[Update] | ประวัติ เพลง หญิง ไทย ใจ งาม – Sathyasaith

ประวัติ เพลง หญิง ไทย ใจ งาม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง
1. เพลงงามแสงเดือน
งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า   งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
เราเล่นเพื่อสนุก     เปลื้องทุกข์ให้วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ    เพื่อสามัคคีเอย.

2. เพลงชาวไทย
ชาวไทยเจ้าเอย    ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก      เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี    มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ    ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน     ของชาวไทยเราเอย.

3. เพลงรำมาซิมารำ 
รำซิมารำ     เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานจริงจริง    ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญทุกข์
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น   ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค   เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ    ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ   มาเล่นระบำของไทยเราเอย.

4. เพลงคืนเดือนหงาย   
ยามกลางเดือนหงาย     เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต    เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยโบกไปทั่วหล้า     เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย

5. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
ดวงจันทร์วันเพ็ญ      ลอยเด่นอยู่ในนภา
ทรงกลดสดสี     รัศมีทอแสงงามตา
แสงจันทร์อร่าม    ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า    นวลน้องยองใย
งามเอยแสนงาม    งามจริงยอดหญิงชาติไทย
งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน    อ่อนหวานจับใจ
รูปทรงสมส่วน    ยั่วยวนหทัย
สมเป็นดอกไม้    ขวัญใจชาติเอย.

6. เพลงดอกไม้ของชาติ
(สร้อย) ขวัญใจดอกไม้ของชาติ      งามวิลาศนวยนาดร่ายรำ(ซ้ำ)
เอวองค์อ่อนงาม      ตามแบบนาฎศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น      เจริญวัฒนธรรม
(สร้อย)
งามทุกสิ่งสามารถ    สร้างชาติช่วยชาย
ดำเนินตามนโยบาย     สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ
(สร้อย)

7. เพลงหญิงไทยใจงาม
เดือนพราว     ดาวแวววาวระยับ
แสงดาวประดับ    ส่องให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้า     โสภาเพียงเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็น    เสริมให้เด่นเลิศงาม
ขวัญใจ    หญิงไทยส่องศรีชาติ
รูปงามพิลาศ   ใจกล้ากาจเรืองนาม
เกียรติยศ    ก้องปรากฎทั่วคาม
หญิงไทยใจงาม   ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ดวงจันทร์ขวัญฟ้า     ชื่นชีวาขวัญพี่
จันทร์ประจำราตรี     แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน     คือขวัญใจพี่เอย.
9. เพลงยอดชายใจหาญ
โอ้ยอดชายใจหาญ       ขอสมานไมตรี
น้องมาร่วมชีวี            กอบกรณีกิจชาติ
แม้สุดยากลำเค็ญ        ไม่ขอเว้นเดินตาม
น้องจักสู้พยายาม        ทำเต็มความสามารถ.

10. เพลงบูชานักรบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ     สมศักดิ์ชาตินักรบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ    เกียรติพี่ขจรจบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่ขยันที่ขยันกิจการ
บากบั่นสร้างหลักฐาน    ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
น้องรักบูชาพี่    ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
เลือดเนื้อที่พลีอุทิศ    ชาติคงอยู่คงอยู่คู่พิภพ

See also  ๕ พระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียง | พระ ราช กรณียกิจ ร 9 เศรษฐกิจ พอ เพียง | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

 

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[Update] | ประวัติ เพลง หญิง ไทย ใจ งาม – Sathyasaith

เพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง
1. เพลงงามแสงเดือน
งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า   งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
เราเล่นเพื่อสนุก     เปลื้องทุกข์ให้วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ    เพื่อสามัคคีเอย.

2. เพลงชาวไทย
ชาวไทยเจ้าเอย    ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก      เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี    มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ    ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน     ของชาวไทยเราเอย.

3. เพลงรำมาซิมารำ 
รำซิมารำ     เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานจริงจริง    ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญทุกข์
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น   ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค   เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ    ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ   มาเล่นระบำของไทยเราเอย.

4. เพลงคืนเดือนหงาย   
ยามกลางเดือนหงาย     เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต    เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยโบกไปทั่วหล้า     เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย

5. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
ดวงจันทร์วันเพ็ญ      ลอยเด่นอยู่ในนภา
ทรงกลดสดสี     รัศมีทอแสงงามตา
แสงจันทร์อร่าม    ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า    นวลน้องยองใย
งามเอยแสนงาม    งามจริงยอดหญิงชาติไทย
งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน    อ่อนหวานจับใจ
รูปทรงสมส่วน    ยั่วยวนหทัย
สมเป็นดอกไม้    ขวัญใจชาติเอย.

See also  LG그램 노트북 부팅 순서 변경하기 | 부팅 순서 변경

6. เพลงดอกไม้ของชาติ
(สร้อย) ขวัญใจดอกไม้ของชาติ      งามวิลาศนวยนาดร่ายรำ(ซ้ำ)
เอวองค์อ่อนงาม      ตามแบบนาฎศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น      เจริญวัฒนธรรม
(สร้อย)
งามทุกสิ่งสามารถ    สร้างชาติช่วยชาย
ดำเนินตามนโยบาย     สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ
(สร้อย)

7. เพลงหญิงไทยใจงาม
เดือนพราว     ดาวแวววาวระยับ
แสงดาวประดับ    ส่องให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้า     โสภาเพียงเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็น    เสริมให้เด่นเลิศงาม
ขวัญใจ    หญิงไทยส่องศรีชาติ
รูปงามพิลาศ   ใจกล้ากาจเรืองนาม
เกียรติยศ    ก้องปรากฎทั่วคาม
หญิงไทยใจงาม   ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ดวงจันทร์ขวัญฟ้า     ชื่นชีวาขวัญพี่
จันทร์ประจำราตรี     แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน     คือขวัญใจพี่เอย.
9. เพลงยอดชายใจหาญ
โอ้ยอดชายใจหาญ       ขอสมานไมตรี
น้องมาร่วมชีวี            กอบกรณีกิจชาติ
แม้สุดยากลำเค็ญ        ไม่ขอเว้นเดินตาม
น้องจักสู้พยายาม        ทำเต็มความสามารถ.

10. เพลงบูชานักรบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ     สมศักดิ์ชาตินักรบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ    เกียรติพี่ขจรจบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่ขยันที่ขยันกิจการ
บากบั่นสร้างหลักฐาน    ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
น้องรักบูชาพี่    ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
เลือดเนื้อที่พลีอุทิศ    ชาติคงอยู่คงอยู่คู่พิภพ

 

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…


หญิงไทยใจงาม


ขับร้องนำ ทศนัย ชอุ่มงาม และวินัย จุลปุสปะ (รำวงคณะสุนทราภรณ์)
คำร้อง: ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หญิงไทยใจงาม

7 เพลง หญิงไทยใจงาม


7 เพลง หญิงไทยใจงาม

นางงามจักรวาลคนแรกของไทย กับความสวยอมตะที่ไม่เปลี่ยน


นางงามจักรวาลคนแรกของไทย กับความสวยอมตะที่ไม่เปลี่ยน

วินาทีประกาศผล นางสาวไทย ประจำปี 2544


See also  Aluminum Composite panel fabrication and installation. | aluminium composite | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

การประกาศผล นางสาวไทย ปี 2544
ระหว่าง สุจิรา อรุณพิพัฒน์ กับ ณฐิกา ประกอบบุญ
พิธีกร : อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ยุรนนท์ ภนรมนตรี และ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์

วินาทีประกาศผล นางสาวไทย ประจำปี 2544

หญิงไทยใจงาม 🌜 ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 🎙 จันทนา โอบายวาทย์ \u0026 วินัย จุลละบุษปะ นำหมู่ วงดนตรีกรมโฆษณาการ


🔊🎶 เพลง \”หญิงไทยใจงาม\” 🎼 เพลง \”ดวงจันทร์ขวัญฟ้า\” 🎶 เพลงจังหวะรำวงทั้ง ๒ เพลงนี้ 📝 ประพันธ์คำร้องโดย ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม และครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง 🎻🎶🎵
🎙 ขับร้องนำโดย คุณวินัย จุลละบุษปะ คู่กับ คุณจันทนา โอบายวาทย์ ร่วมกับการขับร้องหมู่และบรรเลงของวงดนตรีกรมโฆษณาการ (วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบัน) 🎹🥁🎺🎷🎸🎻🎶🎵
 
๏ เดือนดาว ดาวแวววาวระยับ 
แสงดาวประดับส่องให้เดือนงามเด่น 
ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ 
คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม
๏ ขวัญใจหญิงไทยส่งศรีชาติ 
รูปงามวิลาสใจกล้ากาจเรืองนาม 
เกียรติยศก้องปรากฎทั่วคาม 
หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว          
🔸️ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ให้ความหมายของเพลง \”หญิงไทยใจงาม\” ไว้ว่า . . ดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงามมาก แลยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้ว หากมีคุณความดีด้วย ก็จะทำให้หญิงผู้นั้นงามเป็นเลิศ ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชาติ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติ รูปร่างก็งดงาม จิตใจก็กล้าหาญ ดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไป
๏ ดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาขวัญพี่ 
จันทร์ประจำราตรีแต่ขวัญพี่ประจำใจ 
ที่เทิดทูนคือชาติเอกราชอธิปไตย 
ถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอย 
🔸️ ส่วนเพลง \”ดวงจันทร์ขวัญฟ้า\” ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ก็ได้ให้ความหมายของเพลงนี้ไว้เช่นกันว่า . . ในยามค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่ ในใจของชายก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำอยู่เช่นกัน สิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือ ชาติไทยที่เป็นเอกราช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใคร แลสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือ หญิงอันเป็นสุดที่รัก
🔶️ เพลงหญิงไทยใจงาม 🎶 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ทั้ง ๒ เพลงนี้เป็นเพลงจังหวะรำวงมาตรฐานที่ไพเราะมาก 💞 สำหรับท่ารำนั้น 🎶 เพลงหญิงไทยใจงาม 💞 ใช้ท่าพรหมสี่หน้าและยูงฟ้อนหาง 🎶 ส่วนเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 💞 จะใช้ท่าช้างประสานงาและจันทร์ทรงกลดแปลง 🌹🌺🌼🌻🌷🌾🍃🍃

หญิงไทยใจงาม 🌜 ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 🎙 จันทนา โอบายวาทย์ \u0026 วินัย จุลละบุษปะ นำหมู่ วงดนตรีกรมโฆษณาการ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประวัติ เพลง หญิง ไทย ใจ งาม

11 thoughts on “[Update] | ประวัติ เพลง หญิง ไทย ใจ งาม – Sathyasaith”

 1. 773742 849790Excellent read, I just passed this onto a friend who was performing some research on that. And he in fact bought me lunch since I identified it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 650734

  Reply
 2. 12769 80412A thoughtful opinion and ideas Ill use on my internet page. Youve clearly spent some time on this. Well carried out! 750057

  Reply
 3. 423846 742592This internet site could be a walk-through for all of the details you wanted in regards to this and didnt know who to question. Glimpse here, and youll undoubtedly discover it. 962621

  Reply
 4. 949379 314236This web internet site is typically a walk-through its the information you wished about this and didnt know who ought to. Glimpse here, and youll definitely discover it. 655149

  Reply
 5. 976801 406076Id need to talk to you here. Which is not some thing Which i do! I like reading an write-up that can make folks believe. Also, thank you for permitting me to comment! 281432

  Reply
 6. 276941 474024I came towards the exact conclusion as effectively some time ago. Great write-up and I will be confident to look back later for much more news. 606403

  Reply

Leave a Comment