดี
กล่องดิจิตอล รับชมได้ที่ช่อง 34
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมทั่วไป สามารถรับชมได้ที่ช่อง 44

ทุบโต๊ะข่าว : สวนสุนันทา ขอโทษสังคมหลังคลิปรับน้องสยิวว่อนเน็ต 02/09/58

ครัวคุณต๋อย 28 เม.ย. 57 2/2 แจกชุดกะทะ\u0026ร้านมะลิ กล้วยปิ้ง


ครัวคุณต๋อย 28 เม.ย. 57 แจกชุดกะทะ\u0026ร้านมะลิ กล้วยปิ้ง 2/2
ติดตามครัวคุณต๋อยย้อนหลัง
ครัวคุณต๋อย 25 เม.ย. 57 ร้านข้าวต้มเฮียฮวด (เจียบเฮงหลี) จ.สมุครสาคร 1/2
http://youtu.be/ms1QCuBW1j8
รายการครัวคุณต๋อย ออกอากาศ วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 13.50 14.10 น. ทางไทยทีวีสี ช่อง 3
กด \”ติดตาม\” ช่องของเราได้ที่
youtube : http://bit.ly/QKaFhL
facebook:https://www.facebook.com/kruakhuntoi
google plus:http://bit.ly/Pz18Jv

See also  วิทยาลัยเทคนิคน่าน บัญชีคอมพิวเตอร์ 213 (คนมีเสน่ห์ - ป้าง นครินทร์ Cover by วท.น่าน) | ตรวจ สอบ ผล การ เรียน วิทยาลัย เทคนิค น่าน

ครัวคุณต๋อย 28 เม.ย. 57 2/2 แจกชุดกะทะ\u0026ร้านมะลิ กล้วยปิ้ง

กล้วยทับ ลิงบัว กาญจนบุรี


กล้วยทับลิงบัว น้ำกะทิมะพร้าวอ่อน
จากพนักงานประจำสู่แม่ค้ากล้วยปิ้ง ลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยจนต้องออกจากงานประจำ หาอาชีพทำหลายอย่างสุดท้ายเจ๊งหมดเหลือเงินติดตัว 200 บาท เดินตลาดนัดเจอกล้วยปิ้งไอเดียขายกล้วยปิ้งสร้างอาชีพจนสำเร็จ เพิ่มเมนูต่างลูกค้าติดใจทำยอดสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน
เมนูแนะนำ
กล้วยปิ้งธัญพืช(โรยท็อปปิ้ง)
กล้วยปิ้งราดน้ำกะทิโอวัลตินภูเขาไฟ
กล้วยปิ้งราดน้ำกะทิคอนเฟลก
กะทิมะพร้าวอ่อน
แบบธรรมชาติ
แบบน้ำเกลือเค็มมัน
⏱ 09:00 15:00 น.(หยุดทุกวันพฤหัสบดี)
📞 0613800298
ตั้งอยู่ ถนนท่าน้ำกาญจน์ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวโก๊ศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กล้วยทับ ลิงบัว กาญจนบุรี

ร้านกล้วยปิ้ง🍌 น้ำราดกล้วยอร่อยที่สุดในโลก! คิวแน่น😲Thai street Food


สวัสดีค่ะ ช่องนี้ขอนำเสนอการใช้ชีวิตของเราทุกรูปแบบ การกิน การเที่ยว การเล่น การทำอาหาร(เราไม่ใช่เชฟ) พาไปดูอาชีพขายของกินต่างๆ เพื่อความบันเทิง ความสนุก ความผ่อนคลายหรือแก้เครียดก็ได้นะคะ
………………………….
ติดต่อรีวิว/โฆษณาสินค้าหรือพูดคุยได้ที่
FB :Saranya Pan
FBแฟนเพจ : Saranya Pan channel
Line : saranya2211
Mail : [email protected]

ร้านกล้วยปิ้ง🍌 น้ำราดกล้วยอร่อยที่สุดในโลก! คิวแน่น😲Thai street Food

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กล้วยทับ สวนสุนันทา

12 thoughts on “[Update] “ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมใหม่ของอาจารย์สวนสุนันทาคว้ารางวัลนานาชาติ ลดขยะด้านโลจิสติกส์พร้อมย่อยสลายได้ | กล้วยทับ สวนสุนันทา – Sathyasaith”

 1. 928BET.PRO เว็บคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับมาตราฐานเป็นสากลได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่ามีความปลอดภัยในด้านของการเงิน และ บัญชี เดิมพันได้อย่างปลอดภัยกว่าที่ออื่น รับประกันความเร้าใจตลอดการเล่นแน่นอน พร้อมทั้งมีทีมงานฝ่ายซัพพอร์ต
  ที่จะคอยให้คำแนะนำกับผู้เล่น ผ่านแชทไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง สนุกครบจบในเว็บเดียว

  Reply
 2. Jesus very hot couple [url=https://wettsteinagencies.com/]Escort[/url] vegas nv gratis – Listen Natasha, now you will have to kneel down and rest on the sofa, my friend loves from behind Escort girls – Oh, what are you there without anything? Pointing at the tight-fitting jeans of her figure, Stretch .

  Reply
 3. Hello There. I discovered your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful info. Thank you for the post. I will certainly comeback.

  Reply
 4. Hurrah, that’s what I was exploring for, what a material!
  present here at this web site, thanks admin of this web site.

  Reply
 5. Joli cul en tous cas belle salope en devenir [url=https://onlythots.mobi/]Escort girls[/url] ca ede e even for disregard of the rules, the existence of which I had no idea Escort girls Denisov called her the next morning, inquired about her health and confirmed that the calculation had been made in full, but if she, hehe, wants to, she can visit him again in the evening .

  Reply
 6. Heya i’m for the first time here. I came across this board
  and I to find It really helpful & it helped me out much.
  I’m hoping to give something back and help others like you
  helped me.

  Reply

Leave a Comment